Tử vi

Diễn giải một luận điểm Tử vi

Bị nhốt ở nhà chẳng có việc gì làm, trà uống mãi cũng khan giọng, sách đọc nhiều cũng ong đầu. Mắt kém nên không đếm gạo, chăn kiến được.

Đọc Tử Vi, có câu:

官星居於福地近貴榮財,

福星居於官宮卻成無用.

(Quan tinh cư vu Phúc địa – Cận quý vinh tài

Phúc tinh cư vu Quan cung – Khước thành vô dụng)

Nghĩa là: Những sao chủ về quan lộc mà cư cung Phúc đức thì tuy có thể không làm nên sự nghiệp lớn lao, nhưng ít ra cũng được gần cận nơi sang quý, bản thân cũng được hưởng vinh hoa, có tiền tài. Nhưng ngược lại, nếu các sao Phúc tinh mà cư cung Quan lộc thì lại trở thành vô dụng.

Luận điểm này, ngẫm sâu xa mới thấy. Phúc cung có Quan tinh thì dễ được danh giá – nối dõi truyền gia, họ mạc anh em quý hiển mà có thể cậy nhờ. Kể cả không có tài cán gì thì cũng dễ được nâng đỡ. Ở đời chẳng gì hơn “bố giầu, bố làm to”, làm cậu ấm cô chiêu thì hẳn nhiên là “cận quý vinh tài” rồi !

Còn Phúc tinh mà cư Quan lộc thì chẳng mang lại tích sự gì. Vì vốn dĩ chốn Quan trường là lừa lọc, giành giật, bon chen. Vinh – Nhục liền nhau, phải cần sự sát phạt, cần tài cao chí cả để phải đè đầu cưỡi cổ thằng khác mà ngoi lên. Hoặc chí ít ra thì cũng phải mang tiền đổ của đi mua quan cầu chức, hoặc thậm tệ hơn nữa thì hạ gối, uốn lưng làm trâu làm ngựa để cầu thân. Chứ có ai đem cái Tâm làm Phúc để mà phấn đấu quan trường được đâu. Trong chốn quan trường, đem chữ Phúc ra mà ứng xử thì chỉ thêm phiền ☹

Người nghiên cứu tử vi, ngoài việc tinh thông thuật số, cũng còn phải thấu tình đạt lý, hiểu lẽ nhân sinh. Mới có thể thấm được cuộc đời con người để mà phán cho rành.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Diễn giải một luận điểm Tử vi

Xem thêm Diễn giải một luận điểm Tử vi

Bị nhốt ở nhà chẳng có việc gì làm, trà uống mãi cũng khan giọng, sách đọc nhiều cũng ong đầu. Mắt kém nên không đếm gạo, chăn kiến được.

Đọc Tử Vi, có câu:

官星居於福地近貴榮財,

福星居於官宮卻成無用.

(Quan tinh cư vu Phúc địa – Cận quý vinh tài

Phúc tinh cư vu Quan cung – Khước thành vô dụng)

Nghĩa là: Những sao chủ về quan lộc mà cư cung Phúc đức thì tuy có thể không làm nên sự nghiệp lớn lao, nhưng ít ra cũng được gần cận nơi sang quý, bản thân cũng được hưởng vinh hoa, có tiền tài. Nhưng ngược lại, nếu các sao Phúc tinh mà cư cung Quan lộc thì lại trở thành vô dụng.

Luận điểm này, ngẫm sâu xa mới thấy. Phúc cung có Quan tinh thì dễ được danh giá – nối dõi truyền gia, họ mạc anh em quý hiển mà có thể cậy nhờ. Kể cả không có tài cán gì thì cũng dễ được nâng đỡ. Ở đời chẳng gì hơn “bố giầu, bố làm to”, làm cậu ấm cô chiêu thì hẳn nhiên là “cận quý vinh tài” rồi !

Còn Phúc tinh mà cư Quan lộc thì chẳng mang lại tích sự gì. Vì vốn dĩ chốn Quan trường là lừa lọc, giành giật, bon chen. Vinh – Nhục liền nhau, phải cần sự sát phạt, cần tài cao chí cả để phải đè đầu cưỡi cổ thằng khác mà ngoi lên. Hoặc chí ít ra thì cũng phải mang tiền đổ của đi mua quan cầu chức, hoặc thậm tệ hơn nữa thì hạ gối, uốn lưng làm trâu làm ngựa để cầu thân. Chứ có ai đem cái Tâm làm Phúc để mà phấn đấu quan trường được đâu. Trong chốn quan trường, đem chữ Phúc ra mà ứng xử thì chỉ thêm phiền ☹

Người nghiên cứu tử vi, ngoài việc tinh thông thuật số, cũng còn phải thấu tình đạt lý, hiểu lẽ nhân sinh. Mới có thể thấm được cuộc đời con người để mà phán cho rành.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button