Tử vi

Cung nô bộc tứ hóa phi tinh

Cung nô bộc tứ hóa biểu tượng

1, cung nô bộc hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, bằng hữu, cấp dưới đối với ta có tình nghĩa, lấy lòng ta, đối với ta có trợ lực ích.

Bạn đang xem: Cung nô bộc tứ hóa phi tinh

Hóa lộc nhập huynh đệ, bằng hữu cùng huynh đệ quan hệ tốt hơn, có lợi ích chính mình trước được.

Hóa lộc nhập vợ chồng, bằng hữu lấy lòng ta đấy phối ngẫu, muốn cùng ta kết phường việc buôn bán, đúng sự nghiệp của ta có trợ lực.

Hóa lộc nhập đứa con, khác phái duyến tốt, bằng hữu khác phái, bộ hạ cùng ta có tình ý; bằng hữu, bộ hạ đúng làm việc nghiêm túc phụ trách.

Hóa lộc nhập tiền tài, tiền tài của ta đến từ bằng hữu, bộ hạ, công nhân, ý là kết phường sinh ý hoặc bạn, cửa hàng nhà xưởng kiếm tiền.

Hóa lộc nhập tật ách, bằng hữu, bộ hạ quan tâm nhà xưởng, cửa hàng, đối với ta có lợi.

Hóa lộc nhập di chuyển, xã hội bằng hữu nhiều, bằng hữu có thể ủng hộ ta, có cơ hội kiếm tiền sẽ giới thiệu cho ta, đối với ta có trợ lực ích.

Hóa lộc nhập giao hữu, biểu hiện bằng hữu, bộ hạ thông minh, thẳng thắn, nói chuyện góc khéo, có tài nghệ, sẽ tự lập môn hộ, có tài lợi nhuận không liên quan gì đến ta.

Hóa lộc nhập Quan lộc, bằng hữu, bộ hạ đúng sự nghiệp của ta rất có ích lợi, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập điền trạch, bằng hữu cùng ta kết phường muốn làm bất động sản, hoặc giúp ta kiếm tiền; ta cùng với bằng hữu khác phái, bộ hạ có ở chung giống.

Hóa lộc nhập phúc đức, được mọi người kính ngưỡng, trợ giúp, tài nguyên rộng, phúc khí lớn, mọi chuyện trôi chảy.

Hóa lộc nhập cha mẹ, cha mẹ được bằng hữu trợ giúp mà phát tài, ta có thể kế thừa chuyện của cha mẹ nghiệp; bằng hữu, bộ hạ khiến ta có tài danh.

2, giao hữu hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, bằng hữu, bộ hạ cùng ta ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp, cho nên nhiều đối thủ cạnh tranh.

Hóa quyền nhập huynh đệ, bằng hữu dụ huynh đệ của ta kết phường, bằng hữu ra kỹ thuật cổ.

Hóa quyền nhập vợ chồng, bằng hữu, bộ hạ ở trên sự nghiệp cùng ta nhiều cạnh tranh.

Hóa quyền nhập đứa con, bởi vì bằng hữu khác phái đấy dụ dỗ mà phát sinh hoa đào hòa quan hệ xác thịt.

Hóa quyền nhập tiền tài, bằng hữu dụ dỗ ta xuất tiền kết phường, hoặc thiết kế lừa gạt tiền tài của ta.

Hóa quyền nhập tật ách, nam mệnh bị nữ tính dây dưa không ngớt, nữ mệnh bị thất thân; công nhân có thể tích cực công tác.

Hóa quyền nhập di chuyển, bằng hữu vui mừng can thiệp ta đấy công và tư sự vụ, dẫn nổi tranh chấp.

Hóa quyền nhập giao hữu, bằng hữu ích kỷ, kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, cơ trí, có tài cán, vi tự lập cách, công tác có đầu không đuôi, cùng người nhiều tranh chấp, cạnh tranh.

Hóa quyền nhập Quan lộc, bằng hữu ở trên sự nghiệp cùng ta nhiều cạnh tranh, ý là trên sự nghiệp nhiều đối thủ cạnh tranh.

Hóa quyền nhập điền trạch, sở kết giao bằng hữu có thể bảo trì lâu dài, thường đến nhà của ta vui đùa.

Hóa quyền nhập phúc đức, bằng hữu dụ dỗ ta tiêu tiền, hoặc thiết kế lừa gạt tiền tài của ta, hoặc can thiệp cuộc sống của ta, khiến ta phiền não.

Hóa quyền nhập cha mẹ, bằng hữu chiếm trước danh dự của ta địa vị; nam mệnh bị nữ tính dây dưa không ngớt, nữ mệnh bị thất thân.

3, giao hữu hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, bằng hữu là của ta quý nhân, cùng ta ở chung chân thành, kéo dài; bộ hạ trung thành, đối với ta trợ giúp rất lớn.

Hóa khoa nhập huynh đệ, bằng hữu văn nhã thủ tín, cùng huynh đệ kết giao chân thành.

Hóa khoa nhập vợ chồng, bằng hữu chiếu cố sự nghiệp của ta, bộ hạ đúng sự nghiệp của ta còn thật sự phụ trách.

Hóa khoa nhập đứa con, bằng hữu chiếu cố con gái của ta và gia đình; đúng danh dự của ta có trợ lực.

Hóa khoa nhập tiền tài, bằng hữu cho ta đấy tài vụ bày mưu tính kế, thành tâm trợ giúp, tiền tài thu vào vững vàng.

Hóa khoa nhập tật ách, có bệnh gặp lương y, gặp dữ hóa lành; bằng hữu cấp công ty của ta lấy kỹ thuật trợ giúp, công nhân an tâm thợ khéo.

Hóa khoa nhập di chuyển, đắt cỡ nào nhân người bạn tốt, bằng hữu đối với ta hữu hảo, lấy việc nhiều để cho ta.

Hóa khoa nhập giao hữu, bằng hữu hào hoa phong nhã, cách nói năng văn nhã, cử chỉ có phong độ, hiếu học tập, học thức phong phú, nhưng công tác không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, vi tự lập cách.

Hóa khoa nhập Quan lộc, trên sự nghiệp thường được bằng hữu, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp THUẬN.

Hóa khoa nhập điền trạch, bằng hữu chiếu cố gia đình của ta, hoặc là ta bất động sản sinh ý bày mưu tính kế.

Hóa khoa nhập phúc đức, bằng hữu chân thành, thường giới thiệu tài lộ; ta trong sinh hoạt đắt cỡ nào nhân, cho nên có thể gặp dữ hóa lành, có Phúc Thọ.

Hóa khoa nhập cha mẹ, cha mẹ đắt cỡ nào nhân trợ, sự nghiệp THUẬN, có Phúc Thọ; bằng hữu mang đến cho ta danh dự.

4, giao hữu hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, cả đời bằng hữu, bộ hạ ít, có cũng chịu này liên lụy, tổn hại, thường gặp tiểu nhân hãm hại hãm hại.

Hóa kị nhập huynh đệ, huynh đệ bằng hữu, bộ hạ ít, có cũng chịu này liên lụy, tổn hại, thường gặp tiểu nhân hãm hại hãm hại; chính mình nhân bằng hữu tiêu tiền phá hao tổn; huynh đệ làm giường vị trí, kị biểu hiện niêm trụ, bằng hữu niêm trụ giường của mình vị trí vi dẫn sói vào nhà.

Hóa kị nhập vợ chồng, luyến ái nhiều khúc chiết, sau khi cưới nhiều hoa đào phong ba; bằng hữu tổn hại sự nghiệp của ta, danh dự.

Hóa kị nhập đứa con, có gia ngoại hoa đào phong ba, cùng người ở chung, gia đình có rách nát giống.

Hóa kị nhập tiền tài, bằng hữu, bộ hạ thường tính toán mọi cách ý đồ xâm chiếm tài sản của ta, khiến ta thực phiền lòng.

Hóa kị nhập tật ách, bằng hữu, bộ hạ thường tổn hại hình tượng của ta, danh dự, hoặc phá hư sinh sản.

Hóa kị nhập di chuyển, bằng hữu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thường gặp tiểu nhân hãm hại hãm hại.

Hóa kị nhập giao hữu, huynh đệ duyến gầy, hoặc huynh đệ có hại; bằng hữu cố chấp ích kỷ, thường từ tìm phiền toái, gây nên tranh chấp.

Hóa kị nhập Quan lộc, đi làm nhân trên sự nghiệp nhiều tiểu nhân âm thầm phá hư, người làm ăn nhiều đối thủ cạnh tranh; nhiều hoa đào tranh cãi, nhiều bên thứ ba, hôn nhân vỡ tan, có ly dị giống.

Hóa kị nhập điền trạch, trước hôn nhân dễ vậy nhân ở chung, hoặc trường kỳ phi pháp ở chung, gia đình bất hòa; cùng chính thất không con cái, hoặc là đứa con trễ.

Hóa kị nhập phúc đức, thường chịu tiểu nhân khí, kiếm tiền thường bị quỵt nợ, chịu bằng hữu liên lụy mà rủi ro, hoặc bằng hữu vay tiền không trả.

Hóa kị nhập cha mẹ, hùn vốn sinh ý rách nát, công nhân quấy rối, công ty có sập tiệm nguy hiểm.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung nô bộc tứ hóa phi tinh

Cung nô bộc tứ hóa biểu tượng

1, cung nô bộc hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, bằng hữu, cấp dưới đối với ta có tình nghĩa, lấy lòng ta, đối với ta có trợ lực ích.

Hóa lộc nhập huynh đệ, bằng hữu cùng huynh đệ quan hệ tốt hơn, có lợi ích chính mình trước được.

Hóa lộc nhập vợ chồng, bằng hữu lấy lòng ta đấy phối ngẫu, muốn cùng ta kết phường việc buôn bán, đúng sự nghiệp của ta có trợ lực.

Hóa lộc nhập đứa con, khác phái duyến tốt, bằng hữu khác phái, bộ hạ cùng ta có tình ý; bằng hữu, bộ hạ đúng làm việc nghiêm túc phụ trách.

Hóa lộc nhập tiền tài, tiền tài của ta đến từ bằng hữu, bộ hạ, công nhân, ý là kết phường sinh ý hoặc bạn, cửa hàng nhà xưởng kiếm tiền.

Hóa lộc nhập tật ách, bằng hữu, bộ hạ quan tâm nhà xưởng, cửa hàng, đối với ta có lợi.

Hóa lộc nhập di chuyển, xã hội bằng hữu nhiều, bằng hữu có thể ủng hộ ta, có cơ hội kiếm tiền sẽ giới thiệu cho ta, đối với ta có trợ lực ích.

Hóa lộc nhập giao hữu, biểu hiện bằng hữu, bộ hạ thông minh, thẳng thắn, nói chuyện góc khéo, có tài nghệ, sẽ tự lập môn hộ, có tài lợi nhuận không liên quan gì đến ta.

Hóa lộc nhập Quan lộc, bằng hữu, bộ hạ đúng sự nghiệp của ta rất có ích lợi, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập điền trạch, bằng hữu cùng ta kết phường muốn làm bất động sản, hoặc giúp ta kiếm tiền; ta cùng với bằng hữu khác phái, bộ hạ có ở chung giống.

Hóa lộc nhập phúc đức, được mọi người kính ngưỡng, trợ giúp, tài nguyên rộng, phúc khí lớn, mọi chuyện trôi chảy.

Hóa lộc nhập cha mẹ, cha mẹ được bằng hữu trợ giúp mà phát tài, ta có thể kế thừa chuyện của cha mẹ nghiệp; bằng hữu, bộ hạ khiến ta có tài danh.

2, giao hữu hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, bằng hữu, bộ hạ cùng ta ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp, cho nên nhiều đối thủ cạnh tranh.

Hóa quyền nhập huynh đệ, bằng hữu dụ huynh đệ của ta kết phường, bằng hữu ra kỹ thuật cổ.

Hóa quyền nhập vợ chồng, bằng hữu, bộ hạ ở trên sự nghiệp cùng ta nhiều cạnh tranh.

Hóa quyền nhập đứa con, bởi vì bằng hữu khác phái đấy dụ dỗ mà phát sinh hoa đào hòa quan hệ xác thịt.

Hóa quyền nhập tiền tài, bằng hữu dụ dỗ ta xuất tiền kết phường, hoặc thiết kế lừa gạt tiền tài của ta.

Hóa quyền nhập tật ách, nam mệnh bị nữ tính dây dưa không ngớt, nữ mệnh bị thất thân; công nhân có thể tích cực công tác.

Hóa quyền nhập di chuyển, bằng hữu vui mừng can thiệp ta đấy công và tư sự vụ, dẫn nổi tranh chấp.

Hóa quyền nhập giao hữu, bằng hữu ích kỷ, kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, cơ trí, có tài cán, vi tự lập cách, công tác có đầu không đuôi, cùng người nhiều tranh chấp, cạnh tranh.

Hóa quyền nhập Quan lộc, bằng hữu ở trên sự nghiệp cùng ta nhiều cạnh tranh, ý là trên sự nghiệp nhiều đối thủ cạnh tranh.

Hóa quyền nhập điền trạch, sở kết giao bằng hữu có thể bảo trì lâu dài, thường đến nhà của ta vui đùa.

Hóa quyền nhập phúc đức, bằng hữu dụ dỗ ta tiêu tiền, hoặc thiết kế lừa gạt tiền tài của ta, hoặc can thiệp cuộc sống của ta, khiến ta phiền não.

Hóa quyền nhập cha mẹ, bằng hữu chiếm trước danh dự của ta địa vị; nam mệnh bị nữ tính dây dưa không ngớt, nữ mệnh bị thất thân.

3, giao hữu hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, bằng hữu là của ta quý nhân, cùng ta ở chung chân thành, kéo dài; bộ hạ trung thành, đối với ta trợ giúp rất lớn.

Hóa khoa nhập huynh đệ, bằng hữu văn nhã thủ tín, cùng huynh đệ kết giao chân thành.

Hóa khoa nhập vợ chồng, bằng hữu chiếu cố sự nghiệp của ta, bộ hạ đúng sự nghiệp của ta còn thật sự phụ trách.

Hóa khoa nhập đứa con, bằng hữu chiếu cố con gái của ta và gia đình; đúng danh dự của ta có trợ lực.

Hóa khoa nhập tiền tài, bằng hữu cho ta đấy tài vụ bày mưu tính kế, thành tâm trợ giúp, tiền tài thu vào vững vàng.

Hóa khoa nhập tật ách, có bệnh gặp lương y, gặp dữ hóa lành; bằng hữu cấp công ty của ta lấy kỹ thuật trợ giúp, công nhân an tâm thợ khéo.

Hóa khoa nhập di chuyển, đắt cỡ nào nhân người bạn tốt, bằng hữu đối với ta hữu hảo, lấy việc nhiều để cho ta.

Hóa khoa nhập giao hữu, bằng hữu hào hoa phong nhã, cách nói năng văn nhã, cử chỉ có phong độ, hiếu học tập, học thức phong phú, nhưng công tác không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, vi tự lập cách.

Hóa khoa nhập Quan lộc, trên sự nghiệp thường được bằng hữu, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp THUẬN.

Hóa khoa nhập điền trạch, bằng hữu chiếu cố gia đình của ta, hoặc là ta bất động sản sinh ý bày mưu tính kế.

Hóa khoa nhập phúc đức, bằng hữu chân thành, thường giới thiệu tài lộ; ta trong sinh hoạt đắt cỡ nào nhân, cho nên có thể gặp dữ hóa lành, có Phúc Thọ.

Hóa khoa nhập cha mẹ, cha mẹ đắt cỡ nào nhân trợ, sự nghiệp THUẬN, có Phúc Thọ; bằng hữu mang đến cho ta danh dự.

4, giao hữu hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, cả đời bằng hữu, bộ hạ ít, có cũng chịu này liên lụy, tổn hại, thường gặp tiểu nhân hãm hại hãm hại.

Hóa kị nhập huynh đệ, huynh đệ bằng hữu, bộ hạ ít, có cũng chịu này liên lụy, tổn hại, thường gặp tiểu nhân hãm hại hãm hại; chính mình nhân bằng hữu tiêu tiền phá hao tổn; huynh đệ làm giường vị trí, kị biểu hiện niêm trụ, bằng hữu niêm trụ giường của mình vị trí vi dẫn sói vào nhà.

Hóa kị nhập vợ chồng, luyến ái nhiều khúc chiết, sau khi cưới nhiều hoa đào phong ba; bằng hữu tổn hại sự nghiệp của ta, danh dự.

Hóa kị nhập đứa con, có gia ngoại hoa đào phong ba, cùng người ở chung, gia đình có rách nát giống.

Hóa kị nhập tiền tài, bằng hữu, bộ hạ thường tính toán mọi cách ý đồ xâm chiếm tài sản của ta, khiến ta thực phiền lòng.

Hóa kị nhập tật ách, bằng hữu, bộ hạ thường tổn hại hình tượng của ta, danh dự, hoặc phá hư sinh sản.

Hóa kị nhập di chuyển, bằng hữu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thường gặp tiểu nhân hãm hại hãm hại.

Hóa kị nhập giao hữu, huynh đệ duyến gầy, hoặc huynh đệ có hại; bằng hữu cố chấp ích kỷ, thường từ tìm phiền toái, gây nên tranh chấp.

Hóa kị nhập Quan lộc, đi làm nhân trên sự nghiệp nhiều tiểu nhân âm thầm phá hư, người làm ăn nhiều đối thủ cạnh tranh; nhiều hoa đào tranh cãi, nhiều bên thứ ba, hôn nhân vỡ tan, có ly dị giống.

Hóa kị nhập điền trạch, trước hôn nhân dễ vậy nhân ở chung, hoặc trường kỳ phi pháp ở chung, gia đình bất hòa; cùng chính thất không con cái, hoặc là đứa con trễ.

Hóa kị nhập phúc đức, thường chịu tiểu nhân khí, kiếm tiền thường bị quỵt nợ, chịu bằng hữu liên lụy mà rủi ro, hoặc bằng hữu vay tiền không trả.

Hóa kị nhập cha mẹ, hùn vốn sinh ý rách nát, công nhân quấy rối, công ty có sập tiệm nguy hiểm.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button