Tử vi

Cung phu thê tạp luận

Bản dịch:

Nhân duyên mệnh định vận hiển lưu niên phát. Số phận là không có khả năng thay đổi, hôn nhân cải biến rất thống khổ. Coi bói mục đích là được mổ số phận, nhìn tiền nhân lưu lại kinh nghiệm phương diện này ở kén vợ kén chồng tình hình đặc biệt lúc ấy có bang lặc, vận trung phát sinh biến hóa ứng với chính xác đối đãi, vạn bất khả qua loa, không phải yếu hối hận cả đời.

Cung phu thê không thích hợp minh hiện Tứ Hóa, không thích hợp kiến song tinh, chủ tinh không thích hợp phát sinh biến hóa.

Bạn đang xem: Cung phu thê tạp luận

Vận trung cung phu thê có biến hóa, hội thật to tăng cường ở phương diện khác yêu cầu. Đây không phải là trúng mục tiêu đã định trước, đây là vận phát sinh sự.

Hóa lộc: Là tài. Là xong. Nói như vậy rốt cuộc tài vận. Thế nhưng lộc cũng đái đào hoa của tướng. Dĩ nữ mệnh mà nói, đương nhiên mong muốn tìm được một kẻ có tiền, đa tình vừa trung trinh bạch mã vương tử. Thế nhưng tựu hóa lộc mà nói, có tiền đồng thời lại hoa tâm có khả năng rất lớn, đương nhiên cũng tồn tại không có tiền cũng hoa tâm, có lẽ có tiền không hoa tâm. Cụ thể là loại nào, muốn xem toàn bộ cách cục bài bố. Bất năng nói riêng về.

Hóa quyền: Là quản lý, áp lực. Hóa quyền nhập cung phu thê, điều không phải đại diện mình bị người quản, chính là mình quản người khác. Nói chung song phương bất bình đẳng. Có chút Tinh hóa quyền canh tăng cường cái vấn đề này bất lợi chỗ.

Hóa khoa: Tương đối ôn hòa. Thế nhưng canh thiên về tinh thần phương diện yêu cầu. Một ít người thậm chí cho rằng, có chút Tinh hóa khoa bỉ hóa quyền cường thế hơn. Đồng dạng hóa khoa còn có một cơ bản nhất tính chất, khoa danh. Sở dĩ rất lâu yêu cầu vợ ở ở phương diện khác phải có sở trường đặc biệt. Tỷ như trình độ học vấn cao a, chờ một chút.

Hóa kị: Tựu càng không cần phải nói. Đây là kiếp trước oan gia.

Cung phu thê và hóa Tinh:

1, cung phu thê cất giấu lộc minh hiện tại cung mệnh, phối ngẫu có nhân duyên, phối ngẫu rất tốt với ta.

2, cung phu thê cất giấu khoa minh hiện tại cung mệnh, phu thê có thể bạch đầu giai lão; phu thê đều có tình duyên.

3, cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại cung mệnh, phu thê dễ cãi nhau.

4, cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại cung mệnh (gặp Hóa lộc năm sinh), phối ngẫu ăn chắc ta, phối ngẫu năng lực quản ở ta.

5, cung phu thê cất giấu lộc minh hiện tại tài cung, kị minh hiện tại cung mệnh, phu thê cãi nhau.

6, cung phu thê hóa khoa kị cùng minh hiện tại cung mệnh, phu thê khóe miệng không khỏi.

7, nữ mệnh: Cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại cung mệnh, mặc dù giá ra, nếu đã giá thì chủ phu thê lắm lời sừng. Cung phu thê cất giấu quyền minh hiện tại cung mệnh, chồng của cô sợ vợ.

Cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại cung Quan lộc (năm sinh hóa quyền), thê hội chiếu cố sự nghiệp của ta. Cung phu thê tự hóa lộc hoặc hóa khoa, có nam nhân thầm mến ta.

8, cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại tử nữ cung, phối ngẫu là việc chính động đào hoa, phối ngẫu không muốn sinh nữ hài.

9, cung phu thê cất giấu lộc (quyền, khoa) minh hiện tại tử nữ cung, thê sinh cậu bé đa, hai vợ chồng đái đào hoa.

10, cung phu thê (tự hóa lộc) cất giấu kị minh hiện tại tử nữ cung, đã có phối ngẫu, nhưng tưởng tái đào hoa.

Quan cung phu thê ngôi sao, lý giải hôn nhân ân oán

Thiên cơ Tinh ở cung phu thê, nam nên lấy vợ tương đối còn trẻ là một nửa kia hoặc là cá tính tương đối kiên cường, nữ có thể phối lớn tuổi của phu.

Thiên cơ Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, chủ sanh ly đau khổ biệt, vãn kết hôn tương đối khá.

Thiên cơ Tinh và thiên lương Tinh đồng cung, lấy vợ lớn tuổi có trợ giúp hôn nhân hạnh phúc.

Thiên cơ Tinh và thái âm tinh đồng cung, làm đẹp đồ trang điểm quầy chuyên doanh thích hợp nhất.

Thái âm tinh ở cung phu thê thái âm tinh ở cung phu thê, nhập miếu thì nam nữ giai đắt, hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc.

Thái âm tinh cùng văn xương văn khúc đồng cung thì là câu chuyện mọi người ca tụng.

Thái âm tinh cùng kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời địa lục hung tinh mặc dù không thể, nhưng chủ chia lìa.

Thái âm tinh và thái dương đồng cung, thì bạch đầu giai lão.

Thái âm tinh và thiên đồng Tinh đồng cung, còn lại là hiền nội trợ. Thái âm tinh và thiên cơ Tinh đồng cung, ở thời niên thiếu là mỹ hảo.

Thái dương tinh ở cung phu thê thái dương tinh ở cung phu thê, nhập miếu hoặc vượng vãn kết hôn tương đối khá, sớm lấy vợ hội tương khắc, nam nhân hội nhân thê mà được đắt.

Thái dương tinh và thiên lương đồng cung bên trái phụ hữu bật, sẽ lấy đáo hiền thê lương mẫu.

Thái dương tinh và thái âm tinh đồng cung, sẽ lấy đáo hiền nội trợ giúp chồng vận, như ở gia cự môn giống như giống nhau.

Thái dương tinh gặp phải thiên sứ và thiên thương, nhân phi lễ mà kết hôn.

Cự môn Tinh ở cung phu thê cự môn Tinh ở cung phu thê, hôn nhân đối tượng nếu là so với phương lớn tuổi, nhất định là tương khắc bất hòa.

Cự môn Tinh như và thái dương đồng cung vô tứ sát tinh, thì bạch đầu giai lão.

Cự môn Tinh và thiên cơ Tinh đồng cung, còn lại là khuôn mặt đẹp hiền nội trợ. Cự môn Tinh và thiên đồng Tinh đồng cung, còn lại là thông tuệ của thê hoặc lấy vợ chi thứ hai, nếu hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp, tất là hình khắc nhị thê hoặc chia lìa.

Sao Vũ khúc ở cung phu thê sao Vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là vãn lấy vợ hơn nữa năng lực cùng năm linh hội tốt hơn.

Sao Vũ khúc nếu như có ngôi sao may mắn hội thê tử mà xong tài phú, như gia hung tinh nhân thê tử mà tản tài.

Sao Vũ khúc và tham lang thiên đồng đồng cung, vãn lấy vợ có thể bạch đầu giai lão.

Sao Vũ khúc hay nhất nam niên kỷ yếu nữ niên kỷ yếu lớn hơn nhiều, có kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh đồng cung, phu thê hội bình thường cãi nhau hoặc ly hôn.

Sao Vũ khúc và thiên lương đồng cung, thần tiên mỹ quyến phu phụ.

Sao Vũ khúc gia mặt trăng, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức hay nhất bất quá.

Tử vi Tinh ở cung phu thê tử vi Tinh ở cung phu thê, vãn kết hôn tương đối thích hợp, năng lực bạch đầu giai lão, một nửa kia cá tính tương đối kiên cường.

Tử vi Tinh và Thiên phủ Tinh đồng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão đến muộn năm.

Tử vi Tinh và thiên tướng Tinh đồng cung, khả năng tảo hôn hoặc là niên kỷ so với chính mình còn nhỏ.

Tử vi Tinh và phá quân Tinh đồng cung, hai người cá tính không hợp, dễ cãi nhau.

Tử vi Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh đồng cung, chủ có hình khắc.

Sao Liêm trinh ở cung phu thê sao Liêm trinh ở cung phu thê, nam tử mới có thể tam độ tố tân lang quán, như ở hơn nữa tham lang càng kỳ quái hơn.

Sao Liêm trinh và thất sát đồng cung, phu thê bất hòa vừa chủ hình khắc, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, hai vợ chồng hội biệt ly hôn nhân. Sao Liêm trinh và Thiên phủ đồng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Thất sát Tinh ở cung phu thê thất sát Tinh ở cung phu thê, nam nữ tảo hôn, phu thê hội bất hòa. Thất sát Tinh và vũ khúc đồng cung, đồng dạng cũng là phu thê bất hòa mà lại đái hình khắc, nên kết hôn muộn miễn hình phạt khắc.

Thất sát Tinh và liêm trinh đồng cung, chủ phu thê chia lìa, sớm muộn gì gặp nhau không nhiều lắm, hơn nữa hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp, hội liên khắc tam thê, ly hôn tái kết hôn vừa ly hôn.

Thiên tướng Tinh ở cung phu thê thiên tướng Tinh ở cung phu thê, khuôn mặt đẹp hiền thục, nam nên lớn tuổi, thân càng thêm thân tương sẽ tốt hơn. Thiên tướng Tinh và tử vi đồng cung, bạch đầu giai lão.

Thiên tướng Tinh và vũ khúc đồng cung, lúc còn trẻ tương đối có thể cùng hảo.

Thiên tướng Tinh và liêm trinh đồng cung, nhập miếu thì không hình khắc vấn đề phát sinh, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, nhất định hình khắc bất hòa.

Thiên lương Tinh ở cung phu thê thiên lương Tinh ở cung phu thê, nam còn lại là cưới được mỹ lệ chuyên gia, lại từ làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức thích hợp nhất.

Thiên lương Tinh và thiên đồng Tinh đồng cung, phu thê hòa hòa khí khí tôn trọng lẫn nhau. Thiên lương Tinh và thiên cơ Tinh đồng cung, sẽ lấy đáo hiền thục thê tử.

Thiên lương Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, phu thê bình thường tranh cãi ầm ĩ không hưu.

Thiên việt Tinh ở cung phu thê thiên việt Tinh ở cung phu thê, phu thê đều là khuôn mặt đẹp song toàn.

Thiên việt Tinh hơn nữa tứ sát tinh thì phu thê bình thường cãi nhau. Thiên khôi Tinh ở cung phu thê thiên khôi Tinh ở cung phu thê, phu thê đều là khuôn mặt đẹp song toàn.

Thiên khôi Tinh hơn nữa tứ sát tinh thì phu thê bình thường cãi nhau. Sao Văn Khúc ở cung phu thê sao Văn Khúc ở cung phu thê, và nhiều Tinh đồng cung, thì bạch đầu giai lão.

Sao Văn Khúc cùng văn xương Tinh hai sao ở cung phu thê, tam thiếp tứ phòng tương đối nhiều, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp, cũng chủ chúng nữ nhân cho nhau tranh thủ tình cảm.

Văn xương Tinh ở cung phu thê văn xương Tinh ở cung phu thê, sẽ lấy đáo hiền nội trợ. Văn xương Tinh và thiên cơ mặt trăng đồng cung, thì thê là khuôn mặt đẹp có thể sự làm đẹp chức nghiệp hay nhất.

Văn xương Tinh nếu hãm địa, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp, còn lại là tối kỵ, ứng với cẩn thận phu thê trong lúc đó đối đàm phương thức.

Hỏa Tinh ở cung phu thê Hỏa Tinh ở cung phu thê, nhập phụ hơn nữa ngôi sao may mắn đồng cung, vô hình khắc bất hòa.

Hỏa Tinh ở cung phu thê, hãm địa chủ phu thê bất hòa.

Tả phụ Tinh ở cung phu thê tả phụ Tinh ở cung phu thê, thì hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Tả phụ Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp tham lang liêm trinh, thì nên lấy vợ lớn tuổi kiên cường của thê.

Tả phụ Tinh và mặt trăng thái dương cự môn thiên cơ vũ khúc thất sát đồng cung, phu thê chủ chia lìa.

Sao Vũ khúc ở cung phu thê sao Vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là vãn lấy vợ hơn nữa năng lực cùng năm linh hội tốt hơn.

Sao Vũ khúc nếu như có ngôi sao may mắn hội thê tử mà xong tài phú, như gia hung tinh nhân thê tử mà tản tài.

Sao Vũ khúc và tham lang thiên đồng đồng cung, vãn lấy vợ có thể bạch đầu giai lão.

Sao Vũ khúc hay nhất nam niên kỷ yếu nữ niên kỷ yếu lớn hơn nhiều, có kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh đồng cung, phu thê hội bình thường cãi nhau hoặc ly hôn.

Sao Vũ khúc và thiên lương đồng cung, thần tiên mỹ quyến phu phụ.

Sao Vũ khúc gia mặt trăng, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức hay nhất bất quá.

Phá quân Tinh ở cung phu thê phá quân Tinh ở cung phu thê, nam nữ kết hôn cũng có thể tái ly hôn, thêm cát Tinh khả năng hóa giải.

Phá quân Tinh và vũ khúc đồng cung, cũng là kết hôn tái ly hôn vừa kết hôn, chủ chia lìa.

Phá quân Tinh và liêm trinh đồng cung, phu thê bất hòa bình thường cãi nhau.

Phá quân Tinh và tử vi đồng cung, đối tượng kết hôn nên lớn tuổi. Tham lang Tinh ở cung phu thê tham lang Tinh ở cung phu thê, nam nữ cũng không tốt, cũng có thể trùng hôn.

Tham lang Tinh nhập miếu yếu vãn lấy vợ tương đối khá.

Tham lang Tinh và sao Liêm trinh đồng cung, chủ tương khắc, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, chủ chia lìa.

Tham lang Tinh và tử vi đồng cung, hôn nhân nếu so với đối lớn tuổi.

Hữu bật Tinh ở cung phu thê hữu bật Tinh ở cung phu thê, thì hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Hữu bật Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp tham lang liêm trinh, thì nên lấy vợ lớn tuổi kiên cường của thê.

Hữu bật Tinh và mặt trăng thái dương cự môn thiên cơ vũ khúc thất sát đồng cung, phu thê chủ chia lìa.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

姻缘命定运显流年发. 命运是不可能改变的, 婚姻的改变很痛苦. 算命的目的就是了解命运, 看看前人留下的这方面的经验在择偶时会有邦肋, 运中发生变化应正确对待, 万不可马虎, 不然要悔恨终生.

夫妻宫不宜明现四化, 不宜见双星, 主星不宜发生变化.

运中夫妻宫有变化, 会大大的加强了某些方面的要求. 这不是命中注定的, 这是运发生的事.

化禄: 为财. 为得到. 一般来说算是财运. 但是禄也带桃花之相. 以女命来说, 当然希望找到一个有钱, 多情又忠贞的白马王子. 但是就化禄来说, 有钱同时又花心的可能性很大, 当然也存在没钱也花心, 或者有钱不花心. 具体是哪种, 要看整个格局的排布. 不能单论.

化权: 为管理, 压力. 化权入夫妻宫, 不是代表自己被人管, 就是自己管别人. 总之双方不平等. 某些星的化权更加强了这个问题的不利之处.

化科: 相对温和. 但是更偏重精神方面的要求. 某些人甚至认为, 有些星的化科比化权更强势. 同样化科还有个最基本的性质, 科名. 所以很多时候要求爱人在某些方面要有特长. 比如高学历啊, 等等.

化忌: 就更不用说了. 这是前世的冤家.  
夫妻宫与化星:

1, 夫妻宫潜藏的禄明现在命宫, 配偶有人缘, 配偶对我好.

2, 夫妻宫潜藏的科明现在命宫, 夫妻可白头偕老;夫妻均有异性缘.

3, 夫妻宫潜藏的忌明现在命宫, 夫妻易吵架.

4, 夫妻宫潜藏的忌明现在命宫 (遇生年禄), 配偶吃定我, 配偶能管住我.

5, 夫妻宫潜藏的禄明现在财宫, 忌明现在命宫, 夫妻吵架.

6, 配偶宫化科忌同明现在命宫, 夫妻口角不免.

7, 女命: 夫妻宫潜藏的忌明现在命宫, 虽嫁出, 若已嫁则主夫妻多口角. 夫妻宫潜藏的权明现在命宫, 其夫惧内.

夫妻宫潜藏的忌明现在官禄宫 (生年化权), 妻会照顾我的事业. 配偶宫自化禄或化科, 有男人暗恋我.

8, 夫妻宫潜藏的忌明现在子女宫, 配偶为主动桃花, 配偶不想生女孩.

9, 夫妻宫潜藏的禄 (权, 科) 明现在子女宫, 妻生男孩多, 夫妻俩带桃花.

10, 夫妻宫 (自化禄) 潜藏的忌明现在子女宫, 已有配偶, 但想再桃花.

观夫妻宫之星, 了解婚姻恩怨

天机星在夫妻宫, 男宜娶比较年少为另一半或是个性比较刚强, 女可以配年长之夫.

天机星加上擎羊陀罗火星铃星, 主生离苦别, 晚结婚比较好.

天机星和天梁星同宫, 娶年长有助婚姻幸福.

天机星和太阴星同宫, 从事美容化妆品专柜最适合.

太阴星在夫妻宫太阴星在夫妻宫, 入庙则男女皆贵, 婚姻美满幸福.

太阴星和文昌文曲同宫则为美谈.

太阴星同擎羊陀罗火星铃星天空地六凶星虽不克, 但主分离.

太阴星和太阳同宫, 则白头偕老.

太阴星和天同星同宫, 则是贤内助. 太阴星和天机星同宫, 在少年时是美好.

太阳星在夫妻宫太阳星在夫妻宫, 入庙或旺晚结婚比较好, 早娶会相克, 男人会因妻而得贵.

太阳星和天梁同宫在左辅右弼, 会娶到贤妻良母.

太阳星和太阴星同宫, 会娶到贤内助帮夫运, 如在加巨门就如一般.

太阳星遇到天使和天伤, 因非礼而结婚.

巨门星在夫妻宫巨门星在夫妻宫, 婚姻对象若是比对方年长, 定是相克不和.

巨门星如和太阳同宫无四杀星, 则白头偕老.

巨门星和天机星同宫, 则是美貌贤内助. 巨门星和天同星同宫, 则是聪慧之妻或娶二房, 若加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 必是刑克二妻或分离.

武曲星在夫妻宫武曲星在夫妻宫, 最好是晚娶而且能同年龄会较好.

武曲星如有吉星会妻子而得到财富, 如加凶星因妻子而散财.

武曲星和贪狼天同同宫, 晚娶可以白头偕老.

武曲星最好男年纪要女年纪要大很多, 有擎羊陀罗火星铃星同宫, 夫妻会经常吵架或离婚.

武曲星和天梁同宫, 神仙美眷夫妇.

武曲星加太阴, 妻从事美容专柜服饰最好不过.

紫微星在夫妻宫紫微星在夫妻宫, 晚结婚比较适合, 能白头偕老, 另一半个性比较刚强.

紫微星和天府星同宫, 夫妻俩白头偕老到晚年.

紫微星和天相星同宫, 可能早婚或是年纪比自己还小.

紫微星和破军星同宫, 俩人个性不合, 容易吵吵闹闹.

紫微星加上擎羊陀罗火星铃星同宫, 主有刑克.

廉贞星在夫妻宫廉贞星在夫妻宫, 男子有可能三度做新郎倌, 如在加上贪狼那更离谱.

廉贞星和七杀同宫, 夫妻不和又主刑克, 加上擎羊陀罗火星铃星, 夫妻俩会分手婚姻. 廉贞星和天府同宫, 夫妻俩白头偕老.

七杀星在夫妻宫七杀星在夫妻宫, 男女早婚, 夫妻会不和. 七杀星和武曲同宫, 同样也是夫妻不和且带刑克, 宜晚婚免刑克.

七杀星和廉贞同宫, 主夫妻分离, 早晚相聚不多, 加上加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 会连克三妻, 离婚再结婚又离婚.

天相星在夫妻宫天相星在夫妻宫, 美貌贤淑, 男宜年长, 亲上加亲将会更好. 天相星和紫微同宫, 白头偕老.

天相星和武曲同宫, 年轻时比较能和好.

天相星和廉贞同宫, 入庙则无刑克问题发生, 加上擎羊陀罗火星铃星, 必定刑克不和.

天梁星在夫妻宫天梁星在夫妻宫, 男则是娶到美丽大方, 又从美容专柜服饰最合适.

天梁星和天同星同宫, 夫妻和和气气互相尊重. 天梁星和天机星同宫, 会娶到贤淑的妻子.

天梁星加上擎羊陀罗火星铃星, 夫妻经常吵闹不咻.

天钺星在夫妻宫天钺星在夫妻宫, 夫妻都是美貌双全.

天钺星加上四杀星则夫妻经常吵架. 天魁星在夫妻宫天魁星在夫妻宫, 夫妻都是美貌双全.

天魁星加上四杀星则夫妻经常吵架. 文曲星在夫妻宫文曲星在夫妻宫, 与诸星同宫, 则白头偕老.

文曲星和文昌星两星在夫妻宫, 三妾四房比较多, 加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 亦主众女人互相争宠.

文昌星在夫妻宫文昌星在夫妻宫, 会娶到贤内助. 文昌星和天机太阴同宫, 则妻是美貌又能事美容职业最好.

文昌星若陷地, 加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 则是大忌, 应小心夫妻之间对谈方式.

火星在夫妻宫火星在夫妻宫, 入辅再加上吉星同宫, 无刑克不和.

火星在夫妻宫, 陷地主夫妻不和.

左辅星在夫妻宫左辅星在夫妻宫, 则夫妻俩白头偕老.

左辅星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫贪狼廉贞, 则宜娶年长刚强之妻.

左辅星和太阴太阳巨门天机武曲七杀同宫, 夫妻主分离.

武曲星在夫妻宫武曲星在夫妻宫, 最好是晚娶而且能同年龄会较好.

武曲星如有吉星会妻子而得到财富, 如加凶星因妻子而散财.

武曲星和贪狼天同同宫, 晚娶可以白头偕老.

武曲星最好男年纪要女年纪要大很多, 有擎羊陀罗火星铃星同宫, 夫妻会经常吵架或离婚.

武曲星和天梁同宫, 神仙美眷夫妇.

武曲星加太阴, 妻从事美容专柜服饰最好不过.

破军星在夫妻宫破军星在夫妻宫, 男女结婚又可能再离婚, 加吉星可能化解.

破军星和武曲同宫, 也是结婚再离婚又结婚, 主分离.

破军星和廉贞同宫, 夫妻不和经常吵架.

破军星和紫微同宫, 结婚对象宜年长. 贪狼星在夫妻宫贪狼星在夫妻宫, 男女都不好, 都有可能重婚.

贪狼星入庙要晚娶比较好.

贪狼星和廉贞星同宫, 主相克, 加上擎羊陀罗火星铃星, 主分离.

贪狼星和紫微同宫, 婚姻要比对年长.

右弼星在夫妻宫右弼星在夫妻宫, 则夫妻俩白头偕老.

右弼星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫贪狼廉贞, 则宜娶年长刚强之妻.

右弼星和太阴太阳巨门天机武曲七杀同宫, 夫妻主分离.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung phu thê tạp luận

Bản dịch:

Nhân duyên mệnh định vận hiển lưu niên phát. Số phận là không có khả năng thay đổi, hôn nhân cải biến rất thống khổ. Coi bói mục đích là được mổ số phận, nhìn tiền nhân lưu lại kinh nghiệm phương diện này ở kén vợ kén chồng tình hình đặc biệt lúc ấy có bang lặc, vận trung phát sinh biến hóa ứng với chính xác đối đãi, vạn bất khả qua loa, không phải yếu hối hận cả đời.

Cung phu thê không thích hợp minh hiện Tứ Hóa, không thích hợp kiến song tinh, chủ tinh không thích hợp phát sinh biến hóa.

Vận trung cung phu thê có biến hóa, hội thật to tăng cường ở phương diện khác yêu cầu. Đây không phải là trúng mục tiêu đã định trước, đây là vận phát sinh sự.

Hóa lộc: Là tài. Là xong. Nói như vậy rốt cuộc tài vận. Thế nhưng lộc cũng đái đào hoa của tướng. Dĩ nữ mệnh mà nói, đương nhiên mong muốn tìm được một kẻ có tiền, đa tình vừa trung trinh bạch mã vương tử. Thế nhưng tựu hóa lộc mà nói, có tiền đồng thời lại hoa tâm có khả năng rất lớn, đương nhiên cũng tồn tại không có tiền cũng hoa tâm, có lẽ có tiền không hoa tâm. Cụ thể là loại nào, muốn xem toàn bộ cách cục bài bố. Bất năng nói riêng về.

Hóa quyền: Là quản lý, áp lực. Hóa quyền nhập cung phu thê, điều không phải đại diện mình bị người quản, chính là mình quản người khác. Nói chung song phương bất bình đẳng. Có chút Tinh hóa quyền canh tăng cường cái vấn đề này bất lợi chỗ.

Hóa khoa: Tương đối ôn hòa. Thế nhưng canh thiên về tinh thần phương diện yêu cầu. Một ít người thậm chí cho rằng, có chút Tinh hóa khoa bỉ hóa quyền cường thế hơn. Đồng dạng hóa khoa còn có một cơ bản nhất tính chất, khoa danh. Sở dĩ rất lâu yêu cầu vợ ở ở phương diện khác phải có sở trường đặc biệt. Tỷ như trình độ học vấn cao a, chờ một chút.

Hóa kị: Tựu càng không cần phải nói. Đây là kiếp trước oan gia.

Cung phu thê và hóa Tinh:

1, cung phu thê cất giấu lộc minh hiện tại cung mệnh, phối ngẫu có nhân duyên, phối ngẫu rất tốt với ta.

2, cung phu thê cất giấu khoa minh hiện tại cung mệnh, phu thê có thể bạch đầu giai lão; phu thê đều có tình duyên.

3, cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại cung mệnh, phu thê dễ cãi nhau.

4, cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại cung mệnh (gặp Hóa lộc năm sinh), phối ngẫu ăn chắc ta, phối ngẫu năng lực quản ở ta.

5, cung phu thê cất giấu lộc minh hiện tại tài cung, kị minh hiện tại cung mệnh, phu thê cãi nhau.

6, cung phu thê hóa khoa kị cùng minh hiện tại cung mệnh, phu thê khóe miệng không khỏi.

7, nữ mệnh: Cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại cung mệnh, mặc dù giá ra, nếu đã giá thì chủ phu thê lắm lời sừng. Cung phu thê cất giấu quyền minh hiện tại cung mệnh, chồng của cô sợ vợ.

Cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại cung Quan lộc (năm sinh hóa quyền), thê hội chiếu cố sự nghiệp của ta. Cung phu thê tự hóa lộc hoặc hóa khoa, có nam nhân thầm mến ta.

8, cung phu thê cất giấu kị minh hiện tại tử nữ cung, phối ngẫu là việc chính động đào hoa, phối ngẫu không muốn sinh nữ hài.

9, cung phu thê cất giấu lộc (quyền, khoa) minh hiện tại tử nữ cung, thê sinh cậu bé đa, hai vợ chồng đái đào hoa.

10, cung phu thê (tự hóa lộc) cất giấu kị minh hiện tại tử nữ cung, đã có phối ngẫu, nhưng tưởng tái đào hoa.

Quan cung phu thê ngôi sao, lý giải hôn nhân ân oán

Thiên cơ Tinh ở cung phu thê, nam nên lấy vợ tương đối còn trẻ là một nửa kia hoặc là cá tính tương đối kiên cường, nữ có thể phối lớn tuổi của phu.

Thiên cơ Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, chủ sanh ly đau khổ biệt, vãn kết hôn tương đối khá.

Thiên cơ Tinh và thiên lương Tinh đồng cung, lấy vợ lớn tuổi có trợ giúp hôn nhân hạnh phúc.

Thiên cơ Tinh và thái âm tinh đồng cung, làm đẹp đồ trang điểm quầy chuyên doanh thích hợp nhất.

Thái âm tinh ở cung phu thê thái âm tinh ở cung phu thê, nhập miếu thì nam nữ giai đắt, hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc.

Thái âm tinh cùng văn xương văn khúc đồng cung thì là câu chuyện mọi người ca tụng.

Thái âm tinh cùng kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời địa lục hung tinh mặc dù không thể, nhưng chủ chia lìa.

Thái âm tinh và thái dương đồng cung, thì bạch đầu giai lão.

Thái âm tinh và thiên đồng Tinh đồng cung, còn lại là hiền nội trợ. Thái âm tinh và thiên cơ Tinh đồng cung, ở thời niên thiếu là mỹ hảo.

Thái dương tinh ở cung phu thê thái dương tinh ở cung phu thê, nhập miếu hoặc vượng vãn kết hôn tương đối khá, sớm lấy vợ hội tương khắc, nam nhân hội nhân thê mà được đắt.

Thái dương tinh và thiên lương đồng cung bên trái phụ hữu bật, sẽ lấy đáo hiền thê lương mẫu.

Thái dương tinh và thái âm tinh đồng cung, sẽ lấy đáo hiền nội trợ giúp chồng vận, như ở gia cự môn giống như giống nhau.

Thái dương tinh gặp phải thiên sứ và thiên thương, nhân phi lễ mà kết hôn.

Cự môn Tinh ở cung phu thê cự môn Tinh ở cung phu thê, hôn nhân đối tượng nếu là so với phương lớn tuổi, nhất định là tương khắc bất hòa.

Cự môn Tinh như và thái dương đồng cung vô tứ sát tinh, thì bạch đầu giai lão.

Cự môn Tinh và thiên cơ Tinh đồng cung, còn lại là khuôn mặt đẹp hiền nội trợ. Cự môn Tinh và thiên đồng Tinh đồng cung, còn lại là thông tuệ của thê hoặc lấy vợ chi thứ hai, nếu hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp, tất là hình khắc nhị thê hoặc chia lìa.

Sao Vũ khúc ở cung phu thê sao Vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là vãn lấy vợ hơn nữa năng lực cùng năm linh hội tốt hơn.

Sao Vũ khúc nếu như có ngôi sao may mắn hội thê tử mà xong tài phú, như gia hung tinh nhân thê tử mà tản tài.

Sao Vũ khúc và tham lang thiên đồng đồng cung, vãn lấy vợ có thể bạch đầu giai lão.

Sao Vũ khúc hay nhất nam niên kỷ yếu nữ niên kỷ yếu lớn hơn nhiều, có kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh đồng cung, phu thê hội bình thường cãi nhau hoặc ly hôn.

Sao Vũ khúc và thiên lương đồng cung, thần tiên mỹ quyến phu phụ.

Sao Vũ khúc gia mặt trăng, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức hay nhất bất quá.

Tử vi Tinh ở cung phu thê tử vi Tinh ở cung phu thê, vãn kết hôn tương đối thích hợp, năng lực bạch đầu giai lão, một nửa kia cá tính tương đối kiên cường.

Tử vi Tinh và Thiên phủ Tinh đồng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão đến muộn năm.

Tử vi Tinh và thiên tướng Tinh đồng cung, khả năng tảo hôn hoặc là niên kỷ so với chính mình còn nhỏ.

Tử vi Tinh và phá quân Tinh đồng cung, hai người cá tính không hợp, dễ cãi nhau.

Tử vi Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh đồng cung, chủ có hình khắc.

Sao Liêm trinh ở cung phu thê sao Liêm trinh ở cung phu thê, nam tử mới có thể tam độ tố tân lang quán, như ở hơn nữa tham lang càng kỳ quái hơn.

Sao Liêm trinh và thất sát đồng cung, phu thê bất hòa vừa chủ hình khắc, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, hai vợ chồng hội biệt ly hôn nhân. Sao Liêm trinh và Thiên phủ đồng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Thất sát Tinh ở cung phu thê thất sát Tinh ở cung phu thê, nam nữ tảo hôn, phu thê hội bất hòa. Thất sát Tinh và vũ khúc đồng cung, đồng dạng cũng là phu thê bất hòa mà lại đái hình khắc, nên kết hôn muộn miễn hình phạt khắc.

Thất sát Tinh và liêm trinh đồng cung, chủ phu thê chia lìa, sớm muộn gì gặp nhau không nhiều lắm, hơn nữa hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp, hội liên khắc tam thê, ly hôn tái kết hôn vừa ly hôn.

Thiên tướng Tinh ở cung phu thê thiên tướng Tinh ở cung phu thê, khuôn mặt đẹp hiền thục, nam nên lớn tuổi, thân càng thêm thân tương sẽ tốt hơn. Thiên tướng Tinh và tử vi đồng cung, bạch đầu giai lão.

Thiên tướng Tinh và vũ khúc đồng cung, lúc còn trẻ tương đối có thể cùng hảo.

Thiên tướng Tinh và liêm trinh đồng cung, nhập miếu thì không hình khắc vấn đề phát sinh, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, nhất định hình khắc bất hòa.

Thiên lương Tinh ở cung phu thê thiên lương Tinh ở cung phu thê, nam còn lại là cưới được mỹ lệ chuyên gia, lại từ làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức thích hợp nhất.

Thiên lương Tinh và thiên đồng Tinh đồng cung, phu thê hòa hòa khí khí tôn trọng lẫn nhau. Thiên lương Tinh và thiên cơ Tinh đồng cung, sẽ lấy đáo hiền thục thê tử.

Thiên lương Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, phu thê bình thường tranh cãi ầm ĩ không hưu.

Thiên việt Tinh ở cung phu thê thiên việt Tinh ở cung phu thê, phu thê đều là khuôn mặt đẹp song toàn.

Thiên việt Tinh hơn nữa tứ sát tinh thì phu thê bình thường cãi nhau. Thiên khôi Tinh ở cung phu thê thiên khôi Tinh ở cung phu thê, phu thê đều là khuôn mặt đẹp song toàn.

Thiên khôi Tinh hơn nữa tứ sát tinh thì phu thê bình thường cãi nhau. Sao Văn Khúc ở cung phu thê sao Văn Khúc ở cung phu thê, và nhiều Tinh đồng cung, thì bạch đầu giai lão.

Sao Văn Khúc cùng văn xương Tinh hai sao ở cung phu thê, tam thiếp tứ phòng tương đối nhiều, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp, cũng chủ chúng nữ nhân cho nhau tranh thủ tình cảm.

Văn xương Tinh ở cung phu thê văn xương Tinh ở cung phu thê, sẽ lấy đáo hiền nội trợ. Văn xương Tinh và thiên cơ mặt trăng đồng cung, thì thê là khuôn mặt đẹp có thể sự làm đẹp chức nghiệp hay nhất.

Văn xương Tinh nếu hãm địa, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp, còn lại là tối kỵ, ứng với cẩn thận phu thê trong lúc đó đối đàm phương thức.

Hỏa Tinh ở cung phu thê Hỏa Tinh ở cung phu thê, nhập phụ hơn nữa ngôi sao may mắn đồng cung, vô hình khắc bất hòa.

Hỏa Tinh ở cung phu thê, hãm địa chủ phu thê bất hòa.

Tả phụ Tinh ở cung phu thê tả phụ Tinh ở cung phu thê, thì hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Tả phụ Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp tham lang liêm trinh, thì nên lấy vợ lớn tuổi kiên cường của thê.

Tả phụ Tinh và mặt trăng thái dương cự môn thiên cơ vũ khúc thất sát đồng cung, phu thê chủ chia lìa.

Sao Vũ khúc ở cung phu thê sao Vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là vãn lấy vợ hơn nữa năng lực cùng năm linh hội tốt hơn.

Sao Vũ khúc nếu như có ngôi sao may mắn hội thê tử mà xong tài phú, như gia hung tinh nhân thê tử mà tản tài.

Sao Vũ khúc và tham lang thiên đồng đồng cung, vãn lấy vợ có thể bạch đầu giai lão.

Sao Vũ khúc hay nhất nam niên kỷ yếu nữ niên kỷ yếu lớn hơn nhiều, có kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh đồng cung, phu thê hội bình thường cãi nhau hoặc ly hôn.

Sao Vũ khúc và thiên lương đồng cung, thần tiên mỹ quyến phu phụ.

Sao Vũ khúc gia mặt trăng, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức hay nhất bất quá.

Phá quân Tinh ở cung phu thê phá quân Tinh ở cung phu thê, nam nữ kết hôn cũng có thể tái ly hôn, thêm cát Tinh khả năng hóa giải.

Phá quân Tinh và vũ khúc đồng cung, cũng là kết hôn tái ly hôn vừa kết hôn, chủ chia lìa.

Phá quân Tinh và liêm trinh đồng cung, phu thê bất hòa bình thường cãi nhau.

Phá quân Tinh và tử vi đồng cung, đối tượng kết hôn nên lớn tuổi. Tham lang Tinh ở cung phu thê tham lang Tinh ở cung phu thê, nam nữ cũng không tốt, cũng có thể trùng hôn.

Tham lang Tinh nhập miếu yếu vãn lấy vợ tương đối khá.

Tham lang Tinh và sao Liêm trinh đồng cung, chủ tương khắc, hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh, chủ chia lìa.

Tham lang Tinh và tử vi đồng cung, hôn nhân nếu so với đối lớn tuổi.

Hữu bật Tinh ở cung phu thê hữu bật Tinh ở cung phu thê, thì hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

Hữu bật Tinh hơn nữa kình dương đà la Hỏa Tinh linh Tinh bầu trời Địa kiếp tham lang liêm trinh, thì nên lấy vợ lớn tuổi kiên cường của thê.

Hữu bật Tinh và mặt trăng thái dương cự môn thiên cơ vũ khúc thất sát đồng cung, phu thê chủ chia lìa.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

姻缘命定运显流年发. 命运是不可能改变的, 婚姻的改变很痛苦. 算命的目的就是了解命运, 看看前人留下的这方面的经验在择偶时会有邦肋, 运中发生变化应正确对待, 万不可马虎, 不然要悔恨终生.

夫妻宫不宜明现四化, 不宜见双星, 主星不宜发生变化.

运中夫妻宫有变化, 会大大的加强了某些方面的要求. 这不是命中注定的, 这是运发生的事.

化禄: 为财. 为得到. 一般来说算是财运. 但是禄也带桃花之相. 以女命来说, 当然希望找到一个有钱, 多情又忠贞的白马王子. 但是就化禄来说, 有钱同时又花心的可能性很大, 当然也存在没钱也花心, 或者有钱不花心. 具体是哪种, 要看整个格局的排布. 不能单论.

化权: 为管理, 压力. 化权入夫妻宫, 不是代表自己被人管, 就是自己管别人. 总之双方不平等. 某些星的化权更加强了这个问题的不利之处.

化科: 相对温和. 但是更偏重精神方面的要求. 某些人甚至认为, 有些星的化科比化权更强势. 同样化科还有个最基本的性质, 科名. 所以很多时候要求爱人在某些方面要有特长. 比如高学历啊, 等等.

化忌: 就更不用说了. 这是前世的冤家.  
夫妻宫与化星:

1, 夫妻宫潜藏的禄明现在命宫, 配偶有人缘, 配偶对我好.

2, 夫妻宫潜藏的科明现在命宫, 夫妻可白头偕老;夫妻均有异性缘.

3, 夫妻宫潜藏的忌明现在命宫, 夫妻易吵架.

4, 夫妻宫潜藏的忌明现在命宫 (遇生年禄), 配偶吃定我, 配偶能管住我.

5, 夫妻宫潜藏的禄明现在财宫, 忌明现在命宫, 夫妻吵架.

6, 配偶宫化科忌同明现在命宫, 夫妻口角不免.

7, 女命: 夫妻宫潜藏的忌明现在命宫, 虽嫁出, 若已嫁则主夫妻多口角. 夫妻宫潜藏的权明现在命宫, 其夫惧内.

夫妻宫潜藏的忌明现在官禄宫 (生年化权), 妻会照顾我的事业. 配偶宫自化禄或化科, 有男人暗恋我.

8, 夫妻宫潜藏的忌明现在子女宫, 配偶为主动桃花, 配偶不想生女孩.

9, 夫妻宫潜藏的禄 (权, 科) 明现在子女宫, 妻生男孩多, 夫妻俩带桃花.

10, 夫妻宫 (自化禄) 潜藏的忌明现在子女宫, 已有配偶, 但想再桃花.

观夫妻宫之星, 了解婚姻恩怨

天机星在夫妻宫, 男宜娶比较年少为另一半或是个性比较刚强, 女可以配年长之夫.

天机星加上擎羊陀罗火星铃星, 主生离苦别, 晚结婚比较好.

天机星和天梁星同宫, 娶年长有助婚姻幸福.

天机星和太阴星同宫, 从事美容化妆品专柜最适合.

太阴星在夫妻宫太阴星在夫妻宫, 入庙则男女皆贵, 婚姻美满幸福.

太阴星和文昌文曲同宫则为美谈.

太阴星同擎羊陀罗火星铃星天空地六凶星虽不克, 但主分离.

太阴星和太阳同宫, 则白头偕老.

太阴星和天同星同宫, 则是贤内助. 太阴星和天机星同宫, 在少年时是美好.

太阳星在夫妻宫太阳星在夫妻宫, 入庙或旺晚结婚比较好, 早娶会相克, 男人会因妻而得贵.

太阳星和天梁同宫在左辅右弼, 会娶到贤妻良母.

太阳星和太阴星同宫, 会娶到贤内助帮夫运, 如在加巨门就如一般.

太阳星遇到天使和天伤, 因非礼而结婚.

巨门星在夫妻宫巨门星在夫妻宫, 婚姻对象若是比对方年长, 定是相克不和.

巨门星如和太阳同宫无四杀星, 则白头偕老.

巨门星和天机星同宫, 则是美貌贤内助. 巨门星和天同星同宫, 则是聪慧之妻或娶二房, 若加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 必是刑克二妻或分离.

武曲星在夫妻宫武曲星在夫妻宫, 最好是晚娶而且能同年龄会较好.

武曲星如有吉星会妻子而得到财富, 如加凶星因妻子而散财.

武曲星和贪狼天同同宫, 晚娶可以白头偕老.

武曲星最好男年纪要女年纪要大很多, 有擎羊陀罗火星铃星同宫, 夫妻会经常吵架或离婚.

武曲星和天梁同宫, 神仙美眷夫妇.

武曲星加太阴, 妻从事美容专柜服饰最好不过.

紫微星在夫妻宫紫微星在夫妻宫, 晚结婚比较适合, 能白头偕老, 另一半个性比较刚强.

紫微星和天府星同宫, 夫妻俩白头偕老到晚年.

紫微星和天相星同宫, 可能早婚或是年纪比自己还小.

紫微星和破军星同宫, 俩人个性不合, 容易吵吵闹闹.

紫微星加上擎羊陀罗火星铃星同宫, 主有刑克.

廉贞星在夫妻宫廉贞星在夫妻宫, 男子有可能三度做新郎倌, 如在加上贪狼那更离谱.

廉贞星和七杀同宫, 夫妻不和又主刑克, 加上擎羊陀罗火星铃星, 夫妻俩会分手婚姻. 廉贞星和天府同宫, 夫妻俩白头偕老.

七杀星在夫妻宫七杀星在夫妻宫, 男女早婚, 夫妻会不和. 七杀星和武曲同宫, 同样也是夫妻不和且带刑克, 宜晚婚免刑克.

七杀星和廉贞同宫, 主夫妻分离, 早晚相聚不多, 加上加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 会连克三妻, 离婚再结婚又离婚.

天相星在夫妻宫天相星在夫妻宫, 美貌贤淑, 男宜年长, 亲上加亲将会更好. 天相星和紫微同宫, 白头偕老.

天相星和武曲同宫, 年轻时比较能和好.

天相星和廉贞同宫, 入庙则无刑克问题发生, 加上擎羊陀罗火星铃星, 必定刑克不和.

天梁星在夫妻宫天梁星在夫妻宫, 男则是娶到美丽大方, 又从美容专柜服饰最合适.

天梁星和天同星同宫, 夫妻和和气气互相尊重. 天梁星和天机星同宫, 会娶到贤淑的妻子.

天梁星加上擎羊陀罗火星铃星, 夫妻经常吵闹不咻.

天钺星在夫妻宫天钺星在夫妻宫, 夫妻都是美貌双全.

天钺星加上四杀星则夫妻经常吵架. 天魁星在夫妻宫天魁星在夫妻宫, 夫妻都是美貌双全.

天魁星加上四杀星则夫妻经常吵架. 文曲星在夫妻宫文曲星在夫妻宫, 与诸星同宫, 则白头偕老.

文曲星和文昌星两星在夫妻宫, 三妾四房比较多, 加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 亦主众女人互相争宠.

文昌星在夫妻宫文昌星在夫妻宫, 会娶到贤内助. 文昌星和天机太阴同宫, 则妻是美貌又能事美容职业最好.

文昌星若陷地, 加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 则是大忌, 应小心夫妻之间对谈方式.

火星在夫妻宫火星在夫妻宫, 入辅再加上吉星同宫, 无刑克不和.

火星在夫妻宫, 陷地主夫妻不和.

左辅星在夫妻宫左辅星在夫妻宫, 则夫妻俩白头偕老.

左辅星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫贪狼廉贞, 则宜娶年长刚强之妻.

左辅星和太阴太阳巨门天机武曲七杀同宫, 夫妻主分离.

武曲星在夫妻宫武曲星在夫妻宫, 最好是晚娶而且能同年龄会较好.

武曲星如有吉星会妻子而得到财富, 如加凶星因妻子而散财.

武曲星和贪狼天同同宫, 晚娶可以白头偕老.

武曲星最好男年纪要女年纪要大很多, 有擎羊陀罗火星铃星同宫, 夫妻会经常吵架或离婚.

武曲星和天梁同宫, 神仙美眷夫妇.

武曲星加太阴, 妻从事美容专柜服饰最好不过.

破军星在夫妻宫破军星在夫妻宫, 男女结婚又可能再离婚, 加吉星可能化解.

破军星和武曲同宫, 也是结婚再离婚又结婚, 主分离.

破军星和廉贞同宫, 夫妻不和经常吵架.

破军星和紫微同宫, 结婚对象宜年长. 贪狼星在夫妻宫贪狼星在夫妻宫, 男女都不好, 都有可能重婚.

贪狼星入庙要晚娶比较好.

贪狼星和廉贞星同宫, 主相克, 加上擎羊陀罗火星铃星, 主分离.

贪狼星和紫微同宫, 婚姻要比对年长.

右弼星在夫妻宫右弼星在夫妻宫, 则夫妻俩白头偕老.

右弼星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫贪狼廉贞, 则宜娶年长刚强之妻.

右弼星和太阴太阳巨门天机武曲七杀同宫, 夫妻主分离.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button