Tử vi

Cung thiên di tử vi luận mệnh yếu quyết(1) cung thiên di có ngôi sao may mắn miếu vượng cố thủ, như tử vi, thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, thái dương, Thái Âm, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc các loại, ra ngoài đắc lợi; gặp liêm trinh, cánh cửa cực lớn, vũ khúc, phá quân, thất sát, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, hóa kị, lại phùng hãm địa, chủ bên ngoài nhiều thị phi không như ý.

(2) các ngôi sao nếu gặp Tứ Sát không kiếp hình kị các loại ác ở lại, tắc chủ nhiều tuyển thị phi cập thân tâm bất an, hoặc suy sụp thật mạnh, chí không đổi toại.

Bạn đang xem: Cung thiên di tử vi luận mệnh yếu quyết

(3) mệnh vô tử phủ mười bốn chính diệu, cần cây cung thiên di coi là cung mệnh, hơn nữa cung mệnh đấy tam hợp phương, để mà trình bày và phân tích cả đời đại cục.

(4) năm xưa đẩu quân ở nguyên mệnh bàn cung thiên di quá độ, gặp ngôi sao may mắn cố thủ, này năm động trúng được phúc; gặp Tứ Sát cập không kiếp bao gồm ác, động ở bên trong mỗi có võ mồm rắc rối.

★ tử vi

Được giúp đỡ chúng cát đồng cung, xuất ngoại mỗi được quý nhân đến đỡ, đại cát đại lợi.

Nên trưởng bối bằng hữu trợ giúp, quan hệ nhân sự tốt lắm. Trung niên thời kì có thể cùng buôn bán, trong chính trị nhân sĩ kết giao, được thượng lưu xã hội nhân sĩ tới hỗ trợ mà thành tựu sự nghiệp, điểm này muốn chết cung hội ngôi sao may mắn tính. Tử vi cùng tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc đồng cung, chủ nên ra ngoài phát triển, bên ngoài gặp quý nhân tương trợ, vi ở tha hương thành công tượng trưng. Gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, đồng cung đều nghe theo, xuất ngoại phát tài, lợi nhuận lấy kinh doanh. Thêm Tứ Sát không kiếp hình kị chư ác, xuất ngoại không yên, hồi người mưu hại.

Tử vi thiên phủ ở dần thân, chủ may mắn, khả chịu quý nhân tương trợ, cũng có thể gặp được phú quý. Hội chúng cát đa tất trúng phần đất bên ngoài phát triển, nếu gặp không vong đại hao bất lợi ra ngoài. Gặp đà la hỏa linh quý nhân nhỏ đi nhân, tất trúng ám toán, nhưng có thể hoá hiểu.

Tử vi tham lang ở mão dậu, bên ngoài có thể kết nhân duyên rộng lớn, cũng có khác phái tương trợ, mệnh vô chính diệu, nếu tam phương vô cát, di chuyển có lộc tồn, hóa lộc, hóa khoa lành nhất, giúp đỡ, xương khúc người cũng cát, nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, xuất ngoại may mắn, nhưng cũng có tiểu nhân, cung mệnh có cát người Fudge, cung mệnh vô cát mà có sát, bất lợi ra ngoài.

Tử vi phá quân tại sửu chưa, xuất ngoại có thể được ngoài ý muốn tới tài, có giúp đỡ Khôi Việt xương khúc đại cát.

Tử vi thất sát ở tị hợi, bên ngoài nơi nơi gặp quý nhân, vô sát xâm Fudge, thích chí vượng phát, thêm lộc tồn quá phú quý.

★ thiên cơ

Thiên cơ vi động tinh, chủ nhiều xuất ngoại may mắn, gặp góc quý nhân trợ giúp, nhiều bận rộn, nếu ở nhà cố thủ bản thổ quê hương, ngược lại thêm phần thị phi, vẫn chủ nhiều chuyển chức, thay đổi hoàn cảnh làm việc. Người bên ngoài kết thưởng thức người, hơi có chút thông minh tài trí, có thể dẫn dắt suy nghĩ của mình. Thêm Tứ Sát bên ngoài gian khổ kinh doanh, khó được giúp đỡ, thể xác và tinh thần khiếm an thà rằng, nhiều không như ý, thị phi, tai hoạ.

Thiên cơ Thái Âm ở dần thân, nhất định cả đời vất vả bôn ba, thân so với dần cát, thêm phùng cát diệu, như khoa quyền lộc cập lộc tồn, thiên mã, tả hữu, xương khúc các loại, tha hương hoặc nước ngoài rất có phát triển. Nếu gặp sao hóa kị, hoặc thiên mã có sát, chủ đông đến tây đi, thành bại không đồng nhất.

Thiên cơ cự ở mão dậu, mệnh vô chính diệu, con nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp, thả thay đổi quá nhiều, gặp lộc tồn hóa lộc hóa quyền chủ ngoại ra có thể mang lại giàu sang cho. Thêm Tứ Sát khác biệt bất lợi, gặp sao hóa kị, hẳn phải chết với hắn hương.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, “Cơ lương thêm cát tọa di chuyển, nhưng vì cự thương cao giả “, cơ lương thìn tuất, lấy thêm cát ngôi sao như tả hữu xương khúc cũng cát hóa ở mệnh hoặc di chuyển tới tam phương, tái sinh cự thương cao giả mà nói, hoặc bằng lưỡi luận cập học nghệ mà phát vượng, nên ra ngoài lập nghiệp, thậm chí trùng dương xa xôi, có đại phát triển, nhiều gặp quý nhân đến đỡ. Không thêm ngôi sao may mắn, xuất ngoại tài nghệ an thân.

★ thái dương

Nhật nguyệt vận hành, thái dương Thái Âm giai chủ động. Thái dương nhập di chuyển, người nhiều ở thời kỳ thanh thiếu niên thì sẽ cách gia bên ngoài, hoặc khi hắn trưởng làng lớn. Thư vị: “Thái dương ở cung thiên di, nan tuyển tổ nghiệp, dời cái đổi lá, ra tổ là nhà “.

Không nên tĩnh thủ, nên xuất ngoại đại cát, có thể thu được thành công, phát tài mập ra, có nhiều quý nhân trợ giúp. Hãm địa hoặc thêm Tứ Sát chư ác, tại ngoại địa làm vội, thể xác và tinh thần không rỗi rãnh, hóa kị nhiều thị phi võ mồm. Thái dương hãm địa hóa kị thủ di chuyển, chủ bên ngoài lao lực bần vội, nơi nơi vấp phải trắc trở. Thái dương ở cung thiên di đấy nữ mệnh, thêm cùng khác phái giao du, thậm chí dây dưa không rõ.

Thái dương Thái Âm tại sửu chưa, bôn ba đến già, các phương diện cùng hay thay đổi hóa, thêm tả hữu xương khúc cũng cát hóa, rất có phát triển, có thể có phú quý, hơn nữa bính sinh năm nhân. Gia sát hóa kị, một đời bần vội.

Thái dương cánh cửa cực lớn ở dần thân, chủ người thanh danh truyền bá vu phương xa. Xuất ngoại nhiều gặp quý, nhưng bị phùng cạnh tranh, thêm quyền lộc tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn đại lợi ra ngoài, gần quý quang vinh tài, cũng có nước ngoài nhân sĩ trợ giúp. Dần so với thân cát.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, mệnh vô chính diệu, gặp xương khúc lộc tồn đại cát, xuất ngoại gần quý, thanh danh tại ngoại. Gặp Tứ Sát kiếp không, hữu danh vô thật. Mão so với dậu cát.

★ vũ khúc

Bên ngoài lao tâm lao lực, cả đời nhiều biến động, ít có an bình, vi cá nhân đích tài vận, sự nghiệp mà chung quanh bôn ba, náo ở bên trong an thân. Được ngôi sao may mắn thủ chiếu, bên ngoài phát tài, sẽ khoa quyền lộc cũng ngôi sao may mắn, kinh thương đại phú, thêm Tứ Sát không kiếp nhiều tội, không được an bình, trái lại tuyển phá hao tổn. Vũ khúc hóa kị, chủ hung, gặp kình dương hỏa linh chết vào tha hương, phùng văn xương linh tinh đà la ở thìn tuất hai cung đối lập, chủ bên ngoài chết đuối, hoặc tự sát.

Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ, thêm lộc tồn cát hóa chủ quá, lợi nhuận lấy kinh doanh, nhưng vì cự thương. Gặp kình dương hỏa linh chủ hung, bên ngoài có họa.

Vũ khúc tham lang tại sửu chưa, nên ra ngoài thêm cát ngôi sao nhiều quý nhân, cũng có khác phái giúp, phát đạt nổi danh, nhưng vì cự thương, nhưng nhân kiêu ngạo. Không thấy ngôi sao may mắn, tài nghệ an thân.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, lợi nhuận bên ngoài cầu tài, có thu hoạch ngoài ý muốn, gặp khoa quyền Lộc Mã chủ đại cát, phát tài không thể nghi ngờ, vi cự thương cao giả, áo gấm vinh quy, thêm không kiếp đà kị không phát.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, thành bại không đồng nhất, vi tài vất vả, cũng có phân tranh. Gặp hỏa linh kình dương có tai nạn tổn thương, thậm chí phạm tội hồi tù, phùng hóa kị có quan phi, lao ngục, tranh đấu, bệnh tổn thương.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, chủ ngoại ở xảo nghệ an thân, bên ngoài vất vả, nhiều gặp tiểu nhân lừa gạt, có hại không ít.

★ thiên đồng

Miếu vượng xuất ngoại, gần quý mà dễ phát đạt đến, được chúng cát thủ chiếu rất tốt đẹp, thêm Tứ Sát không kiếp Hình Hao kị chết hết, xuất ngoại ít toại.

Thiên đồng Thái Âm tại tí ngọ, bôn tẩu lao lực, đất khách an thân, tay không thành gia, quan hệ nhân mạch tốt bụng, có khác phái trợ giúp lực. Tử so với ngọ tốt, thêm gặp ngôi sao may mắn tốt nhất nên ngoại đang phát triển, ngọ cung lạc hãm tắc chủ gian khổ.

Thiên đồng cánh cửa cực lớn tại sửu chưa, mặc dù tài năng ở ngoại gây dựng sự nghiệp, nhưng nhiều phiền não võ mồm, bận tâm lao lực, làm tốt cạnh tranh phân tranh.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, nhiều trưởng bối, bạn bè trợ giúp, bên ngoài yên ổn, phúc dày. Kiến Thiên Mã, có xuất ngoại vận, bằng không cả đời dời động cũng thế tương đối lớn.

★ liêm trinh

Miếu vượng ở nhà ngày ít, lúc đi ra ngoài nhiều, xuất ngoại hiểu rõ gần quý, người am hiểu nhân tế kết giao, có thể phát huy tài hoa, bên ngoài hương thành tựu sự nghiệp. Người nếu kinh thương, kiếm nhiều thủ cơ quan nhà nước hoặc công vụ cơ cấu tiền tài.

Thêm Kình Đà cập tam phương có ác sát củng hướng mà vô cát hiểu, chủ chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất, bên ngoài náo ở bên trong thu nhập tiền tài, thêm cát nhiều, có cự thương tới phúc, bên ngoài phát đạt. Gia sát hóa kị, khách tử tha hương.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, mệnh vô chính diệu, vội trong đặt chân, cũng chủ nhiều vô sự rỗi rãnh vội, nhiều xã giao cùng tửu sắc tài vận chi giao hướng, có khác phái tương trợ. Ra ngoài biến hóa lớn, phùng lộc tồn đắc tài lợi nhuận. Thêm Tứ Sát gian khổ, sát nhiều hóa kị chủ yểu thọ.

Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, động bên trong có cát, xuất ngoại nhiều bạn tri kỷ hòa quý nhân tương trợ, cũng chủ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, gặp lộc tồn cập hóa lộc chủ bên ngoài phát đạt. Thêm Tứ Sát tuyển thị phi, thậm chí có quan phi hình trách.

Liêm trinh thất sát tại sửu chưa, chủ thay đổi thất thường, gặp hóa lộc hoặc tả hữu xương khúc Khôi Việt ra ngoài đại lợi, bằng không vất vả. Tương ngộ liêm trinh hóa kị hoặc cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, chủ ngoại ra hồi tàn tật, hoặc gặp tai nạn giao thông, lại thêm quan phủ, chủ ly hương hồi xứng, lao ngục tai ương.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, bên ngoài xảo nghệ an thân, bận tâm lao lực, chủ gian khổ duy sanh. Gặp Kình Đà hỏa linh gia hội, ra ngoài nhiều tai họa, sẽ kình dương thêm hỏa linh, hoặc hóa kị gặp hỏa, linh huyết quang tai nạn tổn thương, có tàu xe lật họa, chết vào ngoại đạo.

★ thiên phủ

Thiên phủ ở di chuyển, rõ ràng biểu hiện là xuất ngoại có quý nhân. Miếu vượng đại cát đại lợi, xuất ngoại vận khí tốt lương, mỗi được quý nhân đến đỡ, mọi việc đều thuận lợi, càng được chúng cát củng chiếu như ý phát đạt. Gia sát, tại ngoại địa có hại tài chi sự cập thị phi, nhưng có hóa giải. Phùng hóa kị đồng cung, chủ tổn hại tài.

★ Thái Âm

Thái Âm cũng chủ đa động, miếu vượng xuất ngoại gặp quý phát đạt, trả thêm nhân duyên, càng được khác phái trợ giúp lực, được chúng cát củng chiếu mọi việc đều thuận lợi, hóa quyền lộc có xuất ngoại vận. Hãm cung nhiều tuyển thị phi, khổ lao nhiều, thành tựu ít. Hãm cung gặp sát Kình Đà hỏa linh, sẽ gặp nhân âm mưu tính kế, mà phùng hóa kị tắc nhiều du lịch nghi thay đổi, võ mồm thị phi. Cung thân Thái Âm thủ di chuyển, chủ xa xứ hoặc tùy nương bái kế, ở hãm địa càng xác thực.

★ tham lang

Miếu vượng địa, náo ở bên trong hoành phát thu nhập tiền tài, phùng cát hóa tắc càng chủ tại ngoại địa đại phát tài, cũng có nhiều vui thích hưởng thụ. Bên ngoài lao lực, nhiều rượu và đồ nhắm giao tế xã giao, kết nhân duyên rộng lớn, có thể gặp khác phái giúp đỡ. Thêm hoa đào ngôi sao tắc tham hoa niệm rượu, dễ có dâm dục cử chỉ, như chơi gái, hẹn hò các loại, gia sát nhân mầu hoặc nữ nhân mà bạng châu họa. Thêm Tứ Sát không kiếp, kình dương, đà la, hóa kị, thiên hình, đại hao chư ác, cũng chủ gặp trộm cướp lược, năm xưa cung thiên di phùng tham lang cập ví dụ trên chư tinh, thả năm xưa đấy cung điền trạch không tốt, ắt gặp tiểu thâu.

★ cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn nãi võ mồm thị phi là tinh diệu, ra ngoài vận không tốt, bên ngoài chủ vất vả cố sức, bất an có thể an bình, vô cớ sinh tai họa, không thể có phát triển, cũng cùng người không thuận, kết thù kết oán, đã bị ác ý công kích. Nhập miếu vượng địa, phùng hóa lộc, hóa quyền hoặc cùng lộc tồn đồng cung, phương chủ may mắn đầy hứa hẹn, thanh danh biểu dương, đại phát tài lợi nhuận, duy vẫn phần lớn là bằng tài ăn nói mà được đến. Hãm địa lao khổ dị thường, hoặc bệnh tòng khẩu nhập, họa là từ ở miệng mà ra, thêm phần thị phi, phùng cánh cửa cực lớn hóa kị, hơn không lành, sợ gặp bất trắc họa. Thêm gặp Tứ Sát hao tổn kị chư ác vất vả cập thị phi việt quá mức, vô nhân tương trợ, cũng có tai nạn lớn, thậm chí phạm tội bỏ tù.

★ thiên tướng

Xuất ngoại nơi nơi được hoan nghênh, thường có người cùng đi theo, chính mình vui mừng làm náo động, thích xen vào chuyện của người khác. Miếu vượng mỗi được quý nhân đến đỡ, như ý phát đạt, mọi việc đều thuận lợi, cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả hữu, xương khúc Khôi Việt chúng ngôi sao may mắn đồng cung hoặc gia hội, có thăng quan tiến chức nhanh chóng vận khí. Thêm Tứ Sát không kiếp hình kị, vất vả kinh doanh, lại không thuận lợi.

★ thiên lương

Xã giao quảng, miếu vượng xuất ngoại bao gần quý, cũng được quý nhân đến đỡ, hoặc là trưởng bối trợ giúp, mà thành tựu phát đạt.”Thiên lương thêm cát tọa di chuyển, cự thương cao giả “, gặp cát hóa cũng ngôi sao may mắn, bên ngoài lấy được phú quý, là đại thương nhân mệnh, bằng không cũng tài nghệ nổi danh người này. Hãm địa tự lực vất vả, thêm thiên mã chủ bôn ba các nơi, thêm Tứ Sát không kiếp, cục diện không lớn, có nhiều bất lợi, năm xưa cung mệnh phùng, không thể đi xa.

★ thất sát

Bên ngoài ngày nhiều, cảnh ngộ biến hóa góc thường xuyên, trong vội vàng an thân, thiên mã đồng cung càng chủ xa xứ. Cùng lộc tồn, hóa lộc, xương khúc, giúp đỡ đồng cung gia hội, bên ngoài nên thanh danh, địa vị, tài phú. Thêm Tứ Sát không kiếp Hình Hao kị tuyệt, chủ lưu lạc chân trời, quan tâm không yên. Kình Đà đồng cung, nên quân nhân quan võ, nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít chỉ vì lao động chân tay người. Hỏa linh đồng cung, nên quân nhân, cảnh sát, nhân viên tư pháp các loại, quan võ cao chót vót, bằng không bên ngoài cũng đột phát của cải, nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít, chỉ vì nghèo khổ lao động hạng người. Cùng trời hình hoặc quan phủ đồng cung cũng chư hung tinh, bên ngoài hồi hung gặp nạn, chắc có lao ngục tai ương, thả chủ chết vào tha hương.

Phàm thất sát ở cung thiên di sẽ sát ( Tứ Sát, hóa kị, thiên hình ), sẽ gặp tai nạn xe cộ, nếu lại có quan phủ, Quan phù đồng cung, còn chủ có lao ngục tai ương.

★ phá quân

Chủ nhiều bên ngoài lao lực bôn ba, không được an bình. Vào miếu cô độc cố thủ một mình, bên ngoài Wanda, nhiều bằng chuyên trách kỹ thuật hoặc xảo nghệ bên ngoài dựng thân, được người kính trọng. Tí ngọ hai cung lành nhất, phùng lộc tồn cập hóa lộc, bên ngoài có thể lấy được lời nhiều, phát tài. Phá quân hóa quyền người, bên ngoài ở có uy quyền, bị người tới kính trọng lễ ngộ. Hãm địa chủ phí sức, bên ngoài không bình yên. Không thêm cát, bôn tẩu vô lực, thêm Tứ Sát trên đường tha hương, xảo nghệ sống qua. Phùng văn xương văn khúc vũ khúc gia hội, chủ vi diễn nghệ nhân viên, trằn trọc các nơi, cung mệnh tam phương vô cát, tắc không thể thành danh.

★ văn xương, văn khúc

Miếu vượng, xuất ngoại gặp quý phát đạt, lấy nghệ nổi danh hắn bang, thêm chúng cát thủ chiếu cũng chủ được tài, thêm Tứ Sát ít toại, hãm địa có tiểu nhân, phùng không kiếp hình kị chủ nghèo độc, bên ngoài khiếm an thà rằng, hao tổn tâm thần. Phùng hóa kị có ác danh bên ngoài, bị người công kích, hoặc cùng người có võ mồm, tranh đấu, quan phi, văn trong sách phiền toái.

★ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên khôi

Động ở bên trong mỗi được quý nhân trợ giúp, gặp dữ hóa lành, nhiều toại mà vượng phát. Thêm Tứ Sát chư ác, ông chủ nhỏ nhân không đủ, cũng chủ cùng người cạnh tranh.

Lộc tồn xuất ngoại áo lộc toại nguyện, có quý nhân mạnh mẽ tương trợ, được chúng cát thủ chiếu chủ phát tài. Thêm hỏa linh kiếp không chư ác, cùng người không thuận, vất vả nghề nghiệp.

★ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Đại cát hiện ra, ra ngoài mỗi lấy được cát vận, nhiều phùng thu hoạch ngoài ý muốn, cập quý nhân trợ giúp, lấy được tài phú, địa vị, thanh danh, có may mắn thành công vận khí.

★ kình dương, đà la

Vào miếu hội hợp cát diệu, bên ngoài cạnh tranh gặp đắt đến tài phát đạt. Hãm địa bôn tẩu vô lực, thêm hỏa linh không kiếp bao gồm ác cùng người bất hòa, trăm sự khó thành, thả gặp nạn họa.

★ đốm lửa, linh tinh

Cô độc cố thủ một mình cung thiên di, chủ phiêu bồng không chừng, thêm chúng cát thủ chiếu náo ở bên trong thu nhập tiền tài, khả phát vượng, nhưng vẫn chủ bên ngoài mịch cô độc. Hãm địa thêm Tứ Sát không kiếp tuyển thị phi, cùng người không thuận, mỗi sẽ có phi, có chí nan thân.

★ không trung, địa kiếp, hóa kị

Chủ nhân trời sanh tính chăm chỉ, cố chấp, nhưng vận khí không tốt, bên ngoài gian khổ, nhiều thị phi, khốn khổ, mọi việc uổng phí tâm lực, nan có thành công. Nếu cung mệnh tam phương có cát, vất vả về sau vẫn có một nửa thu hoạch.

★ thiên mã

Cả đời nhiều bôn ba, ra ngoài, lữ hành, di chuyển, viễn phó đất khách, dị quốc, đa số xa xứ người. Cùng ngôi sao may mắn đồng cung, động tắc mỗi khi thu lợi, cùng lộc tồn, hóa lộc đồng cung gia hội đất khách phát tài. Cung mệnh tam phương có cát người, cung thiên di có thiên mã, xuất ngoại vận tốt, thậm chí di dân hải ngoại.

Tử vi chư tinh ở cung thiên di đấy giải thích cặn kẽ

Sao thất sát ở cung thiên di

Sao thất sát ở cung thiên di, xuất ngoại ngày nhiều, ở nhà ngày ít, giống quân cảnh nhân viên thích hợp nhất sao thất sát có sát khí hòa uy quyền.

Sao thất sát ở cung thiên di, hòa vũ khúc đồng cung, đi ra khỏi nhà, đang động ở bên trong thủ tài.

Sao thất sát ở cung thiên di, hòa liêm trinh đồng cung, bên ngoài công tác mới có con đường phát tài.

Sao thất sát ở cung thiên di, hòa tử vi đồng cung, đi ra khỏi nhà làm công tác, vừa lòng đẹp ý.

Sao thất sát ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, cả ngày quan tâm không được an bình, hoặc là phiêu đãng thiên nhai, không có chỗ ở cố định.

Sao thiên đồng ở cung thiên di

Sao thiên đồng ở cung thiên di, xuất ngoại ở môn có thể được quý nhân tương trợ.

Sao thiên đồng ở cung thiên di, hòa cánh cửa cực lớn đồng cung, bên ngoài còn lại là lao tâm lao lực.

Sao thiên đồng ở cung thiên di, hòa Thái Âm đồng cung, bên ngoài tắc vất vả gấp bội cảm thấy cố hết sức.

Sao thiên đồng ở cung thiên di, hòa thiên lương đồng cung, bên ngoài có thể được quý nhân ưu ái.

Sao thiên đồng ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại hung tinh đồng cung, bên ngoài tắc mọi chuyện không.

Sao thiên phủ ở cung thiên di

Sao thiên phủ ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà gặp quý nhân trợ giúp. Mão tám tị

Sao thiên phủ ở cung thiên di, hòa sao tử vi đồng cung, bên ngoài tắc mọi chuyện như ý, có phúc báo. Khí hậu hôn

Sao thiên phủ ở cung thiên di, hòa liêm trinh vũ khúc đồng cung, xuất ngoại ở khu buôn bán việc buôn bán, mới có thể thành đại thương nhân. Tị thổ

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di, thiên tướng ngôi sao là phụ tá hoàng đế nhân tuyển tốt nhất, đi ra khỏi nhà dễ dàng đến quý nhân đề bạt, hòa sao tử vi đồng cung, kia liền càng không nói.

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di, hòa vũ khúc đồng cung, đi ra khỏi nhà kiếm tiền dễ dàng, sự nghiệp thành công.

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, đồng cung, dễ dàng trêu chọc thị phi, tiểu nhân hãm hại.

Sao thiên lương ở cung thiên di

Sao thiên lương ở cung thiên di, sao thiên lương cá tính hào sảng, đi ra khỏi nhà dễ dàng thân cận quý nhân, được đến trợ giúp thành tựu sự nghiệp.

Sao thiên lương ở cung thiên di, hòa sao thiên đồng đồng cung, phúc khí dày.

Sao thiên lương ở cung thiên di, hòa thiên cơ đồng cung, bên ngoài làm nghệ thuật công tác, đều có thuận theo thiên địa.

Sao thiên cơ ở cung thiên di

Sao thiên cơ ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà công tác tắc có thể gặp quý nhân tương trợ, ở nhà còn lại là phi không chừng.

Sao thiên cơ ở cung thiên di, hòa cánh cửa cực lớn đồng cung, trong công việc thuộc động phương diện so sánh may mắn.

Sao thiên cơ ở cung thiên di, hòa thiên lương đồng cung, bên ngoài tắc vừa lòng đẹp ý.

Sao thiên cơ ở cung thiên di, hòa Thái Âm đồng cung, đang bận rộn ở bên trong phải nhận được may mắn.

Sao thiên cơ ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại hung tinh đồng cung, bên ngoài công tác không được an bình, thị phi không ngừng.

Sao thái dương ở cung thiên di

Sao thái dương ở cung thiên di, nên bên ngoài công tác, thuộc loại động phương diện nhất có, tĩnh ngược lại không tốt.

Sao thái dương ở cung thiên di, hòa Thái Âm đồng cung, bên ngoài trong vội vàng có cát.

Sao thái dương ở cung thiên di, hòa cánh cửa cực lớn đồng cung, bên ngoài công tác lao tâm lao lực.

Sao thái dương ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp các loại hung tinh đồng cung, thể xác và tinh thần không được thanh nhàn, phiền não việc đặc biệt nhiều.

Sao Văn Khúc ở cung thiên di

Sao Văn Khúc ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà góc bị thân cận quý nhân, gặp ngôi sao may mắn đồng cung, góc dễ dàng phát tài.

Sao Văn Khúc ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa đồng cung, bên ngoài tắc mọi chuyện không như ý.

Sao văn xương ở cung thiên di

Sao văn xương ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà tắc có thể gặp quý nhân tương trợ.

Sao văn xương ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, bên ngoài tâm thần không được an bình.

Đốm lửa ở cung thiên di

Đốm lửa ở cung thiên di, xuất ngoại gặp ngôi sao may mắn tắc cát.

Đốm lửa ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, xuất ngoại tắc mọi chuyện không như ý.

Sao hữu bật ở cung thiên di

Sao hữu bật ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà góc dễ có được quý bang trợ, nhưng không đổi tĩnh thủ bổn phận.

Sao hữu bật ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, cùng người thích so sánh hơn thua.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung thiên di

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung thiên di, cánh cửa cực lớn nhiều thị phi, đi ra khỏi nhà dễ dàng trêu chọc thị phi.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, đó là không có như hồng thủy, càng mới có thể quan tòa triền tụng.

Sao tả phụ ở cung thiên di

Sao tả phụ ở cung thiên di, xuất ngoại trong công việc, có thể được quý nhân đến đỡ.

Sao tả phụ ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa đồng cung, thuộc hạ không đủ lại tuyển thị phi tranh miệng lưỡi.

Sao vũ khúc ở cung thiên di

Sao vũ khúc ở cung thiên di, xuất ngoại tài năng ở náo ở bên trong cầu tiến bước.

Sao vũ khúc ở cung thiên di, hòa tham lang đồng cung, bên ngoài công tác ngược lại có thể trở thành là kiếm tiền người làm ăn.

Sao vũ khúc ở cung thiên di, hòa thất sát, phá quân đồng cung, đi ra khỏi nhà thể xác và tinh thần câu không yên tĩnh.

Sao vũ khúc ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại hung tinh đồng cung, bên ngoài dễ dàng trêu chọc thị phi.

Sao đà la ở cung thiên di

Sao đà la ở cung thiên di, thêm cát ngôi sao xuất ngoại được gặp quý nhân phát tài.

Sao đà la ở cung thiên di, ở hãm địa, hơn nữa linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, nhiều tuyển thị phi, thuộc hạ người phần lớn không giúp, hoặc tìm không thấy nhân tài.

Sao phá quân ở cung thiên di

Sao phá quân ở cung thiên di, xuất ngoại tắc phí sức không được an bình, vào miếu tắc có thể bày ra tài nghệ.

Sao phá quân ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, ở tài nghệ trên đường ở bên trong muốn sống sống.

Sao phá quân ở cung thiên di, hơn nữa văn xương, văn khúc, vũ khúc, xuất ngoại còn lại là diễn viên hoặc bôn đi giang hồ người.

Tham lang tinh ở cung thiên di

Tham lang tinh ở cung thiên di, cô độc cố thủ một mình bản cung, đi ra khỏi nhà, còn lại là lao lực liều mình công tác, mới có thể kiếm tiến tiền của phi nghĩa. Hào xấu

Tham lang tinh ở cung Thiên di, hòa liêm trinh đồng cung, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa đồng cung, nghĩ kiếm miếng cơm ăn cũng rất khó. Mệnh

Tham lang tinh ở cung Thiên di, hòa vũ khúc đồng cung, có thể trở thành đại thương nhân, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp, hao tổn giết đồng cung, năm xưa lớn nhỏ hai hạn sẽ gặp phải cướp bóc vơ vét tài sản.

Sao tử vi ở cung thiên di

Sao tử vi ở cung thiên di, hòa tả phụ hữu bật đồng cung, xuất ngoại lại có quý nhân tương trợ đến đỡ.

Sao tử vi ở cung thiên di, hòa thiên phủ đồng cung, xuất ngoại tắc thông hành không bị ngăn trở.

Sao tử vi ở cung thiên di, hòa thiên tướng đồng cung, bên ngoài tắc có thể cầu tài.

Sao tử vi ở cung thiên di, hòa phá quân đồng cung, có thể được quý nhân ưu ái.

Sao tử vi ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại hung tinh đồng cung, bên ngoài công tác không được an bình.

Sao liêm trinh ở cung thiên di

Sao liêm trinh ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà có thể tiếp cận hiểu rõ quý nhân, ở nhà tắc nan có thể thấy đến.

Sao liêm trinh ở cung thiên di, hòa tham lang đồng cung, xuất ngoại tài năng ở náo trú chân sống qua.

Sao liêm trinh ở cung thiên di, hòa thất sát đồng cung, bên ngoài có thể quảng chiêu tài nguyên.

Sao liêm trinh ở cung thiên di, hòa thiên tướng đồng cung, bên ngoài chạy theo ở bên trong lấy được may mắn.

Sao liêm trinh ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la đồng cung, tam phương cũng có hung tinh, sẽ đột tử vu ngã tư đường.

Sao lộc tồn ở cung thiên di

Sao lộc tồn ở cung thiên di, xuất ngoại mọi chuyện vừa lòng đẹp ý.

Sao lộc tồn ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, cùng người ở chung có nhiều tranh luận, góc không thèm để ý.

Linh tinh ở cung thiên di

Linh tinh ở cung thiên di, cô độc cố thủ một mình xuất ngoại tắc bất an, thêm cát ngôi sao tắc náo nhiệt ở bên trong cầu tài.

Linh tinh ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, thường xuyên tuyển thị phi.

Sao kình dương ở cung thiên di

Sao kình dương ở cung thiên di, vào miếu, xuất ngoại tắc áo cơm không sứt mẻ, hòa ngôi sao may mắn đồng cung, ở náo nhiệt khu có cơ hội phát triển.

Sao kình dương ở cung thiên di, ở hãm địa, thuộc hạ người phần lớn không giúp, hoặc tìm không thấy nhân tài.

Tử vi đấu sổ phân tích di chuyển

Cung thiên di tỏ vẻ hoàn cảnh biến hóa đối vận thế ảnh hưởng, xem chức vị lên chức, ở lại, lữ hành cập xem cá nhân đích xã hội mới có thể cùng nhân tế đấy quan hệ biến hóa. Bình thường có tử vi, thái dương, vũ khúc, liêm trinh, thiên phủ, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, xương khúc, lộc tồn, hóa khoa, giúp đỡ, Khôi Việt người đại cát. Có thiên cơ, thiên đồng, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền người trung cát. Có tham lang, cánh cửa cực lớn, thất sát người hung, hữu Không Kiếp, hóa kị người hung.

Trở xuống phân tích cụ thể các ngôi sao ở cung thiên di biểu hiện ý nghĩa, lấy làm tham khảo:

1

Tử vi: cùng tả phụ, hữu bật đồng cung, chủ chịu trưởng bối chắc có lực giả đề bạt cập tài trợ mà mập ra.

Tử phủ: chủ bởi vì đổi đi nơi khác di chuyển mà hiểu rõ mập ra.

Tử tham: quý nhân đề bạt tương trợ, lao động phát tài.

Tử Tướng: ly hương triển khai tài hoa, phần đất bên ngoài mang tài vận.

Tử sát: xuất ngoại nguyện vọng có thể đạt tới.

Tử Phá: chủ chịu quý nhân được yêu quý, tiểu nhân oán hận.

( tử vi cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh cùng cấp cung, xuất ngoại không thể an bình. )

2

Thiên cơ: ly hương chịu quý nhân đến đỡ trợ giúp, ở nhà dễ phát sinh tranh cãi, thị phi không ngừng.

Cơ nguyệt: dũ bận rộn dũ may mắn.

Cơ cự: dũ vội dũ gặp cát tường.

Cơ lương: xuất ngoại xứng ý, nghệ thuật trên đường có thể phát huy tài hoa.

( thiên cơ cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể an bình. )

3

Thái dương: nên xuất ngoại cầu phát triển, không nên tĩnh thủ.

Nhật nguyệt: xuất ngoại trong vội vàng lấy được tài, nhiều phú quý.

Nhật cự: lao tâm lao lực, công tác làm nhiều công ít.

Ngày lương: xuất ngoại chịu quý nhân trợ giúp mà phát đạt.

( thái dương cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài thể xác và tinh thần không thanh nhàn. )

4

Vũ khúc: bên ngoài lao tâm lao lực, không nên tĩnh thủ, nên náo ở bên trong an thân.

Vũ phủ: trong vội vàng thủ tài, thành đại phú thương lượng.

Vũ Tham: chủ kinh thương thuận buồm xuôi gió mà thành cự phú.

Vũ Tướng: bên ngoài phát đạt phát tài.

Vũ sát: lao tâm lao lực, không được im lặng, nên động cầu cát.

Vũ phá: lao tâm lao lực, thể xác và tinh thần không thể an bình.

( vũ khúc cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài nên tuyển thị phi tranh cãi. )

5

Thiên đồng: ở dời động lúc, gặp quý nhân đến đỡ, mà phát đạt mập ra.

Đồng âm: vào miếu vượng tắc xuất ngoại tay không thành gia gây dựng sự nghiệp, hãm địa lúc lao khổ vất vả cần cù.

Đồng Cự: bên ngoài lao tâm lao lực.

Đồng lương: bên ngoài chịu trưởng bối viện trợ đến đỡ, phát đạt mập ra.

( thiên đồng cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể thích chí. )

6

Liêm trinh: không nghệ an ở trong nhà, ra ngoài cầu phát triển, mong muốn lớn có thành tựu.

Liêm Phủ: náo ở bên trong thủ tài, quê người thành cự thương.

Liêm Tham: ra ngoài trong vội vàng phát tài, nhưng không thể kéo dài.

Liêm tướng: vất vả cần cù cố gắng, thành công cơ hội khả kỳ.

Liêm Sát: quê người phí sức phát tài.

Liêm Phá: phần đất bên ngoài gần quý, lao tâm lao lực không thanh tâm.

( liêm trinh cùng kình dương, đà la đồng cung, tam phương gia hội giết người ngôi sao, có chết già với hắn hương tới hiện tượng. )

Thiên phủ: ra ngoài chịu quý nhân trợ giúp đề bạt. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, ra ngoài nên chú ý tài sản, sinh mệnh an toàn.

Thái Âm: vào miếu ra ngoài gặp quý, được địa vị danh dự cùng tài phú, hãm địa bị tuyển thị phi tai nạn.

Tham lang: bên ngoài lao khổ, náo ở bên trong tiến phẩm. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, năm xưa bị gây tai hoạ nan.

Cánh cửa cực lớn: cả đời vất vả không ổn định, bị tuyển thị phi, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp các loại càng thịnh.

Thiên tướng: quê người thành công đại phát triển.

Thiên lương: ra ngoài chịu quý nhân trợ giúp mà phát triển trở thành liền.

Thất sát: cả đời ở nhà ngày ít, bên ngoài ngày nhiều. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, cả đời lưu lạc cuộc sống, quan tâm không bình yên.

Phá quân: vào miếu bên ngoài phát đạt, hãm địa vất vả cần cù lao khổ quá ngày, không thể yên ổn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, xảo nghệ trên đường đi. Cùng văn xương, văn khúc đồng cung, biết võ khúc tức là diễn viên nổi tiếng.

Văn xương: bên ngoài gặp quý nhân mà phát đạt. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể an bình.

Văn khúc: bên ngoài gặp quý nhân mà phát đạt. Gặp ngôi sao may mắn chủ được tài, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, không thể được chí.

Giúp đỡ: trong lúc chủ động chịu quý nhân trợ giúp mập ra phát đạt, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bị tuyển thị phi tranh cãi.

Khôi Việt: ra ngoài đại cát, tướng đến sinh hoạt cũng yên ổn.

Hóa lộc: đất khách phát tài.

Hóa quyền: đất khách đạt được bãi đất vị trí.

Hóa khoa: bên ngoài có công danh.

Hóa kị: bị ngăn trở rất nhiều, bất cứ chuyện gì cũng không thuận lợi, biến thiên ở bên trong bị sinh tranh cãi.

Lộc tồn: xuất ngoại phát tài mập ra, có thể đạt thành nguyện vọng, sẽ đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng người bất hòa vất vả buôn bán.

Kình dương: vào miếu tắc sự nghiệp thành công, thêm cát ngôi sao, náo ở bên trong phát tài, hãm địa tắc vất vả cần cù lao khổ thất bại.

Đà la: hội cát ngôi sao ở đất khách, gặp quý nhân mà được tài. Hãm địa thêm đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp nhiều tuyển thị phi.

Đốm lửa: ra ngoài lao lực bôn ba, cuộc sống không bình yên, thêm cát ngôi sao náo ở bên trong thu nhập tiền tài, thêm kình dương, đà la các loại nhiều tuyển thị phi, ra ngoài không thể thích chí. Bất luận đồng cung sao nào, chủ nhiều cô độc phấn đấu, khuyết thiếu ngoại lực trợ giúp.

Linh tinh: có ngôi sao may mắn đồng cung, ra ngoài cát, thêm kình dương, đà la, không trung, địa kiếp, cả đời lao lực, nhiều tuyển thị phi.

Không trung, địa kiếp: bên ngoài bị tuyển thất bại, chưa gượng dậy nổi, thả tinh thần buồn rầu.

Thiên mã: ở nhà ngày ít, thường ra ngoài bôn ba.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, tắc nhiều thị phi hoặc thể xác và tinh thần bất an hoặc thất bại. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung thiên di quá độ gặp ngôi sao may mắn động tắc cát, gặp sát tinh động chắc có võ mồm thị phi hoặc điềm xấu.

Thế giới địa cầu thôn — luận đẩu số cung thiên di

Phương tiện giao thông nhật tân nguyệt khác đấy tiến bộ, nhanh chóng rút ngắn địa cầu cự ly, nếu là theo như trước mắt phi cơ tốc độ phi hành, bốn giờ có thể đến Nhật Bổn, giả sử máy bay tốc độ biến thành trước mắt bốn lần, vậy một giờ là có thể đến Nhật Bổn, vậy Nhật Bổn không khác nào đào viên đến Cơ Long có ý tứ là giống nhau. Rất nhanh phương tiện giao thông nhượng những người đấy tác động hỗ trợ càng thêm mật thiết, càng thêm dồn dập, nhưng cái này là chỉ cao kinh tế mực nước quốc gia mà nói, nếu là kinh tế lạc đơn vị đấy Phi Châu quốc gia, trên trời là có rất nhiều máy bay ở phi, nhưng dựng máy bay là mong muốn không thể so sánh sự kiện.

Cung thiên di là xem một cá nhân hay không vui vẻ xuất ngoại, có hay không có thiên tỷ hoặc du lịch gặp dịp, nhưng cũng phải nhìn thời đại bối cảnh, nông nghiệp xã hội thời đại tựa như hiện đại Phi Châu, cung thiên di dù cho, chính là đi đường dựng xe phần, chạy không được bao xa, đúng là chạy xa xa cũng không thấy phải có đại tác dụng. Đài loan đấy cuộc sống mực nước đã đạt lấy nhất định mực nước, phần lớn gia đình đều có xuất ngoại du lịch hoặc lưu học năng lực, vậy cung thiên di đấy tầm quan trọng liền trở nên cử chừng nặng nhẹ. Hiện đại lại biểu hiện treo suất đấy thương nghiệp thời đại, chỉ cần có người tốt mạch người tốt tế quan hệ, còn có tốt biểu hiện tốt thu vào, cung thiên di người không tốt chỉ có từ là kỹ thuật, sinh sản các loại công việc, thậm chí ngay cả hành chính đều không phải là thực thích hợp.

Cung thiên di ngay tại cung mệnh đấy đối diện, đối với cung mệnh không hề khả lờ đi đấy sức ảnh hưởng, có thừa giảm phần đích tác dụng, cung thiên di nếu là cát lợi tổ hợp, đúng là mệnh tạo bản tính có chút phản nghịch, nhưng ngoại tại hoàn cảnh hoặc gặp phải gặp dịp điểm đều là ngay mặt, mệnh tạo nên hội hiểu được thu liễm hoặc hội chịu hoàn cảnh đấy ảnh hưởng mà có điều trở nên; ngược lại cung mệnh tổ hợp không có gì không tốt, cung thiên di lại là sát tinh một đống, vậy một trung thực nhân trưởng thành ở hao phí hồng liễu lục đấy phức tạp hoàn cảnh, bất tri bất giác ở bên trong sản sinh chênh chếch tư tưởng, giảo trá rồi hơn nhiều.

Cung thiên di cũng thế mệnh tạo thứ hai cá tính, cũng được thuyết là tại trong nhà ngoại trừ cá tính, từ cung mệnh cùng cung thiên di ánh sao tính tổ hợp làm một một tương đối, ngươi liền rõ liệu mệnh tạo là vui hoan đãi trong nhà hoặc vui vẻ ra ngoài, cá tính là hướng nội hoặc hướng ngoại, cung mệnh cường với cung thiên di, mệnh tạo tại trong nhà phi thường có tự tin phi thường ổn định; phản chi mệnh tạo ở bên ngoài tương đối hoạt bát tích cực. Tối cực đoan là, cung mệnh không chủ tinh chắc có địa không, tiệt không, cung thiên di hữu hóa quyền hóa lộc ngôi sao, như thế điển hình nhất < ở nhà một cái trùng, xuất ngoại một cái long >; trái lại lại đây nếu, mệnh tạo ở nhà hô to gọi nhỏ, xuất ngoại nữu nữu niết niết.

Cung thiên di mạnh nhân đương nhiên liền thích hợp ly hương rồi, rời khỏi cố hương sau này, hội dần dần đã bị cung thiên di chòm sao tổ hợp đấy ảnh hưởng, tính cách trở nên tích cực tiến thủ, nhất là cung thiên di có thiên khôi ngôi sao hoặc sao hóa khoa, phải rời khỏi cố hương đệ mới sẽ gặp phải quý nhân, nếu vẫn giữ ở cố hương địa, phát triển gặp dịp liền vất vả một điểm thành tựu nhỏ một chút, đây cũng là chúng ta muốn chết tạo chú rõ ràng nơi sinh đấy nguyên nhân, ; giả sử cung thiên di không lành, đang mệnh tạo ra ngoài lúc thị phi tích tụ ngày một lớn, dễ dàng đụng tới không như ý đấy gặp dịp, vậy mệnh tạo nếu ra ngoài phát triển, không nhất định phải đến lão niên mới lá rụng về cội, mỗ một đại nạn cung thiên di lại có sát tinh hoặc sao hóa kị lúc liền cáo lão còn hương rồi.

Vậy bản mạng cung thiên di tốt đẹp chính là nhân, đang mỗ một đại nạn cung thiên di hữu hóa lộc ngôi sao hoặc hóa quyền ngôi sao lúc liền sẽ có di dân gặp dịp, nếu khi ấy hoàn cảnh cho phép, liền sẽ có di dân cử động, đối với mệnh tạo mà nói là ngay mặt chọn lựa, hơn nữa mới có thể lạc địa sinh căn. Giả sử bản mạng đấy cung thiên di không có hóa cát, ở đọc sách niên kỉ linh cung thiên di là cát lợi, có thể xuất ngoại lưu học là tốt nhất, ít nhất cũng phải tuyển chọn cố hương ngoại trừ trường học, mới phải sáng suốt chọn lựa.

Chúng ta tham gia vui mừng khánh yến hội lúc có thể chú ý một chút, một ít người chiếc đũa không có gì động, nhưng thật ra cầm lấy chén rượu hoặc nước trái cây bốn bề mời rượu pha trò, nói chút tiếp khách thoại, những người này chính là cung thiên di tổ hợp tương đương người tốt, vui vẻ giao tế tiếp khách, vui vẻ marketing chính mình, rất dễ dàng nhận ra bạn mới, nhưng mọi người đều biết, tiếp khách lên bằng hữu không cần thiết là có thể thâm giao, có lúc thậm chí chỉ là một mặt tới duyên mà thôi, do đó cung thiên di sở quen người là thuộc loại gật đầu chi giao, chân chính lui tới bằng hữu thiết yếu dùng cung nô bộc để quyết định mới đúng, cung thiên di may mắn cung nô bộc không lành, tỏ vẻ mệnh tạo nhìn như bằng hữu khắp thiên hạ, kỳ thật tri kỷ không cơ nhân; cung thiên di không lành cung nô bộc cát lợi nhân, thực không hoan hỉ giao tế tiếp khách mặt người không rộng, nhưng có không ít mổ bụng tương kiến đấy chí bạn bè.

Cung thiên di mặt khác một tác dụng cũng đại biểu mệnh làm ra bên ngoài an nguy trạng huống, bất kể là cổ là nay đều trọng yếu phi thường, hiện đại càng có thể dùng để quan sát hay không sẽ phát sinh tai nạn xe trạng huống, nhưng cũng không chỉ là xem tai nạn xe mà thôi, phàm là tại trong nhà ngoại trừ họa hại đều bao hàm ở bên trong, tỷ như ngâm nước, núi khó, tai nạn trên không, bị gạt, lạn hoa đào, đánh nhau, tranh chấp các loại, tỷ như < vũ khúc kị, kình dương >< cự môn kị, kình dương > chủ tai nạn xe, < liêm trinh kị, kình dương > chủ tai nạn xe linh khác sự kiện, màu hồng phấn tranh chấp các loại, tham lang kị chủ lạn hoa đào, tham lang kị, đà la chính là mầu khó .”.”,

Bây giờ đài loan một mảnh không cảnh khí, có rất nhiều trung niên nhân gặp phải lần thứ hai chuyển nghiệp, giả sử cung thiên di không phải người quá tốt, trong nhà lại có nông ruộng đất địa, không bằng quay về cố hương kinh doanh tốt bền nông nghiệp, hoặc khai một gian cá tính hóa chủ đề nhà hàng hoặc thô no ăn vặt, phải biết là vẫn không tệ đấy.

Tất cả mọi người nói người trẻ tuổi phải biết đến đại đô thị sấm một sấm, ra ngoài quốc nhìn một cái, nếu như là học tập kinh nghiệm hoặc kiến thức kiến thức, thì không thể chỉ trích nặng, nhưng cũng không là mỗi người đều thích hợp ra ngoài địa phát triển, mỗi người chỉ cần là được nó sở, đều là tốt đẹp chính là.

Cung thiên di tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Bị xuất ngoại hoặc xuất ngoại, quê người phát triển xem cung thiên di, cung tử nữ.

1, tứ hóa năm sinh ở cung thiên di hoặc cung tử nữ.

2, cung mệnh tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ.

3, điền trạch tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ.

4, cung thiên di tứ hóa đến cung tử nữ hoặc cung tử nữ tứ hóa đến cung thiên di.

5, can năm sinh lai nhân cung ở cung thiên di.

6, can năm sinh lai nhân cung tại tử nữ cung. (* hoa đào nhân duyên kiếm tiền, kiếm hoa đào nhân duyên tài, trọng giao tế xã giao, chủ công quan ngành sản xuất, ca ảnh nghiệp cũng coi như )

Cung thiên di có tự hóa: người đang ngoại tâm ở nhà, đi ra ngoài lại nghĩ trở về.

Đẩu quân tại tí, điền, mệnh, thiên phùng tự hóa ly tâm, hướng tâm: chủ dịch mã chuyển nhà.

Hóa kỵ năm sinh ở cung thiên di, cung tử nữ, hóa kị nhập cung thiên di. Cung tử nữ: xuất ngoại dễ có thị phi khóe miệng, dễ phạm tiểu nhân hoặc quý nhân ít.

Tứ hóa năm sinh tọa thìn, tuất, xấu, chưa, khả hướng đại lục phát triển, nhân thìn. Tuất, xấu, chưa làm trung ương thổ. Tham khảo tứ hóa cát hung.

Cung thiên di có năm sinh quyền, kị hoặc tự hóa quyền, kị: khách tử tha hương. Chính là kỳ môn độn giáp ( nghiệp chướng kị ) ở cung thiên di đồng thể luận ( xấu, mão cung tử môn vị trí ), thiếu niên vận không tốt, dễ có tai ách.

Phu cung mệnh, cung thiên di có ly tâm hoặc hướng tâm thành quyền, kị giống nhau hiểu: dễ có huyết quang tai ách.

[ cung quan lộc tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Năm sinh hơi thở ở cung quan lộc: nên đi làm hoặc làm tiền mặt sinh ý, trọng sự nghiệp, không nặng vợ chồng ( kị hướng cung phu thê ), thi cử vận không tốt, học ở trường vận không tốt.

Hóa khoa năm sinh, lộc ở cung quan lộc: công tác thoải mái, thi cử vận tốt, học ở trường vận tốt ( tham khảo đại nạn cung phu thê, cung quan lộc )

Hóa quyền năm sinh ở cung quan lộc: kỹ năng chuyên nghiệp, trách nhiệm nặng, thiên hướng lao động, dân đi làm bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung mệnh: có sự nghiệp, có công việc.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu: hướng cung tật ách, vô chính nghiệp, không việc làm, đầu tư sự nghiệp dịch chu chuyển mất linh

Nhập cung thiên di: hướng cung mệnh, chơi bời lêu lổng, tự do nghiệp, thất nghiệp.

Nhập cung tật ách: cùng nhập cung phụ mẫu cùng hiểu.

Cung quan lộc tự hóa: sự nghiệp không ổn định, hay thay đổi hóa, công tác thuộc tự do nghiệp.

Cung quan lộc có năm sinh quyền hoặc tự hóa quyền: dễ dàng lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( quyền ) nhập mệnh cung, cung phụ mẫu, cung tật ách: trách nhiệm nặng, bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( lộc, quyền, khoa ) nhập cung điền trạch: có thể làm mặt tiền cửa hàng sinh ý, sinh sản nghiệp. Tham khảo tính chất sao ngành sản xuất.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung điền trạch: đi làm tốt hơn, nếu cung điền trạch lại gặp tự hóa làm không lâu dài, điền trạch nhiều biến động hoặc chuyển nhà.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phụ mẫu: nhà nước phục vụ, phùng tự hóa làm không lâu dài.

Đến cung tật ách: tư nhân công ty, tự do nghiệp.

Đến cung phúc đức: giống nhau vi tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phu thê, cung điền trạch, cung mệnh, cung tật ách: dễ có gặp ở ngoài, rìa ngoài quấy nhiễu, phùng hoa đào ngôi sao tăng mạnh.

Tứ hóa lộc: sương sớm hoa đào, ăn nhịp với nhau, vỗ tức tán, sẽ không nhận thương tổn.

Tứ hóa quyền: bá đạo, lòng ham chiếm hữu khá mạnh ( nữ tính bị bị thương tổn, gặp mặt không nhận người ). Khả tham khảo đại nạn.

Tứ hóa khoa: chủ phong tình, trọng cảm tình, sẽ không tổn thương.

Tứ hóa kị: chủ dây dưa không rõ, dễ có thị phi, tạ đoạn ti liên không đổi đoạn.

Nữ nhân cung quan lộc cũng thế sau khi kết hôn vợ chồng đối đãi cung, có hay không có gặp ở ngoài cũng thế xem cung quan lộc.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tử nữ: bị bên ngoài Kim ốc tàng kiều ( dấu diếm hoa đào ) không dám công khai, không trùng tên phân, trong công tác có thể làm giải trí sự nghiệp, đầu tư cổ đông, làm nhân duyên ngành sản xuất, phùng tự hóa hay thay đổi hóa, không lâu dài.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung điền trạch, cung tật ách: gặp ở ngoài tới khác phái sẽ công khai yêu cầu danh phận.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tài bạch: dễ có tài vụ quay vòng ( tiền mặt linh hoạt sử dụng ).

Tứ hóa đến cung thiên di: sự nghiệp bên ngoài, công tác bên ngoài, đi làm người bị đi công tác.

Tứ hóa ( kị ) nhập cung thiên di: hướng cung mệnh, vận đường không tốt, bị thất nghiệp. ( đại nạn, năm xưa giống nhau )

Tứ hóa đến cung nô bộc: cùng bạn cộng đồng gây dựng sự nghiệp hoặc mình là lão bản mời công nhân, phùng tự hóa mời công nhân lưu động tính rất lớn, cùng bạn kết phường không lâu dài, công nhân phản kháng tâm mạnh không trợ giúp.

Cung quan lộc tứ hóa nhập cung tài bạch hoặc cung tài bạch tứ hóa nhập cung quan lộc: có tiền đã nghĩ đầu tư, nhưng cần xem thêm đại nạn cát hung hay không khả đầu tư.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phúc đức: sự nghiệp tùy tâm sở dục, thiên hướng tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phúc đức: hướng cung tài bạch, kiếm tiền vất vả, dễ tổn tài.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu, cung tật ách: đầu tư sự nghiệp bị đóng cửa, quay vòng mất linh.

Cổ nếu như phu thê cung, cung quan lộc có tướng đúng quyền: lớn, tiểu lão bà tranh chấp, cãi nhau. ( quyền, kị giống nhau hiểu )

Đại luận mệnh hướng cần lấy năm sinh cung mệnh tìm tứ hóa, lai nhân cung. Lệ: cung mệnh có tham lang ( kị )

Kỷ cung tử nữ có tham lang hóa quyền: tương lai đứa con sẽ đến quản ngài.

Mậu làm cung tài bạch có tham lang hóa lộc: tài lai tài đi, tiền mặt vận dụng, không còn tử tiễn.

Nữ sinh năm cha mẹ cung vi ngân hàng, cung tật ách vi địa dưới ngân hàng tư nhân mà nói.

Thái Âm hóa lộc ở cung mệnh, cung quan lộc: nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, nhân duyên tốt.

Nam mệnh dễ có được nữ tính trợ giúp, cũng dễ phạm hoa đào.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung thiên di tử vi luận mệnh yếu quyết(1) cung thiên di có ngôi sao may mắn miếu vượng cố thủ, như tử vi, thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, thái dương, Thái Âm, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc các loại, ra ngoài đắc lợi; gặp liêm trinh, cánh cửa cực lớn, vũ khúc, phá quân, thất sát, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, hóa kị, lại phùng hãm địa, chủ bên ngoài nhiều thị phi không như ý.

(2) các ngôi sao nếu gặp Tứ Sát không kiếp hình kị các loại ác ở lại, tắc chủ nhiều tuyển thị phi cập thân tâm bất an, hoặc suy sụp thật mạnh, chí không đổi toại.

(3) mệnh vô tử phủ mười bốn chính diệu, cần cây cung thiên di coi là cung mệnh, hơn nữa cung mệnh đấy tam hợp phương, để mà trình bày và phân tích cả đời đại cục.

(4) năm xưa đẩu quân ở nguyên mệnh bàn cung thiên di quá độ, gặp ngôi sao may mắn cố thủ, này năm động trúng được phúc; gặp Tứ Sát cập không kiếp bao gồm ác, động ở bên trong mỗi có võ mồm rắc rối.

★ tử vi

Được giúp đỡ chúng cát đồng cung, xuất ngoại mỗi được quý nhân đến đỡ, đại cát đại lợi.

Nên trưởng bối bằng hữu trợ giúp, quan hệ nhân sự tốt lắm. Trung niên thời kì có thể cùng buôn bán, trong chính trị nhân sĩ kết giao, được thượng lưu xã hội nhân sĩ tới hỗ trợ mà thành tựu sự nghiệp, điểm này muốn chết cung hội ngôi sao may mắn tính. Tử vi cùng tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc đồng cung, chủ nên ra ngoài phát triển, bên ngoài gặp quý nhân tương trợ, vi ở tha hương thành công tượng trưng. Gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, đồng cung đều nghe theo, xuất ngoại phát tài, lợi nhuận lấy kinh doanh. Thêm Tứ Sát không kiếp hình kị chư ác, xuất ngoại không yên, hồi người mưu hại.

Tử vi thiên phủ ở dần thân, chủ may mắn, khả chịu quý nhân tương trợ, cũng có thể gặp được phú quý. Hội chúng cát đa tất trúng phần đất bên ngoài phát triển, nếu gặp không vong đại hao bất lợi ra ngoài. Gặp đà la hỏa linh quý nhân nhỏ đi nhân, tất trúng ám toán, nhưng có thể hoá hiểu.

Tử vi tham lang ở mão dậu, bên ngoài có thể kết nhân duyên rộng lớn, cũng có khác phái tương trợ, mệnh vô chính diệu, nếu tam phương vô cát, di chuyển có lộc tồn, hóa lộc, hóa khoa lành nhất, giúp đỡ, xương khúc người cũng cát, nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, xuất ngoại may mắn, nhưng cũng có tiểu nhân, cung mệnh có cát người Fudge, cung mệnh vô cát mà có sát, bất lợi ra ngoài.

Tử vi phá quân tại sửu chưa, xuất ngoại có thể được ngoài ý muốn tới tài, có giúp đỡ Khôi Việt xương khúc đại cát.

Tử vi thất sát ở tị hợi, bên ngoài nơi nơi gặp quý nhân, vô sát xâm Fudge, thích chí vượng phát, thêm lộc tồn quá phú quý.

★ thiên cơ

Thiên cơ vi động tinh, chủ nhiều xuất ngoại may mắn, gặp góc quý nhân trợ giúp, nhiều bận rộn, nếu ở nhà cố thủ bản thổ quê hương, ngược lại thêm phần thị phi, vẫn chủ nhiều chuyển chức, thay đổi hoàn cảnh làm việc. Người bên ngoài kết thưởng thức người, hơi có chút thông minh tài trí, có thể dẫn dắt suy nghĩ của mình. Thêm Tứ Sát bên ngoài gian khổ kinh doanh, khó được giúp đỡ, thể xác và tinh thần khiếm an thà rằng, nhiều không như ý, thị phi, tai hoạ.

Thiên cơ Thái Âm ở dần thân, nhất định cả đời vất vả bôn ba, thân so với dần cát, thêm phùng cát diệu, như khoa quyền lộc cập lộc tồn, thiên mã, tả hữu, xương khúc các loại, tha hương hoặc nước ngoài rất có phát triển. Nếu gặp sao hóa kị, hoặc thiên mã có sát, chủ đông đến tây đi, thành bại không đồng nhất.

Thiên cơ cự ở mão dậu, mệnh vô chính diệu, con nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp, thả thay đổi quá nhiều, gặp lộc tồn hóa lộc hóa quyền chủ ngoại ra có thể mang lại giàu sang cho. Thêm Tứ Sát khác biệt bất lợi, gặp sao hóa kị, hẳn phải chết với hắn hương.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, “Cơ lương thêm cát tọa di chuyển, nhưng vì cự thương cao giả “, cơ lương thìn tuất, lấy thêm cát ngôi sao như tả hữu xương khúc cũng cát hóa ở mệnh hoặc di chuyển tới tam phương, tái sinh cự thương cao giả mà nói, hoặc bằng lưỡi luận cập học nghệ mà phát vượng, nên ra ngoài lập nghiệp, thậm chí trùng dương xa xôi, có đại phát triển, nhiều gặp quý nhân đến đỡ. Không thêm ngôi sao may mắn, xuất ngoại tài nghệ an thân.

★ thái dương

Nhật nguyệt vận hành, thái dương Thái Âm giai chủ động. Thái dương nhập di chuyển, người nhiều ở thời kỳ thanh thiếu niên thì sẽ cách gia bên ngoài, hoặc khi hắn trưởng làng lớn. Thư vị: “Thái dương ở cung thiên di, nan tuyển tổ nghiệp, dời cái đổi lá, ra tổ là nhà “.

Không nên tĩnh thủ, nên xuất ngoại đại cát, có thể thu được thành công, phát tài mập ra, có nhiều quý nhân trợ giúp. Hãm địa hoặc thêm Tứ Sát chư ác, tại ngoại địa làm vội, thể xác và tinh thần không rỗi rãnh, hóa kị nhiều thị phi võ mồm. Thái dương hãm địa hóa kị thủ di chuyển, chủ bên ngoài lao lực bần vội, nơi nơi vấp phải trắc trở. Thái dương ở cung thiên di đấy nữ mệnh, thêm cùng khác phái giao du, thậm chí dây dưa không rõ.

Thái dương Thái Âm tại sửu chưa, bôn ba đến già, các phương diện cùng hay thay đổi hóa, thêm tả hữu xương khúc cũng cát hóa, rất có phát triển, có thể có phú quý, hơn nữa bính sinh năm nhân. Gia sát hóa kị, một đời bần vội.

Thái dương cánh cửa cực lớn ở dần thân, chủ người thanh danh truyền bá vu phương xa. Xuất ngoại nhiều gặp quý, nhưng bị phùng cạnh tranh, thêm quyền lộc tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn đại lợi ra ngoài, gần quý quang vinh tài, cũng có nước ngoài nhân sĩ trợ giúp. Dần so với thân cát.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, mệnh vô chính diệu, gặp xương khúc lộc tồn đại cát, xuất ngoại gần quý, thanh danh tại ngoại. Gặp Tứ Sát kiếp không, hữu danh vô thật. Mão so với dậu cát.

★ vũ khúc

Bên ngoài lao tâm lao lực, cả đời nhiều biến động, ít có an bình, vi cá nhân đích tài vận, sự nghiệp mà chung quanh bôn ba, náo ở bên trong an thân. Được ngôi sao may mắn thủ chiếu, bên ngoài phát tài, sẽ khoa quyền lộc cũng ngôi sao may mắn, kinh thương đại phú, thêm Tứ Sát không kiếp nhiều tội, không được an bình, trái lại tuyển phá hao tổn. Vũ khúc hóa kị, chủ hung, gặp kình dương hỏa linh chết vào tha hương, phùng văn xương linh tinh đà la ở thìn tuất hai cung đối lập, chủ bên ngoài chết đuối, hoặc tự sát.

Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ, thêm lộc tồn cát hóa chủ quá, lợi nhuận lấy kinh doanh, nhưng vì cự thương. Gặp kình dương hỏa linh chủ hung, bên ngoài có họa.

Vũ khúc tham lang tại sửu chưa, nên ra ngoài thêm cát ngôi sao nhiều quý nhân, cũng có khác phái giúp, phát đạt nổi danh, nhưng vì cự thương, nhưng nhân kiêu ngạo. Không thấy ngôi sao may mắn, tài nghệ an thân.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, lợi nhuận bên ngoài cầu tài, có thu hoạch ngoài ý muốn, gặp khoa quyền Lộc Mã chủ đại cát, phát tài không thể nghi ngờ, vi cự thương cao giả, áo gấm vinh quy, thêm không kiếp đà kị không phát.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, thành bại không đồng nhất, vi tài vất vả, cũng có phân tranh. Gặp hỏa linh kình dương có tai nạn tổn thương, thậm chí phạm tội hồi tù, phùng hóa kị có quan phi, lao ngục, tranh đấu, bệnh tổn thương.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, chủ ngoại ở xảo nghệ an thân, bên ngoài vất vả, nhiều gặp tiểu nhân lừa gạt, có hại không ít.

★ thiên đồng

Miếu vượng xuất ngoại, gần quý mà dễ phát đạt đến, được chúng cát thủ chiếu rất tốt đẹp, thêm Tứ Sát không kiếp Hình Hao kị chết hết, xuất ngoại ít toại.

Thiên đồng Thái Âm tại tí ngọ, bôn tẩu lao lực, đất khách an thân, tay không thành gia, quan hệ nhân mạch tốt bụng, có khác phái trợ giúp lực. Tử so với ngọ tốt, thêm gặp ngôi sao may mắn tốt nhất nên ngoại đang phát triển, ngọ cung lạc hãm tắc chủ gian khổ.

Thiên đồng cánh cửa cực lớn tại sửu chưa, mặc dù tài năng ở ngoại gây dựng sự nghiệp, nhưng nhiều phiền não võ mồm, bận tâm lao lực, làm tốt cạnh tranh phân tranh.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, nhiều trưởng bối, bạn bè trợ giúp, bên ngoài yên ổn, phúc dày. Kiến Thiên Mã, có xuất ngoại vận, bằng không cả đời dời động cũng thế tương đối lớn.

★ liêm trinh

Miếu vượng ở nhà ngày ít, lúc đi ra ngoài nhiều, xuất ngoại hiểu rõ gần quý, người am hiểu nhân tế kết giao, có thể phát huy tài hoa, bên ngoài hương thành tựu sự nghiệp. Người nếu kinh thương, kiếm nhiều thủ cơ quan nhà nước hoặc công vụ cơ cấu tiền tài.

Thêm Kình Đà cập tam phương có ác sát củng hướng mà vô cát hiểu, chủ chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất, bên ngoài náo ở bên trong thu nhập tiền tài, thêm cát nhiều, có cự thương tới phúc, bên ngoài phát đạt. Gia sát hóa kị, khách tử tha hương.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, mệnh vô chính diệu, vội trong đặt chân, cũng chủ nhiều vô sự rỗi rãnh vội, nhiều xã giao cùng tửu sắc tài vận chi giao hướng, có khác phái tương trợ. Ra ngoài biến hóa lớn, phùng lộc tồn đắc tài lợi nhuận. Thêm Tứ Sát gian khổ, sát nhiều hóa kị chủ yểu thọ.

Liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, động bên trong có cát, xuất ngoại nhiều bạn tri kỷ hòa quý nhân tương trợ, cũng chủ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, gặp lộc tồn cập hóa lộc chủ bên ngoài phát đạt. Thêm Tứ Sát tuyển thị phi, thậm chí có quan phi hình trách.

Liêm trinh thất sát tại sửu chưa, chủ thay đổi thất thường, gặp hóa lộc hoặc tả hữu xương khúc Khôi Việt ra ngoài đại lợi, bằng không vất vả. Tương ngộ liêm trinh hóa kị hoặc cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, chủ ngoại ra hồi tàn tật, hoặc gặp tai nạn giao thông, lại thêm quan phủ, chủ ly hương hồi xứng, lao ngục tai ương.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, bên ngoài xảo nghệ an thân, bận tâm lao lực, chủ gian khổ duy sanh. Gặp Kình Đà hỏa linh gia hội, ra ngoài nhiều tai họa, sẽ kình dương thêm hỏa linh, hoặc hóa kị gặp hỏa, linh huyết quang tai nạn tổn thương, có tàu xe lật họa, chết vào ngoại đạo.

★ thiên phủ

Thiên phủ ở di chuyển, rõ ràng biểu hiện là xuất ngoại có quý nhân. Miếu vượng đại cát đại lợi, xuất ngoại vận khí tốt lương, mỗi được quý nhân đến đỡ, mọi việc đều thuận lợi, càng được chúng cát củng chiếu như ý phát đạt. Gia sát, tại ngoại địa có hại tài chi sự cập thị phi, nhưng có hóa giải. Phùng hóa kị đồng cung, chủ tổn hại tài.

★ Thái Âm

Thái Âm cũng chủ đa động, miếu vượng xuất ngoại gặp quý phát đạt, trả thêm nhân duyên, càng được khác phái trợ giúp lực, được chúng cát củng chiếu mọi việc đều thuận lợi, hóa quyền lộc có xuất ngoại vận. Hãm cung nhiều tuyển thị phi, khổ lao nhiều, thành tựu ít. Hãm cung gặp sát Kình Đà hỏa linh, sẽ gặp nhân âm mưu tính kế, mà phùng hóa kị tắc nhiều du lịch nghi thay đổi, võ mồm thị phi. Cung thân Thái Âm thủ di chuyển, chủ xa xứ hoặc tùy nương bái kế, ở hãm địa càng xác thực.

★ tham lang

Miếu vượng địa, náo ở bên trong hoành phát thu nhập tiền tài, phùng cát hóa tắc càng chủ tại ngoại địa đại phát tài, cũng có nhiều vui thích hưởng thụ. Bên ngoài lao lực, nhiều rượu và đồ nhắm giao tế xã giao, kết nhân duyên rộng lớn, có thể gặp khác phái giúp đỡ. Thêm hoa đào ngôi sao tắc tham hoa niệm rượu, dễ có dâm dục cử chỉ, như chơi gái, hẹn hò các loại, gia sát nhân mầu hoặc nữ nhân mà bạng châu họa. Thêm Tứ Sát không kiếp, kình dương, đà la, hóa kị, thiên hình, đại hao chư ác, cũng chủ gặp trộm cướp lược, năm xưa cung thiên di phùng tham lang cập ví dụ trên chư tinh, thả năm xưa đấy cung điền trạch không tốt, ắt gặp tiểu thâu.

★ cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn nãi võ mồm thị phi là tinh diệu, ra ngoài vận không tốt, bên ngoài chủ vất vả cố sức, bất an có thể an bình, vô cớ sinh tai họa, không thể có phát triển, cũng cùng người không thuận, kết thù kết oán, đã bị ác ý công kích. Nhập miếu vượng địa, phùng hóa lộc, hóa quyền hoặc cùng lộc tồn đồng cung, phương chủ may mắn đầy hứa hẹn, thanh danh biểu dương, đại phát tài lợi nhuận, duy vẫn phần lớn là bằng tài ăn nói mà được đến. Hãm địa lao khổ dị thường, hoặc bệnh tòng khẩu nhập, họa là từ ở miệng mà ra, thêm phần thị phi, phùng cánh cửa cực lớn hóa kị, hơn không lành, sợ gặp bất trắc họa. Thêm gặp Tứ Sát hao tổn kị chư ác vất vả cập thị phi việt quá mức, vô nhân tương trợ, cũng có tai nạn lớn, thậm chí phạm tội bỏ tù.

★ thiên tướng

Xuất ngoại nơi nơi được hoan nghênh, thường có người cùng đi theo, chính mình vui mừng làm náo động, thích xen vào chuyện của người khác. Miếu vượng mỗi được quý nhân đến đỡ, như ý phát đạt, mọi việc đều thuận lợi, cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả hữu, xương khúc Khôi Việt chúng ngôi sao may mắn đồng cung hoặc gia hội, có thăng quan tiến chức nhanh chóng vận khí. Thêm Tứ Sát không kiếp hình kị, vất vả kinh doanh, lại không thuận lợi.

★ thiên lương

Xã giao quảng, miếu vượng xuất ngoại bao gần quý, cũng được quý nhân đến đỡ, hoặc là trưởng bối trợ giúp, mà thành tựu phát đạt.”Thiên lương thêm cát tọa di chuyển, cự thương cao giả “, gặp cát hóa cũng ngôi sao may mắn, bên ngoài lấy được phú quý, là đại thương nhân mệnh, bằng không cũng tài nghệ nổi danh người này. Hãm địa tự lực vất vả, thêm thiên mã chủ bôn ba các nơi, thêm Tứ Sát không kiếp, cục diện không lớn, có nhiều bất lợi, năm xưa cung mệnh phùng, không thể đi xa.

★ thất sát

Bên ngoài ngày nhiều, cảnh ngộ biến hóa góc thường xuyên, trong vội vàng an thân, thiên mã đồng cung càng chủ xa xứ. Cùng lộc tồn, hóa lộc, xương khúc, giúp đỡ đồng cung gia hội, bên ngoài nên thanh danh, địa vị, tài phú. Thêm Tứ Sát không kiếp Hình Hao kị tuyệt, chủ lưu lạc chân trời, quan tâm không yên. Kình Đà đồng cung, nên quân nhân quan võ, nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít chỉ vì lao động chân tay người. Hỏa linh đồng cung, nên quân nhân, cảnh sát, nhân viên tư pháp các loại, quan võ cao chót vót, bằng không bên ngoài cũng đột phát của cải, nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít, chỉ vì nghèo khổ lao động hạng người. Cùng trời hình hoặc quan phủ đồng cung cũng chư hung tinh, bên ngoài hồi hung gặp nạn, chắc có lao ngục tai ương, thả chủ chết vào tha hương.

Phàm thất sát ở cung thiên di sẽ sát ( Tứ Sát, hóa kị, thiên hình ), sẽ gặp tai nạn xe cộ, nếu lại có quan phủ, Quan phù đồng cung, còn chủ có lao ngục tai ương.

★ phá quân

Chủ nhiều bên ngoài lao lực bôn ba, không được an bình. Vào miếu cô độc cố thủ một mình, bên ngoài Wanda, nhiều bằng chuyên trách kỹ thuật hoặc xảo nghệ bên ngoài dựng thân, được người kính trọng. Tí ngọ hai cung lành nhất, phùng lộc tồn cập hóa lộc, bên ngoài có thể lấy được lời nhiều, phát tài. Phá quân hóa quyền người, bên ngoài ở có uy quyền, bị người tới kính trọng lễ ngộ. Hãm địa chủ phí sức, bên ngoài không bình yên. Không thêm cát, bôn tẩu vô lực, thêm Tứ Sát trên đường tha hương, xảo nghệ sống qua. Phùng văn xương văn khúc vũ khúc gia hội, chủ vi diễn nghệ nhân viên, trằn trọc các nơi, cung mệnh tam phương vô cát, tắc không thể thành danh.

★ văn xương, văn khúc

Miếu vượng, xuất ngoại gặp quý phát đạt, lấy nghệ nổi danh hắn bang, thêm chúng cát thủ chiếu cũng chủ được tài, thêm Tứ Sát ít toại, hãm địa có tiểu nhân, phùng không kiếp hình kị chủ nghèo độc, bên ngoài khiếm an thà rằng, hao tổn tâm thần. Phùng hóa kị có ác danh bên ngoài, bị người công kích, hoặc cùng người có võ mồm, tranh đấu, quan phi, văn trong sách phiền toái.

★ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên khôi

Động ở bên trong mỗi được quý nhân trợ giúp, gặp dữ hóa lành, nhiều toại mà vượng phát. Thêm Tứ Sát chư ác, ông chủ nhỏ nhân không đủ, cũng chủ cùng người cạnh tranh.

Lộc tồn xuất ngoại áo lộc toại nguyện, có quý nhân mạnh mẽ tương trợ, được chúng cát thủ chiếu chủ phát tài. Thêm hỏa linh kiếp không chư ác, cùng người không thuận, vất vả nghề nghiệp.

★ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Đại cát hiện ra, ra ngoài mỗi lấy được cát vận, nhiều phùng thu hoạch ngoài ý muốn, cập quý nhân trợ giúp, lấy được tài phú, địa vị, thanh danh, có may mắn thành công vận khí.

★ kình dương, đà la

Vào miếu hội hợp cát diệu, bên ngoài cạnh tranh gặp đắt đến tài phát đạt. Hãm địa bôn tẩu vô lực, thêm hỏa linh không kiếp bao gồm ác cùng người bất hòa, trăm sự khó thành, thả gặp nạn họa.

★ đốm lửa, linh tinh

Cô độc cố thủ một mình cung thiên di, chủ phiêu bồng không chừng, thêm chúng cát thủ chiếu náo ở bên trong thu nhập tiền tài, khả phát vượng, nhưng vẫn chủ bên ngoài mịch cô độc. Hãm địa thêm Tứ Sát không kiếp tuyển thị phi, cùng người không thuận, mỗi sẽ có phi, có chí nan thân.

★ không trung, địa kiếp, hóa kị

Chủ nhân trời sanh tính chăm chỉ, cố chấp, nhưng vận khí không tốt, bên ngoài gian khổ, nhiều thị phi, khốn khổ, mọi việc uổng phí tâm lực, nan có thành công. Nếu cung mệnh tam phương có cát, vất vả về sau vẫn có một nửa thu hoạch.

★ thiên mã

Cả đời nhiều bôn ba, ra ngoài, lữ hành, di chuyển, viễn phó đất khách, dị quốc, đa số xa xứ người. Cùng ngôi sao may mắn đồng cung, động tắc mỗi khi thu lợi, cùng lộc tồn, hóa lộc đồng cung gia hội đất khách phát tài. Cung mệnh tam phương có cát người, cung thiên di có thiên mã, xuất ngoại vận tốt, thậm chí di dân hải ngoại.

Tử vi chư tinh ở cung thiên di đấy giải thích cặn kẽ

Sao thất sát ở cung thiên di

Sao thất sát ở cung thiên di, xuất ngoại ngày nhiều, ở nhà ngày ít, giống quân cảnh nhân viên thích hợp nhất sao thất sát có sát khí hòa uy quyền.

Sao thất sát ở cung thiên di, hòa vũ khúc đồng cung, đi ra khỏi nhà, đang động ở bên trong thủ tài.

Sao thất sát ở cung thiên di, hòa liêm trinh đồng cung, bên ngoài công tác mới có con đường phát tài.

Sao thất sát ở cung thiên di, hòa tử vi đồng cung, đi ra khỏi nhà làm công tác, vừa lòng đẹp ý.

Sao thất sát ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, cả ngày quan tâm không được an bình, hoặc là phiêu đãng thiên nhai, không có chỗ ở cố định.

Sao thiên đồng ở cung thiên di

Sao thiên đồng ở cung thiên di, xuất ngoại ở môn có thể được quý nhân tương trợ.

Sao thiên đồng ở cung thiên di, hòa cánh cửa cực lớn đồng cung, bên ngoài còn lại là lao tâm lao lực.

Sao thiên đồng ở cung thiên di, hòa Thái Âm đồng cung, bên ngoài tắc vất vả gấp bội cảm thấy cố hết sức.

Sao thiên đồng ở cung thiên di, hòa thiên lương đồng cung, bên ngoài có thể được quý nhân ưu ái.

Sao thiên đồng ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại hung tinh đồng cung, bên ngoài tắc mọi chuyện không.

Sao thiên phủ ở cung thiên di

Sao thiên phủ ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà gặp quý nhân trợ giúp. Mão tám tị

Sao thiên phủ ở cung thiên di, hòa sao tử vi đồng cung, bên ngoài tắc mọi chuyện như ý, có phúc báo. Khí hậu hôn

Sao thiên phủ ở cung thiên di, hòa liêm trinh vũ khúc đồng cung, xuất ngoại ở khu buôn bán việc buôn bán, mới có thể thành đại thương nhân. Tị thổ

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di, thiên tướng ngôi sao là phụ tá hoàng đế nhân tuyển tốt nhất, đi ra khỏi nhà dễ dàng đến quý nhân đề bạt, hòa sao tử vi đồng cung, kia liền càng không nói.

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di, hòa vũ khúc đồng cung, đi ra khỏi nhà kiếm tiền dễ dàng, sự nghiệp thành công.

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, đồng cung, dễ dàng trêu chọc thị phi, tiểu nhân hãm hại.

Sao thiên lương ở cung thiên di

Sao thiên lương ở cung thiên di, sao thiên lương cá tính hào sảng, đi ra khỏi nhà dễ dàng thân cận quý nhân, được đến trợ giúp thành tựu sự nghiệp.

Sao thiên lương ở cung thiên di, hòa sao thiên đồng đồng cung, phúc khí dày.

Sao thiên lương ở cung thiên di, hòa thiên cơ đồng cung, bên ngoài làm nghệ thuật công tác, đều có thuận theo thiên địa.

Sao thiên cơ ở cung thiên di

Sao thiên cơ ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà công tác tắc có thể gặp quý nhân tương trợ, ở nhà còn lại là phi không chừng.

Sao thiên cơ ở cung thiên di, hòa cánh cửa cực lớn đồng cung, trong công việc thuộc động phương diện so sánh may mắn.

Sao thiên cơ ở cung thiên di, hòa thiên lương đồng cung, bên ngoài tắc vừa lòng đẹp ý.

Sao thiên cơ ở cung thiên di, hòa Thái Âm đồng cung, đang bận rộn ở bên trong phải nhận được may mắn.

Sao thiên cơ ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại hung tinh đồng cung, bên ngoài công tác không được an bình, thị phi không ngừng.

Sao thái dương ở cung thiên di

Sao thái dương ở cung thiên di, nên bên ngoài công tác, thuộc loại động phương diện nhất có, tĩnh ngược lại không tốt.

Sao thái dương ở cung thiên di, hòa Thái Âm đồng cung, bên ngoài trong vội vàng có cát.

Sao thái dương ở cung thiên di, hòa cánh cửa cực lớn đồng cung, bên ngoài công tác lao tâm lao lực.

Sao thái dương ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp các loại hung tinh đồng cung, thể xác và tinh thần không được thanh nhàn, phiền não việc đặc biệt nhiều.

Sao Văn Khúc ở cung thiên di

Sao Văn Khúc ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà góc bị thân cận quý nhân, gặp ngôi sao may mắn đồng cung, góc dễ dàng phát tài.

Sao Văn Khúc ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa đồng cung, bên ngoài tắc mọi chuyện không như ý.

Sao văn xương ở cung thiên di

Sao văn xương ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà tắc có thể gặp quý nhân tương trợ.

Sao văn xương ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, bên ngoài tâm thần không được an bình.

Đốm lửa ở cung thiên di

Đốm lửa ở cung thiên di, xuất ngoại gặp ngôi sao may mắn tắc cát.

Đốm lửa ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, xuất ngoại tắc mọi chuyện không như ý.

Sao hữu bật ở cung thiên di

Sao hữu bật ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà góc dễ có được quý bang trợ, nhưng không đổi tĩnh thủ bổn phận.

Sao hữu bật ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, cùng người thích so sánh hơn thua.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung thiên di

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung thiên di, cánh cửa cực lớn nhiều thị phi, đi ra khỏi nhà dễ dàng trêu chọc thị phi.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, đó là không có như hồng thủy, càng mới có thể quan tòa triền tụng.

Sao tả phụ ở cung thiên di

Sao tả phụ ở cung thiên di, xuất ngoại trong công việc, có thể được quý nhân đến đỡ.

Sao tả phụ ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa đồng cung, thuộc hạ không đủ lại tuyển thị phi tranh miệng lưỡi.

Sao vũ khúc ở cung thiên di

Sao vũ khúc ở cung thiên di, xuất ngoại tài năng ở náo ở bên trong cầu tiến bước.

Sao vũ khúc ở cung thiên di, hòa tham lang đồng cung, bên ngoài công tác ngược lại có thể trở thành là kiếm tiền người làm ăn.

Sao vũ khúc ở cung thiên di, hòa thất sát, phá quân đồng cung, đi ra khỏi nhà thể xác và tinh thần câu không yên tĩnh.

Sao vũ khúc ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại hung tinh đồng cung, bên ngoài dễ dàng trêu chọc thị phi.

Sao đà la ở cung thiên di

Sao đà la ở cung thiên di, thêm cát ngôi sao xuất ngoại được gặp quý nhân phát tài.

Sao đà la ở cung thiên di, ở hãm địa, hơn nữa linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, nhiều tuyển thị phi, thuộc hạ người phần lớn không giúp, hoặc tìm không thấy nhân tài.

Sao phá quân ở cung thiên di

Sao phá quân ở cung thiên di, xuất ngoại tắc phí sức không được an bình, vào miếu tắc có thể bày ra tài nghệ.

Sao phá quân ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, ở tài nghệ trên đường ở bên trong muốn sống sống.

Sao phá quân ở cung thiên di, hơn nữa văn xương, văn khúc, vũ khúc, xuất ngoại còn lại là diễn viên hoặc bôn đi giang hồ người.

Tham lang tinh ở cung thiên di

Tham lang tinh ở cung thiên di, cô độc cố thủ một mình bản cung, đi ra khỏi nhà, còn lại là lao lực liều mình công tác, mới có thể kiếm tiến tiền của phi nghĩa. Hào xấu

Tham lang tinh ở cung Thiên di, hòa liêm trinh đồng cung, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa đồng cung, nghĩ kiếm miếng cơm ăn cũng rất khó. Mệnh

Tham lang tinh ở cung Thiên di, hòa vũ khúc đồng cung, có thể trở thành đại thương nhân, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp, hao tổn giết đồng cung, năm xưa lớn nhỏ hai hạn sẽ gặp phải cướp bóc vơ vét tài sản.

Sao tử vi ở cung thiên di

Sao tử vi ở cung thiên di, hòa tả phụ hữu bật đồng cung, xuất ngoại lại có quý nhân tương trợ đến đỡ.

Sao tử vi ở cung thiên di, hòa thiên phủ đồng cung, xuất ngoại tắc thông hành không bị ngăn trở.

Sao tử vi ở cung thiên di, hòa thiên tướng đồng cung, bên ngoài tắc có thể cầu tài.

Sao tử vi ở cung thiên di, hòa phá quân đồng cung, có thể được quý nhân ưu ái.

Sao tử vi ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh các loại hung tinh đồng cung, bên ngoài công tác không được an bình.

Sao liêm trinh ở cung thiên di

Sao liêm trinh ở cung thiên di, đi ra khỏi nhà có thể tiếp cận hiểu rõ quý nhân, ở nhà tắc nan có thể thấy đến.

Sao liêm trinh ở cung thiên di, hòa tham lang đồng cung, xuất ngoại tài năng ở náo trú chân sống qua.

Sao liêm trinh ở cung thiên di, hòa thất sát đồng cung, bên ngoài có thể quảng chiêu tài nguyên.

Sao liêm trinh ở cung thiên di, hòa thiên tướng đồng cung, bên ngoài chạy theo ở bên trong lấy được may mắn.

Sao liêm trinh ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la đồng cung, tam phương cũng có hung tinh, sẽ đột tử vu ngã tư đường.

Sao lộc tồn ở cung thiên di

Sao lộc tồn ở cung thiên di, xuất ngoại mọi chuyện vừa lòng đẹp ý.

Sao lộc tồn ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, linh tinh, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, cùng người ở chung có nhiều tranh luận, góc không thèm để ý.

Linh tinh ở cung thiên di

Linh tinh ở cung thiên di, cô độc cố thủ một mình xuất ngoại tắc bất an, thêm cát ngôi sao tắc náo nhiệt ở bên trong cầu tài.

Linh tinh ở cung thiên di, hơn nữa kình dương, đà la, đốm lửa, không trung, địa kiếp đồng cung, thường xuyên tuyển thị phi.

Sao kình dương ở cung thiên di

Sao kình dương ở cung thiên di, vào miếu, xuất ngoại tắc áo cơm không sứt mẻ, hòa ngôi sao may mắn đồng cung, ở náo nhiệt khu có cơ hội phát triển.

Sao kình dương ở cung thiên di, ở hãm địa, thuộc hạ người phần lớn không giúp, hoặc tìm không thấy nhân tài.

Tử vi đấu sổ phân tích di chuyển

Cung thiên di tỏ vẻ hoàn cảnh biến hóa đối vận thế ảnh hưởng, xem chức vị lên chức, ở lại, lữ hành cập xem cá nhân đích xã hội mới có thể cùng nhân tế đấy quan hệ biến hóa. Bình thường có tử vi, thái dương, vũ khúc, liêm trinh, thiên phủ, Thái Âm, thiên tướng, thiên lương, xương khúc, lộc tồn, hóa khoa, giúp đỡ, Khôi Việt người đại cát. Có thiên cơ, thiên đồng, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền người trung cát. Có tham lang, cánh cửa cực lớn, thất sát người hung, hữu Không Kiếp, hóa kị người hung.

Trở xuống phân tích cụ thể các ngôi sao ở cung thiên di biểu hiện ý nghĩa, lấy làm tham khảo:

1

Tử vi: cùng tả phụ, hữu bật đồng cung, chủ chịu trưởng bối chắc có lực giả đề bạt cập tài trợ mà mập ra.

Tử phủ: chủ bởi vì đổi đi nơi khác di chuyển mà hiểu rõ mập ra.

Tử tham: quý nhân đề bạt tương trợ, lao động phát tài.

Tử Tướng: ly hương triển khai tài hoa, phần đất bên ngoài mang tài vận.

Tử sát: xuất ngoại nguyện vọng có thể đạt tới.

Tử Phá: chủ chịu quý nhân được yêu quý, tiểu nhân oán hận.

( tử vi cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh cùng cấp cung, xuất ngoại không thể an bình. )

2

Thiên cơ: ly hương chịu quý nhân đến đỡ trợ giúp, ở nhà dễ phát sinh tranh cãi, thị phi không ngừng.

Cơ nguyệt: dũ bận rộn dũ may mắn.

Cơ cự: dũ vội dũ gặp cát tường.

Cơ lương: xuất ngoại xứng ý, nghệ thuật trên đường có thể phát huy tài hoa.

( thiên cơ cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể an bình. )

3

Thái dương: nên xuất ngoại cầu phát triển, không nên tĩnh thủ.

Nhật nguyệt: xuất ngoại trong vội vàng lấy được tài, nhiều phú quý.

Nhật cự: lao tâm lao lực, công tác làm nhiều công ít.

Ngày lương: xuất ngoại chịu quý nhân trợ giúp mà phát đạt.

( thái dương cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài thể xác và tinh thần không thanh nhàn. )

4

Vũ khúc: bên ngoài lao tâm lao lực, không nên tĩnh thủ, nên náo ở bên trong an thân.

Vũ phủ: trong vội vàng thủ tài, thành đại phú thương lượng.

Vũ Tham: chủ kinh thương thuận buồm xuôi gió mà thành cự phú.

Vũ Tướng: bên ngoài phát đạt phát tài.

Vũ sát: lao tâm lao lực, không được im lặng, nên động cầu cát.

Vũ phá: lao tâm lao lực, thể xác và tinh thần không thể an bình.

( vũ khúc cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài nên tuyển thị phi tranh cãi. )

5

Thiên đồng: ở dời động lúc, gặp quý nhân đến đỡ, mà phát đạt mập ra.

Đồng âm: vào miếu vượng tắc xuất ngoại tay không thành gia gây dựng sự nghiệp, hãm địa lúc lao khổ vất vả cần cù.

Đồng Cự: bên ngoài lao tâm lao lực.

Đồng lương: bên ngoài chịu trưởng bối viện trợ đến đỡ, phát đạt mập ra.

( thiên đồng cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể thích chí. )

6

Liêm trinh: không nghệ an ở trong nhà, ra ngoài cầu phát triển, mong muốn lớn có thành tựu.

Liêm Phủ: náo ở bên trong thủ tài, quê người thành cự thương.

Liêm Tham: ra ngoài trong vội vàng phát tài, nhưng không thể kéo dài.

Liêm tướng: vất vả cần cù cố gắng, thành công cơ hội khả kỳ.

Liêm Sát: quê người phí sức phát tài.

Liêm Phá: phần đất bên ngoài gần quý, lao tâm lao lực không thanh tâm.

( liêm trinh cùng kình dương, đà la đồng cung, tam phương gia hội giết người ngôi sao, có chết già với hắn hương tới hiện tượng. )

Thiên phủ: ra ngoài chịu quý nhân trợ giúp đề bạt. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, ra ngoài nên chú ý tài sản, sinh mệnh an toàn.

Thái Âm: vào miếu ra ngoài gặp quý, được địa vị danh dự cùng tài phú, hãm địa bị tuyển thị phi tai nạn.

Tham lang: bên ngoài lao khổ, náo ở bên trong tiến phẩm. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, năm xưa bị gây tai hoạ nan.

Cánh cửa cực lớn: cả đời vất vả không ổn định, bị tuyển thị phi, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp các loại càng thịnh.

Thiên tướng: quê người thành công đại phát triển.

Thiên lương: ra ngoài chịu quý nhân trợ giúp mà phát triển trở thành liền.

Thất sát: cả đời ở nhà ngày ít, bên ngoài ngày nhiều. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, cả đời lưu lạc cuộc sống, quan tâm không bình yên.

Phá quân: vào miếu bên ngoài phát đạt, hãm địa vất vả cần cù lao khổ quá ngày, không thể yên ổn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, xảo nghệ trên đường đi. Cùng văn xương, văn khúc đồng cung, biết võ khúc tức là diễn viên nổi tiếng.

Văn xương: bên ngoài gặp quý nhân mà phát đạt. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bên ngoài không thể an bình.

Văn khúc: bên ngoài gặp quý nhân mà phát đạt. Gặp ngôi sao may mắn chủ được tài, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, không thể được chí.

Giúp đỡ: trong lúc chủ động chịu quý nhân trợ giúp mập ra phát đạt, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng cấp cung, bị tuyển thị phi tranh cãi.

Khôi Việt: ra ngoài đại cát, tướng đến sinh hoạt cũng yên ổn.

Hóa lộc: đất khách phát tài.

Hóa quyền: đất khách đạt được bãi đất vị trí.

Hóa khoa: bên ngoài có công danh.

Hóa kị: bị ngăn trở rất nhiều, bất cứ chuyện gì cũng không thuận lợi, biến thiên ở bên trong bị sinh tranh cãi.

Lộc tồn: xuất ngoại phát tài mập ra, có thể đạt thành nguyện vọng, sẽ đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp cùng người bất hòa vất vả buôn bán.

Kình dương: vào miếu tắc sự nghiệp thành công, thêm cát ngôi sao, náo ở bên trong phát tài, hãm địa tắc vất vả cần cù lao khổ thất bại.

Đà la: hội cát ngôi sao ở đất khách, gặp quý nhân mà được tài. Hãm địa thêm đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp nhiều tuyển thị phi.

Đốm lửa: ra ngoài lao lực bôn ba, cuộc sống không bình yên, thêm cát ngôi sao náo ở bên trong thu nhập tiền tài, thêm kình dương, đà la các loại nhiều tuyển thị phi, ra ngoài không thể thích chí. Bất luận đồng cung sao nào, chủ nhiều cô độc phấn đấu, khuyết thiếu ngoại lực trợ giúp.

Linh tinh: có ngôi sao may mắn đồng cung, ra ngoài cát, thêm kình dương, đà la, không trung, địa kiếp, cả đời lao lực, nhiều tuyển thị phi.

Không trung, địa kiếp: bên ngoài bị tuyển thất bại, chưa gượng dậy nổi, thả tinh thần buồn rầu.

Thiên mã: ở nhà ngày ít, thường ra ngoài bôn ba.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, tắc nhiều thị phi hoặc thể xác và tinh thần bất an hoặc thất bại. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung thiên di quá độ gặp ngôi sao may mắn động tắc cát, gặp sát tinh động chắc có võ mồm thị phi hoặc điềm xấu.

Thế giới địa cầu thôn — luận đẩu số cung thiên di

Phương tiện giao thông nhật tân nguyệt khác đấy tiến bộ, nhanh chóng rút ngắn địa cầu cự ly, nếu là theo như trước mắt phi cơ tốc độ phi hành, bốn giờ có thể đến Nhật Bổn, giả sử máy bay tốc độ biến thành trước mắt bốn lần, vậy một giờ là có thể đến Nhật Bổn, vậy Nhật Bổn không khác nào đào viên đến Cơ Long có ý tứ là giống nhau. Rất nhanh phương tiện giao thông nhượng những người đấy tác động hỗ trợ càng thêm mật thiết, càng thêm dồn dập, nhưng cái này là chỉ cao kinh tế mực nước quốc gia mà nói, nếu là kinh tế lạc đơn vị đấy Phi Châu quốc gia, trên trời là có rất nhiều máy bay ở phi, nhưng dựng máy bay là mong muốn không thể so sánh sự kiện.

Cung thiên di là xem một cá nhân hay không vui vẻ xuất ngoại, có hay không có thiên tỷ hoặc du lịch gặp dịp, nhưng cũng phải nhìn thời đại bối cảnh, nông nghiệp xã hội thời đại tựa như hiện đại Phi Châu, cung thiên di dù cho, chính là đi đường dựng xe phần, chạy không được bao xa, đúng là chạy xa xa cũng không thấy phải có đại tác dụng. Đài loan đấy cuộc sống mực nước đã đạt lấy nhất định mực nước, phần lớn gia đình đều có xuất ngoại du lịch hoặc lưu học năng lực, vậy cung thiên di đấy tầm quan trọng liền trở nên cử chừng nặng nhẹ. Hiện đại lại biểu hiện treo suất đấy thương nghiệp thời đại, chỉ cần có người tốt mạch người tốt tế quan hệ, còn có tốt biểu hiện tốt thu vào, cung thiên di người không tốt chỉ có từ là kỹ thuật, sinh sản các loại công việc, thậm chí ngay cả hành chính đều không phải là thực thích hợp.

Cung thiên di ngay tại cung mệnh đấy đối diện, đối với cung mệnh không hề khả lờ đi đấy sức ảnh hưởng, có thừa giảm phần đích tác dụng, cung thiên di nếu là cát lợi tổ hợp, đúng là mệnh tạo bản tính có chút phản nghịch, nhưng ngoại tại hoàn cảnh hoặc gặp phải gặp dịp điểm đều là ngay mặt, mệnh tạo nên hội hiểu được thu liễm hoặc hội chịu hoàn cảnh đấy ảnh hưởng mà có điều trở nên; ngược lại cung mệnh tổ hợp không có gì không tốt, cung thiên di lại là sát tinh một đống, vậy một trung thực nhân trưởng thành ở hao phí hồng liễu lục đấy phức tạp hoàn cảnh, bất tri bất giác ở bên trong sản sinh chênh chếch tư tưởng, giảo trá rồi hơn nhiều.

Cung thiên di cũng thế mệnh tạo thứ hai cá tính, cũng được thuyết là tại trong nhà ngoại trừ cá tính, từ cung mệnh cùng cung thiên di ánh sao tính tổ hợp làm một một tương đối, ngươi liền rõ liệu mệnh tạo là vui hoan đãi trong nhà hoặc vui vẻ ra ngoài, cá tính là hướng nội hoặc hướng ngoại, cung mệnh cường với cung thiên di, mệnh tạo tại trong nhà phi thường có tự tin phi thường ổn định; phản chi mệnh tạo ở bên ngoài tương đối hoạt bát tích cực. Tối cực đoan là, cung mệnh không chủ tinh chắc có địa không, tiệt không, cung thiên di hữu hóa quyền hóa lộc ngôi sao, như thế điển hình nhất < ở nhà một cái trùng, xuất ngoại một cái long >; trái lại lại đây nếu, mệnh tạo ở nhà hô to gọi nhỏ, xuất ngoại nữu nữu niết niết.

Cung thiên di mạnh nhân đương nhiên liền thích hợp ly hương rồi, rời khỏi cố hương sau này, hội dần dần đã bị cung thiên di chòm sao tổ hợp đấy ảnh hưởng, tính cách trở nên tích cực tiến thủ, nhất là cung thiên di có thiên khôi ngôi sao hoặc sao hóa khoa, phải rời khỏi cố hương đệ mới sẽ gặp phải quý nhân, nếu vẫn giữ ở cố hương địa, phát triển gặp dịp liền vất vả một điểm thành tựu nhỏ một chút, đây cũng là chúng ta muốn chết tạo chú rõ ràng nơi sinh đấy nguyên nhân, ; giả sử cung thiên di không lành, đang mệnh tạo ra ngoài lúc thị phi tích tụ ngày một lớn, dễ dàng đụng tới không như ý đấy gặp dịp, vậy mệnh tạo nếu ra ngoài phát triển, không nhất định phải đến lão niên mới lá rụng về cội, mỗ một đại nạn cung thiên di lại có sát tinh hoặc sao hóa kị lúc liền cáo lão còn hương rồi.

Vậy bản mạng cung thiên di tốt đẹp chính là nhân, đang mỗ một đại nạn cung thiên di hữu hóa lộc ngôi sao hoặc hóa quyền ngôi sao lúc liền sẽ có di dân gặp dịp, nếu khi ấy hoàn cảnh cho phép, liền sẽ có di dân cử động, đối với mệnh tạo mà nói là ngay mặt chọn lựa, hơn nữa mới có thể lạc địa sinh căn. Giả sử bản mạng đấy cung thiên di không có hóa cát, ở đọc sách niên kỉ linh cung thiên di là cát lợi, có thể xuất ngoại lưu học là tốt nhất, ít nhất cũng phải tuyển chọn cố hương ngoại trừ trường học, mới phải sáng suốt chọn lựa.

Chúng ta tham gia vui mừng khánh yến hội lúc có thể chú ý một chút, một ít người chiếc đũa không có gì động, nhưng thật ra cầm lấy chén rượu hoặc nước trái cây bốn bề mời rượu pha trò, nói chút tiếp khách thoại, những người này chính là cung thiên di tổ hợp tương đương người tốt, vui vẻ giao tế tiếp khách, vui vẻ marketing chính mình, rất dễ dàng nhận ra bạn mới, nhưng mọi người đều biết, tiếp khách lên bằng hữu không cần thiết là có thể thâm giao, có lúc thậm chí chỉ là một mặt tới duyên mà thôi, do đó cung thiên di sở quen người là thuộc loại gật đầu chi giao, chân chính lui tới bằng hữu thiết yếu dùng cung nô bộc để quyết định mới đúng, cung thiên di may mắn cung nô bộc không lành, tỏ vẻ mệnh tạo nhìn như bằng hữu khắp thiên hạ, kỳ thật tri kỷ không cơ nhân; cung thiên di không lành cung nô bộc cát lợi nhân, thực không hoan hỉ giao tế tiếp khách mặt người không rộng, nhưng có không ít mổ bụng tương kiến đấy chí bạn bè.

Cung thiên di mặt khác một tác dụng cũng đại biểu mệnh làm ra bên ngoài an nguy trạng huống, bất kể là cổ là nay đều trọng yếu phi thường, hiện đại càng có thể dùng để quan sát hay không sẽ phát sinh tai nạn xe trạng huống, nhưng cũng không chỉ là xem tai nạn xe mà thôi, phàm là tại trong nhà ngoại trừ họa hại đều bao hàm ở bên trong, tỷ như ngâm nước, núi khó, tai nạn trên không, bị gạt, lạn hoa đào, đánh nhau, tranh chấp các loại, tỷ như < vũ khúc kị, kình dương >< cự môn kị, kình dương > chủ tai nạn xe, < liêm trinh kị, kình dương > chủ tai nạn xe linh khác sự kiện, màu hồng phấn tranh chấp các loại, tham lang kị chủ lạn hoa đào, tham lang kị, đà la chính là mầu khó .”.”,

Bây giờ đài loan một mảnh không cảnh khí, có rất nhiều trung niên nhân gặp phải lần thứ hai chuyển nghiệp, giả sử cung thiên di không phải người quá tốt, trong nhà lại có nông ruộng đất địa, không bằng quay về cố hương kinh doanh tốt bền nông nghiệp, hoặc khai một gian cá tính hóa chủ đề nhà hàng hoặc thô no ăn vặt, phải biết là vẫn không tệ đấy.

Tất cả mọi người nói người trẻ tuổi phải biết đến đại đô thị sấm một sấm, ra ngoài quốc nhìn một cái, nếu như là học tập kinh nghiệm hoặc kiến thức kiến thức, thì không thể chỉ trích nặng, nhưng cũng không là mỗi người đều thích hợp ra ngoài địa phát triển, mỗi người chỉ cần là được nó sở, đều là tốt đẹp chính là.

Cung thiên di tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Bị xuất ngoại hoặc xuất ngoại, quê người phát triển xem cung thiên di, cung tử nữ.

1, tứ hóa năm sinh ở cung thiên di hoặc cung tử nữ.

2, cung mệnh tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ.

3, điền trạch tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ.

4, cung thiên di tứ hóa đến cung tử nữ hoặc cung tử nữ tứ hóa đến cung thiên di.

5, can năm sinh lai nhân cung ở cung thiên di.

6, can năm sinh lai nhân cung tại tử nữ cung. (* hoa đào nhân duyên kiếm tiền, kiếm hoa đào nhân duyên tài, trọng giao tế xã giao, chủ công quan ngành sản xuất, ca ảnh nghiệp cũng coi như )

Cung thiên di có tự hóa: người đang ngoại tâm ở nhà, đi ra ngoài lại nghĩ trở về.

Đẩu quân tại tí, điền, mệnh, thiên phùng tự hóa ly tâm, hướng tâm: chủ dịch mã chuyển nhà.

Hóa kỵ năm sinh ở cung thiên di, cung tử nữ, hóa kị nhập cung thiên di. Cung tử nữ: xuất ngoại dễ có thị phi khóe miệng, dễ phạm tiểu nhân hoặc quý nhân ít.

Tứ hóa năm sinh tọa thìn, tuất, xấu, chưa, khả hướng đại lục phát triển, nhân thìn. Tuất, xấu, chưa làm trung ương thổ. Tham khảo tứ hóa cát hung.

Cung thiên di có năm sinh quyền, kị hoặc tự hóa quyền, kị: khách tử tha hương. Chính là kỳ môn độn giáp ( nghiệp chướng kị ) ở cung thiên di đồng thể luận ( xấu, mão cung tử môn vị trí ), thiếu niên vận không tốt, dễ có tai ách.

Phu cung mệnh, cung thiên di có ly tâm hoặc hướng tâm thành quyền, kị giống nhau hiểu: dễ có huyết quang tai ách.

[ cung quan lộc tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Năm sinh hơi thở ở cung quan lộc: nên đi làm hoặc làm tiền mặt sinh ý, trọng sự nghiệp, không nặng vợ chồng ( kị hướng cung phu thê ), thi cử vận không tốt, học ở trường vận không tốt.

Hóa khoa năm sinh, lộc ở cung quan lộc: công tác thoải mái, thi cử vận tốt, học ở trường vận tốt ( tham khảo đại nạn cung phu thê, cung quan lộc )

Hóa quyền năm sinh ở cung quan lộc: kỹ năng chuyên nghiệp, trách nhiệm nặng, thiên hướng lao động, dân đi làm bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung mệnh: có sự nghiệp, có công việc.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu: hướng cung tật ách, vô chính nghiệp, không việc làm, đầu tư sự nghiệp dịch chu chuyển mất linh

Nhập cung thiên di: hướng cung mệnh, chơi bời lêu lổng, tự do nghiệp, thất nghiệp.

Nhập cung tật ách: cùng nhập cung phụ mẫu cùng hiểu.

Cung quan lộc tự hóa: sự nghiệp không ổn định, hay thay đổi hóa, công tác thuộc tự do nghiệp.

Cung quan lộc có năm sinh quyền hoặc tự hóa quyền: dễ dàng lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( quyền ) nhập mệnh cung, cung phụ mẫu, cung tật ách: trách nhiệm nặng, bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( lộc, quyền, khoa ) nhập cung điền trạch: có thể làm mặt tiền cửa hàng sinh ý, sinh sản nghiệp. Tham khảo tính chất sao ngành sản xuất.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung điền trạch: đi làm tốt hơn, nếu cung điền trạch lại gặp tự hóa làm không lâu dài, điền trạch nhiều biến động hoặc chuyển nhà.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phụ mẫu: nhà nước phục vụ, phùng tự hóa làm không lâu dài.

Đến cung tật ách: tư nhân công ty, tự do nghiệp.

Đến cung phúc đức: giống nhau vi tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phu thê, cung điền trạch, cung mệnh, cung tật ách: dễ có gặp ở ngoài, rìa ngoài quấy nhiễu, phùng hoa đào ngôi sao tăng mạnh.

Tứ hóa lộc: sương sớm hoa đào, ăn nhịp với nhau, vỗ tức tán, sẽ không nhận thương tổn.

Tứ hóa quyền: bá đạo, lòng ham chiếm hữu khá mạnh ( nữ tính bị bị thương tổn, gặp mặt không nhận người ). Khả tham khảo đại nạn.

Tứ hóa khoa: chủ phong tình, trọng cảm tình, sẽ không tổn thương.

Tứ hóa kị: chủ dây dưa không rõ, dễ có thị phi, tạ đoạn ti liên không đổi đoạn.

Nữ nhân cung quan lộc cũng thế sau khi kết hôn vợ chồng đối đãi cung, có hay không có gặp ở ngoài cũng thế xem cung quan lộc.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tử nữ: bị bên ngoài Kim ốc tàng kiều ( dấu diếm hoa đào ) không dám công khai, không trùng tên phân, trong công tác có thể làm giải trí sự nghiệp, đầu tư cổ đông, làm nhân duyên ngành sản xuất, phùng tự hóa hay thay đổi hóa, không lâu dài.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung điền trạch, cung tật ách: gặp ở ngoài tới khác phái sẽ công khai yêu cầu danh phận.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tài bạch: dễ có tài vụ quay vòng ( tiền mặt linh hoạt sử dụng ).

Tứ hóa đến cung thiên di: sự nghiệp bên ngoài, công tác bên ngoài, đi làm người bị đi công tác.

Tứ hóa ( kị ) nhập cung thiên di: hướng cung mệnh, vận đường không tốt, bị thất nghiệp. ( đại nạn, năm xưa giống nhau )

Tứ hóa đến cung nô bộc: cùng bạn cộng đồng gây dựng sự nghiệp hoặc mình là lão bản mời công nhân, phùng tự hóa mời công nhân lưu động tính rất lớn, cùng bạn kết phường không lâu dài, công nhân phản kháng tâm mạnh không trợ giúp.

Cung quan lộc tứ hóa nhập cung tài bạch hoặc cung tài bạch tứ hóa nhập cung quan lộc: có tiền đã nghĩ đầu tư, nhưng cần xem thêm đại nạn cát hung hay không khả đầu tư.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phúc đức: sự nghiệp tùy tâm sở dục, thiên hướng tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phúc đức: hướng cung tài bạch, kiếm tiền vất vả, dễ tổn tài.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu, cung tật ách: đầu tư sự nghiệp bị đóng cửa, quay vòng mất linh.

Cổ nếu như phu thê cung, cung quan lộc có tướng đúng quyền: lớn, tiểu lão bà tranh chấp, cãi nhau. ( quyền, kị giống nhau hiểu )

Đại luận mệnh hướng cần lấy năm sinh cung mệnh tìm tứ hóa, lai nhân cung. Lệ: cung mệnh có tham lang ( kị )

Kỷ cung tử nữ có tham lang hóa quyền: tương lai đứa con sẽ đến quản ngài.

Mậu làm cung tài bạch có tham lang hóa lộc: tài lai tài đi, tiền mặt vận dụng, không còn tử tiễn.

Nữ sinh năm cha mẹ cung vi ngân hàng, cung tật ách vi địa dưới ngân hàng tư nhân mà nói.

Thái Âm hóa lộc ở cung mệnh, cung quan lộc: nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, nhân duyên tốt.

Nam mệnh dễ có được nữ tính trợ giúp, cũng dễ phạm hoa đào.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button