Tử vi

ĐẠI LÂM MỘC – MẬU THÌN KỶ TỴ

Sách Bác Vật Vựng Biên viết: “Mậu Thìn Kỷ Tỵ, Thìn là giải bình nguyên rộng lớn, Tỵ là ánh thái dương chói chang tạo thành cây cối phồn vinh như rừng nên gọi bằng Đại Lâm Mộc. Cây trong rừng um tùm, rậm rạp khắp nơi một màu xanh nên tâm chất không mưu cầu đột xuất.

Trí tuệ minh mẫn với sự ngả theo thời thế, làm chức thừa hành tốt, vào cương vị chỉ huy không hay. Khả năng cũng như khuynh hướng không có màu sắc riêng của mình

Số Mậu Thìn với Kỷ Tỵ, thì Mậu Thìn đều thuộc thổ, mộc khắc thổ làm nhược khí thế, trong khi Kỷ Tỵ thì Tỵ hỏa. Bởi vậy Kỷ Tỵ trong cuộc phấn đấu chống với hung vận dễ dàng hơn Mậu Thìn.

Bạn đang xem: ĐẠI LÂM MỘC – MẬU THÌN KỶ TỴ

Ý tượng

  1. Có sức mạnh tinh thần, hiền hoà, không cố chấp, không thích hành động một mình
  2. Tâm chí cao, lúc gặp cảnh không thuận lợi cũng không đánh mất chí hướng
  3. Nếu quá theo thói thường thì sẽ đánh mất bản ngã. Nói về cục, Đại lâm mộc xem trọng tinh thần đồng đội, Tùng bách mộ xem trọng cá nhân anh hùng, Tang đổ mộc xem trọng tính kĩ thuật và công dụng, Đại lâm mộc thì bụng dạ rộng rãi hơn hai loại trên

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm ĐẠI LÂM MỘC – MẬU THÌN KỶ TỴ

Sách Bác Vật Vựng Biên viết: “Mậu Thìn Kỷ Tỵ, Thìn là giải bình nguyên rộng lớn, Tỵ là ánh thái dương chói chang tạo thành cây cối phồn vinh như rừng nên gọi bằng Đại Lâm Mộc. Cây trong rừng um tùm, rậm rạp khắp nơi một màu xanh nên tâm chất không mưu cầu đột xuất.

Trí tuệ minh mẫn với sự ngả theo thời thế, làm chức thừa hành tốt, vào cương vị chỉ huy không hay. Khả năng cũng như khuynh hướng không có màu sắc riêng của mình

Số Mậu Thìn với Kỷ Tỵ, thì Mậu Thìn đều thuộc thổ, mộc khắc thổ làm nhược khí thế, trong khi Kỷ Tỵ thì Tỵ hỏa. Bởi vậy Kỷ Tỵ trong cuộc phấn đấu chống với hung vận dễ dàng hơn Mậu Thìn.

Ý tượng

  1. Có sức mạnh tinh thần, hiền hoà, không cố chấp, không thích hành động một mình
  2. Tâm chí cao, lúc gặp cảnh không thuận lợi cũng không đánh mất chí hướng
  3. Nếu quá theo thói thường thì sẽ đánh mất bản ngã. Nói về cục, Đại lâm mộc xem trọng tinh thần đồng đội, Tùng bách mộ xem trọng cá nhân anh hùng, Tang đổ mộc xem trọng tính kĩ thuật và công dụng, Đại lâm mộc thì bụng dạ rộng rãi hơn hai loại trên

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button