Tử vi

Điền trạch – dờiĐiền trạch – dời

 

※ lấy đại nạn điền trạch vị trí tới tứ hóa nhập lưu niên, lưu điền, phối hợp đại nạn tứ hóa chỉ phán đoán.

Bạn đang xem: Điền trạch – dời

1. bản mạng điền trạch vị trí phùng sát, chuyển nhà thường sẽ có phi.

2. điền trạch đứng hàng tứ mã địa phùng thiên mã, thường dời.

3. bản mạng phi hóa kỵ nhập điền trạch xung tử nữ, chủ dịch mã, xuất ngoại ly hương mệnh.

Đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng điền trạch hoặc bản mạng di chuyển, bị xuất ngoại phát triển.

Năm xưa kị dẫn động đại nạn người ấy điền, chắc chắn sẽ hướng phương xa hoặc nước ngoài phát triển.

4. đại nạn điền trạch, di chuyển phùng kị sát, hoặc đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng điền trạch, di chuyển lúc, dễ có xuất ngoại hoặc đi xa học ở trường, công tác cơ hội.

5. đại nạn hoặc bản mạng phi hóa kỵ nhập đại nạn hoặc bản mạng tới di chuyển vị trí, có không thể không tới dị động.

6. đại nạn phi hóa kỵ nhập lớn thiên, không thể không đi xa, không tốt xa đi. Lớn thiên từ kị tắc nhiều ngoài ý muốn.

7. đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng điền trạch, thường dời, không có chỗ ở cố định.

8. đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng tử điền, bản mạng phi hóa kỵ nhập lớn thiên, đại nạn phùng động tinh, không thể không di chuyển, phiêu bạc.

9. song kỵ giáp đại nạn, cánh đồng phùng kị sát, không thể không thay đổi nơi.

10. Đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng điền trạch, bản mạng phi hóa kỵ nhập đại nạn vợ chồng, lưu phi hóa kỵ nhập đại nạn vợ chồng, nhân phối ngẫu mà không thể không dời.

11. Đại nạn khoa nhập lưu niên tử điền, cánh đồng có cát nhập, vi chuyển nhà cát tượng.

12. Đại nạn hóa khoa, phi hóa kỵ nhập cánh đồng, năm xưa cát hóa nhập đại nạn tử điền, chuyển nhà cát.

13. Đại nạn kị nhập lưu niên tử điền, lưu kị nhập lưu niên mệnh thiên, không thể không chuyển nhà.

14. Đại nạn kị nhập lưu niên di chuyển, có đi xa nhà hoặc hoàn cảnh thay đổi loại tình cảm hình. Điền trạch vị trí phùng kị sát, đa số không thể không tới nguyên nhân.

15. Đại nạn kị nhập lưu niên di chuyển, đại nạn kị, năm xưa phi hóa kỵ nhập đại nạn phụ tật, có thể nhân phụ thân duyên cớ không thể không bàn.

16. Đại nạn kị nhập lưu niên mệnh thiên, năm xưa tiểu hạn kị nhập lưu niên tiền tài, Huynh người hầu, đẩu quân đi di chuyển vị trí, nhân bằng hữu, nợ nần mà dời.

17. Đại nạn di chuyển phá quân từ cát hóa + thiên mã, cánh đồng có cát nhập, rời nhà phát triển tốt.

18. Bản mạng di chuyển vị trí hóa lộc nhập đại nạn di chuyển, lớn thiên kị nhập lưu niên điền trạch, sẽ dọn nhà. Mà bản mạng thiên kị nhập lưu niên vị đưa vi nguyên nhân.

19. Đại nạn điền trạch vị trí hóa kị nhập bản mạng hướng di chuyển, vi chuyển nhà hoặc xuất ngoại định cư.

20. Đại nạn điền trạch vị trí hóa kị nhập di chuyển hướng mệnh, đa số trên chức vụ tới điều động.

21. Đại nạn điền trạch vị trí hóa lộc nhập năm xưa mệnh thiên, lưu phi hóa kỵ nhập lưu điền, chuyển nhà dễ có thị phi.

22. Đại nạn điền trạch vị trí hóa lộc nhập năm xưa tử điền, năm xưa phùng động tinh, có dời hiện tượng.

23. Đại nạn điền trạch vị trí hóa kị nhập lưu niên tử điền, năm xưa điền trạch hóa kị nhập đại nạn tử điền, không thể không bàn.

Lưu nguyệt kị nhập lưu niên điền trạch tức có dời việc.

24. Năm xưa, lưu thiên phùng động tinh ( hoặc hóa kị ), có biến động ở hoàn cảnh dấu hiệu.

( giết, phá, sắc, ngày, cơ, nguyệt, cùng, lương )

25. Năm xưa điền trạch vị trí phùng kị sát, lưu nguyệt phi hóa kỵ nhập lưu nguyệt tới điền trạch, chủ kỳ nguyệt mua bán phòng ốc không như ý hoặc gia đình không yên, hoặc không thể không dời.

26. Năm xưa điền trạch vị trí hóa kị nhập đại nạn hoặc đại nạn điền trạch, này năm tất có dời.

27. Cánh cửa cực lớn ở di chuyển, bất lợi di chuyển. Dễ dàng tuyển phi gây.

28. Vũ khúc ở di chuyển, thường nhân công tác chi biến càng mà thường thường chuyển nhà.

29. Văn xương ở di chuyển, dời tất có lợi nhuận.

30. Điền trạch vị trí vì bản thân tân, hóa kị nhập đứa con Okita trạch, hoặc hóa kị nhập di chuyển hướng mệnh, giai chủ chuyển nhà tới hiện tượng.

31. Văn xương hoặc văn khúc tọa cung vi đinh, cánh cửa cực lớn hóa kị nhập đứa con Okita trạch, chủ gia ở bên trong bị nhân khóe miệng tranh cãi mà chuyển nhà.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điền trạch – dờiĐiền trạch – dời

 

※ lấy đại nạn điền trạch vị trí tới tứ hóa nhập lưu niên, lưu điền, phối hợp đại nạn tứ hóa chỉ phán đoán.

1. bản mạng điền trạch vị trí phùng sát, chuyển nhà thường sẽ có phi.

2. điền trạch đứng hàng tứ mã địa phùng thiên mã, thường dời.

3. bản mạng phi hóa kỵ nhập điền trạch xung tử nữ, chủ dịch mã, xuất ngoại ly hương mệnh.

Đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng điền trạch hoặc bản mạng di chuyển, bị xuất ngoại phát triển.

Năm xưa kị dẫn động đại nạn người ấy điền, chắc chắn sẽ hướng phương xa hoặc nước ngoài phát triển.

4. đại nạn điền trạch, di chuyển phùng kị sát, hoặc đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng điền trạch, di chuyển lúc, dễ có xuất ngoại hoặc đi xa học ở trường, công tác cơ hội.

5. đại nạn hoặc bản mạng phi hóa kỵ nhập đại nạn hoặc bản mạng tới di chuyển vị trí, có không thể không tới dị động.

6. đại nạn phi hóa kỵ nhập lớn thiên, không thể không đi xa, không tốt xa đi. Lớn thiên từ kị tắc nhiều ngoài ý muốn.

7. đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng điền trạch, thường dời, không có chỗ ở cố định.

8. đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng tử điền, bản mạng phi hóa kỵ nhập lớn thiên, đại nạn phùng động tinh, không thể không di chuyển, phiêu bạc.

9. song kỵ giáp đại nạn, cánh đồng phùng kị sát, không thể không thay đổi nơi.

10. Đại nạn phi hóa kỵ nhập bản mạng điền trạch, bản mạng phi hóa kỵ nhập đại nạn vợ chồng, lưu phi hóa kỵ nhập đại nạn vợ chồng, nhân phối ngẫu mà không thể không dời.

11. Đại nạn khoa nhập lưu niên tử điền, cánh đồng có cát nhập, vi chuyển nhà cát tượng.

12. Đại nạn hóa khoa, phi hóa kỵ nhập cánh đồng, năm xưa cát hóa nhập đại nạn tử điền, chuyển nhà cát.

13. Đại nạn kị nhập lưu niên tử điền, lưu kị nhập lưu niên mệnh thiên, không thể không chuyển nhà.

14. Đại nạn kị nhập lưu niên di chuyển, có đi xa nhà hoặc hoàn cảnh thay đổi loại tình cảm hình. Điền trạch vị trí phùng kị sát, đa số không thể không tới nguyên nhân.

15. Đại nạn kị nhập lưu niên di chuyển, đại nạn kị, năm xưa phi hóa kỵ nhập đại nạn phụ tật, có thể nhân phụ thân duyên cớ không thể không bàn.

16. Đại nạn kị nhập lưu niên mệnh thiên, năm xưa tiểu hạn kị nhập lưu niên tiền tài, Huynh người hầu, đẩu quân đi di chuyển vị trí, nhân bằng hữu, nợ nần mà dời.

17. Đại nạn di chuyển phá quân từ cát hóa + thiên mã, cánh đồng có cát nhập, rời nhà phát triển tốt.

18. Bản mạng di chuyển vị trí hóa lộc nhập đại nạn di chuyển, lớn thiên kị nhập lưu niên điền trạch, sẽ dọn nhà. Mà bản mạng thiên kị nhập lưu niên vị đưa vi nguyên nhân.

19. Đại nạn điền trạch vị trí hóa kị nhập bản mạng hướng di chuyển, vi chuyển nhà hoặc xuất ngoại định cư.

20. Đại nạn điền trạch vị trí hóa kị nhập di chuyển hướng mệnh, đa số trên chức vụ tới điều động.

21. Đại nạn điền trạch vị trí hóa lộc nhập năm xưa mệnh thiên, lưu phi hóa kỵ nhập lưu điền, chuyển nhà dễ có thị phi.

22. Đại nạn điền trạch vị trí hóa lộc nhập năm xưa tử điền, năm xưa phùng động tinh, có dời hiện tượng.

23. Đại nạn điền trạch vị trí hóa kị nhập lưu niên tử điền, năm xưa điền trạch hóa kị nhập đại nạn tử điền, không thể không bàn.

Lưu nguyệt kị nhập lưu niên điền trạch tức có dời việc.

24. Năm xưa, lưu thiên phùng động tinh ( hoặc hóa kị ), có biến động ở hoàn cảnh dấu hiệu.

( giết, phá, sắc, ngày, cơ, nguyệt, cùng, lương )

25. Năm xưa điền trạch vị trí phùng kị sát, lưu nguyệt phi hóa kỵ nhập lưu nguyệt tới điền trạch, chủ kỳ nguyệt mua bán phòng ốc không như ý hoặc gia đình không yên, hoặc không thể không dời.

26. Năm xưa điền trạch vị trí hóa kị nhập đại nạn hoặc đại nạn điền trạch, này năm tất có dời.

27. Cánh cửa cực lớn ở di chuyển, bất lợi di chuyển. Dễ dàng tuyển phi gây.

28. Vũ khúc ở di chuyển, thường nhân công tác chi biến càng mà thường thường chuyển nhà.

29. Văn xương ở di chuyển, dời tất có lợi nhuận.

30. Điền trạch vị trí vì bản thân tân, hóa kị nhập đứa con Okita trạch, hoặc hóa kị nhập di chuyển hướng mệnh, giai chủ chuyển nhà tới hiện tượng.

31. Văn xương hoặc văn khúc tọa cung vi đinh, cánh cửa cực lớn hóa kị nhập đứa con Okita trạch, chủ gia ở bên trong bị nhân khóe miệng tranh cãi mà chuyển nhà.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button