Tử vi

Cung vị trọng điệp → Thể cùng dùng chi quan hệ → Cung lục thân hướng khắc → Lộc ( duyến ) quyền ( nghiệp ) khoa ( tình ) kị ( trái )→ Lộc ( nguyên nhân ) quyền ( duyến biến ) khoa ( duyến tục ) kị ( duyên diệt ) Hình thượng học cùng hình tan học →

 

Đầy đủ vận mệnh học → thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba đại bộ phận

1 thiên thời —— vận mệnh, chiếm 50%( cơ hội )

Bạn đang xem: Cung vị trọng điệp → Thể cùng dùng chi quan hệ → Cung lục thân hướng khắc → Lộc ( duyến ) quyền ( nghiệp ) khoa ( tình ) kị ( trái )→ Lộc ( nguyên nhân ) quyền ( duyến biến ) khoa ( duyến tục ) kị ( duyên diệt ) Hình thượng học cùng hình tan học →

2 địa lợi —— địa lý, chiếm 25%( điều kiện )

3 nhân hòa —— điều kiện, chiếm 25%( cố gắng )

Thuyết minh sự thành công ấy, nhất định trải qua cố gắng, nhưng cố gắng người, không nhất định có điều kiện thành công, tối đa chỉ là cái dân đi làm thôi. . .

Chỉ có vốn có đầy đủ cơ hội + điều kiện + cố gắng = thành công

Vận mệnh cùng địa lý chỗ khác biệt →

Vận mệnh người nãi nắm giữ nhân sinh đỉnh phong, phong phú nhân sinh thấp triều

Địa lý người nãi chiếm cứ mạnh mẽ nhất vị đưa, đầy đủ lợi dụng không gian

Vận mệnh → là luận vận học vấn

1 biết trước nhân, sự, vật thời gian cùng cát hung

2 kiếm tiền, ngoài ý muốn, đưa sinh, hoa đào… Các loại thời không, từ đâu năm lên tới năm nào ngăn

Địa lý → vị trí địa lý đấy cát hung

1 phổ lý Trương gia, văn xương vị trí tại WC, sau phòng có vách núi đen, 60 năm trước đã có bác sĩ ba người, thạc sĩ 4 nhân

2 nước ngọt ba mươi năm cửa hiệu lâu đời nhà ăn, trên cửa nhà vệ sinh để đặt thần minh vị trí, lại một năm lãi ròng mấy trăm vạn nguyên

Kiếp trước tinh thần →

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc

Cung lục thân →

Cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung nô bộc, cung phụ mẫu

Sáu cung dương →

Cung mệnh, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung quan lộc, cung phúc đức

Sáu cung âm →

Cung huynh đệ, cung tử nữ, cung tật ách, cung nô bộc, cung điền trạch, cung phụ mẫu

Sáu nội cung →

Cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc, cung tật ách, cung điền trạch, cung phúc đức

Sáu ngoại cung →

Cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung thiên di, cung nô bộc, cung phụ mẫu

Bốn lục hợp thiên tâm →

Tứ hóa: lộc quyền khoa kị

Lục hào: lộc quyền, lộc khoa, lộc kị, quyền khoa, quyền kị, khoa kị

Lai nhân cung →

Vi kiếp trước chưa hết nhân duyên, là quá khứ nhân duyên đấy lúc đến đường

Lộc kị tổ → kim ( lộc ) thủy ( kị ) một nhà

Quyền khoa tổ → mộc ( khoa ) hỏa ( quyền ) đồng nguyên


Thiên địa nhân tam bàn → tại thiên thành tượng, trên mặt đất thành hình, ở nhân được việc

Tức luận mệnh phải một lần linh hoạt sử dụng ba loại mệnh bàn ( bản mạng, đại nạn, năm xưa ), mới tính hoàn chỉnh đấy luận mệnh học vấn

1 bản mạng, đại nạn, năm xưa làm một tổ

2 lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời làm một tổ

3 luận năm xưa → đại nạn hóa nhập bản mạng, ứng với chính là năm xưa

4 luận lưu nguyệt → năm xưa hóa nhập đại nạn, ứng với chính là lưu nguyệt

Cung vị trọng điệp →

1 tỷ như hóa lộc ở vở, thiên mệnh → tỏ vẻ đại hạn này có con nữ nhân, hoa đào

2 tỷ như hóa quyền ở bản quan, đại tật → tỏ vẻ đại hạn này công tác việc phải tự làm

3 tỷ như hóa khoa ở bổn điền, lớn thiên → tỏ vẻ đại hạn này bên ngoài cấu không mua nổi sinh

4 tỷ như hóa kị ở bản tật, thầy thuốc → tỏ vẻ đại hạn này vợ chồng vô duyên nhân duyên

Thể cùng dùng chi quan hệ →

Dùng hướng thể → đại quan hóa kị hướng bản quan, tỏ vẻ đại nạn tới Quan lộc xảy ra vấn đề

Thể hướng dùng → bản quan hóa kị hướng đại quan, tỏ vẻ đại hạn này tới Quan lộc có biến hóa, thứ hung

Cung lục thân hướng khắc →

Cung mệnh hóa kị nhập cung quan lộc hướng cung phu thê, tỏ vẻ cùng phối ngẫu vô duyên

Cung tử nữ hóa kị nhập cung thiên di hướng cung mệnh, tỏ vẻ cùng đứa con vô duyên

Lộc ( duyến ) quyền ( nghiệp ) khoa ( tình ) kị ( trái )→

1 hóa lộc ở nô → cùng bạn hữu duyên

2 hóa quyền ở tài → khiếm kiếm tiền nghiệp

3 hóa khoa ở mệnh → ta rất trọng tình cảm

4 hóa kị tại tí → khiếm đứa con đấy trái

Lộc ( nguyên nhân ) quyền ( duyến biến ) khoa ( duyến tục ) kị ( duyên diệt )

1 hóa lộc ở Huynh → khác phái nhân duyên sẽ nguyên nhân

2 hóa quyền ở nô → bằng hữu nhân duyên biết biến hóa

3 hóa khoa ở phúc → công tác vận thế sẽ kéo dài

4 hóa kị ở Quan → sự nghiệp vận thế sẽ chấm dứt

Hình thượng học cùng hình tan học →

Hình thượng học → thiên mệnh vốn có đầy đủ

Bản mạng cung tài bạch hóa quyền năm sinh, tỏ vẻ đây một đời người rất biết kiếm tiền, không phải lão bản mệnh chính là chủ quản cách.

Hình tan học → hành vận đi đến

Bản mạng cung tài bạch hóa quyền năm sinh, hành vận đi đến đệ 5 đại hạn thời gian, tỏ vẻ mệnh chủ đã kiếm được tiễn, không phải lão bản, chính là chủ quản.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung vị trọng điệp →

Thể cùng dùng chi quan hệ →

Cung lục thân hướng khắc →

Lộc ( duyến ) quyền ( nghiệp ) khoa ( tình ) kị ( trái )→

Lộc ( nguyên nhân ) quyền ( duyến biến ) khoa ( duyến tục ) kị ( duyên diệt )

Hình thượng học cùng hình tan học →

 

Đầy đủ vận mệnh học → thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba đại bộ phận

1 thiên thời —— vận mệnh, chiếm 50%( cơ hội )

2 địa lợi —— địa lý, chiếm 25%( điều kiện )

3 nhân hòa —— điều kiện, chiếm 25%( cố gắng )

Thuyết minh sự thành công ấy, nhất định trải qua cố gắng, nhưng cố gắng người, không nhất định có điều kiện thành công, tối đa chỉ là cái dân đi làm thôi. . .

Chỉ có vốn có đầy đủ cơ hội + điều kiện + cố gắng = thành công

Vận mệnh cùng địa lý chỗ khác biệt →

Vận mệnh người nãi nắm giữ nhân sinh đỉnh phong, phong phú nhân sinh thấp triều

Địa lý người nãi chiếm cứ mạnh mẽ nhất vị đưa, đầy đủ lợi dụng không gian

Vận mệnh → là luận vận học vấn

1 biết trước nhân, sự, vật thời gian cùng cát hung

2 kiếm tiền, ngoài ý muốn, đưa sinh, hoa đào… Các loại thời không, từ đâu năm lên tới năm nào ngăn

Địa lý → vị trí địa lý đấy cát hung

1 phổ lý Trương gia, văn xương vị trí tại WC, sau phòng có vách núi đen, 60 năm trước đã có bác sĩ ba người, thạc sĩ 4 nhân

2 nước ngọt ba mươi năm cửa hiệu lâu đời nhà ăn, trên cửa nhà vệ sinh để đặt thần minh vị trí, lại một năm lãi ròng mấy trăm vạn nguyên

Kiếp trước tinh thần →

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc

Cung lục thân →

Cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung nô bộc, cung phụ mẫu

Sáu cung dương →

Cung mệnh, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung quan lộc, cung phúc đức

Sáu cung âm →

Cung huynh đệ, cung tử nữ, cung tật ách, cung nô bộc, cung điền trạch, cung phụ mẫu

Sáu nội cung →

Cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc, cung tật ách, cung điền trạch, cung phúc đức

Sáu ngoại cung →

Cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung thiên di, cung nô bộc, cung phụ mẫu

Bốn lục hợp thiên tâm →

Tứ hóa: lộc quyền khoa kị

Lục hào: lộc quyền, lộc khoa, lộc kị, quyền khoa, quyền kị, khoa kị

Lai nhân cung →

Vi kiếp trước chưa hết nhân duyên, là quá khứ nhân duyên đấy lúc đến đường

Lộc kị tổ → kim ( lộc ) thủy ( kị ) một nhà

Quyền khoa tổ → mộc ( khoa ) hỏa ( quyền ) đồng nguyên


Thiên địa nhân tam bàn → tại thiên thành tượng, trên mặt đất thành hình, ở nhân được việc

Tức luận mệnh phải một lần linh hoạt sử dụng ba loại mệnh bàn ( bản mạng, đại nạn, năm xưa ), mới tính hoàn chỉnh đấy luận mệnh học vấn

1 bản mạng, đại nạn, năm xưa làm một tổ

2 lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời làm một tổ

3 luận năm xưa → đại nạn hóa nhập bản mạng, ứng với chính là năm xưa

4 luận lưu nguyệt → năm xưa hóa nhập đại nạn, ứng với chính là lưu nguyệt

Cung vị trọng điệp →

1 tỷ như hóa lộc ở vở, thiên mệnh → tỏ vẻ đại hạn này có con nữ nhân, hoa đào

2 tỷ như hóa quyền ở bản quan, đại tật → tỏ vẻ đại hạn này công tác việc phải tự làm

3 tỷ như hóa khoa ở bổn điền, lớn thiên → tỏ vẻ đại hạn này bên ngoài cấu không mua nổi sinh

4 tỷ như hóa kị ở bản tật, thầy thuốc → tỏ vẻ đại hạn này vợ chồng vô duyên nhân duyên

Thể cùng dùng chi quan hệ →

Dùng hướng thể → đại quan hóa kị hướng bản quan, tỏ vẻ đại nạn tới Quan lộc xảy ra vấn đề

Thể hướng dùng → bản quan hóa kị hướng đại quan, tỏ vẻ đại hạn này tới Quan lộc có biến hóa, thứ hung

Cung lục thân hướng khắc →

Cung mệnh hóa kị nhập cung quan lộc hướng cung phu thê, tỏ vẻ cùng phối ngẫu vô duyên

Cung tử nữ hóa kị nhập cung thiên di hướng cung mệnh, tỏ vẻ cùng đứa con vô duyên

Lộc ( duyến ) quyền ( nghiệp ) khoa ( tình ) kị ( trái )→

1 hóa lộc ở nô → cùng bạn hữu duyên

2 hóa quyền ở tài → khiếm kiếm tiền nghiệp

3 hóa khoa ở mệnh → ta rất trọng tình cảm

4 hóa kị tại tí → khiếm đứa con đấy trái

Lộc ( nguyên nhân ) quyền ( duyến biến ) khoa ( duyến tục ) kị ( duyên diệt )

1 hóa lộc ở Huynh → khác phái nhân duyên sẽ nguyên nhân

2 hóa quyền ở nô → bằng hữu nhân duyên biết biến hóa

3 hóa khoa ở phúc → công tác vận thế sẽ kéo dài

4 hóa kị ở Quan → sự nghiệp vận thế sẽ chấm dứt

Hình thượng học cùng hình tan học →

Hình thượng học → thiên mệnh vốn có đầy đủ

Bản mạng cung tài bạch hóa quyền năm sinh, tỏ vẻ đây một đời người rất biết kiếm tiền, không phải lão bản mệnh chính là chủ quản cách.

Hình tan học → hành vận đi đến

Bản mạng cung tài bạch hóa quyền năm sinh, hành vận đi đến đệ 5 đại hạn thời gian, tỏ vẻ mệnh chủ đã kiếm được tiễn, không phải lão bản, chính là chủ quản.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button