Tử vi

Định danh tính chất tinh đẩu qua từ khóa

Tử Vi: uy nghi, đức độ chủ quyền lộc, Phúc Đức (Nam Bắc đẩu, Dương Thổ)

– Miếu địa : Tỵ Ngọ Dần Thân – Bình Hòa: Mão Dậu

– Vượng địa : Thìn Tuất – Hãm địa: không

Bạn đang xem: Định danh tính chất tinh đẩu qua từ khóa

– Đắc địa : Sửu Mùi Hợi Tí

Thiên Phủ: Chủ tài lộc, trung hậu hiền lành (Nam bắc đẩu, Âm Thổ)

– Miếu địa : Dần Thân Tý Ngọ

– Vượng địa: Thìn Tuất – Bình Hòa: Sửu Mão Dậu

– Đắc địa : Mùi Tí Hợi – Hãm địa: không

Vũ Khúc: chủ tài lộc (Bắc Đẩu – Âm Kim)

– Miếu địa : Thìn Tuất Sửu Mùi – Đắc địa : Mão Dậu

– Vượng địa: Dần Thân Tí Ngọ – Hãm địa : Tỵ Hợi

Thiên Tướng: Quyền tinh uy dũng (Nam Đẩu – Dương Thủy)

– Miếu địa : Dần Thân – Đắc địa: Sửu Mùi Tị Hợi

– Vượng địa: Tý Ngọ Thìn Tuất – Hãm địa: Mão Dậu

Thất Sát: Quyền tinh, uy dũng (Nam Đẩu – Dương Kim)

– Miếu địa : Dần Thân Tí Ngọ – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Tỵ Hợi – Hãm địa: Mão Dậu Thìn Tuất

Phá Quân: Dũng mãnh, hao tán (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

– Miếu địa: Tí Ngọ – Đắc địa: Thìn Tuất

– Vượng địa: Sửu Mùi – Hãm địa: Dần Thân Tỵ Hợi Mão Dậu

Liêm Trinh: Chủ quan lộc, Tù tinh (Bắc Đẩu – Âm Hỏa)

– Miếu địa : Dần Thân – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Thìn Tuất Tí Ngọ – Hãm địa: Tỵ Hợi Mão Dậu

Tham Lang: Chủ họa phúc, Hung bạo (Bắc Đẩu – Âm Mộc đới Thủy)

– Miếu địa: Sửu Mùi – Đắc địa: Dần Thân

– Vượng địa: Thìn Tuất – Hãm địa: Tỵ Hợi Tí Ngọ Mão Dậu

Thiên Cơ: Chủ huynh đệ, Mưu cơ, Phúc thọ (Nam Đẩu – Âm Mộc)

– Miếu địa : Thìn Tuất Mão Dậu – Đắc địa: Ngọ Tí Sửu

– Vượng địa: Tỵ Thân Mùi – Hãm địa: Dần Hợi

Thái Âm: Chủ điền tài (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

– Miếu địa : Hợi Tí – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Dậu Tuất Thân – Hãm địa: Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ

Thiên Đồng: Chủ phúc thọ (Nam Đẩu – Dương Thủy)

– Miếu địa : Dần Thân – Đắc địa: Mão Tị Hợi

– Vượng địa: Tí – Hãm địa: Ngọ Dậu Thìn Tuất Sửu Mùi

Thiên Lương: Chủ phúc thọ, phụ mẫu (Nam Đẩu – Dương Mộc)

– Miếu địa : Ngọ Thìn Tuất – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Tí Mão Dần Thân – Hãm địa: Tỵ Hợi Dậu

Cự Môn: Chủ điền, thị phi (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

– Miếu địa : Mão Dậu – Đắc địa: Thân Hợi

– Vượng địa: Tý Ngọ Dần – Hãm địa: Tỵ Thìn Tuất Sửu Mùi

Thái Dương: Chủ quan lộc (Nam Đẩu – Dương Hỏa)

– Miếu địa : Thìn Ngọ – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Dần Mão Tỵ – Hãm địa: Thân Dậu Tuất Hợi Tý

Địa Không, Địa Kiếp Hỏa, đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi

Kình Dương Kim đới Hỏa, đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi

Đà LaKim đới Hỏa, đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi

Linh TinhHỏa đới Kim đắc địa ở Dần Mão Tỵ Ngọ

Linh Tinh Hỏa Thìn Tuất Sửu Mùi

Song Hao đắc địa Dần Thân Mão Dậu

NGŨ HÀNH TRUNG TINH

Tả Phù : Dương Thổ đới Kim Hóa Khoa : Thủy

Hữu Bật : Dương Thổ đới Thủy Hóa Quyền : Mộc

Văn Xương: Dương Kim đới Thổ Hóa Lộc : Mộc đới Thổ

Văn Khúc : Âm Thủy đới Hỏa Đào Hoa : Mộc

Thiên Khôi : Dương Hỏa đới Kim Hồng Loan : Thủy

Thiên Việt : Dương Hỏa đới Mộc  Tam Thai, Bát Tọa: Thổ

Long Trì : Thủy Thai Phụ : Thổ đới Kim

Phượng Các: Mộc Phong Cáo : Thổ đới Thủy

Ân Quang : Mộc

Thiên Quý : Thổ 

(Tử vi nghiệm lý – tác giả Thiên Lương)

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Định danh tính chất tinh đẩu qua từ khóa

Tử Vi: uy nghi, đức độ chủ quyền lộc, Phúc Đức (Nam Bắc đẩu, Dương Thổ)

– Miếu địa : Tỵ Ngọ Dần Thân – Bình Hòa: Mão Dậu

– Vượng địa : Thìn Tuất – Hãm địa: không

– Đắc địa : Sửu Mùi Hợi Tí

Thiên Phủ: Chủ tài lộc, trung hậu hiền lành (Nam bắc đẩu, Âm Thổ)

– Miếu địa : Dần Thân Tý Ngọ

– Vượng địa: Thìn Tuất – Bình Hòa: Sửu Mão Dậu

– Đắc địa : Mùi Tí Hợi – Hãm địa: không

Vũ Khúc: chủ tài lộc (Bắc Đẩu – Âm Kim)

– Miếu địa : Thìn Tuất Sửu Mùi – Đắc địa : Mão Dậu

– Vượng địa: Dần Thân Tí Ngọ – Hãm địa : Tỵ Hợi

Thiên Tướng: Quyền tinh uy dũng (Nam Đẩu – Dương Thủy)

– Miếu địa : Dần Thân – Đắc địa: Sửu Mùi Tị Hợi

– Vượng địa: Tý Ngọ Thìn Tuất – Hãm địa: Mão Dậu

Thất Sát: Quyền tinh, uy dũng (Nam Đẩu – Dương Kim)

– Miếu địa : Dần Thân Tí Ngọ – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Tỵ Hợi – Hãm địa: Mão Dậu Thìn Tuất

Phá Quân: Dũng mãnh, hao tán (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

– Miếu địa: Tí Ngọ – Đắc địa: Thìn Tuất

– Vượng địa: Sửu Mùi – Hãm địa: Dần Thân Tỵ Hợi Mão Dậu

Liêm Trinh: Chủ quan lộc, Tù tinh (Bắc Đẩu – Âm Hỏa)

– Miếu địa : Dần Thân – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Thìn Tuất Tí Ngọ – Hãm địa: Tỵ Hợi Mão Dậu

Tham Lang: Chủ họa phúc, Hung bạo (Bắc Đẩu – Âm Mộc đới Thủy)

– Miếu địa: Sửu Mùi – Đắc địa: Dần Thân

– Vượng địa: Thìn Tuất – Hãm địa: Tỵ Hợi Tí Ngọ Mão Dậu

Thiên Cơ: Chủ huynh đệ, Mưu cơ, Phúc thọ (Nam Đẩu – Âm Mộc)

– Miếu địa : Thìn Tuất Mão Dậu – Đắc địa: Ngọ Tí Sửu

– Vượng địa: Tỵ Thân Mùi – Hãm địa: Dần Hợi

Thái Âm: Chủ điền tài (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

– Miếu địa : Hợi Tí – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Dậu Tuất Thân – Hãm địa: Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ

Thiên Đồng: Chủ phúc thọ (Nam Đẩu – Dương Thủy)

– Miếu địa : Dần Thân – Đắc địa: Mão Tị Hợi

– Vượng địa: Tí – Hãm địa: Ngọ Dậu Thìn Tuất Sửu Mùi

Thiên Lương: Chủ phúc thọ, phụ mẫu (Nam Đẩu – Dương Mộc)

– Miếu địa : Ngọ Thìn Tuất – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Tí Mão Dần Thân – Hãm địa: Tỵ Hợi Dậu

Cự Môn: Chủ điền, thị phi (Bắc Đẩu – Âm Thủy)

– Miếu địa : Mão Dậu – Đắc địa: Thân Hợi

– Vượng địa: Tý Ngọ Dần – Hãm địa: Tỵ Thìn Tuất Sửu Mùi

Thái Dương: Chủ quan lộc (Nam Đẩu – Dương Hỏa)

– Miếu địa : Thìn Ngọ – Đắc địa: Sửu Mùi

– Vượng địa: Dần Mão Tỵ – Hãm địa: Thân Dậu Tuất Hợi Tý

Địa Không, Địa Kiếp Hỏa, đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi

Kình Dương Kim đới Hỏa, đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi

Đà LaKim đới Hỏa, đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi

Linh TinhHỏa đới Kim đắc địa ở Dần Mão Tỵ Ngọ

Linh Tinh Hỏa Thìn Tuất Sửu Mùi

Song Hao đắc địa Dần Thân Mão Dậu

NGŨ HÀNH TRUNG TINH

Tả Phù : Dương Thổ đới Kim Hóa Khoa : Thủy

Hữu Bật : Dương Thổ đới Thủy Hóa Quyền : Mộc

Văn Xương: Dương Kim đới Thổ Hóa Lộc : Mộc đới Thổ

Văn Khúc : Âm Thủy đới Hỏa Đào Hoa : Mộc

Thiên Khôi : Dương Hỏa đới Kim Hồng Loan : Thủy

Thiên Việt : Dương Hỏa đới Mộc  Tam Thai, Bát Tọa: Thổ

Long Trì : Thủy Thai Phụ : Thổ đới Kim

Phượng Các: Mộc Phong Cáo : Thổ đới Thủy

Ân Quang : Mộc

Thiên Quý : Thổ 

(Tử vi nghiệm lý – tác giả Thiên Lương)

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button