Tử vi

Dâm loạn là tinh diệu tổ hợp cập chinh nghiệm tấn hàoĐịnh nhân dâm loạn

Phàm nhân mệnh mắc phải thuật một phần, nhẹ thì hoa đào, nặng thì dâm loạn, nữ mệnh làm kỹ nữ. Phàm tham lang thủ mệnh hoặc thân có kình dương, đà la, lại thêm thiên diêu, hồng loan, văn xương, văn khúc, hàm trì, tắm rửa các loại một phần đồng cung, nếu chỉ dùng “Có hoa đào” ba chữ để hình dung, liền có vẻ thật không có phân lượng. Nếu trọng phạm có vài, tất nhiên vô sỉ hạ lưu, bất trị.

Bạn đang xem: Dâm loạn là tinh diệu tổ hợp cập chinh nghiệm tấn hào

1, tham lang ở hợi tí, vi phiếm thủy đào hoa, thêm Tứ Sát, thiên hình, hóa kị, nam lang thang, nữ nhân dâm kỹ nữ.

2, thiên diêu hồng loan ở cung mệnh, dâm bôn.

3, nữ mệnh tam hợp văn khúc văn xương.

4, nữ mệnh thiên lương dần thân tị hợi, kiến Thiên Mã.

5, liêm trinh hóa kị thủ mệnh.

6, tham lang thủ mệnh có Tứ Sát đồng cung.

7, nữ mệnh cánh cửa cực lớn thiên cơ ở cung mệnh.

8, phá quân cùng Tứ Sát ở cung mệnh.

9, nữ mệnh Tứ Sát kiếp không có trung nhị ngôi sao thủ mệnh.

10, tử vi tham lang ở mão dậu gia sát, có hàm trì, thiên diêu, tắm rửa, văn khúc, hóa khoa, nam háo sắc, nữ nhân dâm đãng. Phùng giúp đỡ, không vong bất luận.

11, tham lang cùng hồng loan đồng cung.

12, thiên cơ Thái Âm ở cung Dần Thân thủ mệnh, thêm tả hữu xương khúc đồng cung.

13, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất thủ di chuyển, tam hợp Tứ Sát xương khúc.

14, nữ mệnh vũ khúc thêm xương khúc thiên diêu hàm trì tắm rửa hóa kị.

15, vũ khúc phá quân ở tị hợi, phùng thiên mã, lộc tồn hoặc hóa lộc, nam lang thang, nữ nhân đa dâm.

16, nữ mệnh thiên đồng ở tị hợi thủ mệnh.

17, thiên đồng cánh cửa cực lớn tại sửu chưa thủ mệnh, Kình Đà đồng cung.

18, nữ mệnh khoa quyền lộc tam kỳ gia hội.

19, liêm trinh tham lang ở tị hợi thủ mệnh thân.

20, Thái Âm cùng Tứ Sát thủ mệnh.

21, cánh cửa cực lớn thủ mệnh, gặp Kình Đà.

22, nữ mệnh cánh cửa cực lớn hóa kị thủ mệnh.

23, nữ mệnh thiên tướng có xương khúc ở cung mệnh.

24, phá quân, tham lang phân thủ mệnh thân, phùng Lộc Mã.

25, nữ mệnh xương khúc thủ mệnh.

26, thiên diêu ở cung mệnh.

27, liêm trinh gia sát thủ mệnh.

28, nữ mệnh tới mệnh thân cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức, có Tứ Sát, kiếp không, hình diêu, xương khúc, hàm trì, hóa kị trung chi bốn năm khỏa cố thủ.

29, nữ mệnh thất sát đơn thủ cung phúc đức, mà cung mệnh, cung phu thê có sát.

30, nữ mệnh thiên đồng Thái Âm ở ngọ cung tọa mệnh sẽ sát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dâm loạn là tinh diệu tổ hợp cập chinh nghiệm tấn hàoĐịnh nhân dâm loạn

Phàm nhân mệnh mắc phải thuật một phần, nhẹ thì hoa đào, nặng thì dâm loạn, nữ mệnh làm kỹ nữ. Phàm tham lang thủ mệnh hoặc thân có kình dương, đà la, lại thêm thiên diêu, hồng loan, văn xương, văn khúc, hàm trì, tắm rửa các loại một phần đồng cung, nếu chỉ dùng “Có hoa đào” ba chữ để hình dung, liền có vẻ thật không có phân lượng. Nếu trọng phạm có vài, tất nhiên vô sỉ hạ lưu, bất trị.

1, tham lang ở hợi tí, vi phiếm thủy đào hoa, thêm Tứ Sát, thiên hình, hóa kị, nam lang thang, nữ nhân dâm kỹ nữ.

2, thiên diêu hồng loan ở cung mệnh, dâm bôn.

3, nữ mệnh tam hợp văn khúc văn xương.

4, nữ mệnh thiên lương dần thân tị hợi, kiến Thiên Mã.

5, liêm trinh hóa kị thủ mệnh.

6, tham lang thủ mệnh có Tứ Sát đồng cung.

7, nữ mệnh cánh cửa cực lớn thiên cơ ở cung mệnh.

8, phá quân cùng Tứ Sát ở cung mệnh.

9, nữ mệnh Tứ Sát kiếp không có trung nhị ngôi sao thủ mệnh.

10, tử vi tham lang ở mão dậu gia sát, có hàm trì, thiên diêu, tắm rửa, văn khúc, hóa khoa, nam háo sắc, nữ nhân dâm đãng. Phùng giúp đỡ, không vong bất luận.

11, tham lang cùng hồng loan đồng cung.

12, thiên cơ Thái Âm ở cung Dần Thân thủ mệnh, thêm tả hữu xương khúc đồng cung.

13, thiên cơ thiên lương ở thìn tuất thủ di chuyển, tam hợp Tứ Sát xương khúc.

14, nữ mệnh vũ khúc thêm xương khúc thiên diêu hàm trì tắm rửa hóa kị.

15, vũ khúc phá quân ở tị hợi, phùng thiên mã, lộc tồn hoặc hóa lộc, nam lang thang, nữ nhân đa dâm.

16, nữ mệnh thiên đồng ở tị hợi thủ mệnh.

17, thiên đồng cánh cửa cực lớn tại sửu chưa thủ mệnh, Kình Đà đồng cung.

18, nữ mệnh khoa quyền lộc tam kỳ gia hội.

19, liêm trinh tham lang ở tị hợi thủ mệnh thân.

20, Thái Âm cùng Tứ Sát thủ mệnh.

21, cánh cửa cực lớn thủ mệnh, gặp Kình Đà.

22, nữ mệnh cánh cửa cực lớn hóa kị thủ mệnh.

23, nữ mệnh thiên tướng có xương khúc ở cung mệnh.

24, phá quân, tham lang phân thủ mệnh thân, phùng Lộc Mã.

25, nữ mệnh xương khúc thủ mệnh.

26, thiên diêu ở cung mệnh.

27, liêm trinh gia sát thủ mệnh.

28, nữ mệnh tới mệnh thân cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức, có Tứ Sát, kiếp không, hình diêu, xương khúc, hàm trì, hóa kị trung chi bốn năm khỏa cố thủ.

29, nữ mệnh thất sát đơn thủ cung phúc đức, mà cung mệnh, cung phu thê có sát.

30, nữ mệnh thiên đồng Thái Âm ở ngọ cung tọa mệnh sẽ sát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button