Tử vi

Cung Tí Ngọ và Bàng Tinh

Cung Tí Ngọ và Bàng Tinh

Với cung Tí Ngọ các bàng tinh cư tại đây thường không đủ bộ. Xét với các cát tinh trong lục cát tinh gồm Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc. Bộ sao Khôi Việt ở tuổi Ất Kỷ với tam hợp Thân Tí Thìn và tuổi Tân với tam hợp tại Dần Ngọ Tuất. Ở đây bộ Khôi Việt luôn tam hợp vì vậy khi cư tại Mệnh luận tính chất đầy đủ của bộ sao này. Với bộ sao Xương Khúc mang ý nghĩa văn tinh chủ sự hiểu biết và tìm tòi nghiên cứu kiến thức không thể đủ bộ khi cư tại cung này. Ở đây có thể gặp trường hợp Xương Khúc cư tại Ngọ Thân hoặc Tí Dần. Cách Xương Khúc tại đây cần định nghĩa tính chất riêng biệt của từng sao để tránh nhầm lẫn khi luận đoán. Văn Xương chủ sự thẳng thắn, đơn giản chủ quan trọng cốt lõi, nghe theo những kiến thức học được trong sách vở. Văn Khúc mang ý nghĩa sự nho nhã, tính ưa thích sự cầu kỳ trong cách tiếp cận, mang ý nghĩa gần với nghệ thuật. Hai sao này khi hợp cách đều có những ưu điểm riêng rất hay. Như nâng tầm một việc như khả năng dụng binh lên mức nghệ thuật là Văn Khúc. Nếu ở mức độ tinh tế đơn giản mà hiệu quả là Văn Xương. Nhìn chung Xương Khúc tọa thủ tại bản cung hóa giải tính sát của Sát Tinh để biến đổi thành sự ham học hỏi, hiểu biết văn cách. Tuy nhiên khi cư tại cung Tí Ngọ phối hợp với các bố cục Chính Tinh chưa hoàn chỉnh vì không đầy đủ hai sao tọa thủ bổ sung ý nghĩa cho các cách cục. Với cách Xương Khúc cư Tí Ngọ không luận theo ý nghĩa cả bộ Xương Khúc. Hai sao Tả Hữu cư tại Tí Ngọ cũng ở vị trí cách một cung với trường hợp tại Tí Dần và Ngọ Thân.

Cách Tả Hữu hay gọi đầy đủ là Tả Phụ và Hữu Bật cư tại bản cung trong trường hợp này tính chất khác biệt nhau rõ rệ. Với Tả Phụ thường được luận thiên về lời nói, kiến thức tiếp thu về văn cách. Tả Phụ đi liền với lời khuyên răn, phò tá, trợ giúp bằng những ngôn ngữ khác với Hữu Bật. Sao Hữu Bật khi tọa ở cung Tí Ngọ không gặp Tả Phụ mang ý nghĩa trợ giúp bằng hành động, bằng sự tác động bằng hành vi cụ thể, không như Tả Phụ cung cấp lời khuyên. Hữu Bật vì vậy thường hợp với cách cục võ cách, cũng hợp với sao Thiên Tướng là cách vì sự tương trợ mà ra mặt bằng hành động không phải bằng lời nói nếu Thiên Tướng đồng cung với Hữu Bật. Khi có cả bộ Phụ Bật thì ý nghĩa luận có cả hai tính chất này và biến đổi phối hợp với chính tinh tại bản cung mỗi sao tọa thủ. Trong trường hợp độc tọa tính chất của mỗi sao có tại cung Tí Ngọ rõ ràng hơn và phải đợi đến hạn có sao còn lại mới phát huy đầy đủ tính chất của cả bộ sao. Phụ Bật hay Xương Khúc ở tại đây có cách giáp ở cung Sửu Mùi. Cách giáp này khá hay vì bản cung Giáp đồng thời ở vị trí nhị hợp tính chất mạnh. Cung Nhị hợp thể hiện mối liên quan mang tính tương trợ hoặc thù ghét tới bản mệnh, là nguyên nhân ảnh hưởng tới tính cách của bản thân. Mệnh có bộ Xương Khúc hay Tả Hữu tại cung nhị hợp biểu hiện sự tác động của người thân trong nhà tới tính cách của mệnh tạo, không hoàn toàn mang ý nghĩa hay. Như một trường hợp nếu mệnh an tại Mùi có cách giáp Xương Khúc tại cung Ngọ Dần thì dễ gặp bộ Không Kiếp tai họa tạo cường cung phối hợp thêm với sát tinh khiến cách cục trở nên xấu. Tuy nhiên khi xét về văn học, hiểu biết thì người này được tiếp thu bởi người thân khá nhiều khi thuở nhỏ, dễ thành công hơn với việc không giáp. Với cung Tí Ngọ do các Chính Tinh ở thế độc lập tọa thủ mang tính cách làm chủ bản thân, khả năng khai sáng lớn nên các bàng tinh đóng tại các cung này cũng trở nên quan trọng trong việc thành bại của cách cục, đặc biệt với lục cát tinh và lục sát.

Bạn đang xem: Cung Tí Ngọ và Bàng Tinh

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung Tí Ngọ và Bàng Tinh

Cung Tí Ngọ và Bàng Tinh

Với cung Tí Ngọ các bàng tinh cư tại đây thường không đủ bộ. Xét với các cát tinh trong lục cát tinh gồm Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc. Bộ sao Khôi Việt ở tuổi Ất Kỷ với tam hợp Thân Tí Thìn và tuổi Tân với tam hợp tại Dần Ngọ Tuất. Ở đây bộ Khôi Việt luôn tam hợp vì vậy khi cư tại Mệnh luận tính chất đầy đủ của bộ sao này. Với bộ sao Xương Khúc mang ý nghĩa văn tinh chủ sự hiểu biết và tìm tòi nghiên cứu kiến thức không thể đủ bộ khi cư tại cung này. Ở đây có thể gặp trường hợp Xương Khúc cư tại Ngọ Thân hoặc Tí Dần. Cách Xương Khúc tại đây cần định nghĩa tính chất riêng biệt của từng sao để tránh nhầm lẫn khi luận đoán. Văn Xương chủ sự thẳng thắn, đơn giản chủ quan trọng cốt lõi, nghe theo những kiến thức học được trong sách vở. Văn Khúc mang ý nghĩa sự nho nhã, tính ưa thích sự cầu kỳ trong cách tiếp cận, mang ý nghĩa gần với nghệ thuật. Hai sao này khi hợp cách đều có những ưu điểm riêng rất hay. Như nâng tầm một việc như khả năng dụng binh lên mức nghệ thuật là Văn Khúc. Nếu ở mức độ tinh tế đơn giản mà hiệu quả là Văn Xương. Nhìn chung Xương Khúc tọa thủ tại bản cung hóa giải tính sát của Sát Tinh để biến đổi thành sự ham học hỏi, hiểu biết văn cách. Tuy nhiên khi cư tại cung Tí Ngọ phối hợp với các bố cục Chính Tinh chưa hoàn chỉnh vì không đầy đủ hai sao tọa thủ bổ sung ý nghĩa cho các cách cục. Với cách Xương Khúc cư Tí Ngọ không luận theo ý nghĩa cả bộ Xương Khúc. Hai sao Tả Hữu cư tại Tí Ngọ cũng ở vị trí cách một cung với trường hợp tại Tí Dần và Ngọ Thân.

Cách Tả Hữu hay gọi đầy đủ là Tả Phụ và Hữu Bật cư tại bản cung trong trường hợp này tính chất khác biệt nhau rõ rệ. Với Tả Phụ thường được luận thiên về lời nói, kiến thức tiếp thu về văn cách. Tả Phụ đi liền với lời khuyên răn, phò tá, trợ giúp bằng những ngôn ngữ khác với Hữu Bật. Sao Hữu Bật khi tọa ở cung Tí Ngọ không gặp Tả Phụ mang ý nghĩa trợ giúp bằng hành động, bằng sự tác động bằng hành vi cụ thể, không như Tả Phụ cung cấp lời khuyên. Hữu Bật vì vậy thường hợp với cách cục võ cách, cũng hợp với sao Thiên Tướng là cách vì sự tương trợ mà ra mặt bằng hành động không phải bằng lời nói nếu Thiên Tướng đồng cung với Hữu Bật. Khi có cả bộ Phụ Bật thì ý nghĩa luận có cả hai tính chất này và biến đổi phối hợp với chính tinh tại bản cung mỗi sao tọa thủ. Trong trường hợp độc tọa tính chất của mỗi sao có tại cung Tí Ngọ rõ ràng hơn và phải đợi đến hạn có sao còn lại mới phát huy đầy đủ tính chất của cả bộ sao. Phụ Bật hay Xương Khúc ở tại đây có cách giáp ở cung Sửu Mùi. Cách giáp này khá hay vì bản cung Giáp đồng thời ở vị trí nhị hợp tính chất mạnh. Cung Nhị hợp thể hiện mối liên quan mang tính tương trợ hoặc thù ghét tới bản mệnh, là nguyên nhân ảnh hưởng tới tính cách của bản thân. Mệnh có bộ Xương Khúc hay Tả Hữu tại cung nhị hợp biểu hiện sự tác động của người thân trong nhà tới tính cách của mệnh tạo, không hoàn toàn mang ý nghĩa hay. Như một trường hợp nếu mệnh an tại Mùi có cách giáp Xương Khúc tại cung Ngọ Dần thì dễ gặp bộ Không Kiếp tai họa tạo cường cung phối hợp thêm với sát tinh khiến cách cục trở nên xấu. Tuy nhiên khi xét về văn học, hiểu biết thì người này được tiếp thu bởi người thân khá nhiều khi thuở nhỏ, dễ thành công hơn với việc không giáp. Với cung Tí Ngọ do các Chính Tinh ở thế độc lập tọa thủ mang tính cách làm chủ bản thân, khả năng khai sáng lớn nên các bàng tinh đóng tại các cung này cũng trở nên quan trọng trong việc thành bại của cách cục, đặc biệt với lục cát tinh và lục sát.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button