Tử vi

Cung bàn cùng mười hai chòm sao

  Căn cứ 《 tứ khố toàn thư 》 có quan hệ ngôi sao học ở bên trong ghi lại 《 chu thiên thập nhị cung cập quái vị giới hạn 》


Tử cung: nữ nhân, nhẹ, nguy, huyền hiêu, tử Khảm đủ thanh —— thủy bình tọa


Sửu cung: đẩu, kẹo sữa bò, ngôi sao kỷ, xấu cấn việt giương —— chòm sao ma kết

Bạn đang xem: Cung bàn cùng mười hai chòm sao


Dần cung: đuôi, ki, dần cấn yến u —— cung nhân mã


Mão cung: họ, phòng, tâm, đại hỏa, mão chấn động tống dự —— chòm sao bò cạp


Thìn cung: sừng, cang, độc ngôi sao, thìn tốn trịnh duyện —— chòm sao Thiên xứng


Cung tị: cánh, vòng, tị tốn sở kinh —— cung xử nữ


Ngọ cung: liễu, ngôi sao, trương, ngọ ly tuần ấp —— chòm sư tử


Chưa cung: giếng, quỷ, chưa khôn tần ung —— chòm cự giải


Cung thân: tham gia, trong bảo khố thẩm, thân khôn tấn ích —— chòm song nam


Cung dậu: dạ dày, ngang, hoa, dậu đổi triệu ký —— chòm kim ngưu


Tuất cung: khuê, phần, giáng yến, tuất làm lỗ từ —— chòm bạch dương


Cung hợi: thất, vách tường, hợi làm thuật u —— chòm song ngư


Thập nhị cung cắt hình:


Chòm sao giải thích bộ tại trong mệnh bàn, làm cho người ta gọi thẳng thần kỳ. Như mệnh cung ở thân tức là chòm song nam, cung huynh đệ ở giờ Mùi chòm cự giải, cung phu thê ở ngọ là chòm sư tử, cung tử nữ ở tị là cung xử nữ, cung tài bạch là ở thìn vi chòm sao Thiên xứng, cung tật ách là mão ở là chòm sao bò cạp, cung thiên di ở dần là cung nhân mã, cung nô bộc tại sửu vi chòm sao ma kết, cung quan lộc tại tí vi thủy bình tọa, cung điền trạch vi chòm song ngư, cung phúc đức ở tuất vi chòm bạch dương, cung phụ mẫu ở dậu vi chòm kim ngưu.


Như trên lệ mệnh tọa thân, xem tiết sau, lấy chòm song nam tới toàn bộ giải thích thập nhị cung, lấy chòm cự giải tới huynh đệ bộ phận giải thích ta cùng với huynh đệ như thế nào, nó là toàn bộ giải thích làm huynh đệ tỷ muội thân mình loại loại, lục thân giai như thế xem; về phần tiền tài xem chòm sao Thiên xứng tiền tài đấy bộ phận, Quan lộc xem bình nước Quan lộc bộ phận…

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung bàn cùng mười hai chòm sao

  Căn cứ 《 tứ khố toàn thư 》 có quan hệ ngôi sao học ở bên trong ghi lại 《 chu thiên thập nhị cung cập quái vị giới hạn 》


Tử cung: nữ nhân, nhẹ, nguy, huyền hiêu, tử Khảm đủ thanh —— thủy bình tọa


Sửu cung: đẩu, kẹo sữa bò, ngôi sao kỷ, xấu cấn việt giương —— chòm sao ma kết


Dần cung: đuôi, ki, dần cấn yến u —— cung nhân mã


Mão cung: họ, phòng, tâm, đại hỏa, mão chấn động tống dự —— chòm sao bò cạp


Thìn cung: sừng, cang, độc ngôi sao, thìn tốn trịnh duyện —— chòm sao Thiên xứng


Cung tị: cánh, vòng, tị tốn sở kinh —— cung xử nữ


Ngọ cung: liễu, ngôi sao, trương, ngọ ly tuần ấp —— chòm sư tử


Chưa cung: giếng, quỷ, chưa khôn tần ung —— chòm cự giải


Cung thân: tham gia, trong bảo khố thẩm, thân khôn tấn ích —— chòm song nam


Cung dậu: dạ dày, ngang, hoa, dậu đổi triệu ký —— chòm kim ngưu


Tuất cung: khuê, phần, giáng yến, tuất làm lỗ từ —— chòm bạch dương


Cung hợi: thất, vách tường, hợi làm thuật u —— chòm song ngư


Thập nhị cung cắt hình:


Chòm sao giải thích bộ tại trong mệnh bàn, làm cho người ta gọi thẳng thần kỳ. Như mệnh cung ở thân tức là chòm song nam, cung huynh đệ ở giờ Mùi chòm cự giải, cung phu thê ở ngọ là chòm sư tử, cung tử nữ ở tị là cung xử nữ, cung tài bạch là ở thìn vi chòm sao Thiên xứng, cung tật ách là mão ở là chòm sao bò cạp, cung thiên di ở dần là cung nhân mã, cung nô bộc tại sửu vi chòm sao ma kết, cung quan lộc tại tí vi thủy bình tọa, cung điền trạch vi chòm song ngư, cung phúc đức ở tuất vi chòm bạch dương, cung phụ mẫu ở dậu vi chòm kim ngưu.


Như trên lệ mệnh tọa thân, xem tiết sau, lấy chòm song nam tới toàn bộ giải thích thập nhị cung, lấy chòm cự giải tới huynh đệ bộ phận giải thích ta cùng với huynh đệ như thế nào, nó là toàn bộ giải thích làm huynh đệ tỷ muội thân mình loại loại, lục thân giai như thế xem; về phần tiền tài xem chòm sao Thiên xứng tiền tài đấy bộ phận, Quan lộc xem bình nước Quan lộc bộ phận…

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button