Tử vi

Đại Giáp Tí – Phương Bắc

BĂC TÚ

MỘC

Bạn đang xem: Đại Giáp Tí – Phương Bắc

KIM

THỔ

NHẬT

NGUYỆT

HỎA

THỦY

8

9

10

11

12

13

14

Đẩu

Ngưu

Nữ

Nguy

Thất

Bích

Tân Mùi

NhâmThân

Quý Dậu

Giáp Tuất

Ất Hợi

Bính Tí

Đinh Sửu

Kỷ Hợi

Canh Tí

Tân Sửu

NhâmDần

Quý Mão

Giáp Thìn

Ất Tị

Đinh Mão

Mậu Thìn

Kỷ Tị

Canh Ngọ

Tân Mùi

NhâmThân

Quý Dậu

Ất Mùi

Bính Thân

Đinh Dậu

Mậu Tuất

Kỷ Hợi

Canh Tí

Tân Sửu

Quý Hợi

Giáp Tí

Ất Sửu

Bính Dần

Đinh Mão

Mậu Thìn

Kỷ Tị

Tân Mão

Nhâm Thìn

Quý Tị

Giáp Ngọ

Ất Mùi

Bính Thân

Đinh Dậu

Kỷ Mùi

Canh Thân

Tân Dậu

NhâmTuất

Quý Hợi

Giáp Tí

Ất Sửu

Đinh Hợi

Mậu Tí

Kỷ Sửu

Canh Dần

Tân Mão

Nhâm Thìn

Quý Tị

Ất Mão

Bính Thìn

Đinh Tị

Mậu Ngọ

Kỷ Mùi

Canh Thân

Tân Dậu

Quý Mùi

Giáp Thân

Ất Dậu

Bính Tuất

Đinh hợi

Mậu Tí

Kỷ Sửu

Tân Hợi

Nhâm Tí

Giáp Dần

Ất Mão

Bính Thìn

Đinh Tị

Mậu Ngọ

Kỷ Mão

Canh Thìn

Tân Tị

NhâmNgọ

Quý Mùi

Giáp Thân

Ất Dậu

Đinh Mùi

Mậu Thân

Kỷ Dậu

Canh Tuất

Tân Hợi

Nhâm Tí

Quý Sửu

Ất Hợi

Bính Tí

Đinh Sửu

Mậu Dần

Kỷ Mão

Canh Thìn

Tân Tị

Quý Mão

Giáp Thìn

Ất Tị

Bính Ngọ

Đinh Mùi

Mậu Thân

Kỷ Dậu

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đại Giáp Tí - Phương Bắc

BĂC TÚ

MỘC

KIM

THỔ

NHẬT

NGUYỆT

HỎA

THỦY

8

9

10

11

12

13

14

Đẩu

Ngưu

Nữ

Nguy

Thất

Bích

Tân Mùi

NhâmThân

Quý Dậu

Giáp Tuất

Ất Hợi

Bính Tí

Đinh Sửu

Kỷ Hợi

Canh Tí

Tân Sửu

NhâmDần

Quý Mão

Giáp Thìn

Ất Tị

Đinh Mão

Mậu Thìn

Kỷ Tị

Canh Ngọ

Tân Mùi

NhâmThân

Quý Dậu

Ất Mùi

Bính Thân

Đinh Dậu

Mậu Tuất

Kỷ Hợi

Canh Tí

Tân Sửu

Quý Hợi

Giáp Tí

Ất Sửu

Bính Dần

Đinh Mão

Mậu Thìn

Kỷ Tị

Tân Mão

Nhâm Thìn

Quý Tị

Giáp Ngọ

Ất Mùi

Bính Thân

Đinh Dậu

Kỷ Mùi

Canh Thân

Tân Dậu

NhâmTuất

Quý Hợi

Giáp Tí

Ất Sửu

Đinh Hợi

Mậu Tí

Kỷ Sửu

Canh Dần

Tân Mão

Nhâm Thìn

Quý Tị

Ất Mão

Bính Thìn

Đinh Tị

Mậu Ngọ

Kỷ Mùi

Canh Thân

Tân Dậu

Quý Mùi

Giáp Thân

Ất Dậu

Bính Tuất

Đinh hợi

Mậu Tí

Kỷ Sửu

Tân Hợi

Nhâm Tí

Giáp Dần

Ất Mão

Bính Thìn

Đinh Tị

Mậu Ngọ

Kỷ Mão

Canh Thìn

Tân Tị

NhâmNgọ

Quý Mùi

Giáp Thân

Ất Dậu

Đinh Mùi

Mậu Thân

Kỷ Dậu

Canh Tuất

Tân Hợi

Nhâm Tí

Quý Sửu

Ất Hợi

Bính Tí

Đinh Sửu

Mậu Dần

Kỷ Mão

Canh Thìn

Tân Tị

Quý Mão

Giáp Thìn

Ất Tị

Bính Ngọ

Đinh Mùi

Mậu Thân

Kỷ Dậu

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button