Tử vi

Cung mệnh tứ hóa ở thập nhị cung luận pháp

Cung mệnh tứ hóa ở thập nhị cung luận pháp

 
 
 
Một, cung mệnh tứ hóa nhập bản mạng cung:

Tứ hóa ( kị ): nhấp nhô không như ý, quyết giữ ý mình, phiền lòng, dễ phạm tiểu nhân, vận khi còn trẻ không tốt trước bốn mươi tuổi thủ tài không tốn sức, tai ách nhiều. ( nên đi làm ) năm sinh hóa kị nhập bản mạng hoặc tự hóa kị: luẩn quẩn trong lòng giống như tự kỷ băn khoăn, có tư tưởng bi quan.

Bạn đang xem: Cung mệnh tứ hóa ở thập nhị cung luận pháp

Tứ hóa ( lộc, khoa ): thông minh, thanh tú, nhân duyên tốt, áo cơm không thiếu, yên vui mệnh, hiếu khách, hiếu học nghệ. Giúp người làm niềm vui, có lực giải tai ách.

Tứ hóa ( quyền ): tự cho mình cao, tùy hứng, bá quyền, cơ trí, năng lực tài cán hình, không đổi nhận người khác ý kiến, chủ quan mạnh, thích nổi tiếng, làm việc có trách nhiệm.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): tâm tình không ổn định. Tự hóa ( lộc, khoa ) góc yên vui, tự hóa ( quyền ) chủ quan mạnh không nhận thua.

Hóa kỵ năm sinh, tiên hậu thiên kị, nghiệp chướng kị giống nhau: chủ vận khi còn trẻ không tốt, không dễ nuôi

Hai, cung mệnh tứ hóa nhập cung huynh đệ:

Tứ hóa ( kị ): nhập huynh đệ hoặc giao hữu hướng huynh đệ, chủ góc vô duyên, không đổi câu thông. Thiếu nợ kị, nên tinh thần lui tới, bất lợi vật chất kim tiền lui tới. Nếu lui tới dễ tổn tài.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): ở chung không tệ, hiếu khách vui mừng quảng kết giao bằng hữu, trong bốn biển giai huynh đệ cùng tỷ muội.

Tứ hóa ( quyền ): nhiều tranh chấp, vui mừng quản thúc huynh đệ.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): huynh đệ dễ phản kháng, không lĩnh tình. Huynh đệ dễ có tổn hại hoặc tai ách.

Hóa kỵ năm sinh, hóa kỵ của cung mệnh hoặc nghiệp chướng phi hóa kỵ nhập huynh hữu tuyến vi thiếu nợ kị

Ba, cung mệnh tứ hóa nhập cung phu thê:

Tứ hóa ( kị ): thua thiệt đối phương, dư thừa quan tâm. Yêu quý thái thái, không nặng sự nghiệp trọng vợ chồng, dễ có khóe miệng.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): ở chung không tệ, tôn trọng lẫn nhau. Lộc vi cấp đối phương, khoa thiên hướng tiếc là tình, quý trọng đối phương.

Tứ hóa ( quyền ): chủ tranh chấp, vui mừng quản thúc đối phương, cấp đối phương tạo áp lực.

Đối phương phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): đối phương không lĩnh tình, không để ý tới, không tiếp thụ, mối tình đầu không đổi kết hợp.

Tự hóa ( quyền ): : chủ quan mạnh, không nhận thua, vui mừng quản thúc phối ngẫu.

Tự hóa ( lộc, khoa ): góc yên vui.

Tự hóa ( kị ): đối tượng luẩn quẩn trong lòng, cùng chính mình không qua được.

Bốn, cung mệnh tứ hóa nhập cung tử nữ:

Tứ hóa ( kị ): quan tâm đứa con, khiếm đứa con trái ( hướng tài khố, tự tổn tài khố ). Khiếm hoa đào trái ( tự tìm hoa đào ). Không nên cổ đông, cùng đứa con không đổi câu thông ( thứ nhất thai tăng mạnh ).

Phu kị: chủ dây dưa không rõ, giống nam châm giống nhau.

Phu nghiệp chướng kị: phạm hoa đào, dễ có thị phi, hóa kỵ năm sinh cũng giống vậy.

Cung tử nữ hóa tiến vào vi hoa đào người khác tìm vào, ngoại lai hoa đào.

Cung mệnh tứ hóa nhập vu nữ nhân cung vi tự tìm hoa đào.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): cùng đứa con ở chung không tệ, tôn trọng lẫn nhau, tứ hóa năm sinh cũng giống vậy. Trọng giao tế xã giao, quan hệ xã hội thì tốt hơn, thích hợp làm quan hệ xã hội ngành sản xuất. Tỷ như: ca ảnh nghiệp, nhà ăn.

Tứ hóa ( quyền ): quản thúc đứa con, không đổi câu thông, dễ ngược đãi đứa con. Chủ trương lấy nhu thắng cương.

Quyền: chủ lòng ham chiếm hữu mạnh, gặp mặt không nhận người, thế tới hung hăng bị bị thương tổn.

Tứ hóa ( quyền, kị ): bất lợi đứa con, hơn nữa không nên cổ đông, bị tranh quyền tranh lợi, quan hệ xã hội bị cạnh tranh thế, phùng kình dương tăng mạnh. Dễ có tai ách, bản nhân cũng phải chú ý hạ thể huyết quang khai đao. ( quyền: cổ đông tranh quyền, kị: cổ đông tổn hại tài ) năm sinh giống nhau quyền kị hiểu, thêm nghiệp chướng kị giống nhau.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): đứa con phản kháng tâm mạnh; nữ tính chú ý sanh non, bệnh phụ nữ. Nam tính chú ý bệnh lây qua đường sinh dục, hạ thể khai đao. Phùng sao kình dương tăng mạnh.

Năm, cung mệnh tứ hóa nhập cung tài bạch:

Tứ hóa ( kị ): kiếm tiền vất vả, vô hưởng thụ, không kiếm được tiễn.

Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa ): trọng kiếm tiền, góc cát, kiếm được tiền.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): kiếm tiền lưu không được.

Tự hóa ( quyền ): tài xói mòn trọng đại. Phu tự hóa ( kị ): tài xói mòn ít.

Tự hóa ( lộc, khoa ): tài bị mất bình thường.

Tiền tài tự hóa mang năm sinh ( lộc, quyền, khoa, kị ), tái phân nội ngoại cát hung. Tỷ như tiền tài tự hóa khoa, hóa khoa năm sinh tái cung huynh đệ, vi xói mòn tại huynh đệ. ( không có tứ hóa năm sinh, tự hóa xói mòn lớn; có tứ hóa năm sinh, tự hóa xói mòn nhỏ )

Sáu, cung mệnh tứ hóa nhập cung tật ách:

Tứ hóa ( kị ): tự ái hình, khúc mắc mở không ra, chính mình mệt thiếu mình ( tích mệnh ), tự luyến cuồng, chủ quan mạnh, cao ngạo. Phùng ( quyền ) tắc tăng mạnh, trách nhiệm nặng không thể thanh nhàn.

Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): năng giả đa lao, không thể thanh nhàn ( phùng tự hóa: tâm tình không ổn định )

Cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách phùng tự hóa: chủ tâm tình không ổn định, cùng bản nhân có quan hệ.

Tự hóa ( lộc, khoa ): thì tốt hơn, góc yên vui.

Tự hóa ( quyền ): tâm tình không ổn định, góc hung hoặc mắng chửi người.

Tự hóa ( kị ): luẩn quẩn trong lòng, cùng chính mình băn khoăn.

Bảy, cung mệnh tứ hóa nhập cung thiên di:

Tứ hóa ( quyền, kị ): xuất ngoại không như ý, dễ có thị phi, chú ý ngoài ý muốn tai ách.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): vui mừng xuất ngoại, bị xuất ngoại, dễ có được nhân duyên ( quý nhân ) hoa đào, có ăn lộc. Khoa bị gặp gỡ bằng hữu cũ, hóa khoa xuất ngoại vận quý nhân. Hóa lộc xuất ngoại tăng mạnh ăn lộc.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị )): xuất ngoại không lâu dài, đi ra ngoài lại nghĩ trở về, người đang nhà ông bà ngoại.

Tự hóa ( quyền, kị ): xuất ngoại cá tính khá mạnh, chú ý giao thông tai ách.

Tự hóa ( lộc, khoa ): góc yên vui, nhân duyên tốt.

Tự hóa ( quyền ): cùng nhân khẩu sừng tranh chấp, chủ quan mạnh.

Tự hóa ( kị ): tâm tình không tốt, chú ý tiểu nhân.

Cung thiên di cũng vì kiếp số cung, cung thiên di hóa kị xung cung năm xưa, lưu nguyệt đi đến, tăng mạnh có tai ách kiếp số.

Đầy đủ cung có phùng ( quyền, kị ), ( khoa, kị ), ( lộc, kị ) hoặc nghiệp chướng kị lại tăng mạnh.

Tám, cung mệnh tứ hóa nhập cung nô bộc: vui mừng xuất ngoại cùng bạn nói chuyện phiếm, trọng giao tế, trọng tình.

Tứ hóa ( quyền, kị ): nhiều thị phi, tranh chấp, vui mừng quản thúc bằng hữu.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): tốt hơn.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): bằng có không lĩnh tình, không để ý tới.

Tự hóa ( lộc, khoa ): bằng hữu thiên hướng yên vui, dễ ở chung, dĩ lễ đối đãi.

Tự hóa ( quyền ): bằng hữu thực hung, bị cạnh tranh thế.

Tự hóa ( kị ): bằng hữu tâm tình không tốt, phiền lòng, không tốt câu thông. Mấy ngày liền diêu, cánh cửa cực lớn bằng hữu thích hút thuốc.

Chín, cung mệnh tứ hóa nhập cung quan lộc:

Tứ hóa ( kị ): hướng vợ chồng, vợ chồng bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trọng sự nghiệp không nặng vợ chồng. Phải phát huy sự nghiệp chướng ngại nhiều, nan thực hiện, không như ý, đi làm không đổi lên chức.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): so sánh thuận lợi, thoải mái ngành sản xuất. Hóa lộc năm sinh, khoa – lệ.

Tứ hóa ( quyền ): trong công tác so sánh trách nhiệm nặng, chắc có lên chức tượng. Hóa quyền năm sinh giống nhau.

Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): lấy sự nghiệp làm trọng.

Tự hóa ( lộc, khoa ): như phải đổi việc không tệ, chủ tương đối nhẹ nhõm.

Tự hóa ( kị ): đổi việc không tốt, đổi lại cũng không tốt. Nên thủ.

Tự hóa ( quyền ): công tác việt đổi, trách nhiệm càng nặng việt vội, bị lên chức.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): rìa ngoài lưu không được. Nếu như có tiểu lão bà, một đoạn thời gian thì sẽ tản hết.

Mười, cung mệnh tứ hóa nhập cung điền trạch:

Tứ hóa ( kị ): việc nhà nhiều, góc sẽ có phi khóe miệng. Ở nhà tâm tình góc phiền.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): ở nhà góc thanh nhàn, trọng ăn lộc, vui mừng ở nhà, xứng thai tính chất sao.

Tứ hóa ( quyền ): hóa quyền năm sinh cũng giống vậy. Ở nhà không thể thanh nhàn, lao lực trả giá. Cầm quyền làm lão đại, quản người trong nhà, thành viên gia tộc ở chung bị tranh chấp.

Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): đều lấy gia đình làm trọng, trọng gia đình, một lần nữa thiết lập sinh.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): gia vận không ổn định, yêu động. Chuyển nhà. Nhưng tự hóa lộc, khoa thì tốt hơn.

Tự hóa ( quyền ): phòng ở sẽ vẫn mua, hơn nữa sẽ việt mua càng lớn ở giữa.

Tự hóa ( kị ): dao động hoặc chuyển nhà, gia vận không như ý.

Điền trạch tự hóa hai bên ( ly tâm, hướng tâm ): gia tộc, tổ tiên cạnh tranh bất động sản, thế hệ này cũng coi như.

Mười một, cung mệnh tứ hóa nhập cung phúc đức:

Tứ hóa ( kị ): không thể hưởng thụ, tổn hại tài, phí sức.

Hóa kỵ năm sinh cũng coi như, cung mệnh hóa kị nhập bức. Hóa kỵ năm sinh, nghiệp chướng kị, phúc đức có năm sinh kị lại tự hóa kị, bị luẩn quẩn trong lòng tự sát, đại nạn đi đến tăng mạnh.

Tứ hóa ( lộc, khoa )): có hưởng thụ ( trọng tinh thần ) ăn lộc, trọng thể diện.

Tứ hóa ( quyền ): có chủ xem, góc làm lụng vất vả, năng giả đa lao, cao cấp hưởng thụ.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): tâm tình không tốt.

Tự hóa ( lộc, khoa ): thì tốt hơn góc yên vui.

Tự hóa ( quyền ): tâm tình không tốt hoặc mắng chửi người, chủ quan, thực hung, phản kháng tâm mạnh. Tự hóa quyền ở cung phúc đức, phúc khí chia xẻ cho người khác. Ở cung mệnh, cung tật ách tự hóa quyền giống nhau.

Tự hóa ( kị ): mình thua thiệt, luẩn quẩn trong lòng, không thể hưởng thụ. Cung mệnh, cung tật ách tự hóa kị cũng giống vậy.

Mười hai, cung mệnh tứ hóa nhập cung phụ mẫu:

Tứ hóa ( lộc, khoa ): hiếu kính cha mẹ trưởng bối, đúng cha mẹ tốt, tôn kính thủ trưởng. Hóa lộc món chính lộc tới hiếu kính. Đại nạn hoặc năm xưa, lưu nguyệt đi đến hóa khoa chủ làm nũng.

Tứ hóa ( quyền ): quản thúc cha mẹ, đúng cha mẹ bất kính, cấp cha mẹ, thủ trưởng áp lực.

Tứ hóa ( kị ): quan tâm cha mẹ, ỷ lại cha mẹ, ở chung dễ có thị phi, thua thiệt cha mẹ.

Năm sinh Thiên can, lai nhân cung ở các cung luận pháp:

Lai nhân cung ở thập nhị cung:

Bản mạng cung: dựa vào tự mình, tự mình thao túng vận mệnh tốt xấu. Ở cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách tăng mạnh.

Cung huynh đệ: dựa vào huynh đệ hoặc chúng sinh, cần mượn người khác lực lượng.

Cung phu thê: dựa vào vợ chồng. Vị hôn cho người mượn duyến, hoa đào, kết nhân duyên rộng lớn tham khảo tính chất sao. Dễ có rìa ngoài quấy nhiễu, tham khảo tứ hóa có hay không đi vào cục.

Cung tử nữ: tá quan hệ xã hội nhân duyên, dễ có rìa ngoài quấy nhiễu, nhiều xã giao ( đứa con tứ hóa, nếu như có tứ hóa nhập điền trạch, tiền tài ), xuất ngoại ( ở bên trong cục, sinh sản sau này có tài khố ).

Cung tài bạch: tự lập cách, tứ hóa vui mừng đi vào cục thật, ngoại cục nhẹ.

Cung tật ách: tự lập cách, chính mình thao túng vận mệnh.

Cung thiên di: xuất ngoại, dựa vào quan hệ xã hội nhân duyên.

Năm sinh lai nhân: ở chỗ nữ nhân cung, cung thiên di, vừa sinh ra vận mệnh quốc gia mạnh, đều là loại tha hương tới khách.

Cung nô bộc: tá chúng sinh duyến, mượn người khác lực lượng, ăn nhờ ở đậu cách, muốn xem sắc mặt người, phải hiểu được quảng kết chúng sinh duyến.

Cung quan lộc: cố gắng cách, vui mừng đi vào cục. Dễ có rìa ngoài quấy nhiễu.

Cung điền trạch: dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm, đi vào cục tốt ( có tổ ấm ), ngoại cục không tốt ( không tổ ấm ).

Cung phúc đức: dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm.

Cung phụ mẫu: dựa vào ti, trưởng bối hoặc cha mẹ đản ấm. Phải quảng kết thủ trưởng, trưởng bối duyên ( đi vào cục được cha mẹ tới ấm, nhập ngoại cục không tốt ).

Luận mệnh trọng điểm: tam bàn cùng chung, cuối cùng quy bản mệnh bàn.

1, xem trước tứ hóa năm sinh tới lai nhân cung.

2, lại nhìn đại nạn tứ hóa.

3, cuối cùng xem năm xưa tứ hóa.

Cung mệnh tứ hóa tới cái nhìn:

1, có tiên thiên ( năm sinh ) hay không, hy vọng ngày mốt ( cung mệnh ) có biện pháp chuyển ưu, chuyển tốt. Mà có tiên thiên, ngày mốt đều có, lâm vào trùng điệp lực lượng tăng mạnh, tốt thời điểm tốt, không tốt thời điểm càng tăng mạnh hơn.

2, muốn xem một năm chi vận, thì nhìn lưu niên của năm đó, nhưng bình thường đều bao trùm năm xưa đấy bản mạng bàn. Tỷ như năm nay năm xưa tọa huynh hữu tuyến, sang năm năm xưa tọa mệnh thiên, vấn đề nhân sự góc có sóng chấn động.

3, còn nữa cần xem đẩu quân, hàng năm đẩu quân ở cung nào, đại biểu cái khí của cung. Tỷ như ở điền trạch: không phải ở đất vườn có tranh chấp, chính là nhà xưởng có vấn đề không ổn định. ( điền trạch chủ gia vận vấn đề )

Thái dương hóa ( quyền, lộc )) lão bản cách ( cung mệnh ), sáu nội cung lực lượng tăng mạnh.

Vũ khúc hóa ( lộc ): cá tính mạnh, rất biết kiếm tiền ( cung mệnh ), sáu nội cung lực lượng tăng mạnh.

Vũ khúc hóa ( quyền ): vũ khúc vi tài ngôi sao, trọng tài. Thái dương làm quan lộc chủ.

Văn khúc, cánh cửa cực lớn hóa ( kị ): ở cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách chủ kiêng ăn ăn không nhiều lắm, miệng dạ dày không tốt, nói chuyện bị đắc tội với người ta, thẳng tính.

Cánh cửa cực lớn hóa ( lộc ): chú trọng thưởng thức, ăn lộc, thích ăn đồ ăn vặt. Cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách, cung điền trạch tăng mạnh, tại tử nữ cung chủ xuất ngoại ăn.

Phá quân sẽ văn khúc hóa ( kị ): chớ bơi lội, dễ có thuỷ ách.

Thiên cơ sẽ văn khúc hóa ( kị ): chớ bơi lội, bị rút gân.

Cung mệnh tọa vùng sông nước ( hợi, tử, xấu ): chớ bơi lội.

Thuỷ ách: thiên diêu, phá quân, văn khúc, thiên cơ không nhất định phải hóa kị, có tổ hợp lại với nhau cũng giống vậy.

Cung mệnh, cung thiên di, cung phụ mẫu, cung tật ách ( tọa mệnh ) hóa kị chớ bơi lội, đại nạn giống nhau.

Văn khúc hóa kị tọa mệnh: thuở nhỏ không thích ăn cơm hoặc thích khóc , mềm lòng.

Cánh cửa cực lớn hóa kị cung tật ách: mặc kệ gì sao hóa kỵ ở cung mệnh, cung tật ách, đô chủ cùng chính mình băn khoăn. Mềm lòng, thích khóc.

Thái dương, Thái Âm phùng hóa kị: năm xưa đi đến dễ có hiện tượng thất tình. Nhân thái dương, Thái Âm chủ tư tình nhi nữ.

( cung mệnh ) tử vi, phá quân: thêm thất sát, tham lang ( giết, phá, lang cách ) làm việc có bốc đồng, có quyết đoán, yêu thích làm lão bản, không thích đi làm tầm thường, mặc kệ tốt và không tốt liền là ưa thích hướng sự nghiệp, không lo lắng hậu quả, làm trước rồi hãy nói.

Phu đây bốn sao chỉ cần có tổ hợp ( hội Tam Hợp ) hoặc bản mạng vô, nhưng đại nạn đi đến sát, phá, lang cách cũng giống vậy luận điểm phùng hóa quyền năm sinh tăng mạnh.

( tử vi, phá quân ), ( tử vi, thất sát ), ( tử vi, tham lang ) đồng cung đều biết hội Tam Hợp ( Sát Phá Lang ).

Cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách gia thân cung có Sát Phá Lang cách có bốc đồng, chính là hội Tam Hợp, hướng ngoại không kiên nhẫn tĩnh cách

Cung mệnh, cung thiên di có thiên cơ hoặc Thái Âm ( hóa lộc ): thích du lịch, tiếp cận thiên nhiên, đại nạn đến đồng thể luận. Thái Âm, thiên cơ đồng cung hoặc đối chiếu cũng coi như. ( Thái Âm: hải, thiên cơ: cây cối, nước từ trên núi chảy xuống )

Thái dương, Thái Âm: ở cung mệnh, cung tật ách, cung phúc đức chủ song trọng cá tính.

Cung mệnh tứ hóa đến cung thiên di: chủ dịch mã, xuất ngoại. Vui mừng xuất ngoại.

Cung mệnh tứ hóa cho dù, vả lại nữ nhân cung: chủ cả đời mang dịch mã.

( cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách ) ly tâm phùng tự hóa: Tự mình không qua được, bị ưu tư hóa, tư tưởng bị tam tâm hai ý, không quyết định chắc chắn được.

Tự hóa lộc: tầm nhìn khai phát, thiên hướng yên vui.

Tự hóa quyền: chủ quan mạnh, không nhận thua, dễ phản kháng.

Tự hóa khoa: trọng thể diện, tinh thần, tầm nhìn khai phát.

Tự hóa kị: luẩn quẩn trong lòng, cùng chính mình không qua được, dễ phạm tiểu nhân thị phi.

Sao lộc tồn: thuộc tiết kiệm, cần tham khảo dừng ở cung nào, giải thích nữa người nào tiết kiệm.

Ở ( cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách ) chủ bản nhân góc tiết kiệm.

Ở ( cung phu thê ) giải thích vợ chồng góc tiết kiệm.

Ở ( cung phụ mẫu ) giải thích cha mẹ góc tiết kiệm.

Lộc tồn vi tài vương tinh ( không chủ thiên tài ), vi góc tiết kiệm, thần giữ của, vất vả tiết kiệm, nhân kiếm tiền góc vất vả, cho nên chủ tiết kiệm. Sáu nội cung cũng có thể giải thích là bản thân tiết kiệm.

Hóa lộc năm sinh, kị định chung thân cách.

Lộc, kị đồng cung: song kỵ luận, không tốt, bất lợi, tại bất luận cung nào đều chủ bất lợi. Tham khảo đại nạn.

Năm sinh: lộc ở bên trong, kị bên ngoài: hư không.

Năm sinh: lộc bên ngoài, kị ở bên trong: thật có ( phú cách ). Lệ: thịt vi lộc, cẩu vi kị.

Lộc, kỵ đô bên ngoài cũng không tốt, nhân lộc tùy kỵ tẩu nguyên nhân.

Lộc, kị đồng cung thành đôi kị hiểu, lộc, kị ở bên trong bất đồng cung, râu ria.

 
 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung mệnh tứ hóa ở thập nhị cung luận pháp

Cung mệnh tứ hóa ở thập nhị cung luận pháp

 
 
 
Một, cung mệnh tứ hóa nhập bản mạng cung:

Tứ hóa ( kị ): nhấp nhô không như ý, quyết giữ ý mình, phiền lòng, dễ phạm tiểu nhân, vận khi còn trẻ không tốt trước bốn mươi tuổi thủ tài không tốn sức, tai ách nhiều. ( nên đi làm ) năm sinh hóa kị nhập bản mạng hoặc tự hóa kị: luẩn quẩn trong lòng giống như tự kỷ băn khoăn, có tư tưởng bi quan.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): thông minh, thanh tú, nhân duyên tốt, áo cơm không thiếu, yên vui mệnh, hiếu khách, hiếu học nghệ. Giúp người làm niềm vui, có lực giải tai ách.

Tứ hóa ( quyền ): tự cho mình cao, tùy hứng, bá quyền, cơ trí, năng lực tài cán hình, không đổi nhận người khác ý kiến, chủ quan mạnh, thích nổi tiếng, làm việc có trách nhiệm.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): tâm tình không ổn định. Tự hóa ( lộc, khoa ) góc yên vui, tự hóa ( quyền ) chủ quan mạnh không nhận thua.

Hóa kỵ năm sinh, tiên hậu thiên kị, nghiệp chướng kị giống nhau: chủ vận khi còn trẻ không tốt, không dễ nuôi

Hai, cung mệnh tứ hóa nhập cung huynh đệ:

Tứ hóa ( kị ): nhập huynh đệ hoặc giao hữu hướng huynh đệ, chủ góc vô duyên, không đổi câu thông. Thiếu nợ kị, nên tinh thần lui tới, bất lợi vật chất kim tiền lui tới. Nếu lui tới dễ tổn tài.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): ở chung không tệ, hiếu khách vui mừng quảng kết giao bằng hữu, trong bốn biển giai huynh đệ cùng tỷ muội.

Tứ hóa ( quyền ): nhiều tranh chấp, vui mừng quản thúc huynh đệ.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): huynh đệ dễ phản kháng, không lĩnh tình. Huynh đệ dễ có tổn hại hoặc tai ách.

Hóa kỵ năm sinh, hóa kỵ của cung mệnh hoặc nghiệp chướng phi hóa kỵ nhập huynh hữu tuyến vi thiếu nợ kị

Ba, cung mệnh tứ hóa nhập cung phu thê:

Tứ hóa ( kị ): thua thiệt đối phương, dư thừa quan tâm. Yêu quý thái thái, không nặng sự nghiệp trọng vợ chồng, dễ có khóe miệng.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): ở chung không tệ, tôn trọng lẫn nhau. Lộc vi cấp đối phương, khoa thiên hướng tiếc là tình, quý trọng đối phương.

Tứ hóa ( quyền ): chủ tranh chấp, vui mừng quản thúc đối phương, cấp đối phương tạo áp lực.

Đối phương phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): đối phương không lĩnh tình, không để ý tới, không tiếp thụ, mối tình đầu không đổi kết hợp.

Tự hóa ( quyền ): : chủ quan mạnh, không nhận thua, vui mừng quản thúc phối ngẫu.

Tự hóa ( lộc, khoa ): góc yên vui.

Tự hóa ( kị ): đối tượng luẩn quẩn trong lòng, cùng chính mình không qua được.

Bốn, cung mệnh tứ hóa nhập cung tử nữ:

Tứ hóa ( kị ): quan tâm đứa con, khiếm đứa con trái ( hướng tài khố, tự tổn tài khố ). Khiếm hoa đào trái ( tự tìm hoa đào ). Không nên cổ đông, cùng đứa con không đổi câu thông ( thứ nhất thai tăng mạnh ).

Phu kị: chủ dây dưa không rõ, giống nam châm giống nhau.

Phu nghiệp chướng kị: phạm hoa đào, dễ có thị phi, hóa kỵ năm sinh cũng giống vậy.

Cung tử nữ hóa tiến vào vi hoa đào người khác tìm vào, ngoại lai hoa đào.

Cung mệnh tứ hóa nhập vu nữ nhân cung vi tự tìm hoa đào.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): cùng đứa con ở chung không tệ, tôn trọng lẫn nhau, tứ hóa năm sinh cũng giống vậy. Trọng giao tế xã giao, quan hệ xã hội thì tốt hơn, thích hợp làm quan hệ xã hội ngành sản xuất. Tỷ như: ca ảnh nghiệp, nhà ăn.

Tứ hóa ( quyền ): quản thúc đứa con, không đổi câu thông, dễ ngược đãi đứa con. Chủ trương lấy nhu thắng cương.

Quyền: chủ lòng ham chiếm hữu mạnh, gặp mặt không nhận người, thế tới hung hăng bị bị thương tổn.

Tứ hóa ( quyền, kị ): bất lợi đứa con, hơn nữa không nên cổ đông, bị tranh quyền tranh lợi, quan hệ xã hội bị cạnh tranh thế, phùng kình dương tăng mạnh. Dễ có tai ách, bản nhân cũng phải chú ý hạ thể huyết quang khai đao. ( quyền: cổ đông tranh quyền, kị: cổ đông tổn hại tài ) năm sinh giống nhau quyền kị hiểu, thêm nghiệp chướng kị giống nhau.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): đứa con phản kháng tâm mạnh; nữ tính chú ý sanh non, bệnh phụ nữ. Nam tính chú ý bệnh lây qua đường sinh dục, hạ thể khai đao. Phùng sao kình dương tăng mạnh.

Năm, cung mệnh tứ hóa nhập cung tài bạch:

Tứ hóa ( kị ): kiếm tiền vất vả, vô hưởng thụ, không kiếm được tiễn.

Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa ): trọng kiếm tiền, góc cát, kiếm được tiền.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): kiếm tiền lưu không được.

Tự hóa ( quyền ): tài xói mòn trọng đại. Phu tự hóa ( kị ): tài xói mòn ít.

Tự hóa ( lộc, khoa ): tài bị mất bình thường.

Tiền tài tự hóa mang năm sinh ( lộc, quyền, khoa, kị ), tái phân nội ngoại cát hung. Tỷ như tiền tài tự hóa khoa, hóa khoa năm sinh tái cung huynh đệ, vi xói mòn tại huynh đệ. ( không có tứ hóa năm sinh, tự hóa xói mòn lớn; có tứ hóa năm sinh, tự hóa xói mòn nhỏ )

Sáu, cung mệnh tứ hóa nhập cung tật ách:

Tứ hóa ( kị ): tự ái hình, khúc mắc mở không ra, chính mình mệt thiếu mình ( tích mệnh ), tự luyến cuồng, chủ quan mạnh, cao ngạo. Phùng ( quyền ) tắc tăng mạnh, trách nhiệm nặng không thể thanh nhàn.

Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): năng giả đa lao, không thể thanh nhàn ( phùng tự hóa: tâm tình không ổn định )

Cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách phùng tự hóa: chủ tâm tình không ổn định, cùng bản nhân có quan hệ.

Tự hóa ( lộc, khoa ): thì tốt hơn, góc yên vui.

Tự hóa ( quyền ): tâm tình không ổn định, góc hung hoặc mắng chửi người.

Tự hóa ( kị ): luẩn quẩn trong lòng, cùng chính mình băn khoăn.

Bảy, cung mệnh tứ hóa nhập cung thiên di:

Tứ hóa ( quyền, kị ): xuất ngoại không như ý, dễ có thị phi, chú ý ngoài ý muốn tai ách.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): vui mừng xuất ngoại, bị xuất ngoại, dễ có được nhân duyên ( quý nhân ) hoa đào, có ăn lộc. Khoa bị gặp gỡ bằng hữu cũ, hóa khoa xuất ngoại vận quý nhân. Hóa lộc xuất ngoại tăng mạnh ăn lộc.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị )): xuất ngoại không lâu dài, đi ra ngoài lại nghĩ trở về, người đang nhà ông bà ngoại.

Tự hóa ( quyền, kị ): xuất ngoại cá tính khá mạnh, chú ý giao thông tai ách.

Tự hóa ( lộc, khoa ): góc yên vui, nhân duyên tốt.

Tự hóa ( quyền ): cùng nhân khẩu sừng tranh chấp, chủ quan mạnh.

Tự hóa ( kị ): tâm tình không tốt, chú ý tiểu nhân.

Cung thiên di cũng vì kiếp số cung, cung thiên di hóa kị xung cung năm xưa, lưu nguyệt đi đến, tăng mạnh có tai ách kiếp số.

Đầy đủ cung có phùng ( quyền, kị ), ( khoa, kị ), ( lộc, kị ) hoặc nghiệp chướng kị lại tăng mạnh.

Tám, cung mệnh tứ hóa nhập cung nô bộc: vui mừng xuất ngoại cùng bạn nói chuyện phiếm, trọng giao tế, trọng tình.

Tứ hóa ( quyền, kị ): nhiều thị phi, tranh chấp, vui mừng quản thúc bằng hữu.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): tốt hơn.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): bằng có không lĩnh tình, không để ý tới.

Tự hóa ( lộc, khoa ): bằng hữu thiên hướng yên vui, dễ ở chung, dĩ lễ đối đãi.

Tự hóa ( quyền ): bằng hữu thực hung, bị cạnh tranh thế.

Tự hóa ( kị ): bằng hữu tâm tình không tốt, phiền lòng, không tốt câu thông. Mấy ngày liền diêu, cánh cửa cực lớn bằng hữu thích hút thuốc.

Chín, cung mệnh tứ hóa nhập cung quan lộc:

Tứ hóa ( kị ): hướng vợ chồng, vợ chồng bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trọng sự nghiệp không nặng vợ chồng. Phải phát huy sự nghiệp chướng ngại nhiều, nan thực hiện, không như ý, đi làm không đổi lên chức.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): so sánh thuận lợi, thoải mái ngành sản xuất. Hóa lộc năm sinh, khoa – lệ.

Tứ hóa ( quyền ): trong công tác so sánh trách nhiệm nặng, chắc có lên chức tượng. Hóa quyền năm sinh giống nhau.

Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): lấy sự nghiệp làm trọng.

Tự hóa ( lộc, khoa ): như phải đổi việc không tệ, chủ tương đối nhẹ nhõm.

Tự hóa ( kị ): đổi việc không tốt, đổi lại cũng không tốt. Nên thủ.

Tự hóa ( quyền ): công tác việt đổi, trách nhiệm càng nặng việt vội, bị lên chức.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): rìa ngoài lưu không được. Nếu như có tiểu lão bà, một đoạn thời gian thì sẽ tản hết.

Mười, cung mệnh tứ hóa nhập cung điền trạch:

Tứ hóa ( kị ): việc nhà nhiều, góc sẽ có phi khóe miệng. Ở nhà tâm tình góc phiền.

Tứ hóa ( lộc, khoa ): ở nhà góc thanh nhàn, trọng ăn lộc, vui mừng ở nhà, xứng thai tính chất sao.

Tứ hóa ( quyền ): hóa quyền năm sinh cũng giống vậy. Ở nhà không thể thanh nhàn, lao lực trả giá. Cầm quyền làm lão đại, quản người trong nhà, thành viên gia tộc ở chung bị tranh chấp.

Tứ hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): đều lấy gia đình làm trọng, trọng gia đình, một lần nữa thiết lập sinh.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): gia vận không ổn định, yêu động. Chuyển nhà. Nhưng tự hóa lộc, khoa thì tốt hơn.

Tự hóa ( quyền ): phòng ở sẽ vẫn mua, hơn nữa sẽ việt mua càng lớn ở giữa.

Tự hóa ( kị ): dao động hoặc chuyển nhà, gia vận không như ý.

Điền trạch tự hóa hai bên ( ly tâm, hướng tâm ): gia tộc, tổ tiên cạnh tranh bất động sản, thế hệ này cũng coi như.

Mười một, cung mệnh tứ hóa nhập cung phúc đức:

Tứ hóa ( kị ): không thể hưởng thụ, tổn hại tài, phí sức.

Hóa kỵ năm sinh cũng coi như, cung mệnh hóa kị nhập bức. Hóa kỵ năm sinh, nghiệp chướng kị, phúc đức có năm sinh kị lại tự hóa kị, bị luẩn quẩn trong lòng tự sát, đại nạn đi đến tăng mạnh.

Tứ hóa ( lộc, khoa )): có hưởng thụ ( trọng tinh thần ) ăn lộc, trọng thể diện.

Tứ hóa ( quyền ): có chủ xem, góc làm lụng vất vả, năng giả đa lao, cao cấp hưởng thụ.

Phùng tự hóa ( lộc, quyền, khoa, kị ): tâm tình không tốt.

Tự hóa ( lộc, khoa ): thì tốt hơn góc yên vui.

Tự hóa ( quyền ): tâm tình không tốt hoặc mắng chửi người, chủ quan, thực hung, phản kháng tâm mạnh. Tự hóa quyền ở cung phúc đức, phúc khí chia xẻ cho người khác. Ở cung mệnh, cung tật ách tự hóa quyền giống nhau.

Tự hóa ( kị ): mình thua thiệt, luẩn quẩn trong lòng, không thể hưởng thụ. Cung mệnh, cung tật ách tự hóa kị cũng giống vậy.

Mười hai, cung mệnh tứ hóa nhập cung phụ mẫu:

Tứ hóa ( lộc, khoa ): hiếu kính cha mẹ trưởng bối, đúng cha mẹ tốt, tôn kính thủ trưởng. Hóa lộc món chính lộc tới hiếu kính. Đại nạn hoặc năm xưa, lưu nguyệt đi đến hóa khoa chủ làm nũng.

Tứ hóa ( quyền ): quản thúc cha mẹ, đúng cha mẹ bất kính, cấp cha mẹ, thủ trưởng áp lực.

Tứ hóa ( kị ): quan tâm cha mẹ, ỷ lại cha mẹ, ở chung dễ có thị phi, thua thiệt cha mẹ.

Năm sinh Thiên can, lai nhân cung ở các cung luận pháp:

Lai nhân cung ở thập nhị cung:

Bản mạng cung: dựa vào tự mình, tự mình thao túng vận mệnh tốt xấu. Ở cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách tăng mạnh.

Cung huynh đệ: dựa vào huynh đệ hoặc chúng sinh, cần mượn người khác lực lượng.

Cung phu thê: dựa vào vợ chồng. Vị hôn cho người mượn duyến, hoa đào, kết nhân duyên rộng lớn tham khảo tính chất sao. Dễ có rìa ngoài quấy nhiễu, tham khảo tứ hóa có hay không đi vào cục.

Cung tử nữ: tá quan hệ xã hội nhân duyên, dễ có rìa ngoài quấy nhiễu, nhiều xã giao ( đứa con tứ hóa, nếu như có tứ hóa nhập điền trạch, tiền tài ), xuất ngoại ( ở bên trong cục, sinh sản sau này có tài khố ).

Cung tài bạch: tự lập cách, tứ hóa vui mừng đi vào cục thật, ngoại cục nhẹ.

Cung tật ách: tự lập cách, chính mình thao túng vận mệnh.

Cung thiên di: xuất ngoại, dựa vào quan hệ xã hội nhân duyên.

Năm sinh lai nhân: ở chỗ nữ nhân cung, cung thiên di, vừa sinh ra vận mệnh quốc gia mạnh, đều là loại tha hương tới khách.

Cung nô bộc: tá chúng sinh duyến, mượn người khác lực lượng, ăn nhờ ở đậu cách, muốn xem sắc mặt người, phải hiểu được quảng kết chúng sinh duyến.

Cung quan lộc: cố gắng cách, vui mừng đi vào cục. Dễ có rìa ngoài quấy nhiễu.

Cung điền trạch: dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm, đi vào cục tốt ( có tổ ấm ), ngoại cục không tốt ( không tổ ấm ).

Cung phúc đức: dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm.

Cung phụ mẫu: dựa vào ti, trưởng bối hoặc cha mẹ đản ấm. Phải quảng kết thủ trưởng, trưởng bối duyên ( đi vào cục được cha mẹ tới ấm, nhập ngoại cục không tốt ).

Luận mệnh trọng điểm: tam bàn cùng chung, cuối cùng quy bản mệnh bàn.

1, xem trước tứ hóa năm sinh tới lai nhân cung.

2, lại nhìn đại nạn tứ hóa.

3, cuối cùng xem năm xưa tứ hóa.

Cung mệnh tứ hóa tới cái nhìn:

1, có tiên thiên ( năm sinh ) hay không, hy vọng ngày mốt ( cung mệnh ) có biện pháp chuyển ưu, chuyển tốt. Mà có tiên thiên, ngày mốt đều có, lâm vào trùng điệp lực lượng tăng mạnh, tốt thời điểm tốt, không tốt thời điểm càng tăng mạnh hơn.

2, muốn xem một năm chi vận, thì nhìn lưu niên của năm đó, nhưng bình thường đều bao trùm năm xưa đấy bản mạng bàn. Tỷ như năm nay năm xưa tọa huynh hữu tuyến, sang năm năm xưa tọa mệnh thiên, vấn đề nhân sự góc có sóng chấn động.

3, còn nữa cần xem đẩu quân, hàng năm đẩu quân ở cung nào, đại biểu cái khí của cung. Tỷ như ở điền trạch: không phải ở đất vườn có tranh chấp, chính là nhà xưởng có vấn đề không ổn định. ( điền trạch chủ gia vận vấn đề )

Thái dương hóa ( quyền, lộc )) lão bản cách ( cung mệnh ), sáu nội cung lực lượng tăng mạnh.

Vũ khúc hóa ( lộc ): cá tính mạnh, rất biết kiếm tiền ( cung mệnh ), sáu nội cung lực lượng tăng mạnh.

Vũ khúc hóa ( quyền ): vũ khúc vi tài ngôi sao, trọng tài. Thái dương làm quan lộc chủ.

Văn khúc, cánh cửa cực lớn hóa ( kị ): ở cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách chủ kiêng ăn ăn không nhiều lắm, miệng dạ dày không tốt, nói chuyện bị đắc tội với người ta, thẳng tính.

Cánh cửa cực lớn hóa ( lộc ): chú trọng thưởng thức, ăn lộc, thích ăn đồ ăn vặt. Cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách, cung điền trạch tăng mạnh, tại tử nữ cung chủ xuất ngoại ăn.

Phá quân sẽ văn khúc hóa ( kị ): chớ bơi lội, dễ có thuỷ ách.

Thiên cơ sẽ văn khúc hóa ( kị ): chớ bơi lội, bị rút gân.

Cung mệnh tọa vùng sông nước ( hợi, tử, xấu ): chớ bơi lội.

Thuỷ ách: thiên diêu, phá quân, văn khúc, thiên cơ không nhất định phải hóa kị, có tổ hợp lại với nhau cũng giống vậy.

Cung mệnh, cung thiên di, cung phụ mẫu, cung tật ách ( tọa mệnh ) hóa kị chớ bơi lội, đại nạn giống nhau.

Văn khúc hóa kị tọa mệnh: thuở nhỏ không thích ăn cơm hoặc thích khóc , mềm lòng.

Cánh cửa cực lớn hóa kị cung tật ách: mặc kệ gì sao hóa kỵ ở cung mệnh, cung tật ách, đô chủ cùng chính mình băn khoăn. Mềm lòng, thích khóc.

Thái dương, Thái Âm phùng hóa kị: năm xưa đi đến dễ có hiện tượng thất tình. Nhân thái dương, Thái Âm chủ tư tình nhi nữ.

( cung mệnh ) tử vi, phá quân: thêm thất sát, tham lang ( giết, phá, lang cách ) làm việc có bốc đồng, có quyết đoán, yêu thích làm lão bản, không thích đi làm tầm thường, mặc kệ tốt và không tốt liền là ưa thích hướng sự nghiệp, không lo lắng hậu quả, làm trước rồi hãy nói.

Phu đây bốn sao chỉ cần có tổ hợp ( hội Tam Hợp ) hoặc bản mạng vô, nhưng đại nạn đi đến sát, phá, lang cách cũng giống vậy luận điểm phùng hóa quyền năm sinh tăng mạnh.

( tử vi, phá quân ), ( tử vi, thất sát ), ( tử vi, tham lang ) đồng cung đều biết hội Tam Hợp ( Sát Phá Lang ).

Cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách gia thân cung có Sát Phá Lang cách có bốc đồng, chính là hội Tam Hợp, hướng ngoại không kiên nhẫn tĩnh cách

Cung mệnh, cung thiên di có thiên cơ hoặc Thái Âm ( hóa lộc ): thích du lịch, tiếp cận thiên nhiên, đại nạn đến đồng thể luận. Thái Âm, thiên cơ đồng cung hoặc đối chiếu cũng coi như. ( Thái Âm: hải, thiên cơ: cây cối, nước từ trên núi chảy xuống )

Thái dương, Thái Âm: ở cung mệnh, cung tật ách, cung phúc đức chủ song trọng cá tính.

Cung mệnh tứ hóa đến cung thiên di: chủ dịch mã, xuất ngoại. Vui mừng xuất ngoại.

Cung mệnh tứ hóa cho dù, vả lại nữ nhân cung: chủ cả đời mang dịch mã.

( cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách ) ly tâm phùng tự hóa: Tự mình không qua được, bị ưu tư hóa, tư tưởng bị tam tâm hai ý, không quyết định chắc chắn được.

Tự hóa lộc: tầm nhìn khai phát, thiên hướng yên vui.

Tự hóa quyền: chủ quan mạnh, không nhận thua, dễ phản kháng.

Tự hóa khoa: trọng thể diện, tinh thần, tầm nhìn khai phát.

Tự hóa kị: luẩn quẩn trong lòng, cùng chính mình không qua được, dễ phạm tiểu nhân thị phi.

Sao lộc tồn: thuộc tiết kiệm, cần tham khảo dừng ở cung nào, giải thích nữa người nào tiết kiệm.

Ở ( cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách ) chủ bản nhân góc tiết kiệm.

Ở ( cung phu thê ) giải thích vợ chồng góc tiết kiệm.

Ở ( cung phụ mẫu ) giải thích cha mẹ góc tiết kiệm.

Lộc tồn vi tài vương tinh ( không chủ thiên tài ), vi góc tiết kiệm, thần giữ của, vất vả tiết kiệm, nhân kiếm tiền góc vất vả, cho nên chủ tiết kiệm. Sáu nội cung cũng có thể giải thích là bản thân tiết kiệm.

Hóa lộc năm sinh, kị định chung thân cách.

Lộc, kị đồng cung: song kỵ luận, không tốt, bất lợi, tại bất luận cung nào đều chủ bất lợi. Tham khảo đại nạn.

Năm sinh: lộc ở bên trong, kị bên ngoài: hư không.

Năm sinh: lộc bên ngoài, kị ở bên trong: thật có ( phú cách ). Lệ: thịt vi lộc, cẩu vi kị.

Lộc, kỵ đô bên ngoài cũng không tốt, nhân lộc tùy kỵ tẩu nguyên nhân.

Lộc, kị đồng cung thành đôi kị hiểu, lộc, kị ở bên trong bất đồng cung, râu ria.

 
 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button