Tử vi

Cung bàn cùng mười hai chòm sao – ngọ cung chòm sư tử

Ngọ cung chòm sư tử ( tự tin quyền lợi, khoái hoạt quang huy, gấp gáp lặp lại, cô độc vương giả )

Cung mệnh:

Mặt khác có vương giả cô độc, rất biết cảm giác tịch mịch, có đa sầu đa cảm một mặt.

Tín niệm so với người khác mạnh gấp đôi, có khi sẽ đối với nhân thi triển thân thiết thỉnh cầu, hiện ra không thỏa hiệp đấy ngoan cố.

Thật buồn nôn mạnh, khinh bỉ tục vật, thích nhân vật ưu tú vây xem, thành vì người khác thích vô cùng hoặc kẻ cực kỳ đáng ghét.

Có vương giả khí chất, gấp gáp mà lặp lại, có kỳ diệu tùy hứng, có khi cũng yêu phát giận, mặc dù kịch liệt nhưng rất nhanh sẽ không còn,, là thứ bất lưu sinh khí sự ở trong lòng nhân.

Phải gìn giữ khoái hoạt, tự tin, vận may tương tùy, nhưng cũng không có thể tự cao tự đại; nếu không sung sướng, mất đi tự tin, hai mắt mờ mịt, vận may sẽ nguyên lý. Đối ứng bộ vị là trái tim, đi vận không tốt lúc, trái tim, năng lực tình dục bị hao tổn, lưng đau nhức.

Huynh đệ:

Huynh đệ tỷ muội nếu có chút phân tranh, sẽ tổn hại cập tiền tài của ngươi.

Vợ chồng:

Sẽ thể nghiệm nhiệt liệt luyến ái, đối tượng so sánh tùy hứng, trong sáng, giỏi giang.

Như kết hôn công việc quản gia, nhưng vì thành thực thê tử, cũng có thể vi trượng phu vượt hẳn mọi người cường lực cây trụ.

Có kết hôn hai lần đấy có thể

Đứa con

Nên nữ nhân không nên nam, càng kỳ trưởng tử góc có vấn đề.

Tiền tài

Danh vọng là của cải của ngươi nguồn suối. Nói một cách khác, bất cứ lúc nào danh vọng cùng tài phú song hành. Như việc buôn bán lúc, là dựa vào danh tiếng kiếm tiền.

Tuy rằng thực có thể cướp lấy tiền tài, nhưng chán ghét keo kiệt, sử dụng tiễn đến thực hào phóng. Bất quá tuyệt không phải không có kinh tế quan niệm nhân, chính là đúng quyền lợi, chi phối lực, danh dự hòa tán thưởng theo đuổi.

Tật ách:

Chú ý cao huyết áp cùng với cholesterol, bởi vì mạch máu yếu nhược, phải chú ý ánh mắt tật xấu, dễ dàng trở thành tính axit thể chất.

Nhu chú ý tật bệnh là: bệnh tim, xơ cứng động mạch, sung huyết chưng, nhanh mắt.

Di chuyển:

Tận lực xuất ngoại đi một chút, bởi vì lữ hành sẽ mang lại cho ngươi may mắn. Thích hợp đã có danh, cao quý chính là địa phương du lịch.

Giao hữu:

Quanh mình tự nhiên tụ tập một nhóm người, chú ý rất hiển lộ mình sẽ dựng lên kẻ địch, thân mình phải tăng cường dung hợp tính cùng tính hài hòa.

Quan lộc:

Lựa chọn biểu hiện bảo vệ quyền lợi hòa trách nhiệm chức nghiệp, phải có thể đứng ở người chỉ huy lập trường, tài năng phát huy đầy đủ tài năng.

Vi được quyền lợi, chi phối lực, danh vọng, thừa nhận, sẽ rất cố gắng, tràn đầy sức sống, do đó phải lựa chọn cho ngươi trả giá nhiệt tình công tác, phải chú ý cơn tức lớn, khiến giận tím mặt đấy khuyết điểm, sẽ giảm bớt danh vọng.

Điền trạch:

Chú ý gia đình phân tranh, sẽ giảm bớt của cải của ngươi.

Phúc đức:

Lòng tự trọng mạnh, ý thức chủ quan mạnh. Có khi sẽ cảm thụ tịch mịch, hiện ra đa sầu đa cảm một mặt.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung bàn cùng mười hai chòm sao - ngọ cung chòm sư tử

Ngọ cung chòm sư tử ( tự tin quyền lợi, khoái hoạt quang huy, gấp gáp lặp lại, cô độc vương giả )

Cung mệnh:

Thích nổi tiếng, thích lời hay, thực chiếu cố tôn trọng người một nhà; gấp gáp thả lòng tự trọng mạnh, có sảng khoái bản chất.

Mặt khác có vương giả cô độc, rất biết cảm giác tịch mịch, có đa sầu đa cảm một mặt.

Tín niệm so với người khác mạnh gấp đôi, có khi sẽ đối với nhân thi triển thân thiết thỉnh cầu, hiện ra không thỏa hiệp đấy ngoan cố.

Thật buồn nôn mạnh, khinh bỉ tục vật, thích nhân vật ưu tú vây xem, thành vì người khác thích vô cùng hoặc kẻ cực kỳ đáng ghét.

Có vương giả khí chất, gấp gáp mà lặp lại, có kỳ diệu tùy hứng, có khi cũng yêu phát giận, mặc dù kịch liệt nhưng rất nhanh sẽ không còn,, là thứ bất lưu sinh khí sự ở trong lòng nhân.

Phải gìn giữ khoái hoạt, tự tin, vận may tương tùy, nhưng cũng không có thể tự cao tự đại; nếu không sung sướng, mất đi tự tin, hai mắt mờ mịt, vận may sẽ nguyên lý. Đối ứng bộ vị là trái tim, đi vận không tốt lúc, trái tim, năng lực tình dục bị hao tổn, lưng đau nhức.

Huynh đệ:

Huynh đệ tỷ muội nếu có chút phân tranh, sẽ tổn hại cập tiền tài của ngươi.

Vợ chồng:

Sẽ thể nghiệm nhiệt liệt luyến ái, đối tượng so sánh tùy hứng, trong sáng, giỏi giang.

Như kết hôn công việc quản gia, nhưng vì thành thực thê tử, cũng có thể vi trượng phu vượt hẳn mọi người cường lực cây trụ.

Có kết hôn hai lần đấy có thể

Đứa con

Nên nữ nhân không nên nam, càng kỳ trưởng tử góc có vấn đề.

Tiền tài

Danh vọng là của cải của ngươi nguồn suối. Nói một cách khác, bất cứ lúc nào danh vọng cùng tài phú song hành. Như việc buôn bán lúc, là dựa vào danh tiếng kiếm tiền.

Tuy rằng thực có thể cướp lấy tiền tài, nhưng chán ghét keo kiệt, sử dụng tiễn đến thực hào phóng. Bất quá tuyệt không phải không có kinh tế quan niệm nhân, chính là đúng quyền lợi, chi phối lực, danh dự hòa tán thưởng theo đuổi.

Tật ách:

Chú ý cao huyết áp cùng với cholesterol, bởi vì mạch máu yếu nhược, phải chú ý ánh mắt tật xấu, dễ dàng trở thành tính axit thể chất.

Nhu chú ý tật bệnh là: bệnh tim, xơ cứng động mạch, sung huyết chưng, nhanh mắt.

Di chuyển:

Tận lực xuất ngoại đi một chút, bởi vì lữ hành sẽ mang lại cho ngươi may mắn. Thích hợp đã có danh, cao quý chính là địa phương du lịch.

Giao hữu:

Quanh mình tự nhiên tụ tập một nhóm người, chú ý rất hiển lộ mình sẽ dựng lên kẻ địch, thân mình phải tăng cường dung hợp tính cùng tính hài hòa.

Quan lộc:

Lựa chọn biểu hiện bảo vệ quyền lợi hòa trách nhiệm chức nghiệp, phải có thể đứng ở người chỉ huy lập trường, tài năng phát huy đầy đủ tài năng.

Vi được quyền lợi, chi phối lực, danh vọng, thừa nhận, sẽ rất cố gắng, tràn đầy sức sống, do đó phải lựa chọn cho ngươi trả giá nhiệt tình công tác, phải chú ý cơn tức lớn, khiến giận tím mặt đấy khuyết điểm, sẽ giảm bớt danh vọng.

Điền trạch:

Chú ý gia đình phân tranh, sẽ giảm bớt của cải của ngươi.

Phúc đức:

Lòng tự trọng mạnh, ý thức chủ quan mạnh. Có khi sẽ cảm thụ tịch mịch, hiện ra đa sầu đa cảm một mặt.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button