Tử vi

Địa Không – Địa Kiếp

Xem xét sự tương tác của KK với nhiều sao hay các bộ sao khác nhau, có thể thấy thể hiện những tiêu chí khác nhau,chẳng hạn:

  • KK mà gặp Tang-Cô-Quả thì tai hoạ có liên quan đến tính mạng, nếu không là đương số thì cũng là người có quan hệ họ hàng.
  • KK hãm địa gặp tài tinh thì xảy ra mất mát hay khuynh gia bại sản, làm ăn thất bại,
  • KK hãm gặp khoa tinh thì thi cử hỏng hay do lý do bất trắc mà hỏng thi. gặp đào hoa tinh thì tình duyên trắc trở, hôn nhân không thành,
  • nếu KK đắc địa mà gặp đào hoa tinh thì hôn nhân nhanh chóng nhưng cũng ẩn chứa những điều bất tường, như trai gái chưa kịp hiểu nhau, chưa có tình yêu, hay bị ép duyên, …

vì thế có thể xem KK như là “một thùng thuốc súng” có được hay không?, mà kẻ châm ngòi chính là các sao hay cách cục cụ thể kia. vì thế KK hãm gặp hạn chưa thể phán xét ngay được, phải xem xét các cách cục châm ngòi có hợp mệnh hay không, ví dụ: Một kẻ giàu có , hạn có KK hãm gặp tài tinh năm đó chắc bị hoạ về tiền bạc, nhưng đối với một kẻ nghèo kiết xác, dẫu KK nhập hạn gặp tài tinh thì chỉ thể hiện năm đó khốn khổ vì tiền, vất vả mà kiếm không ra, lúc nào cũng túng thiếu. thế có nghĩa là kẻ giàu thì mang hoạ, có thể vì tiền mà nguy đến tính mạng, còn kẻ không có tiền thì sự túng thiếu cũng có kể chi.

Bạn đang xem: Địa Không – Địa Kiếp

-Sao giải trực tiếp thì không nhiều, song theo cách tiếp cận như trên, thì hoá ra cách giải KK hãm cũng không đến nỗi nghèo nàn. có thể lấy một ví dụ sau:

Tôi có một người bạn lá số của anh ta có Phá quân hãm địa thủ mệnh hội Địa không-Địa kiếp, có thêm Hoá khoa, người này mỗi khi gặp bế tắc là gặp may mắn hoá giải. lại có một lá số nữa Tử vi-Thiên phủ thủ mệnh gặp KK đắc địa cùng Hóa khoa mà sao vẫn khốn khổ lao đao, sống dở chết dở. chỉ có thể giải thích rằng Hoa khoa trong trường hợp đầu gặp Phá quân đã biến cải được Phá quân trở về chính đạo, rồi nhờ Phá quân khắc chế KK hãm, trong trường hợp thứ hai, Hoá khoa chỉ làm cho Tử-Phủ trở thành “thơm tho” hơn đối với KK hãm mà thôi.

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Địa Không - Địa Kiếp

Xem xét sự tương tác của KK với nhiều sao hay các bộ sao khác nhau, có thể thấy thể hiện những tiêu chí khác nhau,chẳng hạn:

  • KK mà gặp Tang-Cô-Quả thì tai hoạ có liên quan đến tính mạng, nếu không là đương số thì cũng là người có quan hệ họ hàng.
  • KK hãm địa gặp tài tinh thì xảy ra mất mát hay khuynh gia bại sản, làm ăn thất bại,
  • KK hãm gặp khoa tinh thì thi cử hỏng hay do lý do bất trắc mà hỏng thi. gặp đào hoa tinh thì tình duyên trắc trở, hôn nhân không thành,
  • nếu KK đắc địa mà gặp đào hoa tinh thì hôn nhân nhanh chóng nhưng cũng ẩn chứa những điều bất tường, như trai gái chưa kịp hiểu nhau, chưa có tình yêu, hay bị ép duyên, …

vì thế có thể xem KK như là “một thùng thuốc súng” có được hay không?, mà kẻ châm ngòi chính là các sao hay cách cục cụ thể kia. vì thế KK hãm gặp hạn chưa thể phán xét ngay được, phải xem xét các cách cục châm ngòi có hợp mệnh hay không, ví dụ: Một kẻ giàu có , hạn có KK hãm gặp tài tinh năm đó chắc bị hoạ về tiền bạc, nhưng đối với một kẻ nghèo kiết xác, dẫu KK nhập hạn gặp tài tinh thì chỉ thể hiện năm đó khốn khổ vì tiền, vất vả mà kiếm không ra, lúc nào cũng túng thiếu. thế có nghĩa là kẻ giàu thì mang hoạ, có thể vì tiền mà nguy đến tính mạng, còn kẻ không có tiền thì sự túng thiếu cũng có kể chi.

-Sao giải trực tiếp thì không nhiều, song theo cách tiếp cận như trên, thì hoá ra cách giải KK hãm cũng không đến nỗi nghèo nàn. có thể lấy một ví dụ sau:

Tôi có một người bạn lá số của anh ta có Phá quân hãm địa thủ mệnh hội Địa không-Địa kiếp, có thêm Hoá khoa, người này mỗi khi gặp bế tắc là gặp may mắn hoá giải. lại có một lá số nữa Tử vi-Thiên phủ thủ mệnh gặp KK đắc địa cùng Hóa khoa mà sao vẫn khốn khổ lao đao, sống dở chết dở. chỉ có thể giải thích rằng Hoa khoa trong trường hợp đầu gặp Phá quân đã biến cải được Phá quân trở về chính đạo, rồi nhờ Phá quân khắc chế KK hãm, trong trường hợp thứ hai, Hoá khoa chỉ làm cho Tử-Phủ trở thành “thơm tho” hơn đối với KK hãm mà thôi.

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button