Tử vi

CUNG CÁC SAO ĐẮC ĐỊA

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

Tí cung đắc địa Thái Âm tinh

Sát, Phá, Xương, Tham, Văn Khúc minh

Bạn đang xem: CUNG CÁC SAO ĐẮC ĐỊA

Sửu Mùi: Tử, Phá triều Nhật, Nguyệt

Trinh: Mùi, Lương: Sửu phúc phi khinh

Dần cung tối hỉ Thái Dương cư,

Thất Sát, Thiên Đồng, Thiên Lương thanh

Mão thượng Cự, Cơ vi quí cách.

Vũ Khúc thủ Mão thì phong danh.

Thìn Tuất: Cơ, Lương phi tiểu bồ

Tuất cung: Thiên Tướng tựa thiên kim

Tý Hợi: Thiên Cơ, Thiên Tướng quí

Ngọ cung: Tử, Phủ, Lương cần vinh

Thiên cung Âm, Cự tinh, Sát: mỹ

Dậu, Tuất, Hợi thượng Thái Âm dịch.

Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: Thái Dương chiếu.

Tử, Phủ, Cự tú: Tỵ Hợi hưng

Hợi cung Thiên Phủ, Thiên Lương: hỷ

Tí cung: Thiên Cơ diệt trung bình

Thất Sát: Tí Ngọ phùng Tả, Hữu

Văn Khúc gia chi, cách tối thanh

Liêm tọa Thân cung phùng Phụ, Bật

Canh, Kim hóa cát phúc quang vinh.

Vũ, Xương: Tỵ Hợi Đinh

Lục Giáp soái biên đình

Tham Lang cư Mão, Dậu

Ngộ Hỏa tác công khanh.

Dần nguyệt, lục Đinh vinh (tháng Giêng hay năm Đinh)

Cự Mão phùng Tả Hữu

Lục Ất lục biên đình (quan ở Biên di)

Cự tọa Dần, Thân vị

Phúc hỉ Giáp, Canh sinh

Dần, Thân phùng Thất sát

Tả Hữu hội Xương tinh (người khôn ngoan)

Thìn Tuất: Tả Hữu, Xương

Tất định vị công khanh.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm CUNG CÁC SAO ĐẮC ĐỊA

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

Tí cung đắc địa Thái Âm tinh

Sát, Phá, Xương, Tham, Văn Khúc minh

Sửu Mùi: Tử, Phá triều Nhật, Nguyệt

Trinh: Mùi, Lương: Sửu phúc phi khinh

Dần cung tối hỉ Thái Dương cư,

Thất Sát, Thiên Đồng, Thiên Lương thanh

Mão thượng Cự, Cơ vi quí cách.

Vũ Khúc thủ Mão thì phong danh.

Thìn Tuất: Cơ, Lương phi tiểu bồ

Tuất cung: Thiên Tướng tựa thiên kim

Tý Hợi: Thiên Cơ, Thiên Tướng quí

Ngọ cung: Tử, Phủ, Lương cần vinh

Thiên cung Âm, Cự tinh, Sát: mỹ

Dậu, Tuất, Hợi thượng Thái Âm dịch.

Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: Thái Dương chiếu.

Tử, Phủ, Cự tú: Tỵ Hợi hưng

Hợi cung Thiên Phủ, Thiên Lương: hỷ

Tí cung: Thiên Cơ diệt trung bình

Thất Sát: Tí Ngọ phùng Tả, Hữu

Văn Khúc gia chi, cách tối thanh

Liêm tọa Thân cung phùng Phụ, Bật

Canh, Kim hóa cát phúc quang vinh.

Vũ, Xương: Tỵ Hợi Đinh

Lục Giáp soái biên đình

Tham Lang cư Mão, Dậu

Ngộ Hỏa tác công khanh.

Dần nguyệt, lục Đinh vinh (tháng Giêng hay năm Đinh)

Cự Mão phùng Tả Hữu

Lục Ất lục biên đình (quan ở Biên di)

Cự tọa Dần, Thân vị

Phúc hỉ Giáp, Canh sinh

Dần, Thân phùng Thất sát

Tả Hữu hội Xương tinh (người khôn ngoan)

Thìn Tuất: Tả Hữu, Xương

Tất định vị công khanh.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button