Tử vi

CUNG MỆNH – PHẦN 2

Hình Tính Phú có những câu phú sau đây:

* Tuấn nhã Văn Xương – Lỗi lạc Văn Khúc (Văn Xương thủ mệnh dáng dấp tuấn nhã. Văn Khúc tài ba lỗi lạc.)

* Tả Hữu ôn lương – cao sỹ Thiên Khôi Thiên Việt.

Bạn đang xem: CUNG MỆNH – PHẦN 2

* Kình dương – Đà la hình sũ, mạo liệt. (Kình Dương Đà la đóng mệnh hình dung xấu xí nếu đóng hãm địa)

* Dung mạo như xuân, nãi Lộc Tồn (Mặt tươi vui như mùa xuân là Lộc tồn đóng mệnh).

* Tử Vi phì mãn, Thiên Phủ tinh thần (Tử Vi to béo, Thiên Phủ thông tuệ)

* Nhật Nguyệt Khúc Xương Đồng Lương Cơ Xương tuấn mỹ chi tư (Nhật Nguyệt Khúc Xương hay Đồng Lương Cơ Xương phong thái đẹp đẽ).

* Tham Lang đồng Vũ Khúc hình tiểu thanh cao nhi lượng đại. (Tham Vũ đồng cung, dáng nhỏ bé nhưng tiếng nói oang oang (thì hào sảng). Trường hợp Tham Vũ gặp sát kị tinh thì tiếng nói lâm râm, tâm địa gian xảo.)

* Thiên Đồng Đà Kị phì mãn nhi mục điểu (Thiên Đồng đứng với Đà Kị người mập nhưng mắt lé, mắt có cườm)

Những câu phú nôm cần biết về Mệnh cung:

* Tử Phủ hậu trọng khác thường

Vũ Tham người nhỏ là phường tham lam

* Thìn Tuất Phủ Tướng phùng suy

Tính hay chấp nhất đa nghi mọi bề

* Vũ Tham đầu nhỏ mình to

Phá Liêm sốc sếch sức đo hơn người

* Sát phùng Thiên Hỉ khá hay

Ấy là phong nhã uy nghi mọi đàng

* Việt Khôi là cách văn chương

Khôi là khôi ngộ, Việt thường da đen

* Mặt hoa ấy hội Khoa Quyền

Vũ Tham Hóa Lộc râu liền đến tai

* Đấng vàng là hội Phong Thai (Phong Cáo – Thai Tọa)

Long Trì Phượng Các ấy ai dịu dàng

* Đẹp thay Tả Hữu một phường

Khốc Hư quanh mắt thường thường tròn thâm

* Tham Đào tốt tóc xanh râm

Mắt đen Vũ Kị chẳng nhầm một ai

* Việt Xương tiếng nói khoan thai

Đồng Không Hư Nhẫn lắm lời thị phi

* Mộc Cái làm dáng ai bì

Hay khoe mình cũng bởi vì Lâm Quan

* Quý Ân là khách phong tao

Trên nào cũng vị, dưới nào cũng yêu

* Thanh long cơ biến đủ điều

Tấu Thư nói ngọt người thao ngay về

* Hỉ Thần Hoa Cái tốt ghê

Khẩu thiệt trường đoản, mọi bề đảm đang

* Kiếp Không da ắt đen hoàn

Hỏa Linh mặt khổ sầu đăm đêm ngày

* Kình Dương tai kèm mình gầy

Đà La mắt lớn chân tay thì dài

* Đào Hồng mặt mũi xinh tươi

Kình Hình Đà Nhẫn là người tật thương

* Đà Riêu Toái ngọng lẽ thường

Lại thêm Cự Kị ắt phường điếc câm

* Người mà mắt nhỏ mắt to

Nhật phùng Đào Sát tương phò mệnh viên

* Mắt to mắt nhỏ ấy là

Nhật phùng Không hãy đoán ra rõ mười

* Tham lâm Thái Tuế một miền

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

* Triệt Tuần đóng ở Mệnh cung

Thiếu niên tân khổ lo toan mọi đường

* Cô Thần Quả Tú Mệnh cung

Tính người cô độc chẳng màng giao du

* Tử phùng Thất Sát chí khôn

Việc làm táo bạo những toan hơn người

* Tấu Thư Hoa Cái thanh kỳ

Mộc Riêu Hoa Cái ắt thì dâm bôn

* Thiên Hình đóng ở Dần cung

Mệnh Thân tại đó uy hùng Tướng Quân

* Hình Tướng Ấn Binh hợp cùng

Tài kiêm văn võ vẫy vùng nơi nơi

* Đẩu Quân Tử Phủ thong dong

Ở cung Quan Lộc trùng trùng phước lai

* Đẩu gặp Tồn khá tiền tài

Khốc Hư lạc hãm miệt mài gian truân (cung Tài bạch)

* Thiên Nguyệt Đức Giải Thần tàng

Hội cùng Quan Phúc một làng trừ hùng

* Thái Dương đóng chốn thủy cung (cung Hợi – Tí)

Đà Hình Riêu Kị yểu vong hoặc mù

Hạn gặp thời cùng âu lo

Hoặc đau đôi mắt hoặc chờ phát tang

* Đà La Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Linh Tinh nạn bất tường chẳng sai

* Khốc Hư Tí Ngọ an bài

Tiền bần hậu phú chớ sai lẽ bàn

* Thiên Đồng thủ mệnh ấy là

Đổi thay tính khí khó mà chiều nuông

* Tràng Sinh Hỉ Mã đồng cung

Thanh vân đắc ý vẫy vùng một phen

* Thái Dương cư Hợi mệnh thân

Gặp Khoa Quyền Lộc mười phen vẹn mười

* Thai mệnh đa học thiểu thành

Mộc được Thai Tọa hiển danh anh tài

* Địa Kiếp độc thủ ác tà

Liêm Phá là mạng quỉ ma bất thường

* Thiên Khốc Địa Võng tai ương

Hóa Quyền Thiên Khốc lại đường minh danh

* Khôi Xương ở mệnh bậc lành

Hỏa Hình đóng mệnh giữ mình lửa than

* Hóa Kị thi rớt lắm khi

Dương phùng Kiếp Sát học gì cho hay (Dương hãm địa)

* Sát Kình cô độc tính ương

Quan Phù Thái Tuế đến thường công môn

* Binh Hình nói chẳng hé răng

Hãm cung Thái Tuế nói bằng sấm vang

* Tham Lang những thích ăn sang

Riêu Đà tửu sắc lắm đàng ngả nghiêng

* Đế hãm Mão Dậu lại thêm

Sát tinh hội họp của thiền gửi thân

* Mấy người phú quý không toàn

Bởi sao Nhật Nguyệt hợp đoàn sát tinh

* Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không Kiếp đứng ngồi nào yên

* Cung Quan mừng được Đào Hồng

Thiên di tối kị Kiếp Không lâm vào

* Những người niên thiếu danh ghi

Hồng Loan Bát Tọa ở vì Mệnh cung

Song Hao Tham hội đa dâm

Thiên Đồng gặp quý mười phần thanh cao

* Phá Quân Riêu Mã hợp vào

Ấy phường du đãng ai nào dám thân

* Hay gì hãm địa Hóa Khoa

Thêm Không Kiếp ắt quái tà ác tinh

* Đất tứ mộc Hỏa Linh Tham Vũ

Có uy quyền chớ ngộ Kình Dương

* Tham Vũ đóng đất Võng La

Gặp loài Tang Điếu một nhà nên hung

* Xương Khúc Phá gặp Hình Kiếp Sát

Chốn Mão Thìn Dậu Tuất lao đao

* Tam Hóa Hóa Lộc đứng đầu

Vào cung Tứ Mộ như màu khói mây

* Mấy người hà tiện xưa nay

Bởi cung Tài Phúc gặp rày Kiếp Không

* Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn

* Còn Thiên Phủ Tuất cư mệnh vị

Họp cát tinh Giáp Kỷ sinh nhân

Hỏa cục vẹn vẻ mười phân

Tam công chức trưởng dành phần chẳng ngoa

* Tham Vũ đắc địa khá mong

Bính Đinh Thổ cục ấy dòng giàu sang

* Mấy người phú quý nan toàn

Lưỡng Hao Hóa Kị Tài Quan lâm vào

* Mấy người dư bạc giàu sang

Hợi Tí Tướng Ấn lại chầu cát tinh

* Kình dương Kị Hỏa một bài

Hãm mà thủ mệnh thật loài ác tinh

* Ngọ cung Tam Hóa hợp Kình

Người sinh Bính Mậu biên đình nổi danh

* Khúc Xương Mùi Sửu hợp thành

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng

* Phá Quân mà gặp Khúc Xương

Thìn Tuất Mão Dậu là phường lao đao

* Lộc cư Nô bộc bực mình

Đông Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài

* Mệnh vô chính diệu bất minh

Phụ Bật gia thủ đem mình ly tông

* Sao Ân Quý hợp Khôi cùng

Ở vào Thân Mệnh bảng rồng đề danh

* Khôi Việt lại gặp Khoa tinh

Không bị Tuần Triệt nên danh dễ dàng

* Tham Lang Bạch Hổ một đàng

Tuất Thìn tuổi ấy sơn lâm lánh mình

(Không nên ham săn bắn, đi rừng leo núi)

* Hãm cung Thái Tuế Cơ Lương

Ấy người kém phúc vợ con biếng chiều

* Phù Hình Không Kiếp bon chen

Kẻ thù người oán phải nên giữ mình

* Khốc Hư Tang Mã chẳng lành

Hại người hại của phận đành tai ương

* Dậu cung Hình Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ gió do người gây ra

* Tuế Đà Cự Kị phận nghèo

Một thân lên thác xuống đèo chẳng yên (gặp vận cũng vậy)

* Kiếp Không Hình Kị Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha

* Việt Khôi Quyền Lộc nhẽ bàn

Trong nhà bậc trưởng ra đàng bậc trên

* Mệnh Điền Tuần Triệt đương đầu

Tư cơ cha mẹ khó cầu khó mong

* Thất Sát là loài đáng kinh

Hãm địa gặp phải lưu Kình sợ thay

* Dương Đà Thất Sát phải hay

Chiếu vào thân mệnh tháng ngày khổ đau (số Nữ nặng hơn)

* Phá phùng Mão Dậu khá kinh

Gặp sao Nguyệt đức phúc lành lại qua

* Dậu cung Thái Tuế Thiên Hình

Phải phòng tai họa nảy sinh gông cùm

* Thìn Tuất Thất Sát xem qua

Kình Hình hội ngộ ắt là đảo điên

* Tướng Phá Phục nội tàng Thai diệu

Ngoại Đào Hồng tứ chiếu Thiên di

Nam nhân dâm dục thị phi

Nữ nhân tác kỹ kẻ chê người cười

* Tuế hạn Cự Vũ Hóa Quyền

Hoặc Mộ Tả Hữu ấy miền vinh thăng

* Việt Khôi Long Phượng Văn tinh

Vào thi ắt hẳn bẻ cành quế hoa

* Thiên Lương ngộ Hỏa chớ lầm

Hại người tổn vật mấy lần họa sinh

* Linh phùng Sát Phá hạn hành

Văn Xương xưa cũng giam mình ngục trung

* Đào Tang đóng ở mệnh cung

Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình

* Dương Đà Tuế lâm vào khẩu thiệt

Còn Đà La ngộ nguyệt loạn dâm

* Tật cung Thai Hổ huyết băng

Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao

* Phượng Loan hợp là người thuần hậu

Khốc Hư thường táo bạo xông pha (số nữ)

* Thiên Quan Thiên Phúc thủ trung

Tôn tăng kính Phật dốc lòng thiện gia

* Vũ Quyền nữ mệnh đồng lâm

Gái khôn khiến đấng phu quân nể vì

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm CUNG MỆNH – PHẦN 2

Hình Tính Phú có những câu phú sau đây:

* Tuấn nhã Văn Xương – Lỗi lạc Văn Khúc (Văn Xương thủ mệnh dáng dấp tuấn nhã. Văn Khúc tài ba lỗi lạc.)

* Tả Hữu ôn lương – cao sỹ Thiên Khôi Thiên Việt.

* Kình dương – Đà la hình sũ, mạo liệt. (Kình Dương Đà la đóng mệnh hình dung xấu xí nếu đóng hãm địa)

* Dung mạo như xuân, nãi Lộc Tồn (Mặt tươi vui như mùa xuân là Lộc tồn đóng mệnh).

* Tử Vi phì mãn, Thiên Phủ tinh thần (Tử Vi to béo, Thiên Phủ thông tuệ)

* Nhật Nguyệt Khúc Xương Đồng Lương Cơ Xương tuấn mỹ chi tư (Nhật Nguyệt Khúc Xương hay Đồng Lương Cơ Xương phong thái đẹp đẽ).

* Tham Lang đồng Vũ Khúc hình tiểu thanh cao nhi lượng đại. (Tham Vũ đồng cung, dáng nhỏ bé nhưng tiếng nói oang oang (thì hào sảng). Trường hợp Tham Vũ gặp sát kị tinh thì tiếng nói lâm râm, tâm địa gian xảo.)

* Thiên Đồng Đà Kị phì mãn nhi mục điểu (Thiên Đồng đứng với Đà Kị người mập nhưng mắt lé, mắt có cườm)

Những câu phú nôm cần biết về Mệnh cung:

* Tử Phủ hậu trọng khác thường

Vũ Tham người nhỏ là phường tham lam

* Thìn Tuất Phủ Tướng phùng suy

Tính hay chấp nhất đa nghi mọi bề

* Vũ Tham đầu nhỏ mình to

Phá Liêm sốc sếch sức đo hơn người

* Sát phùng Thiên Hỉ khá hay

Ấy là phong nhã uy nghi mọi đàng

* Việt Khôi là cách văn chương

Khôi là khôi ngộ, Việt thường da đen

* Mặt hoa ấy hội Khoa Quyền

Vũ Tham Hóa Lộc râu liền đến tai

* Đấng vàng là hội Phong Thai (Phong Cáo – Thai Tọa)

Long Trì Phượng Các ấy ai dịu dàng

* Đẹp thay Tả Hữu một phường

Khốc Hư quanh mắt thường thường tròn thâm

* Tham Đào tốt tóc xanh râm

Mắt đen Vũ Kị chẳng nhầm một ai

* Việt Xương tiếng nói khoan thai

Đồng Không Hư Nhẫn lắm lời thị phi

* Mộc Cái làm dáng ai bì

Hay khoe mình cũng bởi vì Lâm Quan

* Quý Ân là khách phong tao

Trên nào cũng vị, dưới nào cũng yêu

* Thanh long cơ biến đủ điều

Tấu Thư nói ngọt người thao ngay về

* Hỉ Thần Hoa Cái tốt ghê

Khẩu thiệt trường đoản, mọi bề đảm đang

* Kiếp Không da ắt đen hoàn

Hỏa Linh mặt khổ sầu đăm đêm ngày

* Kình Dương tai kèm mình gầy

Đà La mắt lớn chân tay thì dài

* Đào Hồng mặt mũi xinh tươi

Kình Hình Đà Nhẫn là người tật thương

* Đà Riêu Toái ngọng lẽ thường

Lại thêm Cự Kị ắt phường điếc câm

* Người mà mắt nhỏ mắt to

Nhật phùng Đào Sát tương phò mệnh viên

* Mắt to mắt nhỏ ấy là

Nhật phùng Không hãy đoán ra rõ mười

* Tham lâm Thái Tuế một miền

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

* Triệt Tuần đóng ở Mệnh cung

Thiếu niên tân khổ lo toan mọi đường

* Cô Thần Quả Tú Mệnh cung

Tính người cô độc chẳng màng giao du

* Tử phùng Thất Sát chí khôn

Việc làm táo bạo những toan hơn người

* Tấu Thư Hoa Cái thanh kỳ

Mộc Riêu Hoa Cái ắt thì dâm bôn

* Thiên Hình đóng ở Dần cung

Mệnh Thân tại đó uy hùng Tướng Quân

* Hình Tướng Ấn Binh hợp cùng

Tài kiêm văn võ vẫy vùng nơi nơi

* Đẩu Quân Tử Phủ thong dong

Ở cung Quan Lộc trùng trùng phước lai

* Đẩu gặp Tồn khá tiền tài

Khốc Hư lạc hãm miệt mài gian truân (cung Tài bạch)

* Thiên Nguyệt Đức Giải Thần tàng

Hội cùng Quan Phúc một làng trừ hùng

* Thái Dương đóng chốn thủy cung (cung Hợi – Tí)

Đà Hình Riêu Kị yểu vong hoặc mù

Hạn gặp thời cùng âu lo

Hoặc đau đôi mắt hoặc chờ phát tang

* Đà La Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Linh Tinh nạn bất tường chẳng sai

* Khốc Hư Tí Ngọ an bài

Tiền bần hậu phú chớ sai lẽ bàn

* Thiên Đồng thủ mệnh ấy là

Đổi thay tính khí khó mà chiều nuông

* Tràng Sinh Hỉ Mã đồng cung

Thanh vân đắc ý vẫy vùng một phen

* Thái Dương cư Hợi mệnh thân

Gặp Khoa Quyền Lộc mười phen vẹn mười

* Thai mệnh đa học thiểu thành

Mộc được Thai Tọa hiển danh anh tài

* Địa Kiếp độc thủ ác tà

Liêm Phá là mạng quỉ ma bất thường

* Thiên Khốc Địa Võng tai ương

Hóa Quyền Thiên Khốc lại đường minh danh

* Khôi Xương ở mệnh bậc lành

Hỏa Hình đóng mệnh giữ mình lửa than

* Hóa Kị thi rớt lắm khi

Dương phùng Kiếp Sát học gì cho hay (Dương hãm địa)

* Sát Kình cô độc tính ương

Quan Phù Thái Tuế đến thường công môn

* Binh Hình nói chẳng hé răng

Hãm cung Thái Tuế nói bằng sấm vang

* Tham Lang những thích ăn sang

Riêu Đà tửu sắc lắm đàng ngả nghiêng

* Đế hãm Mão Dậu lại thêm

Sát tinh hội họp của thiền gửi thân

* Mấy người phú quý không toàn

Bởi sao Nhật Nguyệt hợp đoàn sát tinh

* Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không Kiếp đứng ngồi nào yên

* Cung Quan mừng được Đào Hồng

Thiên di tối kị Kiếp Không lâm vào

* Những người niên thiếu danh ghi

Hồng Loan Bát Tọa ở vì Mệnh cung

Song Hao Tham hội đa dâm

Thiên Đồng gặp quý mười phần thanh cao

* Phá Quân Riêu Mã hợp vào

Ấy phường du đãng ai nào dám thân

* Hay gì hãm địa Hóa Khoa

Thêm Không Kiếp ắt quái tà ác tinh

* Đất tứ mộc Hỏa Linh Tham Vũ

Có uy quyền chớ ngộ Kình Dương

* Tham Vũ đóng đất Võng La

Gặp loài Tang Điếu một nhà nên hung

* Xương Khúc Phá gặp Hình Kiếp Sát

Chốn Mão Thìn Dậu Tuất lao đao

* Tam Hóa Hóa Lộc đứng đầu

Vào cung Tứ Mộ như màu khói mây

* Mấy người hà tiện xưa nay

Bởi cung Tài Phúc gặp rày Kiếp Không

* Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn

* Còn Thiên Phủ Tuất cư mệnh vị

Họp cát tinh Giáp Kỷ sinh nhân

Hỏa cục vẹn vẻ mười phân

Tam công chức trưởng dành phần chẳng ngoa

* Tham Vũ đắc địa khá mong

Bính Đinh Thổ cục ấy dòng giàu sang

* Mấy người phú quý nan toàn

Lưỡng Hao Hóa Kị Tài Quan lâm vào

* Mấy người dư bạc giàu sang

Hợi Tí Tướng Ấn lại chầu cát tinh

* Kình dương Kị Hỏa một bài

Hãm mà thủ mệnh thật loài ác tinh

* Ngọ cung Tam Hóa hợp Kình

Người sinh Bính Mậu biên đình nổi danh

* Khúc Xương Mùi Sửu hợp thành

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng

* Phá Quân mà gặp Khúc Xương

Thìn Tuất Mão Dậu là phường lao đao

* Lộc cư Nô bộc bực mình

Đông Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài

* Mệnh vô chính diệu bất minh

Phụ Bật gia thủ đem mình ly tông

* Sao Ân Quý hợp Khôi cùng

Ở vào Thân Mệnh bảng rồng đề danh

* Khôi Việt lại gặp Khoa tinh

Không bị Tuần Triệt nên danh dễ dàng

* Tham Lang Bạch Hổ một đàng

Tuất Thìn tuổi ấy sơn lâm lánh mình

(Không nên ham săn bắn, đi rừng leo núi)

* Hãm cung Thái Tuế Cơ Lương

Ấy người kém phúc vợ con biếng chiều

* Phù Hình Không Kiếp bon chen

Kẻ thù người oán phải nên giữ mình

* Khốc Hư Tang Mã chẳng lành

Hại người hại của phận đành tai ương

* Dậu cung Hình Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ gió do người gây ra

* Tuế Đà Cự Kị phận nghèo

Một thân lên thác xuống đèo chẳng yên (gặp vận cũng vậy)

* Kiếp Không Hình Kị Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha

* Việt Khôi Quyền Lộc nhẽ bàn

Trong nhà bậc trưởng ra đàng bậc trên

* Mệnh Điền Tuần Triệt đương đầu

Tư cơ cha mẹ khó cầu khó mong

* Thất Sát là loài đáng kinh

Hãm địa gặp phải lưu Kình sợ thay

* Dương Đà Thất Sát phải hay

Chiếu vào thân mệnh tháng ngày khổ đau (số Nữ nặng hơn)

* Phá phùng Mão Dậu khá kinh

Gặp sao Nguyệt đức phúc lành lại qua

* Dậu cung Thái Tuế Thiên Hình

Phải phòng tai họa nảy sinh gông cùm

* Thìn Tuất Thất Sát xem qua

Kình Hình hội ngộ ắt là đảo điên

* Tướng Phá Phục nội tàng Thai diệu

Ngoại Đào Hồng tứ chiếu Thiên di

Nam nhân dâm dục thị phi

Nữ nhân tác kỹ kẻ chê người cười

* Tuế hạn Cự Vũ Hóa Quyền

Hoặc Mộ Tả Hữu ấy miền vinh thăng

* Việt Khôi Long Phượng Văn tinh

Vào thi ắt hẳn bẻ cành quế hoa

* Thiên Lương ngộ Hỏa chớ lầm

Hại người tổn vật mấy lần họa sinh

* Linh phùng Sát Phá hạn hành

Văn Xương xưa cũng giam mình ngục trung

* Đào Tang đóng ở mệnh cung

Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình

* Dương Đà Tuế lâm vào khẩu thiệt

Còn Đà La ngộ nguyệt loạn dâm

* Tật cung Thai Hổ huyết băng

Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao

* Phượng Loan hợp là người thuần hậu

Khốc Hư thường táo bạo xông pha (số nữ)

* Thiên Quan Thiên Phúc thủ trung

Tôn tăng kính Phật dốc lòng thiện gia

* Vũ Quyền nữ mệnh đồng lâm

Gái khôn khiến đấng phu quân nể vì

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button