Tử vi

Đại Hao và sự bộc phát

Đại Hao và sự bộc phát

Đại Hao là sao thuộc cách Kình Đại hoặc Đà Đại, an theo Thiên Can của năm sinh nên có tính chất đặc trưng thể hiện cho cách cục. Các sách thường chỉ bàn đến tính chất hao phí của bộ sao Đại Tiểu Hao mà không mấy đề cập tới toàn bộ cách cục khi luôn ở vị trí tam hợp với Kình Đà. Đại Hao có tính chất trái ngược với Tiểu Hao và hai sao luôn xung chiếu lẫn nhau. Mệnh có Đại Hao tọa thủ tính chất khác biệt lớn với việc ở vị trí tam hợp chiếu. Đại Hao chính xác có tính chất hao phí, nhưng tính chất quan trọng của sao này gắn liền với sự thay đổi. Đại Hao là sự thay đổi lớn và Tiểu Hao là sự thay đổi nhỏ. Sự thay đổi của Đại Hao có tính chất liên quan tới ý tưởng, nhiều phần liên quan tới vật chất, tài sản gắn liền, trong khi thay đổi của Phá Quân thường gắn liền với thay cũ đổi mới ở tư tưởng, đường lối vì Phá Quân gắn liền với lý tưởng của Tử Vi. Cũng vì thay đổi mang yếu tố vật chất nên Đại Hao cũng có tính chất đầu tư. Song Hao là trục cách của trục Tồn Phi. Tính chất Lộc Tồn trái ngược Phi Liêm và tính chất của Đại Hao trái liền với Tiểu Hao. Hay việc Hao Kình trái ngược với Hao Đà. Ở các bài viết về bộ sao Kình Đà đã bàn về tính chất của các sao này. Khi mệnh có Song Hao luận khác có Kình Dương hay Đà La. Nổi bật ở các Song Hao là sự thay đổi liên tục liên quan tới tài sản, khi cư tại Mão Dậu gặp hai sao Cự Cơ đồng cung mang ý nghĩa tốt đẹp.

” Mão Dậu Cự Cơ tốt thay, công danh vinh hiển lại tay hoang tàn, ngộ Song Hao là làng quán thế”.

Bạn đang xem: Đại Hao và sự bộc phát

Cự Môn và Thiên Cơ có bộ Song Hao tính chất thay đổi do thời cơ lớn kết hợp sự bất mãn khiến phải thay đổi để thành công.

Bộ Song Hao còn có tính chất trao đổi, ở đây cũng là cách trong kinh thương khi Song Hao trao đổi để có lợi ích cá nhân tức về phía Thiên Cơ, ngoài ra còn chủ chi phí để đầu tư thu lại lãi lớn hơn phí ban đầu bỏ ra. Ở bài viết này chủ yếu bàn tới cách Đại Hao thủ mệnh. Với Đại Hao thủ Mệnh thì Tiểu Hao tại cung Thiên Di. Bản chất của cách này là bên trong bản thân to lớn, bên ngoài trở thành nhỏ bé. Nếu xét về sự hao hụt, hao phí bản thân ta phung phí lớn, tiêu hao lớn. Xét về sự thay đổi thì bên trong suy nghĩ tư tưởng thay đổi lớn thì bên ngoài khiến ta trở lại ý nghĩ thay đổi nhỏ. Điều này cũng như việc Thái Tuế chủ Sự Thật và Thiên Hư bên ngoài chủ Cái Giả. Lộc Tồn chủ sự tích lũy và Phi Liêm chủ sự tan vỡ. Hai bên hoàn toàn có ý nghĩa trái ngược nhau biểu thị cho hai cách cục khác biệt về tính cách. Bên trong ý nghĩa thay đổi lớn và bên ngoài ý nghĩa thay đổi nhỏ. Tất nhiên do gọi quen là bộ Song Hao nên ta mặc định sự liên kết của hai sao này với nhau để luận đoán nên thường luận cả bộ mang ý nghĩa tương trợ nhau. Thực chất nên gọi bộ Song Hao về tên gọi riêng là Trục Song Hao. Ta lại có bộ Đại Kình mang ý nghĩa thay đổi lớn để tranh đoạt, tranh đấu, chống lại có tính tấn công, dương tính. Khi thực hiện tấn công phải chuyển động, Đại Hao là chuyển động lớn. Mệnh có Đại Hao tam hợp có Kình Dương tức ta thay đổi tư tưởng vì mục đích là sự tranh đấu. Trái ngược với bộ Kình Đại ta có bộ sao Đà Đại. Ở đây có tính thay đổi lớn để phòng thủ, đề phòng, tiếp thu. Vị trí Đại Hao của bộ Đại Kình hay Đại Đà đều mang tính bộc phát lớn do bản chất của cách cục Kình Đà Hao. Từ Đại Hao chủ sự thay đổi lớn ta tìm ra khi đi với các Chính Tinh ưa thay đổi hay cố định mà đưa ra các luận đoán chính xác về sao Đại Hao này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đại Hao và sự bộc phát

Đại Hao và sự bộc phát

Đại Hao là sao thuộc cách Kình Đại hoặc Đà Đại, an theo Thiên Can của năm sinh nên có tính chất đặc trưng thể hiện cho cách cục. Các sách thường chỉ bàn đến tính chất hao phí của bộ sao Đại Tiểu Hao mà không mấy đề cập tới toàn bộ cách cục khi luôn ở vị trí tam hợp với Kình Đà. Đại Hao có tính chất trái ngược với Tiểu Hao và hai sao luôn xung chiếu lẫn nhau. Mệnh có Đại Hao tọa thủ tính chất khác biệt lớn với việc ở vị trí tam hợp chiếu. Đại Hao chính xác có tính chất hao phí, nhưng tính chất quan trọng của sao này gắn liền với sự thay đổi. Đại Hao là sự thay đổi lớn và Tiểu Hao là sự thay đổi nhỏ. Sự thay đổi của Đại Hao có tính chất liên quan tới ý tưởng, nhiều phần liên quan tới vật chất, tài sản gắn liền, trong khi thay đổi của Phá Quân thường gắn liền với thay cũ đổi mới ở tư tưởng, đường lối vì Phá Quân gắn liền với lý tưởng của Tử Vi. Cũng vì thay đổi mang yếu tố vật chất nên Đại Hao cũng có tính chất đầu tư. Song Hao là trục cách của trục Tồn Phi. Tính chất Lộc Tồn trái ngược Phi Liêm và tính chất của Đại Hao trái liền với Tiểu Hao. Hay việc Hao Kình trái ngược với Hao Đà. Ở các bài viết về bộ sao Kình Đà đã bàn về tính chất của các sao này. Khi mệnh có Song Hao luận khác có Kình Dương hay Đà La. Nổi bật ở các Song Hao là sự thay đổi liên tục liên quan tới tài sản, khi cư tại Mão Dậu gặp hai sao Cự Cơ đồng cung mang ý nghĩa tốt đẹp.

” Mão Dậu Cự Cơ tốt thay, công danh vinh hiển lại tay hoang tàn, ngộ Song Hao là làng quán thế”.

Cự Môn và Thiên Cơ có bộ Song Hao tính chất thay đổi do thời cơ lớn kết hợp sự bất mãn khiến phải thay đổi để thành công.

Bộ Song Hao còn có tính chất trao đổi, ở đây cũng là cách trong kinh thương khi Song Hao trao đổi để có lợi ích cá nhân tức về phía Thiên Cơ, ngoài ra còn chủ chi phí để đầu tư thu lại lãi lớn hơn phí ban đầu bỏ ra. Ở bài viết này chủ yếu bàn tới cách Đại Hao thủ mệnh. Với Đại Hao thủ Mệnh thì Tiểu Hao tại cung Thiên Di. Bản chất của cách này là bên trong bản thân to lớn, bên ngoài trở thành nhỏ bé. Nếu xét về sự hao hụt, hao phí bản thân ta phung phí lớn, tiêu hao lớn. Xét về sự thay đổi thì bên trong suy nghĩ tư tưởng thay đổi lớn thì bên ngoài khiến ta trở lại ý nghĩ thay đổi nhỏ. Điều này cũng như việc Thái Tuế chủ Sự Thật và Thiên Hư bên ngoài chủ Cái Giả. Lộc Tồn chủ sự tích lũy và Phi Liêm chủ sự tan vỡ. Hai bên hoàn toàn có ý nghĩa trái ngược nhau biểu thị cho hai cách cục khác biệt về tính cách. Bên trong ý nghĩa thay đổi lớn và bên ngoài ý nghĩa thay đổi nhỏ. Tất nhiên do gọi quen là bộ Song Hao nên ta mặc định sự liên kết của hai sao này với nhau để luận đoán nên thường luận cả bộ mang ý nghĩa tương trợ nhau. Thực chất nên gọi bộ Song Hao về tên gọi riêng là Trục Song Hao. Ta lại có bộ Đại Kình mang ý nghĩa thay đổi lớn để tranh đoạt, tranh đấu, chống lại có tính tấn công, dương tính. Khi thực hiện tấn công phải chuyển động, Đại Hao là chuyển động lớn. Mệnh có Đại Hao tam hợp có Kình Dương tức ta thay đổi tư tưởng vì mục đích là sự tranh đấu. Trái ngược với bộ Kình Đại ta có bộ sao Đà Đại. Ở đây có tính thay đổi lớn để phòng thủ, đề phòng, tiếp thu. Vị trí Đại Hao của bộ Đại Kình hay Đại Đà đều mang tính bộc phát lớn do bản chất của cách cục Kình Đà Hao. Từ Đại Hao chủ sự thay đổi lớn ta tìm ra khi đi với các Chính Tinh ưa thay đổi hay cố định mà đưa ra các luận đoán chính xác về sao Đại Hao này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button