Tử vi

Cung điền trạch lập cực xem dương trạch phương vịBạn đang xem: Cung điền trạch lập cực xem dương trạch phương vị

Lấy cung điền trạch làm chủ thể, phân giải mặt khác cung vị sở chủ địa lý phương vị, mà cung điền trạch đại biểu dương trạch gia đình, nãi nhân lấy nơi này khí hoặc từ trường.

Điền trạch đấy cung huynh đệ nãi bản mạng cung phúc đức → chủ cửa trước, trữ tàng thất.

Điền trạch của cung phu thê nãi bản mạng cung phụ mẫu → bữa ăn chính phòng, phòng bếp.

Điền trạch đấy cung tử nữ nãi bản mạng cung mệnh → chủ đi ra, hành lang, tiểu hài tử phòng.

Điền trạch đấy cung tài bạch nãi bản mạng cung huynh đệ → chủ thư phòng, vợ chồng phòng, tiểu hài tử phòng.

Điền trạch đấy cung tật ách nãi bản mạng cung phu thê → chủ WC.

Điền trạch đấy cung thiên di nãi bản mạng cung tử nữ → chủ đại môn, ban công.

Điền trạch đấy bằng hữu cung nãi bản mạng cung tài bạch → chủ khách phòng.

Điền trạch là sự nghiệp cung nãi bản mạng cung tật ách → chủ khách phòng.

Điền trạch đấy cung điền trạch nãi bản mạng cung thiên di → nãi phòng ngủ chính.

Điền trạch đấy cung phúc đức nãi bản mạng bằng hữu cung → nãi bài vị, thần bàn, an thần nơi phương.

Điền trạch của phụ mẫu cung nãi bản mạng cung sự nghiệp → họ Chủ Phụ mẫu phòng hoặc thư phòng.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung điền trạch lập cực xem dương trạch phương vịLấy cung điền trạch làm chủ thể, phân giải mặt khác cung vị sở chủ địa lý phương vị, mà cung điền trạch đại biểu dương trạch gia đình, nãi nhân lấy nơi này khí hoặc từ trường.

Điền trạch đấy cung huynh đệ nãi bản mạng cung phúc đức → chủ cửa trước, trữ tàng thất.

Điền trạch của cung phu thê nãi bản mạng cung phụ mẫu → bữa ăn chính phòng, phòng bếp.

Điền trạch đấy cung tử nữ nãi bản mạng cung mệnh → chủ đi ra, hành lang, tiểu hài tử phòng.

Điền trạch đấy cung tài bạch nãi bản mạng cung huynh đệ → chủ thư phòng, vợ chồng phòng, tiểu hài tử phòng.

Điền trạch đấy cung tật ách nãi bản mạng cung phu thê → chủ WC.

Điền trạch đấy cung thiên di nãi bản mạng cung tử nữ → chủ đại môn, ban công.

Điền trạch đấy bằng hữu cung nãi bản mạng cung tài bạch → chủ khách phòng.

Điền trạch là sự nghiệp cung nãi bản mạng cung tật ách → chủ khách phòng.

Điền trạch đấy cung điền trạch nãi bản mạng cung thiên di → nãi phòng ngủ chính.

Điền trạch đấy cung phúc đức nãi bản mạng bằng hữu cung → nãi bài vị, thần bàn, an thần nơi phương.

Điền trạch của phụ mẫu cung nãi bản mạng cung sự nghiệp → họ Chủ Phụ mẫu phòng hoặc thư phòng.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button