Tử vi

Cung mệnh thân cung vô chính diệu đúng cơ nguyệt người là dạng gì

Thận trọng có thể chịu


Bạn đang xem: Cung mệnh thân cung vô chính diệu đúng cơ nguyệt người là dạng gì

Năm mới rời nhà, thận trọng nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui.

Tính cách tương đối hiền hoà, khoan dung, sự nhẫn nại mạnh.

Nhưng cũng không yếu đuối, gặp chuyện có thể tự giải quyết, thủ đoạn cường ngạnh, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ.

Chính mình tương đối tiết kiệm.

Nội tâm khờ dại, tràn ngập ảo tưởng.


Gây dựng sự nghiệp gian khổ


Phần lớn sẽ tự gây dựng sự nghiệp, nhân cung quan sao thái dương hãm địa, có trả giá, vất vả, phát tán đấy hàm nghĩa.

Sẽ nhân sự nghiệp đầu tư mà trả giá càng lớn phí tổn, thả gặp sát kị lúc bị khuynh bại.

Chức nghiệp hoặc phương hướng đa số sẽ có khuynh hướng câu thông, kinh doanh, quản lý cố vấn, internet, IT phương diện. Lợi nhuận phương diện nào thì cần phải kết hợp hóa lộc năm sinh ở đâu để phán đoán.

Cũng có giác đại xác suất sẽ cùng giáo dục ngành sản xuất có quan hệ, hoặc thân mình làm quá lão sư chức nghiệp.


Tuổi kém


Thiên lương nhập cung phu thê, hôn nhân thông thường tuổi chênh lệch giác đại tình hình.

Đúng cảm tình tâm tính so sánh chuyên nhất, thường lấy nguyện lấy tư thủ suốt đời tâm tính đi đối đãi cảm tình, nhưng mà cơ âm thân mình có cảm tình không ổn định tin tức, cho nên góc rất nghiêm túc thái độ, có đôi khi sẽ tạo thành càng nhiều hoang mang.

Nhất định có cảm tình bệnh thích sạch sẽ tâm lý. Dễ dàng bị tài ăn nói tốt, nói chuyện khôi hài, có vẻ bác học người hấp dẫn.

Cung phu thê phùng cát, bình thường có thể trợ giúp lẫn nhau, sự nghiệp gia đình đều may mắn.


Nhân duyên tốt


Sao thiên phủ nhập cung nô bộc, nhân duyên tốt hơn.

Chính mình câu thông năng lực mạnh, đúng có địa vị, tâm địa thiện lương thái độ làm người chính trực, nhưng tính cách cũng không tính hoạt bát quý nhân, rất dễ dàng đến gần quan hệ cũng được đến trợ giúp.

Đối với người thái độ bình thường đều tương đối chân thành. Trừ phi cung nô bộc sát kị trọng, người bình thường duyến không tồi.

Nhưng ở sự nghiệp đồng bạn hợp tác bên trên, tắc thường dễ dàng nhân phức tạp quan hệ lợi ích tạo thành ngăn cách, thậm chí không thể không lấy thái độ cứng rắn chấm dứt.


Thận khí thiên nhẹ


Bình thường đến giảng khỏe mạnh tổng thể cũng không tệ lắm. Bệnh tai họa không nhiều lắm.

Nhưng trong thực tế thể chất hơi yếu, cũng không tính cường kiện.

Nếu gặp sát kị, phương diện thân thể, thận hòa can bình thường đều sẽ thiên suy yếu.

Nếu hoa đào ngôi sao trọng, thả nhu chú ý nhân miệt mài khiến cho một loạt vấn đề.


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung mệnh thân cung vô chính diệu đúng cơ nguyệt người là dạng gì

Thận trọng có thể chịu


Năm mới rời nhà, thận trọng nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui.

Tính cách tương đối hiền hoà, khoan dung, sự nhẫn nại mạnh.

Nhưng cũng không yếu đuối, gặp chuyện có thể tự giải quyết, thủ đoạn cường ngạnh, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ.

Chính mình tương đối tiết kiệm.

Nội tâm khờ dại, tràn ngập ảo tưởng.


Gây dựng sự nghiệp gian khổ


Phần lớn sẽ tự gây dựng sự nghiệp, nhân cung quan sao thái dương hãm địa, có trả giá, vất vả, phát tán đấy hàm nghĩa.

Sẽ nhân sự nghiệp đầu tư mà trả giá càng lớn phí tổn, thả gặp sát kị lúc bị khuynh bại.

Chức nghiệp hoặc phương hướng đa số sẽ có khuynh hướng câu thông, kinh doanh, quản lý cố vấn, internet, IT phương diện. Lợi nhuận phương diện nào thì cần phải kết hợp hóa lộc năm sinh ở đâu để phán đoán.

Cũng có giác đại xác suất sẽ cùng giáo dục ngành sản xuất có quan hệ, hoặc thân mình làm quá lão sư chức nghiệp.


Tuổi kém


Thiên lương nhập cung phu thê, hôn nhân thông thường tuổi chênh lệch giác đại tình hình.

Đúng cảm tình tâm tính so sánh chuyên nhất, thường lấy nguyện lấy tư thủ suốt đời tâm tính đi đối đãi cảm tình, nhưng mà cơ âm thân mình có cảm tình không ổn định tin tức, cho nên góc rất nghiêm túc thái độ, có đôi khi sẽ tạo thành càng nhiều hoang mang.

Nhất định có cảm tình bệnh thích sạch sẽ tâm lý. Dễ dàng bị tài ăn nói tốt, nói chuyện khôi hài, có vẻ bác học người hấp dẫn.

Cung phu thê phùng cát, bình thường có thể trợ giúp lẫn nhau, sự nghiệp gia đình đều may mắn.


Nhân duyên tốt


Sao thiên phủ nhập cung nô bộc, nhân duyên tốt hơn.

Chính mình câu thông năng lực mạnh, đúng có địa vị, tâm địa thiện lương thái độ làm người chính trực, nhưng tính cách cũng không tính hoạt bát quý nhân, rất dễ dàng đến gần quan hệ cũng được đến trợ giúp.

Đối với người thái độ bình thường đều tương đối chân thành. Trừ phi cung nô bộc sát kị trọng, người bình thường duyến không tồi.

Nhưng ở sự nghiệp đồng bạn hợp tác bên trên, tắc thường dễ dàng nhân phức tạp quan hệ lợi ích tạo thành ngăn cách, thậm chí không thể không lấy thái độ cứng rắn chấm dứt.


Thận khí thiên nhẹ


Bình thường đến giảng khỏe mạnh tổng thể cũng không tệ lắm. Bệnh tai họa không nhiều lắm.

Nhưng trong thực tế thể chất hơi yếu, cũng không tính cường kiện.

Nếu gặp sát kị, phương diện thân thể, thận hòa can bình thường đều sẽ thiên suy yếu.

Nếu hoa đào ngôi sao trọng, thả nhu chú ý nhân miệt mài khiến cho một loạt vấn đề.


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button