Tử vi

Cung Dần Thân với bàng tinh tọa thủ

Cung Dần Thân với bàng tinh tọa thủ

Cung Dần Thân thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Xét phụ tinh quan trọng là Tả Hữu Xương Khúc. Cung độ Dần Thân là nơi phụ tinh tan đàn xẻ nghé khi với Tả Hữu một sao nằm ở cung Tí Ngọ và một sao nằm tại cung Dần Thân. Cách Tả Hữu bộc lộ rõ phân biệt tính chất từng sao khi cư tại cung Dần Thân. Với Tả Phụ thiên trợ giúp về văn cách mà ta thường nghe tới văn phòng của các ban ngành, thực hiện liên quan tới sách vở, giấy tờ, cũng chủ trợ giúp bằng lời nói, lời khuyên hay đề xuất. Cách Hữu Bật tại hai cung này mang ý nghĩa khác liên quan tới sự trợ giúp bằng hành động như việc giúp sức trong việc đánh nhau, tranh giành. Hữu Bật thuộc võ cách có tính cương cường, trái ý nghĩa văn văn cách là sao Tả Phụ. Tả Hữu tọa thủ tại đây được cách Giáp bộ sao này tại cung Sửu Mùi tuy nhiên ở phía mệnh tạo không hay vì thiếu một sao mât đi sự tốt đẹp do ý nghĩa mang lại. Xét với cách Xương Khúc ta cũng có bộ sao này đơn thủ tại cung Dần Thân và sao còn lại ở cung Tí Ngọ. Xương Khúc cũng có tính chất khác biệt nhau về thể hiện rõ ràng khi cư tại vị trí này. Văn Xương tại đây có tính văn hóa tiếp nhận trực tiếp, có thể do lời nói hoặc truyền miệng, cũng chủ tính thẳng thắn. Văn Khúc có tính văn hoá tiếp nhận gián tiếp, cũng chủ tính phù hoa, ưa kiểu cách. Xương Khúc do không phối hợp thành bộ nên mất đi một số tính chất hay của bộ sao này. Tuy nhiên với một số cách cục chỉ cần thiết có một sao lại là cách hay như cách Lưỡng Khúc cư Dần. Nhìn chung cả bốn sao Tả Hữu Xương Khúc cư tại đây mang ý nghĩa không hay do tính chất không đầy đủ, giảm khả năng cát hóa, phù trợ cho cách cục xấu. Xét tới bộ Khôi Việt không an tại cung La Võng nên ở tam hợp Thân Tí hoặc Ngọ Dần đầy đủ tính chất của bộ sao này nên luận là hay.

Các sao an theo Địa Chi gồm Tang Hư Khách hay Tang Mã Khách, Tuế Hổ Phù và Phượng Khốc. Ở tại đây đặc biệt cách Thiên Mã cư tại cung Dần Thân là cách cục rất tốt vì đầy đủ bộ Mã Khốc Khách tức bộ Tang Hư Khách ngộ Phượng Khốc. Mệnh an tại cung độ này đặc biệt khi cả ba sao Mã Khốc Khách đồng cung là cách cục chuyển động, đa tài đa năng giỏi việc thay đổi. Tang Hư Khách cần thiết được Phượng Khốc là cách có nghị lực vượt qua khó khăn trắc trở để thành công. Đặc biệt khi có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc tính chất này càng thể hiện rõ ràng. Ở cung độ Dần Thân luôn gặp La Võng tại cung Thìn Tuất tam hợp mệnh khi có Thái Tuế tại đây kỵ gặp Thiên Phủ hoặc các sao chủ mắc bẫy như Đà Kiếp. Không Kiếp cư Dần Thân được đánh giá quan trọng của vị trí này với các bàng tinh. Không Kiếp xung chiếu lẫn nhau tại đây được đánh giá khá tốt đẹp chủ tính thành bại thất thường. Địa Kiếp thủ Mệnh có tính chất ứng với một khuyết điểm gây tai họa do tính cách xấu như ích kỷ, thâm hiểm hoặc bị tai kiếp tồn tại ở bản thân về bên ngoài thường có sự không ngờ. Phối hợp của bộ Không Kiếp tại đây tốt hơn việc hai sao này tam hợp chiếu lẫn nhau và không hay bằng việc đồng cung. Với Thiên Không tại đây mang ý nghĩa Không khi nhập mệnh, tùy theo cách cục mà biến đổi theo hướng xấu tốt nhưng chung cuộc đều gặp chữ bất ngờ. Với bộ Hỏa Linh nhị hợp đặc biệt khi Hỏa Tinh cư Dần là vị trí tốt đẹp chủ nhiệt huyết, tận tâm với việc làm.

Bạn đang xem: Cung Dần Thân với bàng tinh tọa thủ

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Dần Thân với bàng tinh tọa thủ

Cung Dần Thân với bàng tinh tọa thủ

Cung Dần Thân thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Xét phụ tinh quan trọng là Tả Hữu Xương Khúc. Cung độ Dần Thân là nơi phụ tinh tan đàn xẻ nghé khi với Tả Hữu một sao nằm ở cung Tí Ngọ và một sao nằm tại cung Dần Thân. Cách Tả Hữu bộc lộ rõ phân biệt tính chất từng sao khi cư tại cung Dần Thân. Với Tả Phụ thiên trợ giúp về văn cách mà ta thường nghe tới văn phòng của các ban ngành, thực hiện liên quan tới sách vở, giấy tờ, cũng chủ trợ giúp bằng lời nói, lời khuyên hay đề xuất. Cách Hữu Bật tại hai cung này mang ý nghĩa khác liên quan tới sự trợ giúp bằng hành động như việc giúp sức trong việc đánh nhau, tranh giành. Hữu Bật thuộc võ cách có tính cương cường, trái ý nghĩa văn văn cách là sao Tả Phụ. Tả Hữu tọa thủ tại đây được cách Giáp bộ sao này tại cung Sửu Mùi tuy nhiên ở phía mệnh tạo không hay vì thiếu một sao mât đi sự tốt đẹp do ý nghĩa mang lại. Xét với cách Xương Khúc ta cũng có bộ sao này đơn thủ tại cung Dần Thân và sao còn lại ở cung Tí Ngọ. Xương Khúc cũng có tính chất khác biệt nhau về thể hiện rõ ràng khi cư tại vị trí này. Văn Xương tại đây có tính văn hóa tiếp nhận trực tiếp, có thể do lời nói hoặc truyền miệng, cũng chủ tính thẳng thắn. Văn Khúc có tính văn hoá tiếp nhận gián tiếp, cũng chủ tính phù hoa, ưa kiểu cách. Xương Khúc do không phối hợp thành bộ nên mất đi một số tính chất hay của bộ sao này. Tuy nhiên với một số cách cục chỉ cần thiết có một sao lại là cách hay như cách Lưỡng Khúc cư Dần. Nhìn chung cả bốn sao Tả Hữu Xương Khúc cư tại đây mang ý nghĩa không hay do tính chất không đầy đủ, giảm khả năng cát hóa, phù trợ cho cách cục xấu. Xét tới bộ Khôi Việt không an tại cung La Võng nên ở tam hợp Thân Tí hoặc Ngọ Dần đầy đủ tính chất của bộ sao này nên luận là hay.

Các sao an theo Địa Chi gồm Tang Hư Khách hay Tang Mã Khách, Tuế Hổ Phù và Phượng Khốc. Ở tại đây đặc biệt cách Thiên Mã cư tại cung Dần Thân là cách cục rất tốt vì đầy đủ bộ Mã Khốc Khách tức bộ Tang Hư Khách ngộ Phượng Khốc. Mệnh an tại cung độ này đặc biệt khi cả ba sao Mã Khốc Khách đồng cung là cách cục chuyển động, đa tài đa năng giỏi việc thay đổi. Tang Hư Khách cần thiết được Phượng Khốc là cách có nghị lực vượt qua khó khăn trắc trở để thành công. Đặc biệt khi có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc tính chất này càng thể hiện rõ ràng. Ở cung độ Dần Thân luôn gặp La Võng tại cung Thìn Tuất tam hợp mệnh khi có Thái Tuế tại đây kỵ gặp Thiên Phủ hoặc các sao chủ mắc bẫy như Đà Kiếp. Không Kiếp cư Dần Thân được đánh giá quan trọng của vị trí này với các bàng tinh. Không Kiếp xung chiếu lẫn nhau tại đây được đánh giá khá tốt đẹp chủ tính thành bại thất thường. Địa Kiếp thủ Mệnh có tính chất ứng với một khuyết điểm gây tai họa do tính cách xấu như ích kỷ, thâm hiểm hoặc bị tai kiếp tồn tại ở bản thân về bên ngoài thường có sự không ngờ. Phối hợp của bộ Không Kiếp tại đây tốt hơn việc hai sao này tam hợp chiếu lẫn nhau và không hay bằng việc đồng cung. Với Thiên Không tại đây mang ý nghĩa Không khi nhập mệnh, tùy theo cách cục mà biến đổi theo hướng xấu tốt nhưng chung cuộc đều gặp chữ bất ngờ. Với bộ Hỏa Linh nhị hợp đặc biệt khi Hỏa Tinh cư Dần là vị trí tốt đẹp chủ nhiệt huyết, tận tâm với việc làm.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button