Tử vi

Cung Dần Thân và nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương

Cung Dần Thân và nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương

Nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương đầy đủ tại vị trí này hình thành các cách Đồng Lương, Cơ Âm cư tại đây. Khi đó cách Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương đều hoàn chỉnh ý nghĩa và ở tam hợp xung chiếu lẫn nhau. Cự Nhật cách mang ý nghĩa sự khám phá ra điều xấu trong cái tốt lành, mang thị phi cho cách cục yên bình do bất mãn. Mệnh có nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh hưởng thụ êm đềm, phúc hạnh luôn có Cự Nhật tức bên ngoài bất mãn. Cách này còn có ý nghĩa bên trong bản thân ta được hưởng sự yên bình hơn tất cả mọi người vì may mắn hay phúc đức vốn có. Cách Cơ Nguyệt Đồng Lương tại đây luôn có tính chất hưởng thụ nên sự phát triển do vượt qua khó khăn, mâu thuẫn cùng khả năng lãnh đạo bằng tài năng hô hào, phản đối của Cự Môn. Sao Cự Môn rất đa tài vì giỏi tìm ra sai lầm gây bất mãn và chủ thị phi nên bố cục này thường gây bất lợi cho cách Cơ Nguyệt Đồng Lương. Khi xét về Phúc Lộc Thọ thì nhóm sao này khi đầy đủ có tính chất hiển hiện. Chính sự ham muốn về quyền lực, tiền bạc, địa vị hay hạnh phúc và bản tính của mỗi người ưa sự gánh vác trách nhiệm, ưa quản lý, ưa phá cũ xây dựng mới khiến các Chính Tinh đầy đủ với những đặc tính trên hoạt đồng. Với sao Thiên Đồng ưa các việc liên quan tới cộng đồng, thích giúp đỡ người khác. Với Thiên Lương ưa cho người khác của mình, che chở cho người khác. Bộ Đồng Lương cư Dần Thân mang ý nghĩa phối hợp giữa hai tính chất bổ sung cho nhau khiến mệnh tạo đầy đủ chữ Phúc và Ấm. Thực chất ở đây đầy đủ chữ Phúc Lộc Thọ vì bên trong của ta thêm hai sao Thiên Cơ và Thái Âm. Với cách Đồng Lương cho chữ Phúc và Thọ. Mệnh có cách cục này tại đây được luận là tối hỉ tức ” Dần Thân tối hỉ Đồng Lương hội”. Cách cục Đồng Lương dễ đoán vì nhiều câu phú bàn đến cái hay của cách này. Kế đến là cách cục Cơ Âm cư Dần Thân. Bộ Cơ Âm cư Dần Thân cũng đầy đủ bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương tuy nhiên thua xa cách Đồng Lương do khả năng chế hóa Sát Tinh của Cơ Âm không mạnh bằng Đồng Lương cũng như ý nghĩa của bộ Cơ Âm chỉ là thời cơ âm thầm, cũng mang ý nghĩa hiền lành, âm nhu cách. Thiên Cơ rất ưa gặp Kình Hao hay Đà Hao tuy nhiên bộ Kình Đà rất kỵ Thái Âm. Kế đến bộ Hỏa Linh đều kỵ gặp hai sao này. Bộ Không Kiếp mang lại tai họa cho toàn bộ cách Cơ Nguyệt Đồng Lương. Vì vậy cách này cần tránh Lục Sát Tinh cư tại bản cung Mệnh vì vậy khó có thể đắc cách mặc dù ý nghĩa ban đầu tốt đẹp. Đặc biệt với vị trí Thái Âm cư Thân tuy tốt nhưng không hoàn toàn sáng, khi cư Dần vào vị trí hãm tính chất bộc lộ khuyết điểm. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương tại cung độ Dần Thân cũng là trường hợp khá hay nhất là cách Đồng Lương Dần Thân.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Cung Dần Thân và nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Dần Thân và nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương

Cung Dần Thân và nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương

Nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương đầy đủ tại vị trí này hình thành các cách Đồng Lương, Cơ Âm cư tại đây. Khi đó cách Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương đều hoàn chỉnh ý nghĩa và ở tam hợp xung chiếu lẫn nhau. Cự Nhật cách mang ý nghĩa sự khám phá ra điều xấu trong cái tốt lành, mang thị phi cho cách cục yên bình do bất mãn. Mệnh có nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh hưởng thụ êm đềm, phúc hạnh luôn có Cự Nhật tức bên ngoài bất mãn. Cách này còn có ý nghĩa bên trong bản thân ta được hưởng sự yên bình hơn tất cả mọi người vì may mắn hay phúc đức vốn có. Cách Cơ Nguyệt Đồng Lương tại đây luôn có tính chất hưởng thụ nên sự phát triển do vượt qua khó khăn, mâu thuẫn cùng khả năng lãnh đạo bằng tài năng hô hào, phản đối của Cự Môn. Sao Cự Môn rất đa tài vì giỏi tìm ra sai lầm gây bất mãn và chủ thị phi nên bố cục này thường gây bất lợi cho cách Cơ Nguyệt Đồng Lương. Khi xét về Phúc Lộc Thọ thì nhóm sao này khi đầy đủ có tính chất hiển hiện. Chính sự ham muốn về quyền lực, tiền bạc, địa vị hay hạnh phúc và bản tính của mỗi người ưa sự gánh vác trách nhiệm, ưa quản lý, ưa phá cũ xây dựng mới khiến các Chính Tinh đầy đủ với những đặc tính trên hoạt đồng. Với sao Thiên Đồng ưa các việc liên quan tới cộng đồng, thích giúp đỡ người khác. Với Thiên Lương ưa cho người khác của mình, che chở cho người khác. Bộ Đồng Lương cư Dần Thân mang ý nghĩa phối hợp giữa hai tính chất bổ sung cho nhau khiến mệnh tạo đầy đủ chữ Phúc và Ấm. Thực chất ở đây đầy đủ chữ Phúc Lộc Thọ vì bên trong của ta thêm hai sao Thiên Cơ và Thái Âm. Với cách Đồng Lương cho chữ Phúc và Thọ. Mệnh có cách cục này tại đây được luận là tối hỉ tức ” Dần Thân tối hỉ Đồng Lương hội”. Cách cục Đồng Lương dễ đoán vì nhiều câu phú bàn đến cái hay của cách này. Kế đến là cách cục Cơ Âm cư Dần Thân. Bộ Cơ Âm cư Dần Thân cũng đầy đủ bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương tuy nhiên thua xa cách Đồng Lương do khả năng chế hóa Sát Tinh của Cơ Âm không mạnh bằng Đồng Lương cũng như ý nghĩa của bộ Cơ Âm chỉ là thời cơ âm thầm, cũng mang ý nghĩa hiền lành, âm nhu cách. Thiên Cơ rất ưa gặp Kình Hao hay Đà Hao tuy nhiên bộ Kình Đà rất kỵ Thái Âm. Kế đến bộ Hỏa Linh đều kỵ gặp hai sao này. Bộ Không Kiếp mang lại tai họa cho toàn bộ cách Cơ Nguyệt Đồng Lương. Vì vậy cách này cần tránh Lục Sát Tinh cư tại bản cung Mệnh vì vậy khó có thể đắc cách mặc dù ý nghĩa ban đầu tốt đẹp. Đặc biệt với vị trí Thái Âm cư Thân tuy tốt nhưng không hoàn toàn sáng, khi cư Dần vào vị trí hãm tính chất bộc lộ khuyết điểm. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương tại cung độ Dần Thân cũng là trường hợp khá hay nhất là cách Đồng Lương Dần Thân.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button