Tử vi

Cung Sửu Mùi với các Chính tinh (phần 2)

Cung Sửu Mùi với các Chính tinh (phần 2)

Nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham rối loạn tại đây khi hình thành các cách Phủ Tướng đơn thủ và Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm. Ở vị trí cung Sửu Mùi bộ Phủ Tướng hai sao tam hợp chiếu lẫn nhau căn bản là cách cục ổn định không có biến động theo các chiều hướng cực đoan. Với Thiên Phủ cư tại Sừu Mùi tính chất đầy đủ của sao mày khi độc tọa. Thiên Phủ cư tại đây thuộc bình thường cách nếu không được bàng tinh tốt dẹp trợ giúp, nổi bật ở sự cẩn trọng và soi xét trước khi thực hiện công việc. Sao Thiên Phủ có Thiên Tướng cư Mão Dậu tam hợp chiếu không có hóa khí và ít ngại các sát tinh như Kình Đà Hỏa Linh, lưu ý với Kình Dương tránh biến Kình thành Sát do các hung tinh khác trợ giúp ảnh hưởng tới tính chất che đậy của sao này. Thiên Phủ tại đây cần thiết được Tả Hữu tại bản cung nếu không khó có thành công ở mức độ lớn. Sao Thiên Tướng cư Sửu Mùi thì tam hợp ở cung Mão Dậu là sao Thiên Phủ. Nhị hợp với Cự Môn tại cung Tí Ngọ. Sao Thiên Tướng tại đây cũng thuộc cách tương trợ, giúp đỡ nhưng do không có Tử Vi để phục vụ cho lý tưởng và Vũ Khúc là sao quan trọng chủ tài năng nên Thiên Tướng khó phát huy được tính chất. Ở đây Thiên Tướng dễ có liên quan tới Cụ Môn chủ phản đối, bất mãn và ra tay trợ giúp cho sao này trong khi bối cảnh rối loạn ở tam hợp cung xung cbiếu.

Ở cách Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham hình thành nhiều bộ sao tại đây gồm Tử Phá, Vũ Tham, Liêm Sát. Các sao thuộc hai nhóm sao này đều ở tráng thái đồng cư tại mệnh với một sao của nhóm còn lại. Với Tử Phá cư Sửu Mùi là cách cục tạo mâu thuẫn lớn nhất giữa hai nhóm sao trong trường hợp đồng cung giữa hai sao có thuộc tính trái ngược nhau nên việc xem mệnh tạo thiên về nhóm sao nào cũng cần thiết để luận đoán, cổ nhân thường gọi cách này nửa chính nửa tà khi trong tính cách của bản thân vừa xây vừa phá, lúc muốn đóng góp cống hiến, lúc muốn tư lợi mà tranh đoạt nên khó luận. Đặc biệt tại đây hai sao đứng đầu của Tử Vi đồng cung nếu đắc cách mang ý nghĩa lãnh đạo. Với Vũ Tham thủ mệnh là tài cách thường được đưa ra trong các câu phú, cách này thuộc một trong các cách hay nhất trong trường hợp hai nhóm sao giao hội, chủ ham muốn đi với kế hoạch, đường hướng và tăng nặng lòng tham tài vật, Vũ Khúc và Tham Lang là hai sao tài năng và tính Sát của Tham Lang không như Sát Phá. Với cách cục Liêm Sát cư Sửu Mùi là cách cục mang ý nghĩa tranh đoạt chữ danh, tranh đoạt về tính liêm khiết. Sao Liêm Trinh biến Thất Sát từ tranh đoạt trở nên ngay thẳng như cách Thất Sát ngộ Thiên Hình đắc cách ” Thần long định giáng”. Bộ Liêm Sát khi xấu là bị họa sát thân nên xét về tai nạn cũng là cách cục xấu. Nhìn chung ở cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham tại đây không có mấy cách cục mang ý nghĩa tốt đẹp.

Bạn đang xem: Cung Sửu Mùi với các Chính tinh (phần 2)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Sửu Mùi với các Chính tinh (phần 2)

Cung Sửu Mùi với các Chính tinh (phần 2)

Nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham rối loạn tại đây khi hình thành các cách Phủ Tướng đơn thủ và Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm. Ở vị trí cung Sửu Mùi bộ Phủ Tướng hai sao tam hợp chiếu lẫn nhau căn bản là cách cục ổn định không có biến động theo các chiều hướng cực đoan. Với Thiên Phủ cư tại Sừu Mùi tính chất đầy đủ của sao mày khi độc tọa. Thiên Phủ cư tại đây thuộc bình thường cách nếu không được bàng tinh tốt dẹp trợ giúp, nổi bật ở sự cẩn trọng và soi xét trước khi thực hiện công việc. Sao Thiên Phủ có Thiên Tướng cư Mão Dậu tam hợp chiếu không có hóa khí và ít ngại các sát tinh như Kình Đà Hỏa Linh, lưu ý với Kình Dương tránh biến Kình thành Sát do các hung tinh khác trợ giúp ảnh hưởng tới tính chất che đậy của sao này. Thiên Phủ tại đây cần thiết được Tả Hữu tại bản cung nếu không khó có thành công ở mức độ lớn. Sao Thiên Tướng cư Sửu Mùi thì tam hợp ở cung Mão Dậu là sao Thiên Phủ. Nhị hợp với Cự Môn tại cung Tí Ngọ. Sao Thiên Tướng tại đây cũng thuộc cách tương trợ, giúp đỡ nhưng do không có Tử Vi để phục vụ cho lý tưởng và Vũ Khúc là sao quan trọng chủ tài năng nên Thiên Tướng khó phát huy được tính chất. Ở đây Thiên Tướng dễ có liên quan tới Cụ Môn chủ phản đối, bất mãn và ra tay trợ giúp cho sao này trong khi bối cảnh rối loạn ở tam hợp cung xung cbiếu.

Ở cách Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham hình thành nhiều bộ sao tại đây gồm Tử Phá, Vũ Tham, Liêm Sát. Các sao thuộc hai nhóm sao này đều ở tráng thái đồng cư tại mệnh với một sao của nhóm còn lại. Với Tử Phá cư Sửu Mùi là cách cục tạo mâu thuẫn lớn nhất giữa hai nhóm sao trong trường hợp đồng cung giữa hai sao có thuộc tính trái ngược nhau nên việc xem mệnh tạo thiên về nhóm sao nào cũng cần thiết để luận đoán, cổ nhân thường gọi cách này nửa chính nửa tà khi trong tính cách của bản thân vừa xây vừa phá, lúc muốn đóng góp cống hiến, lúc muốn tư lợi mà tranh đoạt nên khó luận. Đặc biệt tại đây hai sao đứng đầu của Tử Vi đồng cung nếu đắc cách mang ý nghĩa lãnh đạo. Với Vũ Tham thủ mệnh là tài cách thường được đưa ra trong các câu phú, cách này thuộc một trong các cách hay nhất trong trường hợp hai nhóm sao giao hội, chủ ham muốn đi với kế hoạch, đường hướng và tăng nặng lòng tham tài vật, Vũ Khúc và Tham Lang là hai sao tài năng và tính Sát của Tham Lang không như Sát Phá. Với cách cục Liêm Sát cư Sửu Mùi là cách cục mang ý nghĩa tranh đoạt chữ danh, tranh đoạt về tính liêm khiết. Sao Liêm Trinh biến Thất Sát từ tranh đoạt trở nên ngay thẳng như cách Thất Sát ngộ Thiên Hình đắc cách ” Thần long định giáng”. Bộ Liêm Sát khi xấu là bị họa sát thân nên xét về tai nạn cũng là cách cục xấu. Nhìn chung ở cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham tại đây không có mấy cách cục mang ý nghĩa tốt đẹp.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button