Tử vi

Cung sự nghiệp tứ hóa phi tinhCung quan lộc ( cung sự nghiệp ) tứ hóa phi tinh

Hóa lộc

Bạn đang xem: Cung sự nghiệp tứ hóa phi tinh

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung mệnh: dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền, sự nghiệp làm được góc THUẬN.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung huynh đệ: sự nghiệp dựa vào huynh đệ hỗ trợ, kết phường sự nghiệp kiếm tiền.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung phu thê: sự nghiệp có thể được phối ngẫu đấy trợ giúp, thả THUẬN kiếm tiền.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung tử nữ: khả kinh doanh kết phường sự nghiệp, thích hợp giải trí sự nghiệp.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung tài bạch: kiếm tiền tái đầu tư, tài chính chừng.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung tật ách: công tác tương đối nhẹ nhõm, khoái trá.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung thiên di: bên ngoài có quý nhân, sự nghiệp bên ngoài đắc ý.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung nô bộc: đồng sự ở chung hòa hợp, cùng bạn hùn vốn sự nghiệp kiếm tiền.

Cung quan lộc tự hóa lộc: có gây dựng sự nghiệp lực, chính mình kiếm tiền mình xài.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung điền trạch: kinh doanh bất động sản sinh ý.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung phúc đức: sự nghiệp biết kiếm tiền, cũng có thể hưởng thụ.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung phụ mẫu: sự nghiệp có thể được cha mẹ duy trì, nhậm chức tương đối cao vị trí.

Hóa quyền

Cung quan lộc hóa quyền nhập mệnh cung: vi sự nghiệp bận rộn, từ cầm quyền, gây dựng sự nghiệp lực cường.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung huynh đệ: kết phường đầu tư kiếm tiền, quyền kinh doanh ở huynh đệ trong tay.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung phu thê: sự nghiệp nhân phối ngẫu trợ giúp kiếm tiền, quyền kinh doanh ở phối ngẫu trong tay.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung tử nữ: kiếm tiền dục vọng lớn.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung tài bạch: kiếm tiền dục vọng lớn, tái đầu tư.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung tật ách: ý thức trách nhiệm trọng, góc phí sức.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung thiên di: bên ngoài sự nghiệp đắc ý, nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung nô bộc: bằng hữu chưởng sự nghiệp quyền kinh doanh, đầu tư sự nghiệp kiếm tiền.

Cung quan lộc tự hóa quyền: đúng sự tình nghiệp góc có gây dựng sự nghiệp năng lực, sự nghiệp tâm trọng.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung điền trạch: doanh bất động sản sinh ý, nhưng dục vọng cao.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung phúc đức: sự nghiệp kiếm tiền, thả phô trương lớn.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung phụ mẫu: sự nghiệp có thể được cha mẹ trưởng bối duy trì, quyền ở trưởng bối trong tay.

Hóa khoa

Cung quan lộc hóa khoa nhập mệnh cung: sự nghiệp THUẬN, thích hợp nhậm chức đi làm vi nên.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung huynh đệ: kết phường đầu tư sự nghiệp THUẬN, lẫn nhau không ý kiến, vô tranh miệng lưỡi.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung phu thê: sự nghiệp vững vàng, phối ngẫu hi vọng không nhân sự nghiệp rất mệt nhọc.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung tử nữ: đầu tư sự nghiệp THUẬN.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung tài bạch: kiếm tiền THUẬN, phong ba nhỏ.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung tật ách: công tác thoải mái, thấy bình thản.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung thiên di: sự nghiệp bên ngoài có quý nhân tương trợ, THUẬN.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung nô bộc: cùng đồng sự ở chung hòa hợp, sự nghiệp THUẬN.

Cung quan lộc tự hóa khoa: sự nghiệp góc THUẬN.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung điền trạch: kinh doanh bất động sản sinh ý vững vàng.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung phúc đức: tài vững vàng, vô đại phong ba.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung phụ mẫu: cha mẹ trưởng bối vi trên sự nghiệp đấy quý nhân, nhậm chức tắc THUẬN.

Hóa kị

Cung quan lộc hóa kị nhập mệnh cung: sự nghiệp không như ý, lao tâm lao lực, thường nghĩ đổi việc, thay đổi công tác.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung huynh đệ: đầu tư sự nghiệp không như ý, lẫn nhau khá nhiều ý kiến phân tranh.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung phu thê: phối ngẫu ở trên sự nghiệp giúp không được gì. Sự nghiệp biến hóa lớn.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung tử nữ: sự nghiệp biến hóa lớn, kết phường bất lợi.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung tài bạch: kiếm tiền góc nan, đầu tư thu về chậm, tài chính không đủ.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung tật ách: ý thức trách nhiệm trọng, nhưng góc lao lực, thả sự nghiệp không như ý.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung thiên di: bên ngoài công tác thường thay đổi hoặc không như ý.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung nô bộc: nhân sự nghiệp quan hệ, nhường bằng hữu quan tâm.

Cung quan lộc tự hóa kị: sự nghiệp góc không như ý, kiếm tiền góc nan.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung điền trạch: kinh doanh bất động sản, nhưng kiếm được ít. Thả góc lao lực.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung phúc đức: sự nghiệp buôn bán không khá, rủi ro, phúc trạch kém.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung phụ mẫu: sự nghiệp không chiếm được trưởng bối trợ giúp.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung sự nghiệp tứ hóa phi tinhCung quan lộc ( cung sự nghiệp ) tứ hóa phi tinh

Hóa lộc

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung mệnh: dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền, sự nghiệp làm được góc THUẬN.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung huynh đệ: sự nghiệp dựa vào huynh đệ hỗ trợ, kết phường sự nghiệp kiếm tiền.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung phu thê: sự nghiệp có thể được phối ngẫu đấy trợ giúp, thả THUẬN kiếm tiền.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung tử nữ: khả kinh doanh kết phường sự nghiệp, thích hợp giải trí sự nghiệp.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung tài bạch: kiếm tiền tái đầu tư, tài chính chừng.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung tật ách: công tác tương đối nhẹ nhõm, khoái trá.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung thiên di: bên ngoài có quý nhân, sự nghiệp bên ngoài đắc ý.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung nô bộc: đồng sự ở chung hòa hợp, cùng bạn hùn vốn sự nghiệp kiếm tiền.

Cung quan lộc tự hóa lộc: có gây dựng sự nghiệp lực, chính mình kiếm tiền mình xài.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung điền trạch: kinh doanh bất động sản sinh ý.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung phúc đức: sự nghiệp biết kiếm tiền, cũng có thể hưởng thụ.

Cung quan lộc hóa lộc nhập cung phụ mẫu: sự nghiệp có thể được cha mẹ duy trì, nhậm chức tương đối cao vị trí.

Hóa quyền

Cung quan lộc hóa quyền nhập mệnh cung: vi sự nghiệp bận rộn, từ cầm quyền, gây dựng sự nghiệp lực cường.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung huynh đệ: kết phường đầu tư kiếm tiền, quyền kinh doanh ở huynh đệ trong tay.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung phu thê: sự nghiệp nhân phối ngẫu trợ giúp kiếm tiền, quyền kinh doanh ở phối ngẫu trong tay.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung tử nữ: kiếm tiền dục vọng lớn.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung tài bạch: kiếm tiền dục vọng lớn, tái đầu tư.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung tật ách: ý thức trách nhiệm trọng, góc phí sức.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung thiên di: bên ngoài sự nghiệp đắc ý, nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung nô bộc: bằng hữu chưởng sự nghiệp quyền kinh doanh, đầu tư sự nghiệp kiếm tiền.

Cung quan lộc tự hóa quyền: đúng sự tình nghiệp góc có gây dựng sự nghiệp năng lực, sự nghiệp tâm trọng.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung điền trạch: doanh bất động sản sinh ý, nhưng dục vọng cao.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung phúc đức: sự nghiệp kiếm tiền, thả phô trương lớn.

Cung quan lộc hóa quyền nhập cung phụ mẫu: sự nghiệp có thể được cha mẹ trưởng bối duy trì, quyền ở trưởng bối trong tay.

Hóa khoa

Cung quan lộc hóa khoa nhập mệnh cung: sự nghiệp THUẬN, thích hợp nhậm chức đi làm vi nên.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung huynh đệ: kết phường đầu tư sự nghiệp THUẬN, lẫn nhau không ý kiến, vô tranh miệng lưỡi.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung phu thê: sự nghiệp vững vàng, phối ngẫu hi vọng không nhân sự nghiệp rất mệt nhọc.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung tử nữ: đầu tư sự nghiệp THUẬN.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung tài bạch: kiếm tiền THUẬN, phong ba nhỏ.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung tật ách: công tác thoải mái, thấy bình thản.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung thiên di: sự nghiệp bên ngoài có quý nhân tương trợ, THUẬN.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung nô bộc: cùng đồng sự ở chung hòa hợp, sự nghiệp THUẬN.

Cung quan lộc tự hóa khoa: sự nghiệp góc THUẬN.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung điền trạch: kinh doanh bất động sản sinh ý vững vàng.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung phúc đức: tài vững vàng, vô đại phong ba.

Cung quan lộc hóa khoa nhập cung phụ mẫu: cha mẹ trưởng bối vi trên sự nghiệp đấy quý nhân, nhậm chức tắc THUẬN.

Hóa kị

Cung quan lộc hóa kị nhập mệnh cung: sự nghiệp không như ý, lao tâm lao lực, thường nghĩ đổi việc, thay đổi công tác.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung huynh đệ: đầu tư sự nghiệp không như ý, lẫn nhau khá nhiều ý kiến phân tranh.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung phu thê: phối ngẫu ở trên sự nghiệp giúp không được gì. Sự nghiệp biến hóa lớn.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung tử nữ: sự nghiệp biến hóa lớn, kết phường bất lợi.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung tài bạch: kiếm tiền góc nan, đầu tư thu về chậm, tài chính không đủ.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung tật ách: ý thức trách nhiệm trọng, nhưng góc lao lực, thả sự nghiệp không như ý.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung thiên di: bên ngoài công tác thường thay đổi hoặc không như ý.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung nô bộc: nhân sự nghiệp quan hệ, nhường bằng hữu quan tâm.

Cung quan lộc tự hóa kị: sự nghiệp góc không như ý, kiếm tiền góc nan.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung điền trạch: kinh doanh bất động sản, nhưng kiếm được ít. Thả góc lao lực.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung phúc đức: sự nghiệp buôn bán không khá, rủi ro, phúc trạch kém.

Cung quan lộc hóa kị nhập cung phụ mẫu: sự nghiệp không chiếm được trưởng bối trợ giúp.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button