Tử vi

Cung Thiên Di – Cung Thien Di

THIEN DI (MOBILITY )section.

Bài viết BỬU ĐÌNH bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.

Bạn đang xem: Cung Thiên Di – Cung Thien Di

Là cung xem về sự đi lại. Từ cung này, chúng ta chứng kiến, giao lưu, tiếp xúc… Từ đó, ta có bạn bè, tìm kiếm được người phối ngẫu. Cũng là nơi ta gặp gỡ gần bà con. Đó là lý do cung Thiên Di nhìn thấy cung Phúc, cung Phối. Một số người cung Di còn nhị hợp với cung Tật, Nô, Phụ, Điền, Tử, Huynh… những cung nhị hợp hay lục hội đó làm tăng thêm lý do, do đâu mà đi lại, đi lại vì ai. Ví dụ. Tôi phải đi xa để chữa bệnh anh à.

THIEN DI is a section in which we examine the movements. From this section, we witness, exchange and make contact with the outside world…From that, we have friends and we find our spouses. THIEN DI also is place that we socialize with our relatives. That is the reason why THIEN DI section is always in trine with PHUC DUC (The ancestral blessing and relatives section) and PHU THE (Spouse section). For some, their THIEN DI section is in horizontal/vertical interaction position with TAT ACH (illness/karma), NO BOC (friendship/alliance/assistant), PHU MAU (Parents), ĐIEN TRACH (Property), TU TUC (Offspring), HUYNHDE (Siblings)….These horizontal/vertical interaction position contribute to the reason why we move or due to someone we must go. For ex: I must go far away for a medical examination.

Cung Thiên Di được đánh giá là cung cường, cung quan trọng đối với Mệnh, cung này luôn luôn nhị hợp hay lục hội với các cung nhược, làm tăng mối liên quan với cung ấy.

THIEN DI section is judged as a strong section, an important section for MENH section. This section is always in in horizontal/vertical interaction position with weak section, it adds more relationship for those weak sections.

Thiên Di cung còn nói lên 1 số nghề nghiệp, vì đó là nơi, ta giao lưu tiếp xúc trao đổi, buôn bán. Liệu điều ấy có thuận lợi không.

THIEN DI aslo denotes some professions, because it is a place where we contact, exchange, business…The most important thing is whether it is smooth or not?

Cung Thiên Di là nơi ta chứng kiến, liệu những sự chứng kiên ấy, ta có can thiệp vào không. Hay chính bên ngoài can thiệp vào ta.

THIEN DI is place where we witness everything outside but does witnessing possibly lead to interfering or shall we be interfered?

Cung Thiên Di là cung đặc biệt không cần tốt hơn Mệnh. Nếu cung Di mạnh hơn cung Mệnh chẳng khác gì ta là khán giả, còn cung Di là khán đài. Cung Thiên Di là hoàng cung, ta là lính gác. Cũng có thể ví cung Thiên Di như sân khấu, ta là khán giả. Vì giữa diễn viên và khán giả chưa biết ai giá trị hơn ai.

THIEN DI is a special section in which it does not need to be better than MENH section. If THIEN DI is stronger than MENH, it’s no different from we are spectators while THIEN DI is the stage. THIEN DI is palace while we are doorkeeper. But we also can compare that THIEN DI is the stage and we are spectators. Because, we haven’t known who is higher reputation: actor or spectator?

Cung Thiên Di là cung giao lưu, đi lại…

THIEN DI is a section which denotes the exchange, the movement….

Miễn sao cung Thiên Di không nguy hiểm cho cung Mệnh là tốt, nếu xấu, có thể là ta chứng kiến, vì cung này còn là khách hàng của Mệnh, cũng là đối thủ của Mệnh. Tuỳ trường hợp cung này cần tương tác với Mệnh. Đem lại may mắn lợi nhuận, lợi ích cho Mệnh. Mệnh có Tham Vũ Thìn Tuất Sửu Mùi được ca ngợi là cách Mệnh và Di phối hợp tốt. Thuộc cách tìm kiếm tài năng, bên có tài bên tìm kiếm… nói chung mang nhiều ý hay, kể cả trường hợp VCD có THAM VŨ xung.

As long as THIEN DI doesn’t cause danger for MENH, then it is good. If it’s bad, maybe we just seeing the outside, because this section is also the customers of Menh, the opponents of Menh. Depending on certain case, this section needs to interact with MENH and bring to lucky, advantage for MENH. When MENH belongs to “THAM VU style” in Thin, Tuat, Suu, Mui (THAM LANG, VU KHUC stands at 4 postions: Thin, Tuat, Suu, Mui), then it was hailed as good. It is a style that, MENH and THIEN DI have a good combination. It also is style which denotes “looking for the talent”, one side have talent, the other side is looking for talent… generally, this style carries many good things, includes the case that MENH have no Major star at Suu or Mui, at the same time THIEN DI has VU THAM (VU KHUC, THAM LANG ) affects to MENH.

Cung Thiên Di sẽ trở nên nguy hiểm nếu như có Sát tinh, Mệnh cung không thể chế ngự nổi.

THIEN DI becomes a dangerous section if it contains Death Stars and MENH cannot contain them.

Bởi thế có câu “Thiên Di tối kỵ KIẾP KHÔNG lâm vào”. Ra ngoài dễ gặp cướp, ức hiếp, lừa đảo, tai hoạ không ngờ. Nhất là tại đó có sao THIÊN ĐỒNG …

So, there are a saying that : “The most taboo of THIEN DI is THIEN KHONG, DIA KIEP resides in here”. If THIEN DI has them then we easily encounter robbers, scammers, unforeseen accident when going out, especially in that (THIEN DI) has THIEN DONG star…

Một số nghề nghiệp cần Thiên Di xấu, với nghĩa là yếu hơn cung Mệnh. Như, chiến binh, vận động viên… Có như thế ta mới thắng được đối phương. Nếu quân địch mạnh hơn bạn, có lý tưởng hơn bạn… Rõ ràng cái thua nằm ở trước mắt. Giới bác sĩ, thầy bói… cũng thế. Thân chủ là đám đau ốm, bệnh tật có hữu sự xấu.

In some career, we need THIEN DI to be weaker than Menh, such as athletes, competitors… Because it is evidently that we shall win where our opponents lose. If the enemies are stronger, more idealistic, then lying in front of us is our own defeat. For fortune tellers, doctors, it is the same. Their customers are those who are sick, unfortunate.

Một số nghề nghiệp cần Thiên Di hỗ trợ như ca sĩ, người mẫu, diễn viên…

In other careers, we need the support from THIEN DI such as singers, models, actors…

Một số người buôn bán, làm nghề dịch vụ, cung Thiên Di cần phối hợp tốt với Mệnh kỵ trường hợp gây ra mâu thuẫn xung đột.

For merchants, servicemen, THIEN DI needs to coordinate well with MENH; it should never encounter contradiction, violence.

Một người cung Mệnh xấu, cung Di quá đẹp cũng là niềm an ủi. Nhờ cung ấy cứu vớt kiếm sống. Miễn sao cung ấy tiếp nhận cung Mệnh.

If a person’s MENH is too bad, a spectacular THIEN DI is still a console because this section shall help the person make a living for as long as it receives MENH.

Thân cư tại Thiên Di cung.

Sinh vào giờ Mão, Dậu tất Thân cư Di. Thân cư tại đâu đặt trọng tâm của mình tại đó. Nơi gởi gấm tấm thân, nên thân cư Di cuộc đời dễ trôi xa, hoặc quan tâm tới tiếp xúc bên ngoài xã hội. Nếu cung Mệnh, cung an Thân không có chính, bàng tinh chuyển động nhưng đến hạn chuyển động mạnh tất cũng phải trôi nổi. Vì quan niệm ưa giao du với bên ngoài dã có trong tiềm thức.

“Thân cư Di cung TRIỆT, TUẦN hãm nhập vãn tuế hồi hương phương túc cát, nhược hội kiến Sát tinh sự nghiệp viên thành ngoại xứ.”

Thân cư Di có Triệt Lộ chẳng khác gì, Thân đang đi trên đường. Thân có TUẦN tại Di cũng thê, nhưng TUẦN có tính phòng tránh, tuần hoàn dễ quay lại cố hương. Triệt Lộ dễ đi luôn vì nó là con đường thẳng. Sao Tuần còn chủ xem trọng mối đi lại, Sao Triệt khống chế được sự đi lại. Khi vãn tuế tức vào đại hạn tại Thiên Di cung. Ý thức hồi hương rất lớn, vì nhìn thấy cảnh quan Phúc, Phối là cảnh cũ, vì từng qua các đại hạn tại đó. Nhưng nếu có Sát tinh ái ngại trở về vì chính nó ức hiếp bản mệnh khiến mình đi xa. Nên ái ngại quay trở lại. Nếu không có Sát tinh việc quay lại cố hương là rất tốt.

BODY section resides in THIEN DI.

If you are born in Mao Dau Hour, your body shall reside in THIEN DI. Where ever your body resides, you put your balance there, your peace there. If the body is in DI, you are more likely to live far away from home, or more concern about socializing. If Menh or Body section does not have a Major Star or Minor Star denoting movement, still you shall move when transiting to Terms that have strong movement combination. Because the idea of going out, socializing is formed in your sub-consciousness.

“Body is DI encountering TRIET, TUAN in disadvantage position, if you return to hometown when the age is old everything shall become great; if unfortunately this section has too many Death Hindrance Stars, then your success shall blossom in the foreign land.”

If Body in Di has TRIET LO, it is the image of a body traveling on a path (TRIET LO = pathway). It is similar for Body has TUAN TRUNG; however, TUAN has a tendency to avoid, circle so it is easy to come back to hometown later. TRIET LO is easy to go forever because it denotes a straight line. TUAN also denotes prioritize traveling. TRIET, on the other hand, control the travel. Old age here means when you enter the Term in THIEN DI section. At that time, the urge to come back to your hometown becomes very strong because we see the old image of PHUC and PHOI because we used to pass through there. Nonetheless, if in THIEN DI we encounter many Death and Hindrance Stars, we are reluctant to return because those are the ones that forced us to move in the first place. If there are no Death or Hindrance Stars, returning to hometown is a great thing.

Vậy, cung Thiên Di được đánh giá tốt đẹp, đa phần bất lợi cho cung Mệnh. Chẳng khác gì chúng ta tham quan toà Bạch ốc. Và những người làm việc tại đấy, lại nghĩ, nên đề phòng cái đám khách nhàn du ấy. Hoặc là người ta đến Bach ốc để làm việc. Còn ta đến Bạch ốc để cắt cỏ, nấu ăn, canh gác…

Cung Thiên Di xấu nhất là có THIÊN KHÔNG toạ thủ ngay bản cung. Càng xấu hơn nữa tại đó có sao THIÊN ĐỒNG . Báo hiệu những tai hoạ không thể lường trước khi di chuyển bên ngoài.

Nếu bị như thế hạn chế đi lại, giao du. Chứ chẳng có bùa phép nào giúp bạn cả. Tự mình cứu lấy mình mà thôi. Có chăng là nghe lời lừa đảo, tiền mất mạng vong.

So, if THIEN DI is too beautiful, in most case it is a bad sign for MENH. It is no difference from we visiting the White House and the people who work here think: “We should be careful of those slacker tourists.” Or people come to the White House to work, and we come to do the garden, to cook, to guard…

The worst case of THIEN DI is THIEN KHONG residing exactly there. It is even worse if THIEN KHONG has THIEN DONG there because it indicates unpredictable accidents when traveling.

If you has such style, it is advisable to limit traveling and socializing. Rest assure that no charm or magic could save you, only you can save yourself. Do not listen to scam and lose both money and lives. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Thiên Di - Cung Thien Di

THIEN DI (MOBILITY )section.

Bài viết BỬU ĐÌNH bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.

Là cung xem về sự đi lại. Từ cung này, chúng ta chứng kiến, giao lưu, tiếp xúc… Từ đó, ta có bạn bè, tìm kiếm được người phối ngẫu. Cũng là nơi ta gặp gỡ gần bà con. Đó là lý do cung Thiên Di nhìn thấy cung Phúc, cung Phối. Một số người cung Di còn nhị hợp với cung Tật, Nô, Phụ, Điền, Tử, Huynh… những cung nhị hợp hay lục hội đó làm tăng thêm lý do, do đâu mà đi lại, đi lại vì ai. Ví dụ. Tôi phải đi xa để chữa bệnh anh à.

THIEN DI is a section in which we examine the movements. From this section, we witness, exchange and make contact with the outside world…From that, we have friends and we find our spouses. THIEN DI also is place that we socialize with our relatives. That is the reason why THIEN DI section is always in trine with PHUC DUC (The ancestral blessing and relatives section) and PHU THE (Spouse section). For some, their THIEN DI section is in horizontal/vertical interaction position with TAT ACH (illness/karma), NO BOC (friendship/alliance/assistant), PHU MAU (Parents), ĐIEN TRACH (Property), TU TUC (Offspring), HUYNHDE (Siblings)….These horizontal/vertical interaction position contribute to the reason why we move or due to someone we must go. For ex: I must go far away for a medical examination.

Cung Thiên Di được đánh giá là cung cường, cung quan trọng đối với Mệnh, cung này luôn luôn nhị hợp hay lục hội với các cung nhược, làm tăng mối liên quan với cung ấy.

THIEN DI section is judged as a strong section, an important section for MENH section. This section is always in in horizontal/vertical interaction position with weak section, it adds more relationship for those weak sections.

Thiên Di cung còn nói lên 1 số nghề nghiệp, vì đó là nơi, ta giao lưu tiếp xúc trao đổi, buôn bán. Liệu điều ấy có thuận lợi không.

THIEN DI aslo denotes some professions, because it is a place where we contact, exchange, business…The most important thing is whether it is smooth or not?

Cung Thiên Di là nơi ta chứng kiến, liệu những sự chứng kiên ấy, ta có can thiệp vào không. Hay chính bên ngoài can thiệp vào ta.

THIEN DI is place where we witness everything outside but does witnessing possibly lead to interfering or shall we be interfered?

Cung Thiên Di là cung đặc biệt không cần tốt hơn Mệnh. Nếu cung Di mạnh hơn cung Mệnh chẳng khác gì ta là khán giả, còn cung Di là khán đài. Cung Thiên Di là hoàng cung, ta là lính gác. Cũng có thể ví cung Thiên Di như sân khấu, ta là khán giả. Vì giữa diễn viên và khán giả chưa biết ai giá trị hơn ai.

THIEN DI is a special section in which it does not need to be better than MENH section. If THIEN DI is stronger than MENH, it’s no different from we are spectators while THIEN DI is the stage. THIEN DI is palace while we are doorkeeper. But we also can compare that THIEN DI is the stage and we are spectators. Because, we haven’t known who is higher reputation: actor or spectator?

Cung Thiên Di là cung giao lưu, đi lại…

THIEN DI is a section which denotes the exchange, the movement….

Miễn sao cung Thiên Di không nguy hiểm cho cung Mệnh là tốt, nếu xấu, có thể là ta chứng kiến, vì cung này còn là khách hàng của Mệnh, cũng là đối thủ của Mệnh. Tuỳ trường hợp cung này cần tương tác với Mệnh. Đem lại may mắn lợi nhuận, lợi ích cho Mệnh. Mệnh có Tham Vũ Thìn Tuất Sửu Mùi được ca ngợi là cách Mệnh và Di phối hợp tốt. Thuộc cách tìm kiếm tài năng, bên có tài bên tìm kiếm… nói chung mang nhiều ý hay, kể cả trường hợp VCD có THAM VŨ xung.

As long as THIEN DI doesn’t cause danger for MENH, then it is good. If it’s bad, maybe we just seeing the outside, because this section is also the customers of Menh, the opponents of Menh. Depending on certain case, this section needs to interact with MENH and bring to lucky, advantage for MENH. When MENH belongs to “THAM VU style” in Thin, Tuat, Suu, Mui (THAM LANG, VU KHUC stands at 4 postions: Thin, Tuat, Suu, Mui), then it was hailed as good. It is a style that, MENH and THIEN DI have a good combination. It also is style which denotes “looking for the talent”, one side have talent, the other side is looking for talent… generally, this style carries many good things, includes the case that MENH have no Major star at Suu or Mui, at the same time THIEN DI has VU THAM (VU KHUC, THAM LANG ) affects to MENH.

Cung Thiên Di sẽ trở nên nguy hiểm nếu như có Sát tinh, Mệnh cung không thể chế ngự nổi.

THIEN DI becomes a dangerous section if it contains Death Stars and MENH cannot contain them.

Bởi thế có câu “Thiên Di tối kỵ KIẾP KHÔNG lâm vào”. Ra ngoài dễ gặp cướp, ức hiếp, lừa đảo, tai hoạ không ngờ. Nhất là tại đó có sao THIÊN ĐỒNG …

So, there are a saying that : “The most taboo of THIEN DI is THIEN KHONG, DIA KIEP resides in here”. If THIEN DI has them then we easily encounter robbers, scammers, unforeseen accident when going out, especially in that (THIEN DI) has THIEN DONG star…

Một số nghề nghiệp cần Thiên Di xấu, với nghĩa là yếu hơn cung Mệnh. Như, chiến binh, vận động viên… Có như thế ta mới thắng được đối phương. Nếu quân địch mạnh hơn bạn, có lý tưởng hơn bạn… Rõ ràng cái thua nằm ở trước mắt. Giới bác sĩ, thầy bói… cũng thế. Thân chủ là đám đau ốm, bệnh tật có hữu sự xấu.

In some career, we need THIEN DI to be weaker than Menh, such as athletes, competitors… Because it is evidently that we shall win where our opponents lose. If the enemies are stronger, more idealistic, then lying in front of us is our own defeat. For fortune tellers, doctors, it is the same. Their customers are those who are sick, unfortunate.

Một số nghề nghiệp cần Thiên Di hỗ trợ như ca sĩ, người mẫu, diễn viên…

In other careers, we need the support from THIEN DI such as singers, models, actors…

Một số người buôn bán, làm nghề dịch vụ, cung Thiên Di cần phối hợp tốt với Mệnh kỵ trường hợp gây ra mâu thuẫn xung đột.

For merchants, servicemen, THIEN DI needs to coordinate well with MENH; it should never encounter contradiction, violence.

Một người cung Mệnh xấu, cung Di quá đẹp cũng là niềm an ủi. Nhờ cung ấy cứu vớt kiếm sống. Miễn sao cung ấy tiếp nhận cung Mệnh.

If a person’s MENH is too bad, a spectacular THIEN DI is still a console because this section shall help the person make a living for as long as it receives MENH.

Thân cư tại Thiên Di cung.

Sinh vào giờ Mão, Dậu tất Thân cư Di. Thân cư tại đâu đặt trọng tâm của mình tại đó. Nơi gởi gấm tấm thân, nên thân cư Di cuộc đời dễ trôi xa, hoặc quan tâm tới tiếp xúc bên ngoài xã hội. Nếu cung Mệnh, cung an Thân không có chính, bàng tinh chuyển động nhưng đến hạn chuyển động mạnh tất cũng phải trôi nổi. Vì quan niệm ưa giao du với bên ngoài dã có trong tiềm thức.

“Thân cư Di cung TRIỆT, TUẦN hãm nhập vãn tuế hồi hương phương túc cát, nhược hội kiến Sát tinh sự nghiệp viên thành ngoại xứ.”

Thân cư Di có Triệt Lộ chẳng khác gì, Thân đang đi trên đường. Thân có TUẦN tại Di cũng thê, nhưng TUẦN có tính phòng tránh, tuần hoàn dễ quay lại cố hương. Triệt Lộ dễ đi luôn vì nó là con đường thẳng. Sao Tuần còn chủ xem trọng mối đi lại, Sao Triệt khống chế được sự đi lại. Khi vãn tuế tức vào đại hạn tại Thiên Di cung. Ý thức hồi hương rất lớn, vì nhìn thấy cảnh quan Phúc, Phối là cảnh cũ, vì từng qua các đại hạn tại đó. Nhưng nếu có Sát tinh ái ngại trở về vì chính nó ức hiếp bản mệnh khiến mình đi xa. Nên ái ngại quay trở lại. Nếu không có Sát tinh việc quay lại cố hương là rất tốt.

BODY section resides in THIEN DI.

If you are born in Mao Dau Hour, your body shall reside in THIEN DI. Where ever your body resides, you put your balance there, your peace there. If the body is in DI, you are more likely to live far away from home, or more concern about socializing. If Menh or Body section does not have a Major Star or Minor Star denoting movement, still you shall move when transiting to Terms that have strong movement combination. Because the idea of going out, socializing is formed in your sub-consciousness.

“Body is DI encountering TRIET, TUAN in disadvantage position, if you return to hometown when the age is old everything shall become great; if unfortunately this section has too many Death Hindrance Stars, then your success shall blossom in the foreign land.”

If Body in Di has TRIET LO, it is the image of a body traveling on a path (TRIET LO = pathway). It is similar for Body has TUAN TRUNG; however, TUAN has a tendency to avoid, circle so it is easy to come back to hometown later. TRIET LO is easy to go forever because it denotes a straight line. TUAN also denotes prioritize traveling. TRIET, on the other hand, control the travel. Old age here means when you enter the Term in THIEN DI section. At that time, the urge to come back to your hometown becomes very strong because we see the old image of PHUC and PHOI because we used to pass through there. Nonetheless, if in THIEN DI we encounter many Death and Hindrance Stars, we are reluctant to return because those are the ones that forced us to move in the first place. If there are no Death or Hindrance Stars, returning to hometown is a great thing.

Vậy, cung Thiên Di được đánh giá tốt đẹp, đa phần bất lợi cho cung Mệnh. Chẳng khác gì chúng ta tham quan toà Bạch ốc. Và những người làm việc tại đấy, lại nghĩ, nên đề phòng cái đám khách nhàn du ấy. Hoặc là người ta đến Bach ốc để làm việc. Còn ta đến Bạch ốc để cắt cỏ, nấu ăn, canh gác…

Cung Thiên Di xấu nhất là có THIÊN KHÔNG toạ thủ ngay bản cung. Càng xấu hơn nữa tại đó có sao THIÊN ĐỒNG . Báo hiệu những tai hoạ không thể lường trước khi di chuyển bên ngoài.

Nếu bị như thế hạn chế đi lại, giao du. Chứ chẳng có bùa phép nào giúp bạn cả. Tự mình cứu lấy mình mà thôi. Có chăng là nghe lời lừa đảo, tiền mất mạng vong.

So, if THIEN DI is too beautiful, in most case it is a bad sign for MENH. It is no difference from we visiting the White House and the people who work here think: “We should be careful of those slacker tourists.” Or people come to the White House to work, and we come to do the garden, to cook, to guard…

The worst case of THIEN DI is THIEN KHONG residing exactly there. It is even worse if THIEN KHONG has THIEN DONG there because it indicates unpredictable accidents when traveling.

If you has such style, it is advisable to limit traveling and socializing. Rest assure that no charm or magic could save you, only you can save yourself. Do not listen to scam and lose both money and lives. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button