Tử vi

Cung Phúc Đức

– Cung Phúc đức có Kình dương, người này một đời luôn nhiều âu lo.

– Cung Phúc đức hóa Kị, một đời vất vả ít vui, khó nở mặt nở mày.

– Cung Phúc đức có Thiên diêu, phạm Đào hoa, thân mỏi mệt mà tâm trí loạn, người một nơi mà tâm trí một nẻo.

Bạn đang xem: Cung Phúc Đức

– Cung Phúc đức hóa Kị ở cung Phu thê, thiên can Phu thê hóa Kị nhập vào cung Mệnh, chủ về vợ chồng không có lòng độ lượng, thường mâu thuận và không thông cảm cho nhau, dễ ly hôn.

– Cung Phúc đức hóa Lộc có Thái dương hóa Lộc nhập cung Mệnh, chủ về người có thái độ khoan dung độ lượng, nhưng không có phúc khí.

– Cung Phúc đức hóa Khoa chủ về người không cầu hưởng thụ.

– Cung Phúc đức không nên có Kình dương – Đà la, chủ về người ham mê chốn phồn hoa tửu sắc, thích vui thú, hưởng lạc.

– Cung Phúc đức có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, con người cần làm nhiều việc đầu tư công quả, thì tuổi thọ càng được tăng lên.

– Cung Phúc đức có sao tốt, như: Thiên đồng, Thiên lương, Thiên cơ, Tử vi, Thiên phủ, Hồng loan, … chủ về người này hay tích đức hành thiện, có tấm lòng khoan dung độ lượng.

– Cung Phúc đức gặp lưu niên Thái tuế hóa Kị, phải chú ý tới thân thể:

+ Thái dương hóa Kị, chú ý tới mắt – năm Giáp

+ Liêm trinh hóa Kị chú ý tới miệng, thêm Sát chú ý tới vòm họng – năm Bính

+ Cự môn hóa Kị chú ý tới dạ dày, đường ruột – năm Đinh

+ Tham lang hóa Kị chú ý tới thận – năm Quý

+ Thiên lương hóa Kị chú ý tới tim –

+ Thiên cơ hóa Kị chú ý tới da – năm Mậu

+ Thái âm hóa Kị chú ý tới gan, tuyến dịch – năm Ất

+ Thiên tướng hóa Kị chú ý tới tuyến vú – năm Canh

+ Phá quân hóa Kị chú ý tới phổi –

Nhiều trường hợp, sau khi kết hôn, người chồng hoặc người vợ vẫn còn mối quan hệ ngoài hôn nhân. Việc này, ít nhiều có gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Những trường hợp này, đương số có Thiên diêu cư Phúc đức, chủ về người có đào hoa sau hôn nhân, thân tâm thường hoảng loạn, người ở đây mà tâm lại dành cho người khác. Cung Phu thê có Tử vi + Thất sát cũng có thể luận tương tự như vậy.

+ Tại sao biết hôn nhân của đương số nhiều sóng gió?

– Chồng của đương số có tình nhân? Thiên can cung Phúc đức hóa Lộc nhập cung Tử tức.

– Phàm nữ mệnh, có Văn Khúc ở Dần tọa thủ cung Phúc đức, tất ly hôn.

– Cung Phúc đức có Thiên cơ ngộ Sát ở Tị Hợi Sửu Mùi – người này một đời vất vả, cuối cùng thường vào chốn thiền môn.

– Tử vi + Tham lang cư Phúc đức, chủ về 1- đứng núi này trông núi khác, 2- tình cảm vợ chồng không có đầu cuối, 3- khi chọn đối tượng kết giao cần chú ý, cung Phúc có Tử Tham là người sống không có đầu cuối.

– Tham lang ở Tý tọa thủ cung Phúc đức, gặp năm Mậu thì Tham lang hóa Lộc, đương số chủ động mê hoặc lòng người bằng tiền.

– Tham lang ở 12 cung, gặp Đại hạn, tiểu hạn hay lưu niên Thái tuế, thì đương số thường có tình cảm trắc trở với người khác giới, sách cổ viết là “Phạm đào hoa cách”. Ngộ thêm Kình dương hay Đà la, thì càng cần phải tránh.

– Liêm Tham hoặc Liêm Tướng (Tị Hợi Tý Ngọ) cư Phúc đức, cần đề phòng việc liên quan đến pháp luật, danh tiếng bị hủy hoại. Đại hạn hoặc tiểu hạn dẫn đến phái Tài, hoặc gặp hỏa hoạn, …

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Phúc Đức

– Cung Phúc đức có Kình dương, người này một đời luôn nhiều âu lo.

– Cung Phúc đức hóa Kị, một đời vất vả ít vui, khó nở mặt nở mày.

– Cung Phúc đức có Thiên diêu, phạm Đào hoa, thân mỏi mệt mà tâm trí loạn, người một nơi mà tâm trí một nẻo.

– Cung Phúc đức hóa Kị ở cung Phu thê, thiên can Phu thê hóa Kị nhập vào cung Mệnh, chủ về vợ chồng không có lòng độ lượng, thường mâu thuận và không thông cảm cho nhau, dễ ly hôn.

– Cung Phúc đức hóa Lộc có Thái dương hóa Lộc nhập cung Mệnh, chủ về người có thái độ khoan dung độ lượng, nhưng không có phúc khí.

– Cung Phúc đức hóa Khoa chủ về người không cầu hưởng thụ.

– Cung Phúc đức không nên có Kình dương – Đà la, chủ về người ham mê chốn phồn hoa tửu sắc, thích vui thú, hưởng lạc.

– Cung Phúc đức có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, con người cần làm nhiều việc đầu tư công quả, thì tuổi thọ càng được tăng lên.

– Cung Phúc đức có sao tốt, như: Thiên đồng, Thiên lương, Thiên cơ, Tử vi, Thiên phủ, Hồng loan, … chủ về người này hay tích đức hành thiện, có tấm lòng khoan dung độ lượng.

– Cung Phúc đức gặp lưu niên Thái tuế hóa Kị, phải chú ý tới thân thể:

+ Thái dương hóa Kị, chú ý tới mắt – năm Giáp

+ Liêm trinh hóa Kị chú ý tới miệng, thêm Sát chú ý tới vòm họng – năm Bính

+ Cự môn hóa Kị chú ý tới dạ dày, đường ruột – năm Đinh

+ Tham lang hóa Kị chú ý tới thận – năm Quý

+ Thiên lương hóa Kị chú ý tới tim –

+ Thiên cơ hóa Kị chú ý tới da – năm Mậu

+ Thái âm hóa Kị chú ý tới gan, tuyến dịch – năm Ất

+ Thiên tướng hóa Kị chú ý tới tuyến vú – năm Canh

+ Phá quân hóa Kị chú ý tới phổi –

Nhiều trường hợp, sau khi kết hôn, người chồng hoặc người vợ vẫn còn mối quan hệ ngoài hôn nhân. Việc này, ít nhiều có gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Những trường hợp này, đương số có Thiên diêu cư Phúc đức, chủ về người có đào hoa sau hôn nhân, thân tâm thường hoảng loạn, người ở đây mà tâm lại dành cho người khác. Cung Phu thê có Tử vi + Thất sát cũng có thể luận tương tự như vậy.

+ Tại sao biết hôn nhân của đương số nhiều sóng gió?

– Chồng của đương số có tình nhân? Thiên can cung Phúc đức hóa Lộc nhập cung Tử tức.

– Phàm nữ mệnh, có Văn Khúc ở Dần tọa thủ cung Phúc đức, tất ly hôn.

– Cung Phúc đức có Thiên cơ ngộ Sát ở Tị Hợi Sửu Mùi – người này một đời vất vả, cuối cùng thường vào chốn thiền môn.

– Tử vi + Tham lang cư Phúc đức, chủ về 1- đứng núi này trông núi khác, 2- tình cảm vợ chồng không có đầu cuối, 3- khi chọn đối tượng kết giao cần chú ý, cung Phúc có Tử Tham là người sống không có đầu cuối.

– Tham lang ở Tý tọa thủ cung Phúc đức, gặp năm Mậu thì Tham lang hóa Lộc, đương số chủ động mê hoặc lòng người bằng tiền.

– Tham lang ở 12 cung, gặp Đại hạn, tiểu hạn hay lưu niên Thái tuế, thì đương số thường có tình cảm trắc trở với người khác giới, sách cổ viết là “Phạm đào hoa cách”. Ngộ thêm Kình dương hay Đà la, thì càng cần phải tránh.

– Liêm Tham hoặc Liêm Tướng (Tị Hợi Tý Ngọ) cư Phúc đức, cần đề phòng việc liên quan đến pháp luật, danh tiếng bị hủy hoại. Đại hạn hoặc tiểu hạn dẫn đến phái Tài, hoặc gặp hỏa hoạn, …

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button