Tử vi

Cung mệnh tứ hóa phi tinhCung mệnh tứ hóa phi tinh

Tứ hóa phi tinh cơ bản phân tự hóa, hóa nhập, hóa xuất.

Bạn đang xem: Cung mệnh tứ hóa phi tinh

Tứ hóa nhập mệnh cung, Quan lộc, tiền tài, cung điền trạch vi hóa nhập.

Như: hóa lộc nhập trở lên bốn cung vị chủ kiếm tiền.

Hóa quyền nhập trở lên bốn cung chủ có thực quyền.

Hóa khoa nhập trở lên bốn cung chủ có quý nhân hiện tại.

Hóa kị nhập trở lên bốn cung chủ thủ tài.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung điền trạch vi hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng kiếm tiền ít, thả lao lực.

Cung tài bạch hóa kị nhập Quan lộc vi hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch vi hóa nhập, chủ thủ tài, tiết kiệm.

Tứ hóa nhập Huynh, phu, tử, tật, thiên, nô, phúc, phụ các loại cung vị trí vi hóa xuất.

Hóa lộc nhập trở lên cung vị vi hóa xuất, thủ tài không được.

Hóa quyền nhập trở lên cung vị vi hóa xuất, chủ vui mừng tranh quyền, dễ có tranh cãi.

Hóa khoa nhập trở lên cung vị vi hóa xuất, chủ quý nhân không xuất hiện.

Hóa kị nhập trở lên cung vị vi hóa xuất, chủ tổn hại tài.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ vi hóa xuất, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa kị nhập di chuyển vi hóa xuất, chủ bên ngoài kiếm tiền nan, không như ý.

Tứ hóa phi tinh chú ý tam phương tứ chính.

Tam phương: Quan lộc, tiền tài, cung thiên di.

Tứ chính: cung mệnh hợp tam phương xưng tam phương tứ chính.

Cung mệnh, cung tử nữ, cung thiên di, cung điền trạch, cũng xưng tứ chính vị trí.

Tứ chính vị trí: đại biểu dịch mã, thay đổi.

Cung thiên di hóa kị nhập đứa con, vi dịch mã, hướng cung điền trạch chủ xuất ngoại, ra ngoài.

Cung mệnh tứ hóa phi tinh:

Hóa lộc

Cung mệnh tự hóa lộc: nhân duyên tốt, cá tính góc độc lập, trí tuệ cũng tương đối cao.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung huynh đệ: có huynh đệ, cùng huynh đệ góc có duyên phận, dựa vào huynh đệ trợ giúp thành công.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê: hôn nhân duyến sớm, bằng hữu khác phái khá nhiều.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ: có con nữ nhân, yêu thương tử nữ, nên quý tử.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung tài bạch: kiếm tiền dễ dàng, dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền, lại dễ có thiên tài vận.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách: thái độ làm người góc lạc quan, dễ có tính trơ.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung thiên di: người ở bên ngoài duyến tốt, nhiều quý nhân, nhiều cơ hội kiếm tiền, bên ngoài đắc ý.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung nô bộc: bên ngoài bằng hữu nhiều, giao tế xã giao cũng nhiều, bằng hữu trợ giúp lớn.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung quan lộc: công tác thoải mái tiền lương cao, gây dựng sự nghiệp góc có thể kiếm tiền.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch: hoàn cảnh gia đình tốt, bố trí xa hoa, còn có tổ nghiệp.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức: nhiều hưởng thụ, già vận tốt, phúc trạch tốt.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung phụ mẫu: có trưởng bối duyến, ban cho, đề bạt.

Hóa quyền

Cung mệnh tự hóa quyền: cá tính mạnh, vui mừng cầm quyền, thông minh có khả năng.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung huynh đệ: có huynh đệ, tương hỗ là tranh quyền, ý kiến khá nhiều.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung phu thê: tương hỗ là tranh quyền, ý kiến khá nhiều.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung tử nữ: đứa con nhiều, cá tính khá mạnh, quản con cái góc nghiêm.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung tài bạch: chưởng tài, chủ sáng nghiệp, thích hợp việc buôn bán.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung tật ách: thiếu niên nhiều tai họa, nghịch ngợm, hoa đào nhiều, tính dục mạnh.

Cung mệnh hóa kị nhập cung thiên di: bên ngoài không như ý, biến hóa tính lớn, làm nhiều ít thành.

Cung mệnh hóa kị nhập cung quan lộc: vi sự nghiệp quan tâm bận rộn, thời gian làm việc nhiều, đoạt được ít.

Cung mệnh hóa kị nhập cung nô bộc: bằng hữu ở chung không tốt, không thể trợ giúp.

Cung mệnh hóa kị nhập cung điền trạch: thần giữ của, tổ nghiệp không phong, trong nhà hỗn độn.

Cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức: phúc đức kém, hưởng thụ ít, lao lực.

Cung mệnh hóa kị nhập cung phụ mẫu: cha mẹ duyến gầy, thân thể nhiều tai họa, không được tốt.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung mệnh tứ hóa phi tinhCung mệnh tứ hóa phi tinh

Tứ hóa phi tinh cơ bản phân tự hóa, hóa nhập, hóa xuất.

Tứ hóa nhập mệnh cung, Quan lộc, tiền tài, cung điền trạch vi hóa nhập.

Như: hóa lộc nhập trở lên bốn cung vị chủ kiếm tiền.

Hóa quyền nhập trở lên bốn cung chủ có thực quyền.

Hóa khoa nhập trở lên bốn cung chủ có quý nhân hiện tại.

Hóa kị nhập trở lên bốn cung chủ thủ tài.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung điền trạch vi hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng kiếm tiền ít, thả lao lực.

Cung tài bạch hóa kị nhập Quan lộc vi hóa nhập, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch vi hóa nhập, chủ thủ tài, tiết kiệm.

Tứ hóa nhập Huynh, phu, tử, tật, thiên, nô, phúc, phụ các loại cung vị trí vi hóa xuất.

Hóa lộc nhập trở lên cung vị vi hóa xuất, thủ tài không được.

Hóa quyền nhập trở lên cung vị vi hóa xuất, chủ vui mừng tranh quyền, dễ có tranh cãi.

Hóa khoa nhập trở lên cung vị vi hóa xuất, chủ quý nhân không xuất hiện.

Hóa kị nhập trở lên cung vị vi hóa xuất, chủ tổn hại tài.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ vi hóa xuất, chủ đầu tư, nhưng không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa kị nhập di chuyển vi hóa xuất, chủ bên ngoài kiếm tiền nan, không như ý.

Tứ hóa phi tinh chú ý tam phương tứ chính.

Tam phương: Quan lộc, tiền tài, cung thiên di.

Tứ chính: cung mệnh hợp tam phương xưng tam phương tứ chính.

Cung mệnh, cung tử nữ, cung thiên di, cung điền trạch, cũng xưng tứ chính vị trí.

Tứ chính vị trí: đại biểu dịch mã, thay đổi.

Cung thiên di hóa kị nhập đứa con, vi dịch mã, hướng cung điền trạch chủ xuất ngoại, ra ngoài.

Cung mệnh tứ hóa phi tinh:

Hóa lộc

Cung mệnh tự hóa lộc: nhân duyên tốt, cá tính góc độc lập, trí tuệ cũng tương đối cao.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung huynh đệ: có huynh đệ, cùng huynh đệ góc có duyên phận, dựa vào huynh đệ trợ giúp thành công.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê: hôn nhân duyến sớm, bằng hữu khác phái khá nhiều.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ: có con nữ nhân, yêu thương tử nữ, nên quý tử.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung tài bạch: kiếm tiền dễ dàng, dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền, lại dễ có thiên tài vận.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách: thái độ làm người góc lạc quan, dễ có tính trơ.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung thiên di: người ở bên ngoài duyến tốt, nhiều quý nhân, nhiều cơ hội kiếm tiền, bên ngoài đắc ý.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung nô bộc: bên ngoài bằng hữu nhiều, giao tế xã giao cũng nhiều, bằng hữu trợ giúp lớn.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung quan lộc: công tác thoải mái tiền lương cao, gây dựng sự nghiệp góc có thể kiếm tiền.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch: hoàn cảnh gia đình tốt, bố trí xa hoa, còn có tổ nghiệp.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức: nhiều hưởng thụ, già vận tốt, phúc trạch tốt.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung phụ mẫu: có trưởng bối duyến, ban cho, đề bạt.

Hóa quyền

Cung mệnh tự hóa quyền: cá tính mạnh, vui mừng cầm quyền, thông minh có khả năng.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung huynh đệ: có huynh đệ, tương hỗ là tranh quyền, ý kiến khá nhiều.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung phu thê: tương hỗ là tranh quyền, ý kiến khá nhiều.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung tử nữ: đứa con nhiều, cá tính khá mạnh, quản con cái góc nghiêm.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung tài bạch: chưởng tài, chủ sáng nghiệp, thích hợp việc buôn bán.

Cung mệnh hóa quyền nhập cung tật ách: thiếu niên nhiều tai họa, nghịch ngợm, hoa đào nhiều, tính dục mạnh.

Cung mệnh hóa kị nhập cung thiên di: bên ngoài không như ý, biến hóa tính lớn, làm nhiều ít thành.

Cung mệnh hóa kị nhập cung quan lộc: vi sự nghiệp quan tâm bận rộn, thời gian làm việc nhiều, đoạt được ít.

Cung mệnh hóa kị nhập cung nô bộc: bằng hữu ở chung không tốt, không thể trợ giúp.

Cung mệnh hóa kị nhập cung điền trạch: thần giữ của, tổ nghiệp không phong, trong nhà hỗn độn.

Cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức: phúc đức kém, hưởng thụ ít, lao lực.

Cung mệnh hóa kị nhập cung phụ mẫu: cha mẹ duyến gầy, thân thể nhiều tai họa, không được tốt.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button