Tử vi

Cung No Boc – Cung Nô Bộc trong tử vi

NO BOC SECTION

Bài viết của Bửu Đình, bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.

Là cung bè bạn, kẻ dưới, tôi tớ… Nói chung ngang vai, ngang vế và dưới ta. Rõ hơn là bạn học, nhân viên, binh sĩ, học trò, kẻ ăn người ở trong nhà cũng thuộc cung này quản lý. Cũng đừng hiểu lầm đồng nghiệp, đồng sự nằm ở cung này. Tuy rằng; đồng nghiệp do công việc phải tiếp xúc nhưng quan hệ không hẳn là bạn bè.

Bạn đang xem: Cung No Boc – Cung Nô Bộc trong tử vi

This is the Section which contains our friends, subordinates, servants… In general, those whose level of social status is either equal to or less than us. To be more precise, they could be our classmates, lower level staffs, our soldiers, students, house servants.. All of them are governed by this Section. Please do not be mistaken that our colleagues or business partners are in this Section because even though colleagues are those who we have to socialize because of work, but the relationships are not quite similar to that of friendship.

Đối với một số người cung này rất quan trọng. Vì sao? Vì cung Mệnh của họ nhị hợp hay lục hội với cung Nô Bộc, tức là những người Mệnh tại Mộ cung. Loại người thứ hai còn quan trọng hơn có thể là như thế, tùy thuộc vai vế trong xã hội, càng cao danh vọng, e rằng cung này lại càng trở nên quan trọng. Những người này, họ cần cung Nô phối hợp tốt với cung Mệnh dễ thành công trên đường đời. Nô cung là những người giúp Mệnh thành công.

For some people, No Boc Section is very important. Why? Because Menh has horizontal or vertical interaction with No Boc Section; In other words, their Menh positioned in “Mo” Area (Thin-Tuat-Suu-Mui). For the remaining group of people, this section perhaps is even more important depending on their social positions; the higher fame you achieve, the more important this section becomes. These people requires a good No Boc Section to coordinate well with Menh in order to succeed smoothly in life. The people in No Section are those who help Menh succeed.

Những người bình thường cũng cần cung Nô tốt. Cung này cũng là niềm an ủi, trợ giúp khi cần thiết. Thành ngữ có câu: Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Do vậy, cung Nô rất quan trọng với một số người. Đặc biệt, từ vị trí cung này nhìn ra là các cung Phụ Mẫu, Tử Tức, Huynh Đệ, nơi có số lượng người nhiều nhất trên lá số Tử Vi. Nếu cung này có sự thị phi, tính sôi động rất cao, kéo theo toàn bộ các đối tượng vào cuộc. Cung này quá tốt, các cung Phụ, Tử, Huynh tốt theo, làm cung Mệnh bị lu mờ. Vì vậy cung nầy trở thành 1 cung rất đặc biệt, không thể quá tốt làm Mệnh trở nên kém thế. Cũng không thể quá xấu khiến cho không biết nhờ cậy ai. Cung này này tốt hay xấu còn ảnh hưởng đến các cung Phụ, Tử.

Ordinary people also requires a good No Section; it shall become a consolation, a helping hand when needed. There is a Vietnamese saying “Wealth is thanks to friends; elegancy is thanks to wives”; Therefore, No Section is very important to some people. Especially when looking out from this section, we see PHU MAU (parents), TU TUC (offsprings), HUYNHDE (siblings); this position converges the most sections with people in the TU VI chart. If this section contains gossips, it shall lead to a lot of commotion that involves all the surrounding subjects. If this section is too good, which makes PHU MAU, TU TUC, HUYNHDE also too good, Menh shall be faded into the background. That is why this section is very special in which it should not be too advantageous otherwise Menh shall be disadvantageous; however, it should either be too bad then there is no one to turn too when Menh needs support. The good or bad position of this section is also relating closely to PHU MAU and TU TUC.

Cung Nô và Mệnh phối hợp, hòa hợp với nhau rất tốt. Nô bất lực, Mệnh khó thành công. Nô phản Mệnh rất nguy hiểm. Mệnh phản Nô để tiếng xấu lại đời sau. Một số vua chúa khi thành công thường đem những khai quốc công thần ra xử tội, quên đi những thuở hàn vi sống chết có nhau. Để lại uất hận cho cho con cháu người bị hại. Từ đó, có các thành ngữ “Được chim bỏ ná, được cá quên nơm”. Hán ngữ có; “Điểu tận cung tàn”, hết chim không cần đến cây cung. Còn có; “Thố tử cẩu phanh”. Thỏ chết, chó săn cũng bị phăng thây.

When No and Menh coordinate harmoniously with each other. If No is helpless, Menh cannot succeed. If No betrays Menh then it becomes dangerous. If Menh betrays No then it shall lead to bad reputation for later generations. Some Kings, after successfully usurped the sovereign, shall execute those who helped him in the revolution forgetting how they were having each other’s back in the hard time. They left vengeance for the family of those who were executed. From there, we have the proverb “When you catch the bird you forget which trap helped you capture it in the first place”. There is an old Chinese saying “if there is no bird, there is no use for the bow” or “if all the rabbits are gone, the hounds shall be butchered.”

Nếu vận hành thuận, đại hạn đi từ Quan qua Nô, có nghĩa, sau khi ta có nhiều đồng nghiệp, ta dễ kết giao thành bạn bè. Vân hành nghịch đi từ Di qua Nô, có nghĩa là ta đã giao lưu ngoài xã hội và chọn lựa 1 số bạn bè. Dù vận hành nào cũng thế, cung Nô góp phần quan trọng trong quan hệ Phụ Mẫu và Con Cái. Có những cái ta không nhờ được Phụ, Tử đành nhờ cậy bạn bè.

If the Major Term transition clockwise, it shall transit from Quan Loc to No Boc, which means after getting to know the colleagues, they could become our friends. If the Term transits counterclockwise from Thien Di to No Boc, it means after socializing with the outside world, we selectively gain new friends. With either directions, No Boc still plays a prominent part in the relationship with Phu Mau and Tu Tuc. There are things that we could not count on our parents so we have to count on our friends.

Ngoài ra, cung Nô còn chứa 1 ngôi sao quan trọng là THIÊN THƯƠNG, tức là thương lượng. Có nhiều việc, ta đành nhờ bạn bè thương lượng giùm, vì không thể nhờ cha mẹ (quá già, hay vì lý do khác) hay con cái quá nhỏ. Số lượng người tại Nô cung là rất lớn. Vì nó hàm chứa rất nhiều đối tượng như ta đã biết. Thậm chí. Bạn ơi! Mầy kiếm cho tao con vợ. Mầy dàn xếp với bố mẹ cô ta giùm tao một tí. Nói về thương thảm thì cung này do quan hệ rộng, tai họa cũng nhiều, nên thương thảm cung này cũng nhiều không thua gì họ hàng. Nếu ở xa xứ, xa quê thì cung Nô Bộc càng cần thiết hơn cả họ hàng.

In addition, No Boc also contains an important star: THIEN THUONG which means negotiation. There are delicate things that we have to depend on our friends for help because we could not count on our parents (too older and weak, or other reasons). They negotiate with others on behalf of us. The number of people in No Boc section is large as we have known. Even, “My dear friend, please to find for me a…..wife! And please coming to an amicable agreement with her parents for me”. On the other hand, THIEN THUONG also denotes grievous, tragic, sadness… due to this section contains a lot of social relationship, so it can easily lead to tragedies. Speaking this matter, it is not inferior to PHUC DUC section. If we are in exile, away from home, the No Boc section is more neccessary than kindred.

Cung này có nét rất đặc biệt, rất kỵ sao VĂN XƯƠNG, nhất là toạ thủ tại đây. Hình thành cách THUONG XUONG. Cung này còn kỵ cả sao VĂN KHÚC, cách THƯƠNG KHÚC. Lại càng xấu hơn, tại đây hội họp có bộ Sát Phá Tham. Bộ sao trên mang ý, bạn bè thương tiếc ta gặp chuyện không may.

This section has a special trait, it fears VAN XUONG star, in particular VAN XUONG stand in here. To perform “XUONG THUONG style”. This section also fears VAN KHUC star, “THUONG KHUC style”. It’s worse when SAT PHA THAM group converging in that. This group (SAT PHA THAM + XUONG (KHUC) + THIEN THUONG) implies our friends mourns us because of mishaps happening to us.

Cung Nô Bộc khó ai hoàn toàn tốt đẹp. Khi đánh giá một cung, cho ta cái nhìn tổng quát. Cũng không phải vì xấu, ta nhìn mọi người bằng cặp mắt ác cảm. Vì mỗi người ứng hợp với 1 số sao tại đó. Hiếm hoi, Mệnh cung người ấy trùng hợp ly kỳ giống hệt cung Nô của ta. Đó là người của định mệnh đến.

It’s hard to find a perfect No Boc section. When we evaluate a section, we should look at the overview arrangement. We shouldn’t look at everyone with contempt just because of our bad No Section, because each persono shall be correlating to a particular group of stars, not all of them. If in a rare case his/her Menh coincidentally resemble exactly our No Section than that person and our encounter with them is sealed by fate.

Nô cung cần sao TUẦN hơn là TRIỆT. Vì Tuần chủ quan tâm, tôn trọng… và các cung được ảnh hưởng theo là Phụ, Tử. Hai cung liền kề với Nô là Quan Lộc, hoặc Thiên Di cũng được chính Mệnh cung đặt trọng tâm vào. Vấn đề còn lại là bên trong sao Tuần (tức cung Nô) và bên ngoài sao Tuần là các cung Phụ, Tử, Huynh chỉ cần tốt hay đẹp để thu hút, tập trung vào.

No Boc section needs TUAN more than TRIET. Because TUAN denotes “take care”, “respect”… it leads to the positive impact to the other sections in trine as PHU MAU, TU TUC. Two sections adjacent to No Boc is Quan Loc or Thien Di also receives the positive effect when MENH put the focus on these sections.

Nô cung có TRIỆT tức là mình trị được Nô, xem thường Nô… Do Nô cung đứng giữa Quan Lộc cung và Thiên Di cung. Việc TRIỆT tại cung Nô ảnh hưởng đến 2 cung này. Đó cũng là dấu hiệu đổ vỡ trong công danh, nếu là cung Quan. Đối với Thiên Di cung là nơi giao lưu cũng không nên loại trừ ra. Cung Di có thể gặp TRIỆT để chế ngự bên ngoài nhưng cùng lúc TRIỆT tại Nô, Di là không hay. Nhưng nếu Nô cung có Sát tinh, TRIỆT tại Nô là điều cần thiết.

When No Boc section has TRIET star, which means we can control this section, looking down to this section…Due to No Boc stands between Quan Loc section and Thien Di section, so when TRIET appears in No Boc then it affects to these 2 sections. That is sign that denotes collapse in the social status and fame if TRIET stands between No Boc and Quan Loc. For Thien Di section, this is a place that denotes social exchange, so we should not exclude this section. Thien Di can combine with TRIET to control outside, but at the same time TRIET appears at NO and DI, it is not very good. But No section has Hindrance and Death Stars, TRIET stands between No and Di is necessary.

Các cung trên lá số Tử Vi đều quan trọng, tuỳ lúc và tuỳ người.

Every section in Tu Vi chart is all important, depend on the moment and the people.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung No Boc - Cung Nô Bộc trong tử vi

NO BOC SECTION

Bài viết của Bửu Đình, bản dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.

Là cung bè bạn, kẻ dưới, tôi tớ… Nói chung ngang vai, ngang vế và dưới ta. Rõ hơn là bạn học, nhân viên, binh sĩ, học trò, kẻ ăn người ở trong nhà cũng thuộc cung này quản lý. Cũng đừng hiểu lầm đồng nghiệp, đồng sự nằm ở cung này. Tuy rằng; đồng nghiệp do công việc phải tiếp xúc nhưng quan hệ không hẳn là bạn bè.

This is the Section which contains our friends, subordinates, servants… In general, those whose level of social status is either equal to or less than us. To be more precise, they could be our classmates, lower level staffs, our soldiers, students, house servants.. All of them are governed by this Section. Please do not be mistaken that our colleagues or business partners are in this Section because even though colleagues are those who we have to socialize because of work, but the relationships are not quite similar to that of friendship.

Đối với một số người cung này rất quan trọng. Vì sao? Vì cung Mệnh của họ nhị hợp hay lục hội với cung Nô Bộc, tức là những người Mệnh tại Mộ cung. Loại người thứ hai còn quan trọng hơn có thể là như thế, tùy thuộc vai vế trong xã hội, càng cao danh vọng, e rằng cung này lại càng trở nên quan trọng. Những người này, họ cần cung Nô phối hợp tốt với cung Mệnh dễ thành công trên đường đời. Nô cung là những người giúp Mệnh thành công.

For some people, No Boc Section is very important. Why? Because Menh has horizontal or vertical interaction with No Boc Section; In other words, their Menh positioned in “Mo” Area (Thin-Tuat-Suu-Mui). For the remaining group of people, this section perhaps is even more important depending on their social positions; the higher fame you achieve, the more important this section becomes. These people requires a good No Boc Section to coordinate well with Menh in order to succeed smoothly in life. The people in No Section are those who help Menh succeed.

Những người bình thường cũng cần cung Nô tốt. Cung này cũng là niềm an ủi, trợ giúp khi cần thiết. Thành ngữ có câu: Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Do vậy, cung Nô rất quan trọng với một số người. Đặc biệt, từ vị trí cung này nhìn ra là các cung Phụ Mẫu, Tử Tức, Huynh Đệ, nơi có số lượng người nhiều nhất trên lá số Tử Vi. Nếu cung này có sự thị phi, tính sôi động rất cao, kéo theo toàn bộ các đối tượng vào cuộc. Cung này quá tốt, các cung Phụ, Tử, Huynh tốt theo, làm cung Mệnh bị lu mờ. Vì vậy cung nầy trở thành 1 cung rất đặc biệt, không thể quá tốt làm Mệnh trở nên kém thế. Cũng không thể quá xấu khiến cho không biết nhờ cậy ai. Cung này này tốt hay xấu còn ảnh hưởng đến các cung Phụ, Tử.

Ordinary people also requires a good No Section; it shall become a consolation, a helping hand when needed. There is a Vietnamese saying “Wealth is thanks to friends; elegancy is thanks to wives”; Therefore, No Section is very important to some people. Especially when looking out from this section, we see PHU MAU (parents), TU TUC (offsprings), HUYNHDE (siblings); this position converges the most sections with people in the TU VI chart. If this section contains gossips, it shall lead to a lot of commotion that involves all the surrounding subjects. If this section is too good, which makes PHU MAU, TU TUC, HUYNHDE also too good, Menh shall be faded into the background. That is why this section is very special in which it should not be too advantageous otherwise Menh shall be disadvantageous; however, it should either be too bad then there is no one to turn too when Menh needs support. The good or bad position of this section is also relating closely to PHU MAU and TU TUC.

Cung Nô và Mệnh phối hợp, hòa hợp với nhau rất tốt. Nô bất lực, Mệnh khó thành công. Nô phản Mệnh rất nguy hiểm. Mệnh phản Nô để tiếng xấu lại đời sau. Một số vua chúa khi thành công thường đem những khai quốc công thần ra xử tội, quên đi những thuở hàn vi sống chết có nhau. Để lại uất hận cho cho con cháu người bị hại. Từ đó, có các thành ngữ “Được chim bỏ ná, được cá quên nơm”. Hán ngữ có; “Điểu tận cung tàn”, hết chim không cần đến cây cung. Còn có; “Thố tử cẩu phanh”. Thỏ chết, chó săn cũng bị phăng thây.

When No and Menh coordinate harmoniously with each other. If No is helpless, Menh cannot succeed. If No betrays Menh then it becomes dangerous. If Menh betrays No then it shall lead to bad reputation for later generations. Some Kings, after successfully usurped the sovereign, shall execute those who helped him in the revolution forgetting how they were having each other’s back in the hard time. They left vengeance for the family of those who were executed. From there, we have the proverb “When you catch the bird you forget which trap helped you capture it in the first place”. There is an old Chinese saying “if there is no bird, there is no use for the bow” or “if all the rabbits are gone, the hounds shall be butchered.”

Nếu vận hành thuận, đại hạn đi từ Quan qua Nô, có nghĩa, sau khi ta có nhiều đồng nghiệp, ta dễ kết giao thành bạn bè. Vân hành nghịch đi từ Di qua Nô, có nghĩa là ta đã giao lưu ngoài xã hội và chọn lựa 1 số bạn bè. Dù vận hành nào cũng thế, cung Nô góp phần quan trọng trong quan hệ Phụ Mẫu và Con Cái. Có những cái ta không nhờ được Phụ, Tử đành nhờ cậy bạn bè.

If the Major Term transition clockwise, it shall transit from Quan Loc to No Boc, which means after getting to know the colleagues, they could become our friends. If the Term transits counterclockwise from Thien Di to No Boc, it means after socializing with the outside world, we selectively gain new friends. With either directions, No Boc still plays a prominent part in the relationship with Phu Mau and Tu Tuc. There are things that we could not count on our parents so we have to count on our friends.

Ngoài ra, cung Nô còn chứa 1 ngôi sao quan trọng là THIÊN THƯƠNG, tức là thương lượng. Có nhiều việc, ta đành nhờ bạn bè thương lượng giùm, vì không thể nhờ cha mẹ (quá già, hay vì lý do khác) hay con cái quá nhỏ. Số lượng người tại Nô cung là rất lớn. Vì nó hàm chứa rất nhiều đối tượng như ta đã biết. Thậm chí. Bạn ơi! Mầy kiếm cho tao con vợ. Mầy dàn xếp với bố mẹ cô ta giùm tao một tí. Nói về thương thảm thì cung này do quan hệ rộng, tai họa cũng nhiều, nên thương thảm cung này cũng nhiều không thua gì họ hàng. Nếu ở xa xứ, xa quê thì cung Nô Bộc càng cần thiết hơn cả họ hàng.

In addition, No Boc also contains an important star: THIEN THUONG which means negotiation. There are delicate things that we have to depend on our friends for help because we could not count on our parents (too older and weak, or other reasons). They negotiate with others on behalf of us. The number of people in No Boc section is large as we have known. Even, “My dear friend, please to find for me a…..wife! And please coming to an amicable agreement with her parents for me”. On the other hand, THIEN THUONG also denotes grievous, tragic, sadness… due to this section contains a lot of social relationship, so it can easily lead to tragedies. Speaking this matter, it is not inferior to PHUC DUC section. If we are in exile, away from home, the No Boc section is more neccessary than kindred.

Cung này có nét rất đặc biệt, rất kỵ sao VĂN XƯƠNG, nhất là toạ thủ tại đây. Hình thành cách THUONG XUONG. Cung này còn kỵ cả sao VĂN KHÚC, cách THƯƠNG KHÚC. Lại càng xấu hơn, tại đây hội họp có bộ Sát Phá Tham. Bộ sao trên mang ý, bạn bè thương tiếc ta gặp chuyện không may.

This section has a special trait, it fears VAN XUONG star, in particular VAN XUONG stand in here. To perform “XUONG THUONG style”. This section also fears VAN KHUC star, “THUONG KHUC style”. It’s worse when SAT PHA THAM group converging in that. This group (SAT PHA THAM + XUONG (KHUC) + THIEN THUONG) implies our friends mourns us because of mishaps happening to us.

Cung Nô Bộc khó ai hoàn toàn tốt đẹp. Khi đánh giá một cung, cho ta cái nhìn tổng quát. Cũng không phải vì xấu, ta nhìn mọi người bằng cặp mắt ác cảm. Vì mỗi người ứng hợp với 1 số sao tại đó. Hiếm hoi, Mệnh cung người ấy trùng hợp ly kỳ giống hệt cung Nô của ta. Đó là người của định mệnh đến.

It’s hard to find a perfect No Boc section. When we evaluate a section, we should look at the overview arrangement. We shouldn’t look at everyone with contempt just because of our bad No Section, because each persono shall be correlating to a particular group of stars, not all of them. If in a rare case his/her Menh coincidentally resemble exactly our No Section than that person and our encounter with them is sealed by fate.

Nô cung cần sao TUẦN hơn là TRIỆT. Vì Tuần chủ quan tâm, tôn trọng… và các cung được ảnh hưởng theo là Phụ, Tử. Hai cung liền kề với Nô là Quan Lộc, hoặc Thiên Di cũng được chính Mệnh cung đặt trọng tâm vào. Vấn đề còn lại là bên trong sao Tuần (tức cung Nô) và bên ngoài sao Tuần là các cung Phụ, Tử, Huynh chỉ cần tốt hay đẹp để thu hút, tập trung vào.

No Boc section needs TUAN more than TRIET. Because TUAN denotes “take care”, “respect”… it leads to the positive impact to the other sections in trine as PHU MAU, TU TUC. Two sections adjacent to No Boc is Quan Loc or Thien Di also receives the positive effect when MENH put the focus on these sections.

Nô cung có TRIỆT tức là mình trị được Nô, xem thường Nô… Do Nô cung đứng giữa Quan Lộc cung và Thiên Di cung. Việc TRIỆT tại cung Nô ảnh hưởng đến 2 cung này. Đó cũng là dấu hiệu đổ vỡ trong công danh, nếu là cung Quan. Đối với Thiên Di cung là nơi giao lưu cũng không nên loại trừ ra. Cung Di có thể gặp TRIỆT để chế ngự bên ngoài nhưng cùng lúc TRIỆT tại Nô, Di là không hay. Nhưng nếu Nô cung có Sát tinh, TRIỆT tại Nô là điều cần thiết.

When No Boc section has TRIET star, which means we can control this section, looking down to this section…Due to No Boc stands between Quan Loc section and Thien Di section, so when TRIET appears in No Boc then it affects to these 2 sections. That is sign that denotes collapse in the social status and fame if TRIET stands between No Boc and Quan Loc. For Thien Di section, this is a place that denotes social exchange, so we should not exclude this section. Thien Di can combine with TRIET to control outside, but at the same time TRIET appears at NO and DI, it is not very good. But No section has Hindrance and Death Stars, TRIET stands between No and Di is necessary.

Các cung trên lá số Tử Vi đều quan trọng, tuỳ lúc và tuỳ người.

Every section in Tu Vi chart is all important, depend on the moment and the people.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button