Tử vi

Đại cương cung Tử Tức

Nguồn: Tử Vi Ứng Dụng

Phối và Tài. Cung Tử là cung gắn bó chăt chẽ với cung Mệnh, có thể ỡ xa cha mẹ. anh em nhung mấy ai ỡxa con cái. nhất là khi nó còn nhỏ. có khi con cái sống với cha mẹ hết cả cuộc đời. Cái nguời ta thường hằnh diện hoăctúi nhục đa phần do con cái mang lai. nhiều hon là cha mẹ hay anh em. Cái mà chúng ta đuọctuung trọ manh nhất là giũa cha mẹ và con cái. Không nhất thiết tai đó có ngôi sao trách nhiệm thât tốt. ngói sao tình thương thât đẹp… Vì đó là bản năng tụ nhiên, thiên chúc tụ nhiên của con nguôi.

Cung Tủ Túc có nghía là cung con (tũ) và cháu (túc). Cung con cái hay cung con cháu. Neu đằ có cháu. Neu có cả dâu, rể đều nằm chung tai đây. Cung Tủ Túc là noi quản lý đám con cháu, dâu, rể. Tất nhiên có đúa ăn vào bộ sao này, đúa kia ăn vào bộ sao khác. Chính vì thế, làm nỗi bât vấn đề đó lên. Dễ hiểu, cung Tũ Túc chúng tô con cái có hiếu. Trong đám con cháu đó, đúa nào có hiếu nỗi bât tính cách đó lên.

Bạn đang xem: Đại cương cung Tử Tức

Cung Tủ Túc cho ta một nhận định chung, đánh giá chung vầ các con và cháu. Phù hợp hay không, quan tâm đến hay không, có đú trai gái hay không, vinh hay nhục vì con, gần gũi hay xa cách, nhờ cây được hay là không, con nhiều dòng…

Cung Tủ Tức luôn luôn xung vói cung Điền, cho nên vấn đề nhà cùa trô nên quan trọng, tam hợp với Phụ Mầu vì thế con cháu và ông bà có thể cùng chung vói nhau một mái nhà, và cũng tù đó có nhũng nhân xét tốt xấu về cung MỆNH, khác vói sụ đánh giá nguôi bên ngoài xằ hội. Khi ta đánh giá tính cách của một nguôi, chúng ta đánh giá qua cung Mệnh. Nhung cha mẹ. anh em, ban bè, con cái đánh giá ta khác, cũng nhu ta đánh giá họ khác. Con cháu còn liên quan đến ban bè. Góp phần quan trọng trong đòi sống tình cảm của Mệnh, có thể cây nhò, cũng có thể úc hiếp lẫn nhau với muôn ngàn tình huống.

Cung Tủ Túc còn nhị hợp, lục hội với 1 số cuông cung quan trọng. Tác động đến dòng họ. Neu nhị hợp với Mệnh cung, Phúc cung, Quan Lộc cung, Thiên Di cung, Tài Bach cung và Phối cung. Ảnh hướng tốt xấu đến các cung đỏ.

Do thế đúng tai cung Mệnh, Mệnh đóng nhị hợp và lục hội với cung Tủ, bân tâm nhiều hơn kẻ khác. Mệnh cung nhũng nơi khác ít quan tâm hơn, trừ các trường hợp cung an Thân nhị hợp hay lục hội với cung Tủ, hoăc sao TUẦN đóng tai Tủ.

Neu Mệnh đóng tai các cung Dần Thân Tị Hợi. Mệnh luôn luôn nhị hợp lục hội với các cung Điền và Tủ. Cung Tủ nhị hợp hay lục hội đến cung nào, tất nhiên sè tác động xấu hay tốt đến cung đó.

Ví dụ cung Tủ có THÁI DƯƠNG ngôi sao công khai, ngôi sao nam giới, ngôi sao của ngày tháng… luôn luôn nhị hợp THIÊN PHÚ và lục hội với THẤT SÁT. công khai cái gì với các cung liên quan và cung ấy là cung gì.

Đối vái nữ’ giới. Cung Tủ’Tức là cung quan trọng còn hon cả cung Phu. Vì phu tử tòng tử, ngày nay cho thấy, ly phu cũng thường tòng tử’. Điều kỳ la này tìm thấy ngói sao THIÊN ĐỒNG luôn luôn tam họp với THÁI ÂM.

Nguôi nữ thường gắn bó cuộc đòi mình vào con cái nhiều hon. Việc tốt xấu cung Tù’ ảnh hướng rất manh đến nữ giới. Thòi điểm đi qua cung Tử hay đối diện vói cung này, thiên tính làm mẹ người nữ thôi thúc rất là cao, hôn nhân muộn có thể từ cung Tử do nhu cầu làm mẹ…

Cung Phụ Mầu và cung Tử Tức có mối quan hệ mât thiết với nhau. Neu như quan hệ của mình vói bố mẹ. kể cả bố mẹ vọ hay chồng, không tốt đẹp. Đa phần là quan hệ cúa mình vói con cái cũng vậy. có thể nói như quả báo xấu nhẵn tiền. Truông họp mình cư xử tốt đẹp vói tứ thân phụ mẫu, chua chắc mình nhận được ân tình từ con cái. Vì nó có thể tao ra nghiếp chuông và nhân lấy hậu quả cũng nhằn tiền từ con cái của nó.

Truyền tinh:

Các con cháu có truyền tinh vói cung Tử không? Cung Tử thuộc nhỏm Cữ” NGUYỆT ĐỒNG Ll/ƠNG con cái cũng nhỏm ấy là truyền tinh. Hoăc nhỏm Bàng tinh TUÉ Hổ PHÙ, KHÔI VIỆT, ĐẠI Lực TẤU… hoăc nhỏm Hung sát tinh, cũng có tai Mệnh con gọi là truyền tinh. Tất nhiên truyền những cái tốt mói hay. cũng truyền nhưng lai truyền những ngói sao xấu vô tình như nghiệp chướng.

Điều này phù họp vói khoa học. vói các gien di truyền lặng và nỗi.

Truyền tính:

Có truyền tính vói cung Mệnh. Ví dụ Mệnh có SÁT PHÁ THAM con cháu cũng nhỏm sao này là truyền tính. Tức là truyền cái tính cách của Mệnh. Neu Mệnh có hung, sát tinh. Con cháu cũng có các sao đỏ là truyền tính xấu.

Truyền cung:

Truyền cung, cung Tử của mình nằm tai Tý, Mệnh con cũng nằm tai Tý là truyền cung.

Nguôi đưọc truyền cung thưòng đưọc gần gũi vói Mệnh. Nói chung, Mệnh con cái đóng tai các vị trí Quan, Tài, Mệnh Dithưòng gần gũi bố mẹ. Là các cung Mệnh cần thấy nhau. Hoăc có thể nằm các vị trí khác như sau. Mệnh con nằm tai cung Tử là, họp lý nhất. Đó là vai trò con cái. Chuleo trèo nằm tai cung Phụ Mầu có điều bất ổn.

Và 1 số vị trí nên nằm là tai cung Điền, Noi Mệnh con (tất nhiên kể cả con cháu, dâu rể) không nên nằm là cung Tật Ách của bố mẹ (tức là ta), nhì là cung Phối.

Neu nằm ở Tật Ách vô tình cha mẹ phải gánh lấy tai ách, tai hoa. bệnh hoan của nguôi con.cứ như của mình. Hoăc làm những điều tai hoa trô thành cái ách mình phải deo vào.

Nằm ờ Phối cung là sự đòi hôi thái quá. Ví dụ. Mầy là con tao, đâu phải là bố mầy đòi hôi thái quá…

Thông thường người ta thường xây dựng hôn nhân tai dai han Phối hay Phúc, nếu hôn nhân xảy ra tai cung Phụ hay Huynh thuộc loai sớm. tai Tử, Điền thuộc loai muộn. Khi dai han dáo Tử Tức 1 vấn dề dăt ra là Tử Tức, Phụ Mầu, Nô Bộc. Chính 2 cung Phụ và Nô thôi thúc Mệnh cung dến với hôn nhân. Vì thế han dến cung Tử ban bè thường hay hỏi, con cái như thế nào, cũng là 1 hành động thôi thúc, hoăc bố mẹ nói mầy không lo việc con cái cứ theo dám ban bè… Bỡi thế tính thôi thúc xây dựng gia dinh tai cung Tử rất manh mẽ, thường có sự thưong lượng của bố mẹ và bạn bè.

Sinh mỗ và số phận.

Cung Tử Tức là cái cung trời dằ định rồi. Thế gian thường nói “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Cha mẹ nghèo lao dộng vất vả nhưng người con chăm chi học hành hơn người cũng là chuyện bình thường. Không thiếu những thủ khoa xuất thân bần hàn. về sau xuất thế vinh hoa. Lai quá nhiều câu ấm, cô chiêu không thiếu các phương tiện, tiện nghi trong cuộc sống nhưng lai thiếu kiến thức.

Cha mẹ càng dầu tư dầy đú bao nhiêu về sau càng dễ thất vọng bấy nhiêu. Lai áp dụng câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều.

Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy.

(Cầu kiều là cái cầu dẹp dẹp. cầu khi, cầu tam bợ làm cho có gọi là cầu mà thôi).

Tất nhiên các bâc cha mẹ hy sinh đời bố cúng cố đời con, không thể quên các ngày lễ tết. ngày Phụ nữ, ngày Nhà giáo… Nhưng dến khi thi, có ai hôi chuyện dó dâu.

Vậy thì số phân dằ như thế. có muốn thay dỗi cũng không dược. Ngay cả tính cách của bản thân dằ thay đỗi được chưa. Neu cứ ăn tục nói phét, dố kỵ hoài nghi, xu viêm phụ nhiệt… làm sao thay dỗi số phân mình chưa xong lấy đâu thay dỗi số phân người.

Nhiều chuyện buồn cười có, dau lòng cũng có… Liệu mình có hiếu thảo, trọn dao với bố mẹ mình chưa7 Sao lai dòi hôi con như thế. Liệu mình có dú tài năng cầm kỳ thi hoa không? Sao lai ước muốn con mình dược như thế bắt nó học, nó làm những cái không thích… Tài năng, sự yêu thích… tất cả do trời dằ dinh rồi.

Cung Tử Tức tốt là hằnh diện nhờ con cháu.

Cung Tử Tức xấu tủi nhục vì con cháu.

Cung Tử Tức sinh quý tử, thần dồng số phân dằ dinh như thế…

Có người sinh con rất dễ nuôi, có người vất vả vì con…

Cung Tử Tức sinh quái tữ cũng không thể thay dỗi được xấu thành tốt. Neu thay dỗi được Tử Vi cũng sai mất rồi còn gi.

vậy thì câu hõi được đăt ra. Liệu có thể chọn được giờ sinh mỗ tốt có được không?

Chắc chẩn là không. Vì có nhiều lý do.

Bản thân người đưa ra giờ sinh cũng không biết tốt xấu như thế nào.

Dù có giỏi cũng không thể tìm ra giờ tốt để mỗ. Vì ngày đó, tháng đó. nám đó không có giờ sinh nào tốt cả.

Không thể có chuyện mẹ cha xung đột mâu thuẫn thâm chí là phụ bac lẫn nhau. Cha mẹ kiện con, con tố cha mẹ. bố mẹ sinh con vất bỏ, thâm chí phá thai, và giữa từ “thai” và từ “nhi”. Chí là định nghía mà thôi. Cho nên 1 số tôn giáo không thừa nhân. Trên phưong diện Tử Vi thì sao? Đó là sự sống.

Chọn giờ sinh mỗ để có con quý tử, hiếu thảo, sang giàu… chưa hết. lai quá tham lam phải thọ, vô ưu hoa ách, lưu danh thiên cỗ… Toàn những chuyện bản thân mình làm không được đòi hôi con cháu làm được. Mình làm không được, vin vào tai “Số” như thế. “phận” hèn… Đằ tin như thế, lai đòi thay đỗi số phân của chính mình qua đường con cái. Như thế đằ mâu thuẫn không? Neu số phân không may về đường con cái. Lai đòi hôi tim giờ sính quý tữ đảo lộn số phân quá la kỳ.

Có chăng là nghe lời xúi giục vì cách Linh Xương La vũ, hoăc nghe lời lừa đảo. Qua chiêm nghiệm chi thấy sinh mỗ do Mệnh, Thân, Tử Tức, Han có sao THIÊN HÌNH ngói sao dao kéo và sao này lai luôn luôn có ngói sao DIÊU Y mù mờ, mê muội… tin điều sằng bây.

Neu cỏ người sinh trùng giờ với vua Lê Thái Tỗ thì đoán sao nhỉ? Nên học ngành luật. Chứ không phải 1 lá số 2 cuộc đời dâu a. Vì thời thế tao anh hùng.

Đây là bài viết mỡ đầu trước khi đi sâu vào cung Tữ Tức.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đại cương cung Tử Tức

Nguồn: Tử Vi Ứng Dụng

Phối và Tài. Cung Tử là cung gắn bó chăt chẽ với cung Mệnh, có thể ỡ xa cha mẹ. anh em nhung mấy ai ỡxa con cái. nhất là khi nó còn nhỏ. có khi con cái sống với cha mẹ hết cả cuộc đời. Cái nguời ta thường hằnh diện hoăctúi nhục đa phần do con cái mang lai. nhiều hon là cha mẹ hay anh em. Cái mà chúng ta đuọctuung trọ manh nhất là giũa cha mẹ và con cái. Không nhất thiết tai đó có ngôi sao trách nhiệm thât tốt. ngói sao tình thương thât đẹp… Vì đó là bản năng tụ nhiên, thiên chúc tụ nhiên của con nguôi.

Cung Tủ Túc có nghía là cung con (tũ) và cháu (túc). Cung con cái hay cung con cháu. Neu đằ có cháu. Neu có cả dâu, rể đều nằm chung tai đây. Cung Tủ Túc là noi quản lý đám con cháu, dâu, rể. Tất nhiên có đúa ăn vào bộ sao này, đúa kia ăn vào bộ sao khác. Chính vì thế, làm nỗi bât vấn đề đó lên. Dễ hiểu, cung Tũ Túc chúng tô con cái có hiếu. Trong đám con cháu đó, đúa nào có hiếu nỗi bât tính cách đó lên.

Cung Tủ Túc cho ta một nhận định chung, đánh giá chung vầ các con và cháu. Phù hợp hay không, quan tâm đến hay không, có đú trai gái hay không, vinh hay nhục vì con, gần gũi hay xa cách, nhờ cây được hay là không, con nhiều dòng…

Cung Tủ Tức luôn luôn xung vói cung Điền, cho nên vấn đề nhà cùa trô nên quan trọng, tam hợp với Phụ Mầu vì thế con cháu và ông bà có thể cùng chung vói nhau một mái nhà, và cũng tù đó có nhũng nhân xét tốt xấu về cung MỆNH, khác vói sụ đánh giá nguôi bên ngoài xằ hội. Khi ta đánh giá tính cách của một nguôi, chúng ta đánh giá qua cung Mệnh. Nhung cha mẹ. anh em, ban bè, con cái đánh giá ta khác, cũng nhu ta đánh giá họ khác. Con cháu còn liên quan đến ban bè. Góp phần quan trọng trong đòi sống tình cảm của Mệnh, có thể cây nhò, cũng có thể úc hiếp lẫn nhau với muôn ngàn tình huống.

Cung Tủ Túc còn nhị hợp, lục hội với 1 số cuông cung quan trọng. Tác động đến dòng họ. Neu nhị hợp với Mệnh cung, Phúc cung, Quan Lộc cung, Thiên Di cung, Tài Bach cung và Phối cung. Ảnh hướng tốt xấu đến các cung đỏ.

Do thế đúng tai cung Mệnh, Mệnh đóng nhị hợp và lục hội với cung Tủ, bân tâm nhiều hơn kẻ khác. Mệnh cung nhũng nơi khác ít quan tâm hơn, trừ các trường hợp cung an Thân nhị hợp hay lục hội với cung Tủ, hoăc sao TUẦN đóng tai Tủ.

Neu Mệnh đóng tai các cung Dần Thân Tị Hợi. Mệnh luôn luôn nhị hợp lục hội với các cung Điền và Tủ. Cung Tủ nhị hợp hay lục hội đến cung nào, tất nhiên sè tác động xấu hay tốt đến cung đó.

Ví dụ cung Tủ có THÁI DƯƠNG ngôi sao công khai, ngôi sao nam giới, ngôi sao của ngày tháng… luôn luôn nhị hợp THIÊN PHÚ và lục hội với THẤT SÁT. công khai cái gì với các cung liên quan và cung ấy là cung gì.

Đối vái nữ’ giới. Cung Tủ’Tức là cung quan trọng còn hon cả cung Phu. Vì phu tử tòng tử, ngày nay cho thấy, ly phu cũng thường tòng tử’. Điều kỳ la này tìm thấy ngói sao THIÊN ĐỒNG luôn luôn tam họp với THÁI ÂM.

Nguôi nữ thường gắn bó cuộc đòi mình vào con cái nhiều hon. Việc tốt xấu cung Tù’ ảnh hướng rất manh đến nữ giới. Thòi điểm đi qua cung Tử hay đối diện vói cung này, thiên tính làm mẹ người nữ thôi thúc rất là cao, hôn nhân muộn có thể từ cung Tử do nhu cầu làm mẹ…

Cung Phụ Mầu và cung Tử Tức có mối quan hệ mât thiết với nhau. Neu như quan hệ của mình vói bố mẹ. kể cả bố mẹ vọ hay chồng, không tốt đẹp. Đa phần là quan hệ cúa mình vói con cái cũng vậy. có thể nói như quả báo xấu nhẵn tiền. Truông họp mình cư xử tốt đẹp vói tứ thân phụ mẫu, chua chắc mình nhận được ân tình từ con cái. Vì nó có thể tao ra nghiếp chuông và nhân lấy hậu quả cũng nhằn tiền từ con cái của nó.

Truyền tinh:

Các con cháu có truyền tinh vói cung Tử không? Cung Tử thuộc nhỏm Cữ” NGUYỆT ĐỒNG Ll/ƠNG con cái cũng nhỏm ấy là truyền tinh. Hoăc nhỏm Bàng tinh TUÉ Hổ PHÙ, KHÔI VIỆT, ĐẠI Lực TẤU… hoăc nhỏm Hung sát tinh, cũng có tai Mệnh con gọi là truyền tinh. Tất nhiên truyền những cái tốt mói hay. cũng truyền nhưng lai truyền những ngói sao xấu vô tình như nghiệp chướng.

Điều này phù họp vói khoa học. vói các gien di truyền lặng và nỗi.

Truyền tính:

Có truyền tính vói cung Mệnh. Ví dụ Mệnh có SÁT PHÁ THAM con cháu cũng nhỏm sao này là truyền tính. Tức là truyền cái tính cách của Mệnh. Neu Mệnh có hung, sát tinh. Con cháu cũng có các sao đỏ là truyền tính xấu.

Truyền cung:

Truyền cung, cung Tử của mình nằm tai Tý, Mệnh con cũng nằm tai Tý là truyền cung.

Nguôi đưọc truyền cung thưòng đưọc gần gũi vói Mệnh. Nói chung, Mệnh con cái đóng tai các vị trí Quan, Tài, Mệnh Dithưòng gần gũi bố mẹ. Là các cung Mệnh cần thấy nhau. Hoăc có thể nằm các vị trí khác như sau. Mệnh con nằm tai cung Tử là, họp lý nhất. Đó là vai trò con cái. Chuleo trèo nằm tai cung Phụ Mầu có điều bất ổn.

Và 1 số vị trí nên nằm là tai cung Điền, Noi Mệnh con (tất nhiên kể cả con cháu, dâu rể) không nên nằm là cung Tật Ách của bố mẹ (tức là ta), nhì là cung Phối.

Neu nằm ở Tật Ách vô tình cha mẹ phải gánh lấy tai ách, tai hoa. bệnh hoan của nguôi con.cứ như của mình. Hoăc làm những điều tai hoa trô thành cái ách mình phải deo vào.

Nằm ờ Phối cung là sự đòi hôi thái quá. Ví dụ. Mầy là con tao, đâu phải là bố mầy đòi hôi thái quá…

Thông thường người ta thường xây dựng hôn nhân tai dai han Phối hay Phúc, nếu hôn nhân xảy ra tai cung Phụ hay Huynh thuộc loai sớm. tai Tử, Điền thuộc loai muộn. Khi dai han dáo Tử Tức 1 vấn dề dăt ra là Tử Tức, Phụ Mầu, Nô Bộc. Chính 2 cung Phụ và Nô thôi thúc Mệnh cung dến với hôn nhân. Vì thế han dến cung Tử ban bè thường hay hỏi, con cái như thế nào, cũng là 1 hành động thôi thúc, hoăc bố mẹ nói mầy không lo việc con cái cứ theo dám ban bè… Bỡi thế tính thôi thúc xây dựng gia dinh tai cung Tử rất manh mẽ, thường có sự thưong lượng của bố mẹ và bạn bè.

Sinh mỗ và số phận.

Cung Tử Tức là cái cung trời dằ định rồi. Thế gian thường nói “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Cha mẹ nghèo lao dộng vất vả nhưng người con chăm chi học hành hơn người cũng là chuyện bình thường. Không thiếu những thủ khoa xuất thân bần hàn. về sau xuất thế vinh hoa. Lai quá nhiều câu ấm, cô chiêu không thiếu các phương tiện, tiện nghi trong cuộc sống nhưng lai thiếu kiến thức.

Cha mẹ càng dầu tư dầy đú bao nhiêu về sau càng dễ thất vọng bấy nhiêu. Lai áp dụng câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều.

Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy.

(Cầu kiều là cái cầu dẹp dẹp. cầu khi, cầu tam bợ làm cho có gọi là cầu mà thôi).

Tất nhiên các bâc cha mẹ hy sinh đời bố cúng cố đời con, không thể quên các ngày lễ tết. ngày Phụ nữ, ngày Nhà giáo… Nhưng dến khi thi, có ai hôi chuyện dó dâu.

Vậy thì số phân dằ như thế. có muốn thay dỗi cũng không dược. Ngay cả tính cách của bản thân dằ thay đỗi được chưa. Neu cứ ăn tục nói phét, dố kỵ hoài nghi, xu viêm phụ nhiệt… làm sao thay dỗi số phân mình chưa xong lấy đâu thay dỗi số phân người.

Nhiều chuyện buồn cười có, dau lòng cũng có… Liệu mình có hiếu thảo, trọn dao với bố mẹ mình chưa7 Sao lai dòi hôi con như thế. Liệu mình có dú tài năng cầm kỳ thi hoa không? Sao lai ước muốn con mình dược như thế bắt nó học, nó làm những cái không thích… Tài năng, sự yêu thích… tất cả do trời dằ dinh rồi.

Cung Tử Tức tốt là hằnh diện nhờ con cháu.

Cung Tử Tức xấu tủi nhục vì con cháu.

Cung Tử Tức sinh quý tử, thần dồng số phân dằ dinh như thế…

Có người sinh con rất dễ nuôi, có người vất vả vì con…

Cung Tử Tức sinh quái tữ cũng không thể thay dỗi được xấu thành tốt. Neu thay dỗi được Tử Vi cũng sai mất rồi còn gi.

vậy thì câu hõi được đăt ra. Liệu có thể chọn được giờ sinh mỗ tốt có được không?

Chắc chẩn là không. Vì có nhiều lý do.

Bản thân người đưa ra giờ sinh cũng không biết tốt xấu như thế nào.

Dù có giỏi cũng không thể tìm ra giờ tốt để mỗ. Vì ngày đó, tháng đó. nám đó không có giờ sinh nào tốt cả.

Không thể có chuyện mẹ cha xung đột mâu thuẫn thâm chí là phụ bac lẫn nhau. Cha mẹ kiện con, con tố cha mẹ. bố mẹ sinh con vất bỏ, thâm chí phá thai, và giữa từ “thai” và từ “nhi”. Chí là định nghía mà thôi. Cho nên 1 số tôn giáo không thừa nhân. Trên phưong diện Tử Vi thì sao? Đó là sự sống.

Chọn giờ sinh mỗ để có con quý tử, hiếu thảo, sang giàu… chưa hết. lai quá tham lam phải thọ, vô ưu hoa ách, lưu danh thiên cỗ… Toàn những chuyện bản thân mình làm không được đòi hôi con cháu làm được. Mình làm không được, vin vào tai “Số” như thế. “phận” hèn… Đằ tin như thế, lai đòi thay đỗi số phân của chính mình qua đường con cái. Như thế đằ mâu thuẫn không? Neu số phân không may về đường con cái. Lai đòi hôi tim giờ sính quý tữ đảo lộn số phân quá la kỳ.

Có chăng là nghe lời xúi giục vì cách Linh Xương La vũ, hoăc nghe lời lừa đảo. Qua chiêm nghiệm chi thấy sinh mỗ do Mệnh, Thân, Tử Tức, Han có sao THIÊN HÌNH ngói sao dao kéo và sao này lai luôn luôn có ngói sao DIÊU Y mù mờ, mê muội… tin điều sằng bây.

Neu cỏ người sinh trùng giờ với vua Lê Thái Tỗ thì đoán sao nhỉ? Nên học ngành luật. Chứ không phải 1 lá số 2 cuộc đời dâu a. Vì thời thế tao anh hùng.

Đây là bài viết mỡ đầu trước khi đi sâu vào cung Tữ Tức.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button