Tử vi

Cung Nô Bộc có thể cho biết gì?

Theo quan điểm của Tử Vi Bắc Phái

+ Vị trí miếu thờ, bàn thờ, phật đường ở trong gia đình (vì là cung Điền Trạch của cung Phúc Đức hay nhà của gia tiên đấy)

+ Vị trí của tình trạng gặp gỡ tiếp xúc người khác mà có duyên giao thiệp.

Bạn đang xem: Cung Nô Bộc có thể cho biết gì?

+ Vị trí của tình trạng sức khỏe và tâm tình của vk,ck tương lai (vì là cung Tật Ách của cung Phu Thê).

+ chỉ tiêu của tình trạng hôn nhân (do đây là vị trí nhất lục cộng tông với cung Phu Thê).

+ Vị trí biểu hiện của hình ảnh, của năng lực và của địa vị của anh em

+ Vị trí của việc thi cử, cạnh tranh.

+ Biểu hiện tình và nghĩa của tính người.

+ Nghề nghiệp công tác của cha mẹ.

+ Biểu lộ tình trạng tiền tài của con cái.

+ Vị trí tích đức, bố thí hành thiện.

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Nô Bộc có thể cho biết gì?

Theo quan điểm của Tử Vi Bắc Phái

+ Vị trí miếu thờ, bàn thờ, phật đường ở trong gia đình (vì là cung Điền Trạch của cung Phúc Đức hay nhà của gia tiên đấy)

+ Vị trí của tình trạng gặp gỡ tiếp xúc người khác mà có duyên giao thiệp.

+ Vị trí của tình trạng sức khỏe và tâm tình của vk,ck tương lai (vì là cung Tật Ách của cung Phu Thê).

+ chỉ tiêu của tình trạng hôn nhân (do đây là vị trí nhất lục cộng tông với cung Phu Thê).

+ Vị trí biểu hiện của hình ảnh, của năng lực và của địa vị của anh em

+ Vị trí của việc thi cử, cạnh tranh.

+ Biểu hiện tình và nghĩa của tính người.

+ Nghề nghiệp công tác của cha mẹ.

+ Biểu lộ tình trạng tiền tài của con cái.

+ Vị trí tích đức, bố thí hành thiện.

(Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button