Tử vi

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh

Hóa lộc

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung mệnh: dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền.

Bạn đang xem: Cung tài bạch tứ hóa phi tinh

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung huynh đệ: kiếm tiền lúc sau trợ giúp huynh đệ.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung phu thê: kiếm tiền lúc sau, có thể ấm phối ngẫu.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung tử nữ: kết phường sự nghiệp có thể kiếm tiền, hoặc đứa con góc có tiền.

Cung tài bạch tự hóa lộc: chính mình kiếm tiền, mình xài, tiễn tới dễ dàng, tiêu đến thoải mái.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung tật ách: kiếm tiền tương đối nhẹ nhõm, khoái trá.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung thiên di: bên ngoài đắc ý, xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung nô bộc: nhờ vả bằng hữu trợ giúp kiếm tiền có thể giúp đỡ bằng hữu.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung quan lộc: tài từ trên sự nghiệp kiếm được.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung điền trạch: đầu tư bất động sản ngành sản xuất.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung phúc đức: kiếm tiền, tự có phúc hưởng thụ.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung phụ mẫu: có trưởng bối quý nhân tương trợ, có thể hiếu kính cha mẹ.

Hóa quyền

Cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh cung: dựa vào chính mình, đúng tài đấy dục vọng lớn, có tiền nghĩ lại tăng thêm.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung huynh đệ: kiếm tiền lúc sau, trợ giúp huynh đệ hoặc quyền sở hữu tài sản rơi vào huynh đệ trong tay.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung tử nữ: đầu tư kiếm tiền tái tăng vốn.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung phu thê: quyền sở hữu tài sản rơi vào phối ngẫu trong tay.

Cung tài bạch tự hóa quyền: tiền tài dục vọng cao, thả từ nắm quyền sở hữu tài sản, vốn riêng tốt.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung tật ách: kiếm tiền góc bận rộn, phí sức.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung thiên di: bên ngoài hoạt động lực cường, nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung nô bộc: khả cùng bạn kết phường đầu tư, nhưng tài tiễn nắm giữ ở bằng hữu trong tay.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung quan lộc: đầu tư kiếm tiền về sau, nghĩ tái tăng vốn.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung điền trạch: đầu tư bất động sản, kiếm tiền tái đầu tư, đầu tư dục mạnh.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung phúc đức: hưởng thụ góc hải phái.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung phụ mẫu: rất cần tiền lúc, có thể được trưởng bối trợ giúp.

Hóa khoa

Cung tài bạch hóa khoa nhập mệnh cung: tiễn kiếm nhiều ít, tính bao nhiêu, không tích cực, thích ứng trong mọi tình cảnh.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung huynh đệ: liệu cơm gắp mắm, trợ giúp huynh đệ.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung phu thê: tiền tài vững vàng, phối ngẫu là đắt một người trong.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung tử nữ: kết phường sự nghiệp THUẬN, kiếm tiền nhiều ít tính bao nhiêu, không so đo.

Cung tài bạch tự hóa khoa: tài nguyên THUẬN, không sóng gió.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung tật ách: kiếm tiền tương đối nhẹ nhõm, THUẬN.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung thiên di: bên ngoài cầu tài THUẬN, quý nhân hiện tại.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung nô bộc: bằng hữu không biết tổn hại đến tiền của mình tài.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung quan lộc: sự nghiệp đầu phí, tài lực vững vàng.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung điền trạch: tài cầm về nhà dùng, THUẬN tiết kiệm, liệu cơm gắp mắm.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung phúc đức: liệu cơm gắp mắm tới hưởng thụ.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung phụ mẫu: kiếm tiền THUẬN, sẽ không để cho cha mẹ hao tổn tinh thần.

Hóa kị

Cung tài bạch hóa kị nhập mệnh cung: thủ tài, kiếm tiền không dễ dàng nhưng tiết kiệm.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung huynh đệ: nhân huynh đệ việc rủi ro, hoặc tài rơi vào huynh đệ trong tay.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung phu thê: nhân phối ngẫu việc mà rủi ro hoặc tiền kiếm được rơi vào phối ngẫu trong tay.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ: đầu tư không nhất định kiếm tiền, đứa con tiêu vặt rất ít.

Cung tài bạch tự hóa kị: từ kiếm từ hao phí, nhưng kiếm tiền góc vất vả.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung tật ách: kiếm tiền lao lực thuộc dựa vào lao động chân tay người.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung thiên di: bên ngoài không như ý, kiếm tiền nan, đầu tư tổn thất, tiêu tiền góc tiếc.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc: nhân bằng hữu tổn hại tài.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung quan lộc: đầu tư sự nghiệp, không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch: thủ tài không đổi, thả tiền tài không tụ.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung phúc đức: mặc kệ kiếm tiền hay không, cùng phải hưởng thụ, thị phi khá nhiều.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung phụ mẫu: quay vòng góc sẽ mất linh, sợ nhân tài thương thân.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung tài bạch tứ hóa phi tinh

Cung tài bạch tứ hóa phi tinh

Hóa lộc

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung mệnh: dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung huynh đệ: kiếm tiền lúc sau trợ giúp huynh đệ.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung phu thê: kiếm tiền lúc sau, có thể ấm phối ngẫu.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung tử nữ: kết phường sự nghiệp có thể kiếm tiền, hoặc đứa con góc có tiền.

Cung tài bạch tự hóa lộc: chính mình kiếm tiền, mình xài, tiễn tới dễ dàng, tiêu đến thoải mái.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung tật ách: kiếm tiền tương đối nhẹ nhõm, khoái trá.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung thiên di: bên ngoài đắc ý, xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung nô bộc: nhờ vả bằng hữu trợ giúp kiếm tiền có thể giúp đỡ bằng hữu.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung quan lộc: tài từ trên sự nghiệp kiếm được.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung điền trạch: đầu tư bất động sản ngành sản xuất.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung phúc đức: kiếm tiền, tự có phúc hưởng thụ.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung phụ mẫu: có trưởng bối quý nhân tương trợ, có thể hiếu kính cha mẹ.

Hóa quyền

Cung tài bạch hóa quyền nhập mệnh cung: dựa vào chính mình, đúng tài đấy dục vọng lớn, có tiền nghĩ lại tăng thêm.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung huynh đệ: kiếm tiền lúc sau, trợ giúp huynh đệ hoặc quyền sở hữu tài sản rơi vào huynh đệ trong tay.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung tử nữ: đầu tư kiếm tiền tái tăng vốn.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung phu thê: quyền sở hữu tài sản rơi vào phối ngẫu trong tay.

Cung tài bạch tự hóa quyền: tiền tài dục vọng cao, thả từ nắm quyền sở hữu tài sản, vốn riêng tốt.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung tật ách: kiếm tiền góc bận rộn, phí sức.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung thiên di: bên ngoài hoạt động lực cường, nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung nô bộc: khả cùng bạn kết phường đầu tư, nhưng tài tiễn nắm giữ ở bằng hữu trong tay.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung quan lộc: đầu tư kiếm tiền về sau, nghĩ tái tăng vốn.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung điền trạch: đầu tư bất động sản, kiếm tiền tái đầu tư, đầu tư dục mạnh.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung phúc đức: hưởng thụ góc hải phái.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung phụ mẫu: rất cần tiền lúc, có thể được trưởng bối trợ giúp.

Hóa khoa

Cung tài bạch hóa khoa nhập mệnh cung: tiễn kiếm nhiều ít, tính bao nhiêu, không tích cực, thích ứng trong mọi tình cảnh.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung huynh đệ: liệu cơm gắp mắm, trợ giúp huynh đệ.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung phu thê: tiền tài vững vàng, phối ngẫu là đắt một người trong.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung tử nữ: kết phường sự nghiệp THUẬN, kiếm tiền nhiều ít tính bao nhiêu, không so đo.

Cung tài bạch tự hóa khoa: tài nguyên THUẬN, không sóng gió.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung tật ách: kiếm tiền tương đối nhẹ nhõm, THUẬN.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung thiên di: bên ngoài cầu tài THUẬN, quý nhân hiện tại.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung nô bộc: bằng hữu không biết tổn hại đến tiền của mình tài.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung quan lộc: sự nghiệp đầu phí, tài lực vững vàng.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung điền trạch: tài cầm về nhà dùng, THUẬN tiết kiệm, liệu cơm gắp mắm.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung phúc đức: liệu cơm gắp mắm tới hưởng thụ.

Cung tài bạch hóa khoa nhập cung phụ mẫu: kiếm tiền THUẬN, sẽ không để cho cha mẹ hao tổn tinh thần.

Hóa kị

Cung tài bạch hóa kị nhập mệnh cung: thủ tài, kiếm tiền không dễ dàng nhưng tiết kiệm.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung huynh đệ: nhân huynh đệ việc rủi ro, hoặc tài rơi vào huynh đệ trong tay.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung phu thê: nhân phối ngẫu việc mà rủi ro hoặc tiền kiếm được rơi vào phối ngẫu trong tay.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung tử nữ: đầu tư không nhất định kiếm tiền, đứa con tiêu vặt rất ít.

Cung tài bạch tự hóa kị: từ kiếm từ hao phí, nhưng kiếm tiền góc vất vả.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung tật ách: kiếm tiền lao lực thuộc dựa vào lao động chân tay người.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung thiên di: bên ngoài không như ý, kiếm tiền nan, đầu tư tổn thất, tiêu tiền góc tiếc.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung nô bộc: nhân bằng hữu tổn hại tài.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung quan lộc: đầu tư sự nghiệp, không nhất định kiếm tiền.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung điền trạch: thủ tài không đổi, thả tiền tài không tụ.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung phúc đức: mặc kệ kiếm tiền hay không, cùng phải hưởng thụ, thị phi khá nhiều.

Cung tài bạch hóa kị nhập cung phụ mẫu: quay vòng góc sẽ mất linh, sợ nhân tài thương thân.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button