Tử vi

Đẩu số thước đo

Đẩu số thước đo

Bạn đang xem: Đẩu số thước đo

Mệnh ở sinh vượng định phú quý, các hữu sở nên; thân tọa không vong luận quang vinh khô, chuyên cầu này phải. Tử vi đế tọa, ở nam cực không thể thi công; thiên phủ lệnh ngôi sao, ở nam địa chuyên tài cán vì phúc. Thiên cơ Tứ Sát đồng cung, cũng hiền ba phần; Thái Âm hỏa linh đồng vị, trái lại thành thập ác. Tham lang làm ác ở lại, vào miếu không hung; cánh cửa cực lớn làm ác diệu, được viên rất tốt đẹp. Chư hung ở mấu chốt tới hương, tốt nhất nên khắc chế; kình dương trong người mệnh vị, lại chịu cô đơn. Nếu gặp sát tinh, ngã hạn hung nhất, phúc ( thiên đồng ) ấm ( thiên lương ) lâm tới, thứ gần như có thể hiểu.

Đại để ở nhân chi cơ biến, càng thêm dụng tâm tới thôi tường. Phân biệt sinh khắc chế hóa đã định nghèo thông; xem trọng ác chính thiên lấy đạo họa phúc.

Quan tinh cư vu phúc địa, gần quý quang vinh tài; phúc tinh ở quan chức, lại trở thành dùng. Thân mệnh được ngôi sao vì muốn, hạn độ gặp cát làm vinh. Nhược ngôn con nối dõi có hay không, chuyên ở kình dương hao tổn giết, phùng chi tắc hại, thê thiếp cũng thế. Tướng mạo ( cha mẹ ) phùng hung, tất mang mặt mày hốc hác; tật ách phùng kị, định chủ uông luy. Cần đạo định số để cầu huyền, càng ở cùng năm chi tướng hợp.

Tất cả cho cương lĩnh, dùng làm thước đo.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đẩu số thước đo

Đẩu số thước đo

Mệnh ở sinh vượng định phú quý, các hữu sở nên; thân tọa không vong luận quang vinh khô, chuyên cầu này phải. Tử vi đế tọa, ở nam cực không thể thi công; thiên phủ lệnh ngôi sao, ở nam địa chuyên tài cán vì phúc. Thiên cơ Tứ Sát đồng cung, cũng hiền ba phần; Thái Âm hỏa linh đồng vị, trái lại thành thập ác. Tham lang làm ác ở lại, vào miếu không hung; cánh cửa cực lớn làm ác diệu, được viên rất tốt đẹp. Chư hung ở mấu chốt tới hương, tốt nhất nên khắc chế; kình dương trong người mệnh vị, lại chịu cô đơn. Nếu gặp sát tinh, ngã hạn hung nhất, phúc ( thiên đồng ) ấm ( thiên lương ) lâm tới, thứ gần như có thể hiểu.

Đại để ở nhân chi cơ biến, càng thêm dụng tâm tới thôi tường. Phân biệt sinh khắc chế hóa đã định nghèo thông; xem trọng ác chính thiên lấy đạo họa phúc.

Quan tinh cư vu phúc địa, gần quý quang vinh tài; phúc tinh ở quan chức, lại trở thành dùng. Thân mệnh được ngôi sao vì muốn, hạn độ gặp cát làm vinh. Nhược ngôn con nối dõi có hay không, chuyên ở kình dương hao tổn giết, phùng chi tắc hại, thê thiếp cũng thế. Tướng mạo ( cha mẹ ) phùng hung, tất mang mặt mày hốc hác; tật ách phùng kị, định chủ uông luy. Cần đạo định số để cầu huyền, càng ở cùng năm chi tướng hợp.

Tất cả cho cương lĩnh, dùng làm thước đo.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button