Tử vi

Đàm Hỏa Tinh và Linh Tinh

Vương Đình Chi mỗi lần nghĩ đến việc nói chuyện về 4 sát tinh Hỏa, Linh, Dương, Đà nhưng chấp bút lại nghĩ rất khó, bởi vì “Tứ Sát” mặc dù có đặc tính cơ bản nhưng tất đòi hỏi các tinh diệu khác phối hợp về thì việc đàm luận, luận đoán mới có ý nghĩa, nếu chỉ bàn một sát tinh nào đó tất dễ sinh hiểu nhầm hoặc hiểu không đủ. Cho nên vì lẽ đó bài viết này tuy nói về sát diệu, bất quá cũng chỉ nói đại khái mà thôi, mặc dù tác giả rất khách quan, độc giả vẫn cần đề phòng giảng sai, rất tai hại khi bàn riêng từng sát tinh.

Bình thường mà nói, “Hỏa minh Linh ám”, cho nên hai sao tuy cùng có tính cương liệt, nhưng tính chất chính Hỏa Tinh khác với Linh Tinh một chút, nếu như lấy nhân vật “Thủy Hử” mà so sánh, Hỏa Tinh ví như Hắc toàn phong Lý Quỳ (cơn lốc đen Lý Quỳ), nói đánh là đánh, nói giết là giết, lòng không so đo tính toán; Linh Tinh ví như Hoa hòa thượng Lỗ Trí Thâm, mặc dù cương liệt cũng như Lý Quỳ, nhưng như hồi đánh chết gã bán thịt Trấn Quan Tây – Trịnh Đồ, trước tiên Lỗ Trí Thâm tìm hiểu hắn bán thịt sống ở chợ, sau đó đến tìm cớ chọc ghẹo mà đánh chết (*).

Hai sao hoan hỷ nhất cùng Tham Lang đồng cung, hội hợp chỉ xếp thứ cách, xưng là “Hỏa Tham cách” hoặc “Linh Tham cách”, chủ hoạnh phát, hoặc chủ hoạnh lập công danh, về cách cục này Vương Đình Chi sẽ luận thuật riêng đầy đủ. Trừ Tham Lang này ra, với Tử Vi, Thất Sát, Hỏa Linh đồng cung cũng tốt. Tử Vi hóa giải tính cương liệt của Hỏa Linh như Lý Quỳ gặp Tống Giang tự nhiên ngoan ngoãn vâng lời, cam thụ sai khiến xếp đặt; Thất Sát đối với Hỏa Linh có khả năng uy hiếp được Hỏa Linh, như một vị Nguyên soái cầm quân đầu tiên phải cưỡi ngựa xông trận ra oai, sau đó mới có thể thu phục được thuộc hạ cương mãnh làm tướng. Cho nên, dường như mệnh cục Tử Vi Hỏa Tinh đồng cung ít vất vả gian lao hơn nhiều so với mệnh cục Thất Sát Hỏa Tinh đồng cung.

Bạn đang xem: Đàm Hỏa Tinh và Linh Tinh

Cự Môn là ám diệu, gặp Hỏa Linh rất không tốt, bởi vì Hỏa Linh là ngọn lửa không đủ soi sáng Cự Môn, mà Cự Môn lại là ám tinh đủ để làm tối tăm sắc sáng của Hỏa Linh, nếu đồng cung làm cho chủ nhân dễ xúc động, tâm tính ít độ lượng mà lại còn sinh nhiều thị phi.

Hỏa Linh cũng không thích Liêm Trinh, vì tượng Liêm Trinh là âm hỏa, hai hỏa đồng tụ một nơi, gặp Thất Sát Kình Dương tức “chủ sanh ý ngoại” (sinh chuyện ngoài ý muốn).

(*) Câu chuyện Lỗ Đạt (Lỗ Trí Thâm) đánh tên Trịnh Đồ 3 quyền làm hắn chết luôn, xin đọc lại chuyện Thủy Hử để rõ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đàm Hỏa Tinh và Linh Tinh

Vương Đình Chi mỗi lần nghĩ đến việc nói chuyện về 4 sát tinh Hỏa, Linh, Dương, Đà nhưng chấp bút lại nghĩ rất khó, bởi vì “Tứ Sát” mặc dù có đặc tính cơ bản nhưng tất đòi hỏi các tinh diệu khác phối hợp về thì việc đàm luận, luận đoán mới có ý nghĩa, nếu chỉ bàn một sát tinh nào đó tất dễ sinh hiểu nhầm hoặc hiểu không đủ. Cho nên vì lẽ đó bài viết này tuy nói về sát diệu, bất quá cũng chỉ nói đại khái mà thôi, mặc dù tác giả rất khách quan, độc giả vẫn cần đề phòng giảng sai, rất tai hại khi bàn riêng từng sát tinh.

Bình thường mà nói, “Hỏa minh Linh ám”, cho nên hai sao tuy cùng có tính cương liệt, nhưng tính chất chính Hỏa Tinh khác với Linh Tinh một chút, nếu như lấy nhân vật “Thủy Hử” mà so sánh, Hỏa Tinh ví như Hắc toàn phong Lý Quỳ (cơn lốc đen Lý Quỳ), nói đánh là đánh, nói giết là giết, lòng không so đo tính toán; Linh Tinh ví như Hoa hòa thượng Lỗ Trí Thâm, mặc dù cương liệt cũng như Lý Quỳ, nhưng như hồi đánh chết gã bán thịt Trấn Quan Tây – Trịnh Đồ, trước tiên Lỗ Trí Thâm tìm hiểu hắn bán thịt sống ở chợ, sau đó đến tìm cớ chọc ghẹo mà đánh chết (*).

Hai sao hoan hỷ nhất cùng Tham Lang đồng cung, hội hợp chỉ xếp thứ cách, xưng là “Hỏa Tham cách” hoặc “Linh Tham cách”, chủ hoạnh phát, hoặc chủ hoạnh lập công danh, về cách cục này Vương Đình Chi sẽ luận thuật riêng đầy đủ. Trừ Tham Lang này ra, với Tử Vi, Thất Sát, Hỏa Linh đồng cung cũng tốt. Tử Vi hóa giải tính cương liệt của Hỏa Linh như Lý Quỳ gặp Tống Giang tự nhiên ngoan ngoãn vâng lời, cam thụ sai khiến xếp đặt; Thất Sát đối với Hỏa Linh có khả năng uy hiếp được Hỏa Linh, như một vị Nguyên soái cầm quân đầu tiên phải cưỡi ngựa xông trận ra oai, sau đó mới có thể thu phục được thuộc hạ cương mãnh làm tướng. Cho nên, dường như mệnh cục Tử Vi Hỏa Tinh đồng cung ít vất vả gian lao hơn nhiều so với mệnh cục Thất Sát Hỏa Tinh đồng cung.

Cự Môn là ám diệu, gặp Hỏa Linh rất không tốt, bởi vì Hỏa Linh là ngọn lửa không đủ soi sáng Cự Môn, mà Cự Môn lại là ám tinh đủ để làm tối tăm sắc sáng của Hỏa Linh, nếu đồng cung làm cho chủ nhân dễ xúc động, tâm tính ít độ lượng mà lại còn sinh nhiều thị phi.

Hỏa Linh cũng không thích Liêm Trinh, vì tượng Liêm Trinh là âm hỏa, hai hỏa đồng tụ một nơi, gặp Thất Sát Kình Dương tức “chủ sanh ý ngoại” (sinh chuyện ngoài ý muốn).

(*) Câu chuyện Lỗ Đạt (Lỗ Trí Thâm) đánh tên Trịnh Đồ 3 quyền làm hắn chết luôn, xin đọc lại chuyện Thủy Hử để rõ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button