Tử vi

Cung Dần Thân và nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm

Cung Dần Thân với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm

Cung Dần Thân khi có nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tại đây luôn đầy đủ cả nhóm sao này. Cung Dần Thân là nơi góc nơi các nhóm sao đều đủ bộ nên có giá trị khi nghiệm lí việc một nhóm sao khi hoàn chỉnh có tính chất tốt hơn hay kém hơn việc giao hội lẫn nhau. Tại đây Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng với cách Tử Phủ cư Dần Thân. Cách Tử Phủ cư tại vị trí này là sự phối hợp giữa hai sao có nhiều tính chất hay khi đắc cách. Tuy nhiên khi phối hợp với nhau ý nghĩa không hay như cách Tử Vi độc tọa cư Tí Ngọ. Khi Tử Vi cư tại Tí Ngọ tính chất hiển hiện đặc biệt tại Ngọ là cách Đế cư Đế vị thể hiện sự cô độc vì cao nhất là ưu điểm cũng chính là khuyết điểm của cách cục này. Khi Tử Vi cư Tí Ngọ nhấn mạnh ở lý tưởng xây dựng và khả năng đứng đầu của sao này. Trong trường hợp Tử Phủ cư Dần Thân sao Thiên Phủ có tính chất che đậy, bao phủ và sự cẩn trọng khiến Tử Vi biến đổi theo tính chất này dẫn tới bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham tại đây có tính chất khá tương đương nhau. Cách Vũ Tướng cư tại Dần Thân được đánh giá là tốt khi trong tam hợp có cách Tử Vi đơn thủ tại Tí Ngọ. Thiên Tướng là sao phục vụ cho người đứng đầu. Trong trường hợp này sao Thiên Tướng phục vụ cho lý tưởng của Tử Vi. Cách Vũ Tướng tăng sức cát hóa cho Thiên Tướng do Vũ Khúc là sao chủ có tính cương quyết, đa mưu nhiều giải pháp để giải quyết tình hình. Thiên Tướng gặp Vũ Khúc là cách được ủng hộ bởi sự nhân nghĩa lấy công bằng làm việc, tuy nhiên tại đây vẫn có khuyết điểm khi Vũ Khúc biến đổi tính kiên quyết thành độc đoán, độc tài cách cục Vũ Tướng khi đó biến đổi theo chiều hướng xấu.

Thường cách này trở nên xấu khi sao Tử Vi có tư tưởng bất chính va bản cung gặp các Sát Tinh chủ vi phạm như Kỵ Hình hay Kiếp Kình. Vũ Tướng cư tại Dần tốt đẹp hơn tại cung Thân. Trong Tử Vi các vị trí cung Địa Chi đều mang ý nghĩa riêng và cung Dần thường thiên về cách võ nghiệp, bộ Vũ Tướng tại đây hợp cách, tuy nhiên việc kiểm nghiệm tính chất tại các vị trí khó khăn nên đa phần nhìn các sao an tại đây qua các lá số để xem xét tính chính xác. Vũ Tướng luôn có đối cung là sao Phá Quân đơn thủ. Bộ Sát Phá Tham yếu thế so với cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Vũ Tướng tại đây rất cần thiết nắm Quốc Ấn chủ ấn tín tại tuổi Đinh, Kỷ khi cư tại Dần và tuổi Canh khi cư Thân. Với tuổi Đinh gặp Triệt tại bản cung cát hung tương bán, tính chất tốt đẹp vẫn lớn. Cách Liêm Trinh độc tọa tại cung Dần Thân, tam hợp có cách Tử Tướng nhập La Võng và cách Vũ Phư cư Tí Ngọ. Với cách Liêm Trinh tại đây trong bối cảnh xét chung với nhóm Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm được trợ giúp bởi Phủ Tướng lực lượng gần ngang bằng nhau, cách Sát Phá Tham có phần yếu thế hơn. Ở đây khác với cách Tử Phủ đối đầu Thất Sát tại Dần Thân vì cách cục này tuy tương đương nhưng tính chất khá xấu ở cả hai nhóm sao. Liêm Trinh tại đây có tính liêm chính, chính trực hơn bên ngoài là Tham Lang độc tọa tại đối cung có tính tham vọng, ham muốn có thể làm các việc táo bạo, tranh đoạt.

Bạn đang xem: Cung Dần Thân và nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Dần Thân và nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm

Cung Dần Thân với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm

Cung Dần Thân khi có nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tại đây luôn đầy đủ cả nhóm sao này. Cung Dần Thân là nơi góc nơi các nhóm sao đều đủ bộ nên có giá trị khi nghiệm lí việc một nhóm sao khi hoàn chỉnh có tính chất tốt hơn hay kém hơn việc giao hội lẫn nhau. Tại đây Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng với cách Tử Phủ cư Dần Thân. Cách Tử Phủ cư tại vị trí này là sự phối hợp giữa hai sao có nhiều tính chất hay khi đắc cách. Tuy nhiên khi phối hợp với nhau ý nghĩa không hay như cách Tử Vi độc tọa cư Tí Ngọ. Khi Tử Vi cư tại Tí Ngọ tính chất hiển hiện đặc biệt tại Ngọ là cách Đế cư Đế vị thể hiện sự cô độc vì cao nhất là ưu điểm cũng chính là khuyết điểm của cách cục này. Khi Tử Vi cư Tí Ngọ nhấn mạnh ở lý tưởng xây dựng và khả năng đứng đầu của sao này. Trong trường hợp Tử Phủ cư Dần Thân sao Thiên Phủ có tính chất che đậy, bao phủ và sự cẩn trọng khiến Tử Vi biến đổi theo tính chất này dẫn tới bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham tại đây có tính chất khá tương đương nhau. Cách Vũ Tướng cư tại Dần Thân được đánh giá là tốt khi trong tam hợp có cách Tử Vi đơn thủ tại Tí Ngọ. Thiên Tướng là sao phục vụ cho người đứng đầu. Trong trường hợp này sao Thiên Tướng phục vụ cho lý tưởng của Tử Vi. Cách Vũ Tướng tăng sức cát hóa cho Thiên Tướng do Vũ Khúc là sao chủ có tính cương quyết, đa mưu nhiều giải pháp để giải quyết tình hình. Thiên Tướng gặp Vũ Khúc là cách được ủng hộ bởi sự nhân nghĩa lấy công bằng làm việc, tuy nhiên tại đây vẫn có khuyết điểm khi Vũ Khúc biến đổi tính kiên quyết thành độc đoán, độc tài cách cục Vũ Tướng khi đó biến đổi theo chiều hướng xấu.

Thường cách này trở nên xấu khi sao Tử Vi có tư tưởng bất chính va bản cung gặp các Sát Tinh chủ vi phạm như Kỵ Hình hay Kiếp Kình. Vũ Tướng cư tại Dần tốt đẹp hơn tại cung Thân. Trong Tử Vi các vị trí cung Địa Chi đều mang ý nghĩa riêng và cung Dần thường thiên về cách võ nghiệp, bộ Vũ Tướng tại đây hợp cách, tuy nhiên việc kiểm nghiệm tính chất tại các vị trí khó khăn nên đa phần nhìn các sao an tại đây qua các lá số để xem xét tính chính xác. Vũ Tướng luôn có đối cung là sao Phá Quân đơn thủ. Bộ Sát Phá Tham yếu thế so với cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Vũ Tướng tại đây rất cần thiết nắm Quốc Ấn chủ ấn tín tại tuổi Đinh, Kỷ khi cư tại Dần và tuổi Canh khi cư Thân. Với tuổi Đinh gặp Triệt tại bản cung cát hung tương bán, tính chất tốt đẹp vẫn lớn. Cách Liêm Trinh độc tọa tại cung Dần Thân, tam hợp có cách Tử Tướng nhập La Võng và cách Vũ Phư cư Tí Ngọ. Với cách Liêm Trinh tại đây trong bối cảnh xét chung với nhóm Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm được trợ giúp bởi Phủ Tướng lực lượng gần ngang bằng nhau, cách Sát Phá Tham có phần yếu thế hơn. Ở đây khác với cách Tử Phủ đối đầu Thất Sát tại Dần Thân vì cách cục này tuy tương đương nhưng tính chất khá xấu ở cả hai nhóm sao. Liêm Trinh tại đây có tính liêm chính, chính trực hơn bên ngoài là Tham Lang độc tọa tại đối cung có tính tham vọng, ham muốn có thể làm các việc táo bạo, tranh đoạt.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button