Tử vi

Đào Hoa chính thị tuần tự Tham Liêm

Tham Lang ứng với quái Tốn, tượng là con gái trưởng, nhu nhược thành thử dễ bị cuốn hút vào chuyện trăng hoa, nên gọi là “chính đào hoa”. Liêm Trinh ứng với quái Li, tượng là con gái thứ , xinh đẹp kiêu sa. Nhan sắc là lợi điểm mà cũng có thể là tai họa, nên gọi là “thứ đào hoa”.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Đào Hoa chính thị tuần tự Tham Liêm

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đào Hoa chính thị tuần tự Tham Liêm

Tham Lang ứng với quái Tốn, tượng là con gái trưởng, nhu nhược thành thử dễ bị cuốn hút vào chuyện trăng hoa, nên gọi là “chính đào hoa”. Liêm Trinh ứng với quái Li, tượng là con gái thứ , xinh đẹp kiêu sa. Nhan sắc là lợi điểm mà cũng có thể là tai họa, nên gọi là “thứ đào hoa”.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button