Tử vi

Cung mệnh “ẩn” (minhgiac)

Trước khi đi vào vấn đề tôi xin được tản mạn vài ý kiến ngoài lề nơi mà cội nguồn của nhân thức đã và đang bị lão hóa!

_ Trước tôi còn nhớ mang máng Tiên Sinh Vui vui có nhắc đến xem tư cách con người tại nơi ” cung an Thân” không biết có nhớ đúng không. nhưng xét về mặt tích cực và nguyên lý thì ý kiến này, phương pháp này của bác là rất hữu lý, có triều sâu tư duy của một tiền bối nghiên cứu huyền học. ta xét về lý thì “mệnh là xét sang hèn thọ yểu, thân xét thành bại, tốt xấu” nên cái cung an thân cũng hoàn toàn có thể đánh giá hướng đi của hành động tư duy con người đương nhiên cũng có thể đánh giá ” nhân cách” của một con người trên phương diện số học. từ phương pháp này suy ra rằng cứ cung an thân xấu xa, ám muội thì là người tư cách kém chăng? 

_ Bắc phái họ có quan niệm cung “tật ách” là tiềm ẩn nội tâm. cái mong muốn mà người ta dấu kín nó ở một nơi xa thẳm đó chính là cung tật ách. ngoài việc xét bệnh tật, hình hạn lại có thể xem tính cách sâu hơn là nhân cách sao? họ dựa trên quy tắc lập số. tức là đánh số 1 là cung mệnh đi nghịch lại cung tật ách là số 6 tức là theo nguyên tắc ” tiên nhất sinh thủy địa lục thành chi 1-6…” tức là cặp số sinh và số thành. qua phương pháp lý luận như vậy thì ta có thể suy ra các cặp liên đới như 2-7. 3-8… và cũng nguyên lý này mà cặp điền tài tức hiệu là số 5-10 thổ tại sao lại chủ về tiền bạch, kim ngân, khoảng sản, vật chất là thế. phải nói lý luận của họ vô cùng chặt chẽ khiến ta không thể phản biện được. và từ lý luận này suy ra rằng cứ cung tật ách xấu xa mờ ám là người tâm tính không tốt chăng?

Bạn đang xem: Cung mệnh “ẩn” (minhgiac)

_ Quan điểm lấy vị trí của thái tuế làm mệnh ẩn. tôi có thể nói rằng là tư duy noron thần kinh có vấn đề không lành mạnh và sai lạc. tư tưởng này xuất phát từ một bộ phận của tử vi trung quốc, được một số anh việt nam cóp nhặt về coi đó như châu bảo. và có nhận định rằng khi không hiểu vòng thế tuế là gì lại gán ghép cho nó là mệnh ẩn của con người, lấy đó để xét tính chất tốt xấu. thái tuế chỉ là một sao biểu hiện trên địa chi là một trong những tam tài tức vòng thái tuế, vòng lộc tồn bác sĩ, vòng tràng sinh! chỉ là 1 trong tam tài và là một sao trong hệ thống tử vi sao có thể định hình nhân cách đây? cũng như tam tài trên lá số còn thể hiện ở tinh đẩu (sao), cung, và tứ hóa, rồi tam tài hiện ở chính tinh, sao an theo can, sao an theo chi……vv.. sao có thể lấy vị trí của thái tếu cùng các sao xấu tốt mà định mệnh ẩn nhân cách. ky thực đã không hiểu được vấn đề. quan niệm này được phát triển từ tư duy ” tếu quân phùng hùng tắc hung, phùng cát tắc cát”

_ Một quan điểm nữa là lấy vị trí của đẩu quân làm mệnh ẩn và xét nhân cách con người. tôi cũng khẳng định rằng đây là một nghĩ sai lầm nghiêm trọng, nếu không nói là lạc nói tư duy. 

_ Trường phái sử cung lai nhân. cung lai nhân là cung có can cùng với cung tuổi ta có thể sử dụng ngũ hổ độn để tính ra cung lai nhân này. ví dụ tuổi bính tý, bính tuất, bính thân, bính ngọ, bính thìn, bính dần thì dũng ngũ hổ độn biết ” bính tân canh dần khởi” đến cung thân ta được can bính gọi là cung lai nhân. dùng sao của vòng thái tuế, sao của vòng lộc tồn tại vị trí cung lai nhân đó để đánh giá, để biểu lý cho hệ tư tưởng, vận mạng, và sự liên quan mật thiết trong đời sống đương số và cung lai nhân hiển hiện.

NAY TÔI XIN ĐƯA NÊN MỘT CÁCH XÁC ĐỊNH MỆNH ẨN MÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC HỌC. TÌM BẰNG CÁCH “KHỞI TỪ CUNG MỆNH THUẬN THÁNG SINH NGHỊCH GIỜ” TA SẼ TÌM ĐƯỢC CUNG MỆNH ẨN CỦA SỐ MỆNH.

Vậy câu hỏi đặt ra cung mệnh ẩn cho ta biết thông tin gì? nó cho biết nhân cách và sự liên quan mật thiết giữa tâm trí của con người được dấu kín tại nơi đó, tại cung đó. và các sao tại cung đó chính là hệ quả là tư tưởng tối mật nhất, sâu thẳm nhất mà con người ta ẩn dấu. nó chính là nhân cách của một con người vậy chứ chưa phải cung mệnh, vì mệnh là hệ tư tưởng bề ngoài, cách thể hiện ra bên ngoài, ngoài nhân cách nó còn thể sự tốt sấu nào đó tính cách, cách thể hiện tư duy của một con người diễn tả bên trong.

Trên một cách toàn diện thì trên lá số cung nào cũng phản ánh tới một phần tư tưởng, đời sống của ta cả. nhưng nói cung thiên di là là một nửa của ta thì hơi quá, hay nói là đối thủ của ta thì hơi thị kiến. có thể viết ngắn gọn thế này về cung thiên di: ” trong phong thủy vô cùng trọng minh đường, tỏ được minh đường thì biết huyệt đó hay dở, sang hèn như thế nào. trong lá số thì cung thiên di cũng như minh đường vậy, nó cho biết tầm nhìn cách nhìn, phương châm của một con người vậy”

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Trước khi đi vào vấn đề tôi xin được tản mạn vài ý kiến ngoài lề nơi mà cội nguồn của nhân thức đã và đang bị lão hóa!

_ Trước tôi còn nhớ mang máng Tiên Sinh Vui vui có nhắc đến xem tư cách con người tại nơi ” cung an Thân” không biết có nhớ đúng không. nhưng xét về mặt tích cực và nguyên lý thì ý kiến này, phương pháp này của bác là rất hữu lý, có triều sâu tư duy của một tiền bối nghiên cứu huyền học. ta xét về lý thì “mệnh là xét sang hèn thọ yểu, thân xét thành bại, tốt xấu” nên cái cung an thân cũng hoàn toàn có thể đánh giá hướng đi của hành động tư duy con người đương nhiên cũng có thể đánh giá ” nhân cách” của một con người trên phương diện số học. từ phương pháp này suy ra rằng cứ cung an thân xấu xa, ám muội thì là người tư cách kém chăng? 

_ Bắc phái họ có quan niệm cung “tật ách” là tiềm ẩn nội tâm. cái mong muốn mà người ta dấu kín nó ở một nơi xa thẳm đó chính là cung tật ách. ngoài việc xét bệnh tật, hình hạn lại có thể xem tính cách sâu hơn là nhân cách sao? họ dựa trên quy tắc lập số. tức là đánh số 1 là cung mệnh đi nghịch lại cung tật ách là số 6 tức là theo nguyên tắc ” tiên nhất sinh thủy địa lục thành chi 1-6…” tức là cặp số sinh và số thành. qua phương pháp lý luận như vậy thì ta có thể suy ra các cặp liên đới như 2-7. 3-8… và cũng nguyên lý này mà cặp điền tài tức hiệu là số 5-10 thổ tại sao lại chủ về tiền bạch, kim ngân, khoảng sản, vật chất là thế. phải nói lý luận của họ vô cùng chặt chẽ khiến ta không thể phản biện được. và từ lý luận này suy ra rằng cứ cung tật ách xấu xa mờ ám là người tâm tính không tốt chăng?

_ Quan điểm lấy vị trí của thái tuế làm mệnh ẩn. tôi có thể nói rằng là tư duy noron thần kinh có vấn đề không lành mạnh và sai lạc. tư tưởng này xuất phát từ một bộ phận của tử vi trung quốc, được một số anh việt nam cóp nhặt về coi đó như châu bảo. và có nhận định rằng khi không hiểu vòng thế tuế là gì lại gán ghép cho nó là mệnh ẩn của con người, lấy đó để xét tính chất tốt xấu. thái tuế chỉ là một sao biểu hiện trên địa chi là một trong những tam tài tức vòng thái tuế, vòng lộc tồn bác sĩ, vòng tràng sinh! chỉ là 1 trong tam tài và là một sao trong hệ thống tử vi sao có thể định hình nhân cách đây? cũng như tam tài trên lá số còn thể hiện ở tinh đẩu (sao), cung, và tứ hóa, rồi tam tài hiện ở chính tinh, sao an theo can, sao an theo chi……vv.. sao có thể lấy vị trí của thái tếu cùng các sao xấu tốt mà định mệnh ẩn nhân cách. ky thực đã không hiểu được vấn đề. quan niệm này được phát triển từ tư duy ” tếu quân phùng hùng tắc hung, phùng cát tắc cát”

_ Một quan điểm nữa là lấy vị trí của đẩu quân làm mệnh ẩn và xét nhân cách con người. tôi cũng khẳng định rằng đây là một nghĩ sai lầm nghiêm trọng, nếu không nói là lạc nói tư duy. 

_ Trường phái sử cung lai nhân. cung lai nhân là cung có can cùng với cung tuổi ta có thể sử dụng ngũ hổ độn để tính ra cung lai nhân này. ví dụ tuổi bính tý, bính tuất, bính thân, bính ngọ, bính thìn, bính dần thì dũng ngũ hổ độn biết ” bính tân canh dần khởi” đến cung thân ta được can bính gọi là cung lai nhân. dùng sao của vòng thái tuế, sao của vòng lộc tồn tại vị trí cung lai nhân đó để đánh giá, để biểu lý cho hệ tư tưởng, vận mạng, và sự liên quan mật thiết trong đời sống đương số và cung lai nhân hiển hiện.

NAY TÔI XIN ĐƯA NÊN MỘT CÁCH XÁC ĐỊNH MỆNH ẨN MÀ TÔI ĐÃ ĐƯỢC HỌC. TÌM BẰNG CÁCH “KHỞI TỪ CUNG MỆNH THUẬN THÁNG SINH NGHỊCH GIỜ” TA SẼ TÌM ĐƯỢC CUNG MỆNH ẨN CỦA SỐ MỆNH.

Vậy câu hỏi đặt ra cung mệnh ẩn cho ta biết thông tin gì? nó cho biết nhân cách và sự liên quan mật thiết giữa tâm trí của con người được dấu kín tại nơi đó, tại cung đó. và các sao tại cung đó chính là hệ quả là tư tưởng tối mật nhất, sâu thẳm nhất mà con người ta ẩn dấu. nó chính là nhân cách của một con người vậy chứ chưa phải cung mệnh, vì mệnh là hệ tư tưởng bề ngoài, cách thể hiện ra bên ngoài, ngoài nhân cách nó còn thể sự tốt sấu nào đó tính cách, cách thể hiện tư duy của một con người diễn tả bên trong.

Trên một cách toàn diện thì trên lá số cung nào cũng phản ánh tới một phần tư tưởng, đời sống của ta cả. nhưng nói cung thiên di là là một nửa của ta thì hơi quá, hay nói là đối thủ của ta thì hơi thị kiến. có thể viết ngắn gọn thế này về cung thiên di: ” trong phong thủy vô cùng trọng minh đường, tỏ được minh đường thì biết huyệt đó hay dở, sang hèn như thế nào. trong lá số thì cung thiên di cũng như minh đường vậy, nó cho biết tầm nhìn cách nhìn, phương châm của một con người vậy”

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button