Tử vi

Cung mệnh ở ( thìn, tuất, xấu, chưa ) tứ khố nơi

( cung mệnh ở thìn, tuất, xấu, chưa tới cộng đồng biểu trưng ): tứ khố nơi

1. Cá tính bên trên sẽ tương đối nội liễm.

2. Chính là tương đối nhiều phí sức, bận tâm nhân.

Bạn đang xem: Cung mệnh ở ( thìn, tuất, xấu, chưa ) tứ khố nơi

3. Cũng đã biết góc cần lao, là lao lực mệnh mẫu người.

4. Lúc vận không tốt lúc, góc dễ dàng hướng sự thật cúi đầu, mà buông tha cho lý tưởng của chính mình.

Này bốn cung vị còn được gọi là chỉ tứ mộ nơi hoặc là tứ khố nơi, mà thìn cung hòa tuất cung lại phân biệt xưng là thiên la cùng địa võng, bởi vì ở vào mộ khố nơi, do đó trong tính cách hơn phân nửa đều so sánh buồn tương đối bảo thủ, không dễ dàng hướng nhân khuynh trút bầu tâm sự, không quen xử lý quan hệ nhân mạch, tương đối dễ dàng có cô độc cảm giác, tuy nhiên có lúc hầu thoạt nhìn thực hoạt bát, cả đời vận trình phập phồng rung chuyển, thường là cái cần vu kiếm tiền, vì cuộc sống mà bôn ba lao lực người, mệnh tọa thìn, tuất người, không biết lắm lãng phí thời gian cùng người giao tế, mà là vùi đầu gian khổ làm ra, thích ở tiền tài hoặc trên sự nghiệp cùng người so sánh hơn thua đấy, thường thường đều có bạo phát vận thế, về phần mệnh tọa xấu, chưa người, bởi vì hai cung vị này là nhật nguyệt giao thái nơi, cho nên ra lệnh cho tọa hai cái này cung vị người, tính cách so sánh âm tình bất định, dễ dàng lo được lo mất, không quyết định chắc chắn được.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung mệnh ở ( thìn, tuất, xấu, chưa ) tứ khố nơi

( cung mệnh ở thìn, tuất, xấu, chưa tới cộng đồng biểu trưng ): tứ khố nơi

1. Cá tính bên trên sẽ tương đối nội liễm.

2. Chính là tương đối nhiều phí sức, bận tâm nhân.

3. Cũng đã biết góc cần lao, là lao lực mệnh mẫu người.

4. Lúc vận không tốt lúc, góc dễ dàng hướng sự thật cúi đầu, mà buông tha cho lý tưởng của chính mình.

Này bốn cung vị còn được gọi là chỉ tứ mộ nơi hoặc là tứ khố nơi, mà thìn cung hòa tuất cung lại phân biệt xưng là thiên la cùng địa võng, bởi vì ở vào mộ khố nơi, do đó trong tính cách hơn phân nửa đều so sánh buồn tương đối bảo thủ, không dễ dàng hướng nhân khuynh trút bầu tâm sự, không quen xử lý quan hệ nhân mạch, tương đối dễ dàng có cô độc cảm giác, tuy nhiên có lúc hầu thoạt nhìn thực hoạt bát, cả đời vận trình phập phồng rung chuyển, thường là cái cần vu kiếm tiền, vì cuộc sống mà bôn ba lao lực người, mệnh tọa thìn, tuất người, không biết lắm lãng phí thời gian cùng người giao tế, mà là vùi đầu gian khổ làm ra, thích ở tiền tài hoặc trên sự nghiệp cùng người so sánh hơn thua đấy, thường thường đều có bạo phát vận thế, về phần mệnh tọa xấu, chưa người, bởi vì hai cung vị này là nhật nguyệt giao thái nơi, cho nên ra lệnh cho tọa hai cái này cung vị người, tính cách so sánh âm tình bất định, dễ dàng lo được lo mất, không quyết định chắc chắn được.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button