Tử vi

Đạo đức và tu dưỡng của người đoán mệnh

Thầy trước kia của tác giả khi giảng dạy về Đông y đã dẫn thuật câu nói của tổ sư Tôn Tư Mạc. Những cầu nói này là đạo đức và sự tu dưỡng mà không những người làm thầy thuốc cần phải có mà người làm nghề xem mệnh cũng không thể thiếu.

1. Không tham cầu dục vọng, coi nhẹ danh lợi, trước tiên cần phải có tấm lòng đại từ đại bi, lòng trác ẩn, yêu thương con người, sẵn lòng giúp đỡ khi có người gặp nguy khốn. Khi phát lời thề cần phải cầu siêu thoát sự thống khổ của loài người trong thiên hạ.

2. Phàm người đến đoán mệnh không hỏi người đó quý hay tiện, giàu hay nghèo, tuổi tác hoặc quan niệm về chủng tộc, khu vực mà đều coi họ như nhau. Cho dù người đến hỏi mệnh có điều oán giận đối với mình cũng không thể từ chối họ.

Bạn đang xem: Đạo đức và tu dưỡng của người đoán mệnh

3. Nếu là phụ nữ không nên có tư tưởng xem nhẹ, khinh khi.

4. Không nên chăm chăm vào danh tiếng của bản thân mà kiêng kỵ thái quá, hoặc không dám nói thật, hoặc biết mà không nói.

5. Những sai lầm mà trước kia họ mắc phải khuyên họ dừng lại trưóc khi quá muộn, nên biết rằng “quay đầu là bờ”.

6. Không nên tính toán so đo là tiền công nhiều hay ít mà hãy xem tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nếu không tất không được mọi người coi trọng.

7. Không nên thấy khác mà thay đổi suy nghĩ, thấy sắc mà động lòng, thấy tiền mà sáng mắt.

8. Không nên a dua xu nịnh kẻ quyền quý hoặc khinh thị người nghèo, cũng không nên thấy lợi mà sáng mắt. Những điều đó đều làm mất đi phong độ khí khái của bản thân.

9. Khuyên người ta làm nhiều việc thiện, tận trung tận hiếu, nỗ lực phấn đấu, cải tà quy chính, tích lấy ấm đức.

Nói chung, các điểm lý luận trên đây là sự tu dưõng không những người làm thầy thuốc, người đoán mệnh cần phải có mà bất kể người làm nghề gì cũng không thể thiếu, trong đó người làm thầy thuốc và người xem mệnh là đặc biệt cần phải chú ý, tránh từ một sai lầm hoặc một câu nói vô tâm mà tạo thành hệ quả bất hạnh.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đạo đức và tu dưỡng của người đoán mệnh

Thầy trước kia của tác giả khi giảng dạy về Đông y đã dẫn thuật câu nói của tổ sư Tôn Tư Mạc. Những cầu nói này là đạo đức và sự tu dưỡng mà không những người làm thầy thuốc cần phải có mà người làm nghề xem mệnh cũng không thể thiếu.

1. Không tham cầu dục vọng, coi nhẹ danh lợi, trước tiên cần phải có tấm lòng đại từ đại bi, lòng trác ẩn, yêu thương con người, sẵn lòng giúp đỡ khi có người gặp nguy khốn. Khi phát lời thề cần phải cầu siêu thoát sự thống khổ của loài người trong thiên hạ.

2. Phàm người đến đoán mệnh không hỏi người đó quý hay tiện, giàu hay nghèo, tuổi tác hoặc quan niệm về chủng tộc, khu vực mà đều coi họ như nhau. Cho dù người đến hỏi mệnh có điều oán giận đối với mình cũng không thể từ chối họ.

3. Nếu là phụ nữ không nên có tư tưởng xem nhẹ, khinh khi.

4. Không nên chăm chăm vào danh tiếng của bản thân mà kiêng kỵ thái quá, hoặc không dám nói thật, hoặc biết mà không nói.

5. Những sai lầm mà trước kia họ mắc phải khuyên họ dừng lại trưóc khi quá muộn, nên biết rằng “quay đầu là bờ”.

6. Không nên tính toán so đo là tiền công nhiều hay ít mà hãy xem tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nếu không tất không được mọi người coi trọng.

7. Không nên thấy khác mà thay đổi suy nghĩ, thấy sắc mà động lòng, thấy tiền mà sáng mắt.

8. Không nên a dua xu nịnh kẻ quyền quý hoặc khinh thị người nghèo, cũng không nên thấy lợi mà sáng mắt. Những điều đó đều làm mất đi phong độ khí khái của bản thân.

9. Khuyên người ta làm nhiều việc thiện, tận trung tận hiếu, nỗ lực phấn đấu, cải tà quy chính, tích lấy ấm đức.

Nói chung, các điểm lý luận trên đây là sự tu dưõng không những người làm thầy thuốc, người đoán mệnh cần phải có mà bất kể người làm nghề gì cũng không thể thiếu, trong đó người làm thầy thuốc và người xem mệnh là đặc biệt cần phải chú ý, tránh từ một sai lầm hoặc một câu nói vô tâm mà tạo thành hệ quả bất hạnh.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button