Tử vi

Cung Mão Dậu và vị trí Chính tinh tọa thủ

Cung Mão Dậu và vị trí bố cục Chính Tinh tọa thủ

Cung Mão Dậu thuộc Tứ Chính chuyên về một hành tàng chứa trong Địa Chi. Như cung Mão thuộc phương Chấn, ngũ hành Mộc và cung Dậu thuộc phương Đoài, ngũ hành Kim. Cung Mão Dậu thuộc tam hợp Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu thường các Chính Tinh cư tại đây khó có được bố cục tốt đẹp. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật là trường hợp một. Bộ Cự Nhật giao hội với Cơ Đồng hay Âm Lương hình thành các cách Cự Cơ Đồng, Âm Dương Lương tại các vị trí này. Tất nhiên việc giao hội giữa hai nhom sao không hoàn toàn mang ý nghĩa xấu vì có thể tạo ra các cách Dương Lương cư Mão và Cự Cơ Mão Dậu là các cách cục hay. Tuy nhiên tính chất ban đầu của Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật đúng ý nghĩa của hai nhóm sao xét về tính hợp lí thay đổi tại đây. Cũng tương tự như hai nhóm sao Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương, nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham hình thành cách Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham và Phủ Tướng đơn thủ. Trong trường hợp này thường hình thành các cách không hay vì Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham có tính chất Sát nên tác họa lớn hơn việc cách Cự Nhật giao hội Cơ Đồng Âm Lương. Ta có các cách cục sau của các Chính Tinh khi cư tại vị trí Mão Dậu gồm các cách Tử Tham, Thiên Phủ độc tọa, Vũ Sát, Thiên Tướng độc tọa, Liêm Phá, Cự Cơ, Dương Lương, Thái Âm độc tọa, Thiên Đồng độc tọa. Qua kiến thức cơ bản thì đa phần các cách cục này tính chuyển động lớn. Ở tại vị trí này có 4 chính tinh gồm Phủ, Tướng,

Đồng, Âm đơn thủ tại hai cung này mang đầy đủ ý nghĩa của các Chính Tinh không phối hợp tính chất với Chính Tinh khác. Các sao đơn thủ tại đây có ý nghĩa không mấy hay vì bố cục toàn bộ tổ hợp không được thành lập, khác với việc ở vị trí đơn thủ các cung thuộc Dần Ngọ Tuất, Thân Tí Thìn các nhóm sao đầy đủ về bố cục tại đây. Đây là cách nhìn nhanh khi xem một lá số Tử Vi ở nơi cung Mệnh tọa thủ và cho ra khái quát về bản chất ban đầu khi các vị trí này có tính động, thay đổi lớn khác với tính ổn định khi mỗi bố cục được đầy đủ về các nhóm sao lớn. Xét về các bộ sao gồm hai Chính Tinh tọa thủ tại đây có cách Tử Tham, Vũ Sát, Liêm Phá tọa thủ cung Mão Dậu với ý nghĩa không mấy hay. Cách Tử Tham nếu gia cát vẫn là cách cục tốt của Tử Vi nhưng không có khả năng chống đỡ lớn với Sát Tinh. Các cách Vũ Sát và Liêm Phá đều chứa mâu thuẫn của hai nhóm sao, thành công hay thất bại liên quan lớn tới các bàng tinh gia hội, cần thiết các sao có tính thay đổi ở vị trí tại đây. Các phụ tinh Tả Hữu Xương Khúc giảm tính mâu thuẫn của cách cục. Nếu mệnh an tại đây có các cách này thường bất ổn và phải gặp khó khăn vì sự xung đột của hai nhóm sao. Khi Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham xấu thì ngược lại cách Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương ở vị trí hay. Các cách Dương Lương, Cự Cơ đều là cách cục hay khi bộ Cự Nhật giao hội Cơ Nguyệt Đồng Lương tại cung này. Ngay cả với Dương Lương cư Dậu do Thái Dương hãm vẫn thuộc cách tốt đẹp, yên bình do may mắn dù khả năng phải chống đỡ và ngày không được tươi sáng như vị trí cung Mão.

Bạn đang xem: Cung Mão Dậu và vị trí Chính tinh tọa thủ

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Mão Dậu và vị trí Chính tinh tọa thủ

Cung Mão Dậu và vị trí bố cục Chính Tinh tọa thủ

Cung Mão Dậu thuộc Tứ Chính chuyên về một hành tàng chứa trong Địa Chi. Như cung Mão thuộc phương Chấn, ngũ hành Mộc và cung Dậu thuộc phương Đoài, ngũ hành Kim. Cung Mão Dậu thuộc tam hợp Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu thường các Chính Tinh cư tại đây khó có được bố cục tốt đẹp. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật là trường hợp một. Bộ Cự Nhật giao hội với Cơ Đồng hay Âm Lương hình thành các cách Cự Cơ Đồng, Âm Dương Lương tại các vị trí này. Tất nhiên việc giao hội giữa hai nhom sao không hoàn toàn mang ý nghĩa xấu vì có thể tạo ra các cách Dương Lương cư Mão và Cự Cơ Mão Dậu là các cách cục hay. Tuy nhiên tính chất ban đầu của Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật đúng ý nghĩa của hai nhóm sao xét về tính hợp lí thay đổi tại đây. Cũng tương tự như hai nhóm sao Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương, nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham hình thành cách Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham và Phủ Tướng đơn thủ. Trong trường hợp này thường hình thành các cách không hay vì Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham có tính chất Sát nên tác họa lớn hơn việc cách Cự Nhật giao hội Cơ Đồng Âm Lương. Ta có các cách cục sau của các Chính Tinh khi cư tại vị trí Mão Dậu gồm các cách Tử Tham, Thiên Phủ độc tọa, Vũ Sát, Thiên Tướng độc tọa, Liêm Phá, Cự Cơ, Dương Lương, Thái Âm độc tọa, Thiên Đồng độc tọa. Qua kiến thức cơ bản thì đa phần các cách cục này tính chuyển động lớn. Ở tại vị trí này có 4 chính tinh gồm Phủ, Tướng,

Đồng, Âm đơn thủ tại hai cung này mang đầy đủ ý nghĩa của các Chính Tinh không phối hợp tính chất với Chính Tinh khác. Các sao đơn thủ tại đây có ý nghĩa không mấy hay vì bố cục toàn bộ tổ hợp không được thành lập, khác với việc ở vị trí đơn thủ các cung thuộc Dần Ngọ Tuất, Thân Tí Thìn các nhóm sao đầy đủ về bố cục tại đây. Đây là cách nhìn nhanh khi xem một lá số Tử Vi ở nơi cung Mệnh tọa thủ và cho ra khái quát về bản chất ban đầu khi các vị trí này có tính động, thay đổi lớn khác với tính ổn định khi mỗi bố cục được đầy đủ về các nhóm sao lớn. Xét về các bộ sao gồm hai Chính Tinh tọa thủ tại đây có cách Tử Tham, Vũ Sát, Liêm Phá tọa thủ cung Mão Dậu với ý nghĩa không mấy hay. Cách Tử Tham nếu gia cát vẫn là cách cục tốt của Tử Vi nhưng không có khả năng chống đỡ lớn với Sát Tinh. Các cách Vũ Sát và Liêm Phá đều chứa mâu thuẫn của hai nhóm sao, thành công hay thất bại liên quan lớn tới các bàng tinh gia hội, cần thiết các sao có tính thay đổi ở vị trí tại đây. Các phụ tinh Tả Hữu Xương Khúc giảm tính mâu thuẫn của cách cục. Nếu mệnh an tại đây có các cách này thường bất ổn và phải gặp khó khăn vì sự xung đột của hai nhóm sao. Khi Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham xấu thì ngược lại cách Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương ở vị trí hay. Các cách Dương Lương, Cự Cơ đều là cách cục hay khi bộ Cự Nhật giao hội Cơ Nguyệt Đồng Lương tại cung này. Ngay cả với Dương Lương cư Dậu do Thái Dương hãm vẫn thuộc cách tốt đẹp, yên bình do may mắn dù khả năng phải chống đỡ và ngày không được tươi sáng như vị trí cung Mão.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button