Tử vi

ĐỊA KHÔNG ĐỊA KIẾP

Địa Không Địa Kiếp đều an theo giờ sinh, giống Văn Xương Văn Khúc. Không Kiếp giáp mệnh, chủ về cuộc đời gặp nhiều trắc trở, gập ghềnh, bất đắc chí

Có rất nhiều trường hợp nhờ Không Kiếp mà tốt, biến ra một cách cục kỳ lạ. Tỉ dụ: Thái Dương Thiên Lương gặp sao Xương Khúc Không Kiếp phải đoán là con người có tư tưởng mới lạ, táo bạo nhưng vững vàng, thành công qua nghiên cứu học thuật, đem những điều tân kỳ cho tư tưởng nếp nghĩ.

Như Vũ Khúc, Thất Sát thuộc Kim hội với Địa Không thường là những số mạng cuộc đời gian khổ cuối cùng thành đạt phấn phát.

Bạn đang xem: ĐỊA KHÔNG ĐỊA KIẾP

Không Kiếp đồng độ thủ mệnh, hoặc đối xung, phần nhiều chủ về lúc còn nhỏ tuổi bất lợi, không được cha mẹ che trở, hay đau yếu, nghèo khó, hoặc nhiều tai ách. Cần xem xét các tổ hợp sao của các cung mà định tính chất.

Không Kiếp thủ mệnh, hoặc giáp mệnh, cổ nhân cho rằng lợi về xuất gia. Ở thời hiện đại, có thể là người thích nghiên cứu các môn học ít người lưu tâm.

Địa không Địa kiếp chia ra ở cung Phu Thê và cung Mệnh, chủ về vợ chồng có tính cách không hợp nhau, hôn nhân có nỗi khổ khó nói, phần nhiều đều đau khổ trong lòng.

Không Kiếp đều khởi từ cung Hợi mà tính đi để đặt định vị trí. Địa Kiếp theo chiều thuận. Địa Không theo chiều nghịch. Hợi là giờ cuối cùng của một này. Tới Hợi là thời gian của ngày hôm ấy chấm dứt mọi sự mọi vật đều thành bảo ảnh, thành không hư. Không Kiếp tự chỗ không hư ấy mà dấy lên.

Hợi cung thuộc thủy. Không Kiếp thuộc hỏa. Thủy chủ trí, hỏa cùng chủ trí. Thủy Hỏa giao chiến tất cả đều hủy diệt thành Không, đều hết Kiếp để chuyển hoán thành một tình thế mới tuyệt đối. Nếu không xong thì Kiếp Không qui ẩn tu hành như Chiêu Lý Phạm Thái sau khi thất bại với mưu đồ phù Lê, sau khi Tương Quỳnh Như đã chết

Một trường hợp khá đặc biệt: Phúc Đức có Không Kiếp mà Mệnh cung Tham Hỏa hay Tham Linh vẫn kể làm số phát mau Không Kiếp đồng cung hay Không Kiếp hội tụ vào Mệnh, hay Không Kiếp giáp Mệnh ảnh hưởng ngang nhau về tốt xấu

Địa Không Địa Kiếp có ba thế:

  1. a) Đồng cung
  2. b) giáp
  3. c) hiệp.

Không Kiếp đồng cung chỉ thấy ở Tỵ hay Hợi, còn giáp hiệp thì ở mọi chỗ.

Riêng với nữ mệnh mà bị Không Kiếp, nếu đứng trên quan niệm Nữ chủ an định thì Không Kiếp thành phiền vì Không Kiếp vốn gây sự điêu linh do chất phản trào lưu, phản truyền thống ít hợp với đời sống nữ.

Không Kiếp Dần Thân gặp Tử Phủ tất làm hại Tử Phù. Không Kiếp đứng cùng Tả Hữu ở Mệnh, tâm ý thích lừa gạt. Không Kiếp hãm gặp Hỏa Linh Tuế Kị dễ bị trộm cướp. Không Kiếp Hồng Đào vào số nữ thường gian truân với duyên tình.

Các câu phú về Không Kiếp

 

Địa Kiếp độc thủ thị kỳ phi nhân

(Mệnh Địa Kiếp đứng một mình luôn luôn cho ý mình là phải. Địa Kiếp độc thủ làm tăng tính phản trào lưu đến mức quá lạm mà nên thế)

Dần Thân Không Kiếp nhi ngộ quí tinh thăng trầm vô độ

(Mệnh Dần Thân Không Kiếp thủ chiếu đứng cùng với cát tinh như Tử Phủ Đồng Lương Khôi Việt, Xương Khúc thường lên voi xuống chó)

Tỵ Hợi Kiếp Không nhi phùng Quyền Lộc hoạnh đạt tung hoành

(Kiếp Không Tỵ Hợi có Quyền Lộc tài giỏi nghênh ngang nhưng cũng lại rất bôn ba, mau phát mau tàn chóng)

Sinh sứ Kiếp Không thủ Mệnh do như bán thiên triết sỉ

(Kiếp Không thủ Mệnh ở Tỵ Hợi Dần Thân là nơi của sao Tràng sinh lên như diều gặp gió, xuống như chúi vào bùn đen).

Kiếp Cơ ngộ Hỏa tất ngộ hỏa tai

(Mệnh Thiên Cơ Địa Kiếp gặp Hỏa Tinh xung chiếu hoặc đồng cung hay gặp hỏa hoạn)

Nhan Hồi yểu tư do hữu Kiếp Không Đào Hồng Đà Linh tọa thủ

(Thầy Nhan Hồi chết yểu chỉ vì Mệnh có Kiếp Không Đà Linh toạ thủ. Số thầy Nhan Hồi làm sao mà biết chính xác thế. Chẳng qua chỉ mượn cái chết yểu của một người tương đối tiếng tăm để đặt cách cho các sao thôi, vì vậy cũng có câu khác:”Căn Xương hãm ư Thiên thương Nhan Hồi yểu triết”)

 

Kiếp Không Phục Binh phùng Dương nhẫn lột thượng kiếp đồ

(Mệnh Kiếp Không Phục Binh Kình Dương làm côn đồ kẻ cướp)

Địa Kiếp chi đan tâm phương lẫm

(Địa Kiếp thủ Mệnh với nhiều quí tinh thì lòng dạ sắt son, với thị kỷ phi nhân gần nhau, lòng dạ sắt son đôi lúc cũng vì thị kỷ mà ra)

Mệnh cung ngộ Kiếp Tham lãng lý hành thuyền

(Mệnh Địa Kiếp đứng cùng Tham Lang cuộc đời nổi trôi bất định. Kiếp Tham Ngọ Tí Mão Dậu không phải là Tỵ Hợi)

Mệnh Không Thân Kiếp lại hội song Hao ư chính diệu, thiểu học đa thành mạc ngộ Phúc Âm, Hao tinh niên thọ nan cầu vượng hưởng

(Mệnh Không Thân Kiếp thêm song Hao mà Mệnh không chính tinh thì học giỏi. Nhưng Mệnh Không Thân Kiếp lại tối kị gặp Đồng Lương. Phá Quân hãm thì khó thọ)

Mệnh Thân dù có lâm Không Kiếp

Gia Triệt Tuần chẳng khiếp tai nguy.

Mệnh Thân gặp Không Kiếp, có Triệt Tuần lại không bị nguy hại.

 

Kiếp Không Hình Kỵ Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường lo âu

 

Tử cung Không Kiếp trùng gia

Binh phùng huyết tán, thai bảo phù hoa

(Cung tử tức có Không Kiếp khó khăn khi sanh nở)

Phúc cung hãm ngộ Kiếp Không

Họ hàng lắm kẻ hành hung ở ngoài

Cung Phúc có Kiếp Không, trong họ có nhiều người làm côn đồ ở ngoài xã hội

 

Kiếp Không tan sạch ra tro

Đề phòng kẻo phải lộ đồ nam kha

(Vận hạn gặp Kiếp Không hãm phải thận trọng không thì bao thành quả đã tạo dựng mất mát hát)

Phu Thê Không Kiếp trùng xung

Trải hai ba bộ mới xong cửa nhà.

Phu thê có Không Kiếp thì tác sự sơ cuồng, cưới hai, ba lần mới yên ổn

 

Kiếp Không ai nấy khá ngừa

Lâm vào huynh đệ đơn sơ một mình

(Thiếu anh em hoặc xa cách anh em)

Đà La Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Hỏa Linh nạn bất tường chẳng sai

 

Tử phùng Không Kiếp hiển gian

Hoặc là tứ sát trong làng gian phi

Tử Vi gặp Không Kiếp lại thành người gian, hoặc gặp tứ sát cũng vậy. Tử Vi ở đây không được triều thần củng chiếu.

 

Không Kiếp Tỵ Hợi đồng sang

Công danh hoạnh phát phải tường cơ vi

Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không Kiếp đứng ngồi không yên

Tới hạn gặp Không Kiếp mà không biết lo xa, tiến thoái, tất mất hết danh phận giống như bị hồi ấn.

 

Cung Quan mừng được Đào Hồng

Thiên di tối kị Kiếp Không lâm vài

 

Kìa ai tiền phú hậu bần

Bởi chưng Không Kiếp chiếu tuấn vận sau

 

Đất Tí Ngọ Sửu Thân bó Lộc

Hội Kiếp Không là gốc tàn suy

 

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn.

Lộc tồn gặp Không Kiếp thành vô dụng, cũng thành bần hàn cả.

 

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử Vi mới lành

 

Hồng Đào Không Kiếp đồng danh

Ấy phương yểu tử đã dành một hai

(Hồng với Kiếp Không khó công danh phú quí. Đào Hoa Không Kiếp lận đận tình duyên không phải yểu tử)

Quyền Hao Không Kiếp chớ màng

Kẻ trên biếm loại khỏi đàng công danh

Địa Kiếp với Hồng sanh phu vị

Cung Mệnh hay duyên ấy trăm năm

Mệnh xấu duyên dứt tơ tằm

Sinh ly sẽ định loan phòng mười năm

 

Triệt Tuần Không Kiếp giao lâm

Mối mang dang dở ba lần mới nên

(Triệt Tuần Không Kiếp vào cung phối)

Thiên Di Không Kiếp khốn sao

Hồn qui dặm liễu gặp nào người thân.

 

Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tinh niên thiếu giữ tuần đăng khoa

(Đây là Không Kiếp đóng cung Quan Lộc cùng với Thiên Tướng)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm ĐỊA KHÔNG ĐỊA KIẾP

Địa Không Địa Kiếp đều an theo giờ sinh, giống Văn Xương Văn Khúc. Không Kiếp giáp mệnh, chủ về cuộc đời gặp nhiều trắc trở, gập ghềnh, bất đắc chí

Có rất nhiều trường hợp nhờ Không Kiếp mà tốt, biến ra một cách cục kỳ lạ. Tỉ dụ: Thái Dương Thiên Lương gặp sao Xương Khúc Không Kiếp phải đoán là con người có tư tưởng mới lạ, táo bạo nhưng vững vàng, thành công qua nghiên cứu học thuật, đem những điều tân kỳ cho tư tưởng nếp nghĩ.

Như Vũ Khúc, Thất Sát thuộc Kim hội với Địa Không thường là những số mạng cuộc đời gian khổ cuối cùng thành đạt phấn phát.

Không Kiếp đồng độ thủ mệnh, hoặc đối xung, phần nhiều chủ về lúc còn nhỏ tuổi bất lợi, không được cha mẹ che trở, hay đau yếu, nghèo khó, hoặc nhiều tai ách. Cần xem xét các tổ hợp sao của các cung mà định tính chất.

Không Kiếp thủ mệnh, hoặc giáp mệnh, cổ nhân cho rằng lợi về xuất gia. Ở thời hiện đại, có thể là người thích nghiên cứu các môn học ít người lưu tâm.

Địa không Địa kiếp chia ra ở cung Phu Thê và cung Mệnh, chủ về vợ chồng có tính cách không hợp nhau, hôn nhân có nỗi khổ khó nói, phần nhiều đều đau khổ trong lòng.

Không Kiếp đều khởi từ cung Hợi mà tính đi để đặt định vị trí. Địa Kiếp theo chiều thuận. Địa Không theo chiều nghịch. Hợi là giờ cuối cùng của một này. Tới Hợi là thời gian của ngày hôm ấy chấm dứt mọi sự mọi vật đều thành bảo ảnh, thành không hư. Không Kiếp tự chỗ không hư ấy mà dấy lên.

Hợi cung thuộc thủy. Không Kiếp thuộc hỏa. Thủy chủ trí, hỏa cùng chủ trí. Thủy Hỏa giao chiến tất cả đều hủy diệt thành Không, đều hết Kiếp để chuyển hoán thành một tình thế mới tuyệt đối. Nếu không xong thì Kiếp Không qui ẩn tu hành như Chiêu Lý Phạm Thái sau khi thất bại với mưu đồ phù Lê, sau khi Tương Quỳnh Như đã chết

Một trường hợp khá đặc biệt: Phúc Đức có Không Kiếp mà Mệnh cung Tham Hỏa hay Tham Linh vẫn kể làm số phát mau Không Kiếp đồng cung hay Không Kiếp hội tụ vào Mệnh, hay Không Kiếp giáp Mệnh ảnh hưởng ngang nhau về tốt xấu

Địa Không Địa Kiếp có ba thế:

  1. a) Đồng cung
  2. b) giáp
  3. c) hiệp.

Không Kiếp đồng cung chỉ thấy ở Tỵ hay Hợi, còn giáp hiệp thì ở mọi chỗ.

Riêng với nữ mệnh mà bị Không Kiếp, nếu đứng trên quan niệm Nữ chủ an định thì Không Kiếp thành phiền vì Không Kiếp vốn gây sự điêu linh do chất phản trào lưu, phản truyền thống ít hợp với đời sống nữ.

Không Kiếp Dần Thân gặp Tử Phủ tất làm hại Tử Phù. Không Kiếp đứng cùng Tả Hữu ở Mệnh, tâm ý thích lừa gạt. Không Kiếp hãm gặp Hỏa Linh Tuế Kị dễ bị trộm cướp. Không Kiếp Hồng Đào vào số nữ thường gian truân với duyên tình.

Các câu phú về Không Kiếp

 

Địa Kiếp độc thủ thị kỳ phi nhân

(Mệnh Địa Kiếp đứng một mình luôn luôn cho ý mình là phải. Địa Kiếp độc thủ làm tăng tính phản trào lưu đến mức quá lạm mà nên thế)

Dần Thân Không Kiếp nhi ngộ quí tinh thăng trầm vô độ

(Mệnh Dần Thân Không Kiếp thủ chiếu đứng cùng với cát tinh như Tử Phủ Đồng Lương Khôi Việt, Xương Khúc thường lên voi xuống chó)

Tỵ Hợi Kiếp Không nhi phùng Quyền Lộc hoạnh đạt tung hoành

(Kiếp Không Tỵ Hợi có Quyền Lộc tài giỏi nghênh ngang nhưng cũng lại rất bôn ba, mau phát mau tàn chóng)

Sinh sứ Kiếp Không thủ Mệnh do như bán thiên triết sỉ

(Kiếp Không thủ Mệnh ở Tỵ Hợi Dần Thân là nơi của sao Tràng sinh lên như diều gặp gió, xuống như chúi vào bùn đen).

Kiếp Cơ ngộ Hỏa tất ngộ hỏa tai

(Mệnh Thiên Cơ Địa Kiếp gặp Hỏa Tinh xung chiếu hoặc đồng cung hay gặp hỏa hoạn)

Nhan Hồi yểu tư do hữu Kiếp Không Đào Hồng Đà Linh tọa thủ

(Thầy Nhan Hồi chết yểu chỉ vì Mệnh có Kiếp Không Đà Linh toạ thủ. Số thầy Nhan Hồi làm sao mà biết chính xác thế. Chẳng qua chỉ mượn cái chết yểu của một người tương đối tiếng tăm để đặt cách cho các sao thôi, vì vậy cũng có câu khác:”Căn Xương hãm ư Thiên thương Nhan Hồi yểu triết”)

 

Kiếp Không Phục Binh phùng Dương nhẫn lột thượng kiếp đồ

(Mệnh Kiếp Không Phục Binh Kình Dương làm côn đồ kẻ cướp)

Địa Kiếp chi đan tâm phương lẫm

(Địa Kiếp thủ Mệnh với nhiều quí tinh thì lòng dạ sắt son, với thị kỷ phi nhân gần nhau, lòng dạ sắt son đôi lúc cũng vì thị kỷ mà ra)

Mệnh cung ngộ Kiếp Tham lãng lý hành thuyền

(Mệnh Địa Kiếp đứng cùng Tham Lang cuộc đời nổi trôi bất định. Kiếp Tham Ngọ Tí Mão Dậu không phải là Tỵ Hợi)

Mệnh Không Thân Kiếp lại hội song Hao ư chính diệu, thiểu học đa thành mạc ngộ Phúc Âm, Hao tinh niên thọ nan cầu vượng hưởng

(Mệnh Không Thân Kiếp thêm song Hao mà Mệnh không chính tinh thì học giỏi. Nhưng Mệnh Không Thân Kiếp lại tối kị gặp Đồng Lương. Phá Quân hãm thì khó thọ)

Mệnh Thân dù có lâm Không Kiếp

Gia Triệt Tuần chẳng khiếp tai nguy.

Mệnh Thân gặp Không Kiếp, có Triệt Tuần lại không bị nguy hại.

 

Kiếp Không Hình Kỵ Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường lo âu

 

Tử cung Không Kiếp trùng gia

Binh phùng huyết tán, thai bảo phù hoa

(Cung tử tức có Không Kiếp khó khăn khi sanh nở)

Phúc cung hãm ngộ Kiếp Không

Họ hàng lắm kẻ hành hung ở ngoài

Cung Phúc có Kiếp Không, trong họ có nhiều người làm côn đồ ở ngoài xã hội

 

Kiếp Không tan sạch ra tro

Đề phòng kẻo phải lộ đồ nam kha

(Vận hạn gặp Kiếp Không hãm phải thận trọng không thì bao thành quả đã tạo dựng mất mát hát)

Phu Thê Không Kiếp trùng xung

Trải hai ba bộ mới xong cửa nhà.

Phu thê có Không Kiếp thì tác sự sơ cuồng, cưới hai, ba lần mới yên ổn

 

Kiếp Không ai nấy khá ngừa

Lâm vào huynh đệ đơn sơ một mình

(Thiếu anh em hoặc xa cách anh em)

Đà La Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Hỏa Linh nạn bất tường chẳng sai

 

Tử phùng Không Kiếp hiển gian

Hoặc là tứ sát trong làng gian phi

Tử Vi gặp Không Kiếp lại thành người gian, hoặc gặp tứ sát cũng vậy. Tử Vi ở đây không được triều thần củng chiếu.

 

Không Kiếp Tỵ Hợi đồng sang

Công danh hoạnh phát phải tường cơ vi

Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không Kiếp đứng ngồi không yên

Tới hạn gặp Không Kiếp mà không biết lo xa, tiến thoái, tất mất hết danh phận giống như bị hồi ấn.

 

Cung Quan mừng được Đào Hồng

Thiên di tối kị Kiếp Không lâm vài

 

Kìa ai tiền phú hậu bần

Bởi chưng Không Kiếp chiếu tuấn vận sau

 

Đất Tí Ngọ Sửu Thân bó Lộc

Hội Kiếp Không là gốc tàn suy

 

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn.

Lộc tồn gặp Không Kiếp thành vô dụng, cũng thành bần hàn cả.

 

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử Vi mới lành

 

Hồng Đào Không Kiếp đồng danh

Ấy phương yểu tử đã dành một hai

(Hồng với Kiếp Không khó công danh phú quí. Đào Hoa Không Kiếp lận đận tình duyên không phải yểu tử)

Quyền Hao Không Kiếp chớ màng

Kẻ trên biếm loại khỏi đàng công danh

Địa Kiếp với Hồng sanh phu vị

Cung Mệnh hay duyên ấy trăm năm

Mệnh xấu duyên dứt tơ tằm

Sinh ly sẽ định loan phòng mười năm

 

Triệt Tuần Không Kiếp giao lâm

Mối mang dang dở ba lần mới nên

(Triệt Tuần Không Kiếp vào cung phối)

Thiên Di Không Kiếp khốn sao

Hồn qui dặm liễu gặp nào người thân.

 

Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tinh niên thiếu giữ tuần đăng khoa

(Đây là Không Kiếp đóng cung Quan Lộc cùng với Thiên Tướng)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button