Tử vi

Cung phúc đức phi hóa

(1) Cung phúc đức phi Hóa Lộc:

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung mệnh:

Là người bụng dạ rộng rãi, độ lượng, thích hưởng thụ, có phúc ấm của tổ tiên, có tiền để tiêu xài; nhưng không nhất định là có đủ phúc phận, phúc khí cũng có lúc sẽ hết, tổ nghiệp có lúc cũng không còn.

Được hưởng thụ cuộc sống vợ chồng vui vẻ, nhưng cũng ngầm chứa nguy cơ.

Có cơ hội kiếm được nhiều tiền, nhẹ nhàng, vui vẻ.

Bạn đang xem: Cung phúc đức phi hóa

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung huynh đệ:

Anh chị em có thể được hường phước ấm của tổ nghiệp, sinh kế gia đình được tổ nghiệp cung ứng đầy đủ.

Thường hay thù tạc vui vẻ với bạn bè.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung phu thê:

Người phối ngẫu thông minh, tài cán, có sở trường chuyên môn, rất có duyên với người chung quanh, có thể làm việc độc lập, sự nghiệp ổn định, trợ lực nhiều cho mệnh tạo, có phúc khí, hôn nhân tốt đẹp, công việc hay sự nghiệp gặp được cơ hội tốt, phát triển thuận lợi.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung tử nữ:

Dòng họ bà con có vận thế tốt, ờ bên ngoài có nhiều trợ lực, sàn nghiệp phát triển.

Ra bên ngoài kiếm tiền vì gia đình, có thể mua thêm nhà cửa, nhưng hôn nhân dễ có người thứ ba xen vào.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung tài bạch:

Có thể bồi dưỡng tri thức cho thị hiếu sở thích của bàn thân để thành phương tiện kiếm tiền, kết hợp công việc với thị hiếu sở thích thành một.

Có phúc ấm của tổ tiên, có tổ nghiệp, được trợ lực.

Kiếm tiền nhẹ nhàng, vui vẻ, vợ chồng có phúc cùng hưởng.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung tật ách:

Được hưởng gene di truyền tốt, cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh nặng.

Tổ nghiệp hưng thịnh, nhung không nhất định sẽ giữ được.

Vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung thiên di:

Có thể có tổ nghiệp, có phúc ấm của tổ tiên.

Ở bên ngoài vui vẻ, tâm tình cởi mở, sống hòa hợp với mọi người, không so đo tính toán thị phi.

Hôn nhân vui vẻ hạnh phúc.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung nô bộc:

Là người độ lượng, không tính toán so đo với bạn bè.

Thích giao du thù tạc với bạn bè có chung thị hiếu, sở thích.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung quan lộc:

Có tổ nghiệp, có phúc ấm, sự nghiệp có căn cơ vững chắc, càng ngày càng mạnh hơn, phát triển theo nhiều hướng.

Rất có duyên với người khác giới, sau kết hôn vẫn giao du với nhiều bạn bè khác giới.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung điền trạch:

Gia vận hưng thịnh, vui vẻ quan tâm chăm lo gia đình, tiền kiếm được phần nhiều chi dụng trong gia đình.

Người phối ngẫu kinh doanh tại nhà, có thể kinh doanh làm ăn liên quan đến bất động sản, kiếm đủ tiền sẽ mua nhà.

Cung phúc đức tự Hóa Lộc:

Là người độ lượng, không có tâm cơ, không nhờ vả lục thân, tự kiếm tiền tự hường thụ.

Rẩt sẵn sàng chi tiền để hường thụ; phúc ấm không tệ, được thừa kế sản nghiệp, cho nên tiêu xài tiền mà không lo.

Người phối ngẫu có quan hệ xã hội rất tốt, công việc thuậnlợi, kiếm được tiền sẽ cùng hưởng với mệnh tạo, mệnh tạo vất và, sẽ giúp mệnh tạo kiếm tiền. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6)

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung phụ mẫu:

Có phúc ấm của tổ tiên, cha mẹ được hưởng gia tài, là người không tính toán so đo, bụng dạ rộng rãi.

Người phối ngẫu gặp nhiều cơ hội tốt, nhậm chức có thể được quý nhân đề bạt, nâng đỡ, chức vị cao, sáng lập cơ nghiệp có thể thành tựu.

(2) Cung phúc đức phi Hóa Quyền:

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung mệnh:

Nặng ý thức về cái tôi, rất chủ quan, không chịu nghe lời khuyên chân thành, ưa ra oai, thích nắm quyền.

Có thể được hưởng phước ấm của tổ tiên.

Người phối ngẫu bận rộn làm ăn, lao tâm lao lực nhưng có thành tựu.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung huynh đệ:

Công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo đều gặp cơ hội tốt, thuận lợi, kiếm được nhiều tiền, sinh kế gia đình sung túc, còn được dòng họ giúp vốn.

Trong anh chị em có người thích ra oai, phách lối, ưa cạnhtranh.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung phu thê:

Mệnh tạo chịu nỗ lực vì công việc hay sự nghiệp, người phối ngẫu có trợ lực, sự nghiệp có thành tựu.

Tổ nghiệp hưng thịnh, quy môlớn, có lực cạnh tranh.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung tử nữ:

Tô nghiệp hưng thịnh, có lực cạnh tranh, có không gian để mở rộng.

Bản thân cũng sẽ phát triến ra bên ngoài, đến nơi khác tìm cơhội.

Người phối ngẫu sẽ xa quê hương sáng ỉập cơ nghiệp, có thành tựu.

Họp tác làm ăn với người khác sẽ có không gian để mở rộng.

Con cái có tài năng, ở bên ngoài cạnh tranh với nhiều người, có thể được người ta tôn trọng.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung tài bạch:

Có tổ nghiệp hoặc được trưởng bối trợ lực, cho cơ hội kiếm tiền.

Sẽ vì hường thụ hoặc để mua chuộc cảm tình mà tiêu xài nhiều tiền cho việc giao tế thù tạc.

Người phối ngẫu có tinh thần trách nhiệm, bận rộn làm việc, có tham vọng lớn, có dục vọng kiếm thật nhiều tiên, có thể giúp mệnh tạo kiếm tiền.

Cung phúc dức phi Hóa Quyền nhập cung tật ách:

Được hưởng gene di truyền tốt, cơ thể cường tráng, công năng tính dục khỏe mạnh, hiếu sắc, không biết tiết chế.

Người phối ngẫu vất vả vì công việc mà không than oán, quá lao lực làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung thiên di:

Cá tính mạnh, rất chủ quan, ở bên ngoài cạnh tranh với nhiều người, không chịu thua.

Được trường bối trợ lực, có chỗ để phát huy.

Công việc hay sự nghiệp cùa người phối ngẫu có nhiều cạnh tranh đấu đá, nhưng trong hôn nhân lại đóng vai trò của kẻ yếu.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung nô bộc:

Mệnh tạo là người cố chấp, tính tình cương cường, dễ xảy ra chuyện tranh quyền đoạt lợi với bạn bè đồng sự.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung quan lộc:

Có tinh thần trách nhiệm, xem trọng sự nghiệp, rất chủ quan, có lực xung kích, được trưởng bối trợ lực mà có thành tựu.

Trong quan hệ hôn nhân, là người chủ động, đóng vai trò của kẻ mạnh

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung điền trạch:

Có thể được hường tổ nghiệp, nhưng vẫn không thỏa mãn, sẽ tự tậu thêm sản nghiệp.

Người phối ngẫu có tham vọng lớn trong sự nghiệp, tranh quyền đoạt lợi tại quê nhà.

Cung phúc đức tự Hóa Quyền:

Là người ưa ra oai, thích biểu hiện cái tôi, hay tranh địa vị chủ đạo, nhưng không cố ý hại ai, mà chi mưu đồ làm cho bản thân được an nhàn, có thành tựu, mà không để ý đến cảm thụ của người khác.

Xem mình là trung tâm, không chịu nghe ý kiến của người khác, cố chấp kiến giải của bàn thân, cũng không tin số mệnh.

Cuộc sống hôn nhân có nhiều xung đột, không được ổn định. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6)

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung phụ mẫu:

Cha mẹ rất chủ quan, ưa cãi lí, được tổ nghiệp trợ lực, không chịu nghe ý kiến của người khác, thích hưởng thụ.

Mệnh tạo cũng thích hường thụ, dễ vì thị hiếu mà quên ngủ quên ăn, khiến sức khỏe bị tổn thương.

Hôn nhân không hạnh phúc.

(3) Cung phúc đức phi Hóa Khoa:

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung mệnh:

Là người có tu dưỡng tính tình, lịch sự nhã nhặn, có phong độ, có khí chất, hiền hòa, không hay so đo tính toán.

Có phúc ấm của tổ tiên, có thể được hưởng tổ nghiệp.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung huynh đệ:

Dùng tiền có kế hoạch rõ ràng, sinh kế gia đình ổn định, nếu gặp lúc cần tiền gấp cũng sẽ an nhiên vượt qua.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung phu thê:

Người phối ngẫu có khí chất, có phong độ, công việc thuận lợi có danh vọng, cũng có trợ lực cho công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung tử nữ:

Ra bên ngoài kiếm tiền ít gặp sóng gió, sinh hoạt gia đình ổn định, nhà ở trang nhã thoài mái, cuộc sống hôn nhân ổn định.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung tài bạch:

Được tổ nghiệp trợ lực, tài chính ổn định, dùng tiền có kế hoạch tốt, không lãng phí, trong cuộc đời ít gặp sóng gió.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung tật ách:

Được hưởng gene di truyền tốt, có phúc khí, cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng yên ổn, thường được quý nhân giải nguy, là người không hay so đo tính toán, không chuốc thị phi.

Cuộc sống hôn nhân chú trọng ý vị tinh cảm, thiên nặng càm giác thỏa mãn vê tinh thần.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung thiên di:

Có phúc ấm tổ tiên, ra bên ngoài gặp nhiều quý nhân, bình an thuận lợi, tinh thần vui vẻ.

Cuộc sống hôn nhân yên ổn.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung nô bộc:

Thích trợ giúp bạn bè, sống hòa hợp với bạn bè, đồng sự.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung quan lộc:

Đối với công việc hay sự nghiệp, trước khi hành động đều có kế hoạch, không gấp gáp xông tới, mà đi từng bước, dễ được quý nhân giúp đỡ, đề bạt, cũng dễ có thanh danh.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung điền trạch:

Có thể được hường gia sản của tổ tiên, hoặc được người ta cho tiên, nhưng không nhiều.

Gia giáo tốt, có thể giữ thành quả; về tài chính, có thể cân đối

Cung phúc đức tự Hóa Khoa:

Là người có tu dưỡng tính tình, hành sự sáng suốt, có lí lẽ, không cực đoan, có phong độ, rộng lượng, có thê tự lập, có thiện tâm, thích giúp người khác, có kế hoạch kiếm tiền rõ ràng, nguồn tiền bình ổn, ít sóng gió.

Tâm trạng ổn định, thái độ nhã nhặn, có thị hiếu lành mạnh.

Người phối ngẫu làm việc có phong độ, dễ được quý nhân trợ giúp, dễ có thanh danh.

Quan hệ hôn nhân bề ngoài có vẻ bình ổn, nhưng thực ra không êm ấm. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6)

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung phụ mẫu:

Cha mẹ có thế được hưởng phước ấm của tổ tiên.

Vận về già của mệnh tạo có thể được hưởng phước thanh

nhàn.

(4) Cung phúc đức phi Hóa Kị:

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung mệnh:

Bụng dạ hẹp hòi, thiếu tu dưỡng tính tình, hay so đo tính toán, thích tranh đoạt danh lợi.

Tâm thần không yên ổn, không biết hưởng phước, khá vất vả.

Tính tình không cởi mở, hay buồn rầu tư lự, cảm thấy mình có tài mà không gặp thời.

Thích hưởng thụ, không có cảm giác an toàn, thường tiêu xài tiền lãng phí.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung huynh đệ:

Vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân khó hạnh phúc, dễ xảy ra tình trạng ờ riêng, li dị, tình cảm đô vỡ.

Khó có tổ nghiệp, sinh kế gia đình phải dựa vào bàn thân, thu nhập hay bị đứt đoạn.

Anh chị em sống với nhau không hòa hợp, khó có bạn bè tri ki.

Phần nhiều ít biết bà con dòng họ; nếu chia gia sàn sẽ không

Cung phúc đức phi Hóa KỊ nhập cung phu thê:

Người phối ngẫu không có hoài bão, bụng dạ hẹp hòi, hay so đo tính toán, sự nghiệp không phát triển, không ổn định, cũng không trợ giúp cho sự nghiệp của mệnh tạo.

Công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo không thuận lợi, tự kiếm tiền tự tiêu xài; hôn nhân khó hòa hợp, nhưng sẽ không li hôn.

Hôn nhân không được như ý, kết hôn cho có mà thôi.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung tử nữ:

Không có phước để hưởng, thường bôn ba ở bên ngoài, gia vận không tốt, gặp nhiều thị phi, khó được hưởng tổ nghiệp.

Trong nhà bất hòa, dễ xảy ra tình trạng tranh giành gia sản.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung tài bạch:

Xem trọng tiền bạc, nhưng không giữ được tiền, vì hưởng thụ mà lãng phí, gây ra tình trạng thấu chi, không được hưởng phước, tinh thần không ổn định.

Nguồn tiền không tốt, kiếm tiền vất vả.

Sự nghiệp của người phối ngẫu không kiếm được tiền.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung tật ách:

Là người có lòng dạ ngay thẳng, thiện lương, vất vả nhiều.

Cơ thể suy nhược, nhưng ý chí kiên định; nên hành nghề tôn giáo hoặc sự nghiệp từ thiện; quan hệ hôn nhân không tốt, sinh hoạt tính giao không hòa điệu.

Cung phúc đức phi Hóa KỊ nhập cung thiên di:

Tâm thuật bất chính, thiếu phúc khí, bụng dạ hẹp hòi, hay so đo tính toán, sẽ hại người lợi mình, quan hệ giao tế không tốt.

Khó được hường phúc ấm của tổ tiên; dễ xảy ra tình trạng li hôn; phong thủy có vấn đề.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung nô bộc:

Tư tường cực đoan, dễ tranh chấp với người khác, hay so đotính toán.

Không hòa hợp với bạn bè đồng sự.

Duyên phận bạc với anh chị em, anh em không gần gũi, trong nhà bất hòa, dễ xảy ra tình trạng tranh giành gia sản.

Không nên cho người ta vay để lấy lãi.

Sự nghiệp của người phối ngẫu không kiếm được tiền, không đủ chi dụng trong gia đình.

Quan hệ hôn nhân không hòa điệu, khó trò chuyện trao đổi với nhau.

Cung phúc đức phi Hóa KỊ nhập cung quan lộc:

Trong công việc hay sự nghiệp, mệnh tạo phải nỗ lực vất vả, nhưng vận khí không tốt, khó khởi sắc.

Hôn nhân không được hạnh phúc, ít sum họp, không quan tâm chăm sóc nhau, khó sống với nhau đến đầu bạc, hoặc khó có hôn nhân.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung điền trạch:

Bụng dạ hẹp hòi, là người hay so đo tính toán.

Gia vận không thuận lợi, trong nhà khó hòa hợp, dễ xảy ra tình trạng tranh giành gia sản, tiền bạc không thuận lợi, khó kiếm tiền, ít có phước để hưởng.

Cung phúc đức tự Hóa Kị:

Là mẫu người hay lo lắng thái quá, tính tình không cởi mở, hay rầu lo, ưu uất, vất vả, có khuynh hướng trầm cảm, tâm thần không yên ổn.

Bụng dạ hẹp hòi, hay so đo tính toán, không chịu nghi ngơi, sẽ tiêu xài nhiều tiền, không giữ tiền được.

Không có vận kiếm tiền, sức khỏe kém, vận trình nhiều trắc trở; công việc của người phối ngẫu không ổn định, vợ chồng dễ vì chuyện tiền nong mà xảy ra tranh chấp. (Xùi xem thêm mục liên quan trong chương 6)

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung phụ mẫu:

Vận trình của cha mẹ không thuận lợi, ít phát triển, sức khỏe

Mệnh tạo không nên làm người bảo lãnh, dê bị hao tài; cũng không nên cho người ta vay tiền để lấy lãi.

Sức khòe của mệnh tạo cũng không tốt, dễ mắc bệnh nặng. Thích nghiên cứu triết học, tôn giáo, tín ngưỡng.

(Trung Châu Tử Vi – Tứ Hóa Phái- Nguyễn Anh Vũ Dịch, tập 1)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung phúc đức phi hóa

(1) Cung phúc đức phi Hóa Lộc:

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung mệnh:

Là người bụng dạ rộng rãi, độ lượng, thích hưởng thụ, có phúc ấm của tổ tiên, có tiền để tiêu xài; nhưng không nhất định là có đủ phúc phận, phúc khí cũng có lúc sẽ hết, tổ nghiệp có lúc cũng không còn.

Được hưởng thụ cuộc sống vợ chồng vui vẻ, nhưng cũng ngầm chứa nguy cơ.

Có cơ hội kiếm được nhiều tiền, nhẹ nhàng, vui vẻ.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung huynh đệ:

Anh chị em có thể được hường phước ấm của tổ nghiệp, sinh kế gia đình được tổ nghiệp cung ứng đầy đủ.

Thường hay thù tạc vui vẻ với bạn bè.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung phu thê:

Người phối ngẫu thông minh, tài cán, có sở trường chuyên môn, rất có duyên với người chung quanh, có thể làm việc độc lập, sự nghiệp ổn định, trợ lực nhiều cho mệnh tạo, có phúc khí, hôn nhân tốt đẹp, công việc hay sự nghiệp gặp được cơ hội tốt, phát triển thuận lợi.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung tử nữ:

Dòng họ bà con có vận thế tốt, ờ bên ngoài có nhiều trợ lực, sàn nghiệp phát triển.

Ra bên ngoài kiếm tiền vì gia đình, có thể mua thêm nhà cửa, nhưng hôn nhân dễ có người thứ ba xen vào.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung tài bạch:

Có thể bồi dưỡng tri thức cho thị hiếu sở thích của bàn thân để thành phương tiện kiếm tiền, kết hợp công việc với thị hiếu sở thích thành một.

Có phúc ấm của tổ tiên, có tổ nghiệp, được trợ lực.

Kiếm tiền nhẹ nhàng, vui vẻ, vợ chồng có phúc cùng hưởng.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung tật ách:

Được hưởng gene di truyền tốt, cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh nặng.

Tổ nghiệp hưng thịnh, nhung không nhất định sẽ giữ được.

Vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung thiên di:

Có thể có tổ nghiệp, có phúc ấm của tổ tiên.

Ở bên ngoài vui vẻ, tâm tình cởi mở, sống hòa hợp với mọi người, không so đo tính toán thị phi.

Hôn nhân vui vẻ hạnh phúc.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung nô bộc:

Là người độ lượng, không tính toán so đo với bạn bè.

Thích giao du thù tạc với bạn bè có chung thị hiếu, sở thích.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung quan lộc:

Có tổ nghiệp, có phúc ấm, sự nghiệp có căn cơ vững chắc, càng ngày càng mạnh hơn, phát triển theo nhiều hướng.

Rất có duyên với người khác giới, sau kết hôn vẫn giao du với nhiều bạn bè khác giới.

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung điền trạch:

Gia vận hưng thịnh, vui vẻ quan tâm chăm lo gia đình, tiền kiếm được phần nhiều chi dụng trong gia đình.

Người phối ngẫu kinh doanh tại nhà, có thể kinh doanh làm ăn liên quan đến bất động sản, kiếm đủ tiền sẽ mua nhà.

Cung phúc đức tự Hóa Lộc:

Là người độ lượng, không có tâm cơ, không nhờ vả lục thân, tự kiếm tiền tự hường thụ.

Rẩt sẵn sàng chi tiền để hường thụ; phúc ấm không tệ, được thừa kế sản nghiệp, cho nên tiêu xài tiền mà không lo.

Người phối ngẫu có quan hệ xã hội rất tốt, công việc thuậnlợi, kiếm được tiền sẽ cùng hưởng với mệnh tạo, mệnh tạo vất và, sẽ giúp mệnh tạo kiếm tiền. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6)

Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung phụ mẫu:

Có phúc ấm của tổ tiên, cha mẹ được hưởng gia tài, là người không tính toán so đo, bụng dạ rộng rãi.

Người phối ngẫu gặp nhiều cơ hội tốt, nhậm chức có thể được quý nhân đề bạt, nâng đỡ, chức vị cao, sáng lập cơ nghiệp có thể thành tựu.

(2) Cung phúc đức phi Hóa Quyền:

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung mệnh:

Nặng ý thức về cái tôi, rất chủ quan, không chịu nghe lời khuyên chân thành, ưa ra oai, thích nắm quyền.

Có thể được hưởng phước ấm của tổ tiên.

Người phối ngẫu bận rộn làm ăn, lao tâm lao lực nhưng có thành tựu.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung huynh đệ:

Công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo đều gặp cơ hội tốt, thuận lợi, kiếm được nhiều tiền, sinh kế gia đình sung túc, còn được dòng họ giúp vốn.

Trong anh chị em có người thích ra oai, phách lối, ưa cạnhtranh.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung phu thê:

Mệnh tạo chịu nỗ lực vì công việc hay sự nghiệp, người phối ngẫu có trợ lực, sự nghiệp có thành tựu.

Tổ nghiệp hưng thịnh, quy môlớn, có lực cạnh tranh.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung tử nữ:

Tô nghiệp hưng thịnh, có lực cạnh tranh, có không gian để mở rộng.

Bản thân cũng sẽ phát triến ra bên ngoài, đến nơi khác tìm cơhội.

Người phối ngẫu sẽ xa quê hương sáng ỉập cơ nghiệp, có thành tựu.

Họp tác làm ăn với người khác sẽ có không gian để mở rộng.

Con cái có tài năng, ở bên ngoài cạnh tranh với nhiều người, có thể được người ta tôn trọng.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung tài bạch:

Có tổ nghiệp hoặc được trưởng bối trợ lực, cho cơ hội kiếm tiền.

Sẽ vì hường thụ hoặc để mua chuộc cảm tình mà tiêu xài nhiều tiền cho việc giao tế thù tạc.

Người phối ngẫu có tinh thần trách nhiệm, bận rộn làm việc, có tham vọng lớn, có dục vọng kiếm thật nhiều tiên, có thể giúp mệnh tạo kiếm tiền.

Cung phúc dức phi Hóa Quyền nhập cung tật ách:

Được hưởng gene di truyền tốt, cơ thể cường tráng, công năng tính dục khỏe mạnh, hiếu sắc, không biết tiết chế.

Người phối ngẫu vất vả vì công việc mà không than oán, quá lao lực làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung thiên di:

Cá tính mạnh, rất chủ quan, ở bên ngoài cạnh tranh với nhiều người, không chịu thua.

Được trường bối trợ lực, có chỗ để phát huy.

Công việc hay sự nghiệp cùa người phối ngẫu có nhiều cạnh tranh đấu đá, nhưng trong hôn nhân lại đóng vai trò của kẻ yếu.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung nô bộc:

Mệnh tạo là người cố chấp, tính tình cương cường, dễ xảy ra chuyện tranh quyền đoạt lợi với bạn bè đồng sự.

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung quan lộc:

Có tinh thần trách nhiệm, xem trọng sự nghiệp, rất chủ quan, có lực xung kích, được trưởng bối trợ lực mà có thành tựu.

Trong quan hệ hôn nhân, là người chủ động, đóng vai trò của kẻ mạnh

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung điền trạch:

Có thể được hường tổ nghiệp, nhưng vẫn không thỏa mãn, sẽ tự tậu thêm sản nghiệp.

Người phối ngẫu có tham vọng lớn trong sự nghiệp, tranh quyền đoạt lợi tại quê nhà.

Cung phúc đức tự Hóa Quyền:

Là người ưa ra oai, thích biểu hiện cái tôi, hay tranh địa vị chủ đạo, nhưng không cố ý hại ai, mà chi mưu đồ làm cho bản thân được an nhàn, có thành tựu, mà không để ý đến cảm thụ của người khác.

Xem mình là trung tâm, không chịu nghe ý kiến của người khác, cố chấp kiến giải của bàn thân, cũng không tin số mệnh.

Cuộc sống hôn nhân có nhiều xung đột, không được ổn định. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6)

Cung phúc đức phi Hóa Quyền nhập cung phụ mẫu:

Cha mẹ rất chủ quan, ưa cãi lí, được tổ nghiệp trợ lực, không chịu nghe ý kiến của người khác, thích hưởng thụ.

Mệnh tạo cũng thích hường thụ, dễ vì thị hiếu mà quên ngủ quên ăn, khiến sức khỏe bị tổn thương.

Hôn nhân không hạnh phúc.

(3) Cung phúc đức phi Hóa Khoa:

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung mệnh:

Là người có tu dưỡng tính tình, lịch sự nhã nhặn, có phong độ, có khí chất, hiền hòa, không hay so đo tính toán.

Có phúc ấm của tổ tiên, có thể được hưởng tổ nghiệp.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung huynh đệ:

Dùng tiền có kế hoạch rõ ràng, sinh kế gia đình ổn định, nếu gặp lúc cần tiền gấp cũng sẽ an nhiên vượt qua.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung phu thê:

Người phối ngẫu có khí chất, có phong độ, công việc thuận lợi có danh vọng, cũng có trợ lực cho công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung tử nữ:

Ra bên ngoài kiếm tiền ít gặp sóng gió, sinh hoạt gia đình ổn định, nhà ở trang nhã thoài mái, cuộc sống hôn nhân ổn định.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung tài bạch:

Được tổ nghiệp trợ lực, tài chính ổn định, dùng tiền có kế hoạch tốt, không lãng phí, trong cuộc đời ít gặp sóng gió.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung tật ách:

Được hưởng gene di truyền tốt, có phúc khí, cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng yên ổn, thường được quý nhân giải nguy, là người không hay so đo tính toán, không chuốc thị phi.

Cuộc sống hôn nhân chú trọng ý vị tinh cảm, thiên nặng càm giác thỏa mãn vê tinh thần.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung thiên di:

Có phúc ấm tổ tiên, ra bên ngoài gặp nhiều quý nhân, bình an thuận lợi, tinh thần vui vẻ.

Cuộc sống hôn nhân yên ổn.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung nô bộc:

Thích trợ giúp bạn bè, sống hòa hợp với bạn bè, đồng sự.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung quan lộc:

Đối với công việc hay sự nghiệp, trước khi hành động đều có kế hoạch, không gấp gáp xông tới, mà đi từng bước, dễ được quý nhân giúp đỡ, đề bạt, cũng dễ có thanh danh.

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung điền trạch:

Có thể được hường gia sản của tổ tiên, hoặc được người ta cho tiên, nhưng không nhiều.

Gia giáo tốt, có thể giữ thành quả; về tài chính, có thể cân đối

Cung phúc đức tự Hóa Khoa:

Là người có tu dưỡng tính tình, hành sự sáng suốt, có lí lẽ, không cực đoan, có phong độ, rộng lượng, có thê tự lập, có thiện tâm, thích giúp người khác, có kế hoạch kiếm tiền rõ ràng, nguồn tiền bình ổn, ít sóng gió.

Tâm trạng ổn định, thái độ nhã nhặn, có thị hiếu lành mạnh.

Người phối ngẫu làm việc có phong độ, dễ được quý nhân trợ giúp, dễ có thanh danh.

Quan hệ hôn nhân bề ngoài có vẻ bình ổn, nhưng thực ra không êm ấm. (Xin xem thêm mục liên quan trong chương 6)

Cung phúc đức phi Hóa Khoa nhập cung phụ mẫu:

Cha mẹ có thế được hưởng phước ấm của tổ tiên.

Vận về già của mệnh tạo có thể được hưởng phước thanh

nhàn.

(4) Cung phúc đức phi Hóa Kị:

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung mệnh:

Bụng dạ hẹp hòi, thiếu tu dưỡng tính tình, hay so đo tính toán, thích tranh đoạt danh lợi.

Tâm thần không yên ổn, không biết hưởng phước, khá vất vả.

Tính tình không cởi mở, hay buồn rầu tư lự, cảm thấy mình có tài mà không gặp thời.

Thích hưởng thụ, không có cảm giác an toàn, thường tiêu xài tiền lãng phí.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung huynh đệ:

Vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân khó hạnh phúc, dễ xảy ra tình trạng ờ riêng, li dị, tình cảm đô vỡ.

Khó có tổ nghiệp, sinh kế gia đình phải dựa vào bàn thân, thu nhập hay bị đứt đoạn.

Anh chị em sống với nhau không hòa hợp, khó có bạn bè tri ki.

Phần nhiều ít biết bà con dòng họ; nếu chia gia sàn sẽ không

Cung phúc đức phi Hóa KỊ nhập cung phu thê:

Người phối ngẫu không có hoài bão, bụng dạ hẹp hòi, hay so đo tính toán, sự nghiệp không phát triển, không ổn định, cũng không trợ giúp cho sự nghiệp của mệnh tạo.

Công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo không thuận lợi, tự kiếm tiền tự tiêu xài; hôn nhân khó hòa hợp, nhưng sẽ không li hôn.

Hôn nhân không được như ý, kết hôn cho có mà thôi.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung tử nữ:

Không có phước để hưởng, thường bôn ba ở bên ngoài, gia vận không tốt, gặp nhiều thị phi, khó được hưởng tổ nghiệp.

Trong nhà bất hòa, dễ xảy ra tình trạng tranh giành gia sản.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung tài bạch:

Xem trọng tiền bạc, nhưng không giữ được tiền, vì hưởng thụ mà lãng phí, gây ra tình trạng thấu chi, không được hưởng phước, tinh thần không ổn định.

Nguồn tiền không tốt, kiếm tiền vất vả.

Sự nghiệp của người phối ngẫu không kiếm được tiền.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung tật ách:

Là người có lòng dạ ngay thẳng, thiện lương, vất vả nhiều.

Cơ thể suy nhược, nhưng ý chí kiên định; nên hành nghề tôn giáo hoặc sự nghiệp từ thiện; quan hệ hôn nhân không tốt, sinh hoạt tính giao không hòa điệu.

Cung phúc đức phi Hóa KỊ nhập cung thiên di:

Tâm thuật bất chính, thiếu phúc khí, bụng dạ hẹp hòi, hay so đo tính toán, sẽ hại người lợi mình, quan hệ giao tế không tốt.

Khó được hường phúc ấm của tổ tiên; dễ xảy ra tình trạng li hôn; phong thủy có vấn đề.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung nô bộc:

Tư tường cực đoan, dễ tranh chấp với người khác, hay so đotính toán.

Không hòa hợp với bạn bè đồng sự.

Duyên phận bạc với anh chị em, anh em không gần gũi, trong nhà bất hòa, dễ xảy ra tình trạng tranh giành gia sản.

Không nên cho người ta vay để lấy lãi.

Sự nghiệp của người phối ngẫu không kiếm được tiền, không đủ chi dụng trong gia đình.

Quan hệ hôn nhân không hòa điệu, khó trò chuyện trao đổi với nhau.

Cung phúc đức phi Hóa KỊ nhập cung quan lộc:

Trong công việc hay sự nghiệp, mệnh tạo phải nỗ lực vất vả, nhưng vận khí không tốt, khó khởi sắc.

Hôn nhân không được hạnh phúc, ít sum họp, không quan tâm chăm sóc nhau, khó sống với nhau đến đầu bạc, hoặc khó có hôn nhân.

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung điền trạch:

Bụng dạ hẹp hòi, là người hay so đo tính toán.

Gia vận không thuận lợi, trong nhà khó hòa hợp, dễ xảy ra tình trạng tranh giành gia sản, tiền bạc không thuận lợi, khó kiếm tiền, ít có phước để hưởng.

Cung phúc đức tự Hóa Kị:

Là mẫu người hay lo lắng thái quá, tính tình không cởi mở, hay rầu lo, ưu uất, vất vả, có khuynh hướng trầm cảm, tâm thần không yên ổn.

Bụng dạ hẹp hòi, hay so đo tính toán, không chịu nghi ngơi, sẽ tiêu xài nhiều tiền, không giữ tiền được.

Không có vận kiếm tiền, sức khỏe kém, vận trình nhiều trắc trở; công việc của người phối ngẫu không ổn định, vợ chồng dễ vì chuyện tiền nong mà xảy ra tranh chấp. (Xùi xem thêm mục liên quan trong chương 6)

Cung phúc đức phi Hóa Kị nhập cung phụ mẫu:

Vận trình của cha mẹ không thuận lợi, ít phát triển, sức khỏe

Mệnh tạo không nên làm người bảo lãnh, dê bị hao tài; cũng không nên cho người ta vay tiền để lấy lãi.

Sức khòe của mệnh tạo cũng không tốt, dễ mắc bệnh nặng. Thích nghiên cứu triết học, tôn giáo, tín ngưỡng.

(Trung Châu Tử Vi – Tứ Hóa Phái- Nguyễn Anh Vũ Dịch, tập 1)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button