Tử vi

Đinh dậu (2017) năm kỷ dậu nguyệt (9 nguyệt 20 ngày —10 nguyệt 19 ngày ) vận thế phân tích

Năm nay đinh dậu năm can đinh tứ hóa vi thái âm hóa lộc, thiên đồng quyền, thiên cơ khoa, cánh cửa cực lớn kị. Kỷ dậu nguyệt mình làm tứ hóa vi vũ khúc lộc, tham lang quyền, thiên lương khoa, văn khúc kị. Theo tứ hóa bên trên phân tích, hai đại tài ngôi sao ( vũ khúc, Thái Âm ) hóa lộc, tháng nầy mọi người tổng thể tài vận hẳn là năm nay tốt nhất một tháng. Đồng thời này bốn loại sao hóa đấy tổ hợp lại có rất nhiều, tỷ như thái âm hóa lộc văn khúc kị, hai đại thủy sao hóa kỵ, tháng nầy giữa phu thê đấy cảm tình cần thiết phải chú ý, dễ nhìn nhóm nhu phải quan tâm nhiều hơn chiếu cố cho mỹ nữ bên cạnh. Đồng lương ở tứ mã ngồi liều mạng mà bằng hữu, tháng nầy không thể thiếu phải hối hả ngược xuôi, càng cần chú ý là có cánh cửa cực lớn chữ Nhật khúc tổ hợp bằng hữu, tháng nầy ít nói chuyện làm nhiều sự, làm việc cũng không cần ướt át bẩn thỉu, nếu không không thể thiếu tô xoá và sửa sửa, thậm chí khiến cho võ mồm, quan tòa thị phi.

 
Phía dưới đã đem lưu nguyệt mười bốn chủ tinh làm tọa mệnh tình huống đơn giản phân tích như sau. ( không biết xem lưu nguyệt cung mệnh đấy bằng hữu có thể thêm vi tín tài khoản công chúng: tử vi đấu sổ dạy học hoặc zwdsjx hồi phục đẩu quân xem xét, còn có thể miễn phí xem mệnh )

Lưu mệnh tọa tử vi: đây nguyệt tài vận không tệ, chung quanh cũng có rất nhiều người cho ngươi bày mưu tính kế, tháng nầy nếu như là có thi lời nói, cũng sẽ tương đối thuận lợi, duy chỉ có cần thiết phải chú ý nếu có dạ dày bệnh bằng hữu, tháng nầy có thể biết tăng thêm lặp lại.

Bạn đang xem: Đinh dậu (2017) năm kỷ dậu nguyệt (9 nguyệt 20 ngày —10 nguyệt 19 ngày ) vận thế phân tích

Lưu mệnh tọa thiên cơ: tháng nầy nếu có cơ hội hợp tác, có thể thi lại lo, năm này đúng kiếm tiền lười biếng cùng học, tháng nầy có thể cố gắng hạ xuống, vẫn có thực khả quan thu vào.

Lưu mệnh tọa thái dương: tháng nầy dễ dàng có thủ trưởng thưởng thức, cũng không phải thường thích hợp nghiên cứu một ít học thuật, trong công tác dễ dàng có ra ngoài kỳ ngộ, trong tay tiền mặt cũng tương đối rộng dụ.

Lưu mệnh tọa vũ khúc: điền trạch không xong, nơi ở dễ dàng có biến, tháng nầy giao tế cũng dễ dàng thường xuyên, tài vận tốt lắm, duy chỉ có cần chú ý là công văn bên trên dễ dàng có phiền toái.

Lưu mệnh tọa thiên đồng: tháng nầy không chịu ngồi yên, trong công tác nếu khiêu chiến một ít mới đầu đề, phương hướng mới, nhất định sẽ được thủ rất nhanh. Tháng nầy dễ dàng có vui quá hóa buồn việc.

Lưu mệnh tọa liêm trinh: nếu như là chưa kết hôn đấy bằng hữu, tháng nầy hoa đào sẽ tương đối vượng, có thể nắm chặt, trong công tác sẽ tương đối thuận lợi, đồng thời cũng sẽ có so sánh khả quan tiền lời.

Lưu mệnh tọa thiên phủ: gia đình không yên, thích vận mệnh đấy cùng học, tháng nầy có thể cố gắng một chút, học tập nhất định sẽ có mới thể ngộ, tháng nầy dễ dàng có lọt tài đấy hiện tượng.

Lưu mệnh tọa Thái Âm: nữ hài tử nhu phải chú ý mình cảm xúc, dễ nộ, phát giận xong nhất đình sẽ để cho hối hận của mình, cuộc thi vận không tệ, trên sự nghiệp dễ dàng đến cấp trên thưởng thức.

Lưu mệnh tọa tham lang: tháng nầy đào hoa sẽ tương đối tràn đầy, giao du cũng khá rộng hiện, tháng nầy người đối diện trạch dễ dàng có chỉnh đốn giả dạng chi tâm.

Lưu mệnh tọa cánh cửa cực lớn: tháng nầy phải đặc biệt chú ý võ mồm thị phi, có thể đúng một ít tôn giáo, nghiên cứu tâm linh học vấn cảm thấy hứng thú, cần chú ý là cùng phối ngẫu, nữ nhân giữa bạn bè câu thông, tháng nầy rất dễ dàng cãi nhau.

Lưu mệnh tọa thiên tướng: cảm tình dễ dàng sinh biến, cũng dễ dàng có tình yêu mới. Tháng nầy dễ dàng đến trưởng bối trợ giúp hòa thưởng thức.

Lưu mệnh tọa thiên lương: tháng nầy tài vận không tệ, trên sự nghiệp dễ dàng tranh chấp, nghiêm trọng có thể biết ảnh hưởng công tác tiền đồ. Dễ dàng chõ mõm vào, hơn nữa cũng dễ dàng hồi oán hận.

Lưu mệnh tọa thất sát: tháng nầy dễ dàng có bất ngờ tài vận kinh hỉ, nữ hài tử nhu phải thật tốt bảo dưỡng, ăn ít sống nguội, dễ dàng đau bụng kinh. Tháng nầy nghỉ ngơi có thể không tốt lắm, chung quanh dễ dàng có tranh cãi ầm ĩ. Đồng thời cũng cần thiết phải chú ý trong nhà phòng trộm.

Lưu mệnh tọa phá quân: trên sự nghiệp rất có lòng tiến thủ, tháng nầy dễ dàng có lơ đãng việc thiện, cần chú ý là tháng nầy dễ dàng không giải thích được thân thể không thoải mái. Nếu đang xem phòng, tháng nầy đúng là hạ thủ cơ hội.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đinh dậu (2017) năm kỷ dậu nguyệt (9 nguyệt 20 ngày —10 nguyệt 19 ngày ) vận thế phân tích

Năm nay đinh dậu năm can đinh tứ hóa vi thái âm hóa lộc, thiên đồng quyền, thiên cơ khoa, cánh cửa cực lớn kị. Kỷ dậu nguyệt mình làm tứ hóa vi vũ khúc lộc, tham lang quyền, thiên lương khoa, văn khúc kị. Theo tứ hóa bên trên phân tích, hai đại tài ngôi sao ( vũ khúc, Thái Âm ) hóa lộc, tháng nầy mọi người tổng thể tài vận hẳn là năm nay tốt nhất một tháng. Đồng thời này bốn loại sao hóa đấy tổ hợp lại có rất nhiều, tỷ như thái âm hóa lộc văn khúc kị, hai đại thủy sao hóa kỵ, tháng nầy giữa phu thê đấy cảm tình cần thiết phải chú ý, dễ nhìn nhóm nhu phải quan tâm nhiều hơn chiếu cố cho mỹ nữ bên cạnh. Đồng lương ở tứ mã ngồi liều mạng mà bằng hữu, tháng nầy không thể thiếu phải hối hả ngược xuôi, càng cần chú ý là có cánh cửa cực lớn chữ Nhật khúc tổ hợp bằng hữu, tháng nầy ít nói chuyện làm nhiều sự, làm việc cũng không cần ướt át bẩn thỉu, nếu không không thể thiếu tô xoá và sửa sửa, thậm chí khiến cho võ mồm, quan tòa thị phi.

 
Phía dưới đã đem lưu nguyệt mười bốn chủ tinh làm tọa mệnh tình huống đơn giản phân tích như sau. ( không biết xem lưu nguyệt cung mệnh đấy bằng hữu có thể thêm vi tín tài khoản công chúng: tử vi đấu sổ dạy học hoặc zwdsjx hồi phục đẩu quân xem xét, còn có thể miễn phí xem mệnh )

Lưu mệnh tọa tử vi: đây nguyệt tài vận không tệ, chung quanh cũng có rất nhiều người cho ngươi bày mưu tính kế, tháng nầy nếu như là có thi lời nói, cũng sẽ tương đối thuận lợi, duy chỉ có cần thiết phải chú ý nếu có dạ dày bệnh bằng hữu, tháng nầy có thể biết tăng thêm lặp lại.

Lưu mệnh tọa thiên cơ: tháng nầy nếu có cơ hội hợp tác, có thể thi lại lo, năm này đúng kiếm tiền lười biếng cùng học, tháng nầy có thể cố gắng hạ xuống, vẫn có thực khả quan thu vào.

Lưu mệnh tọa thái dương: tháng nầy dễ dàng có thủ trưởng thưởng thức, cũng không phải thường thích hợp nghiên cứu một ít học thuật, trong công tác dễ dàng có ra ngoài kỳ ngộ, trong tay tiền mặt cũng tương đối rộng dụ.

Lưu mệnh tọa vũ khúc: điền trạch không xong, nơi ở dễ dàng có biến, tháng nầy giao tế cũng dễ dàng thường xuyên, tài vận tốt lắm, duy chỉ có cần chú ý là công văn bên trên dễ dàng có phiền toái.

Lưu mệnh tọa thiên đồng: tháng nầy không chịu ngồi yên, trong công tác nếu khiêu chiến một ít mới đầu đề, phương hướng mới, nhất định sẽ được thủ rất nhanh. Tháng nầy dễ dàng có vui quá hóa buồn việc.

Lưu mệnh tọa liêm trinh: nếu như là chưa kết hôn đấy bằng hữu, tháng nầy hoa đào sẽ tương đối vượng, có thể nắm chặt, trong công tác sẽ tương đối thuận lợi, đồng thời cũng sẽ có so sánh khả quan tiền lời.

Lưu mệnh tọa thiên phủ: gia đình không yên, thích vận mệnh đấy cùng học, tháng nầy có thể cố gắng một chút, học tập nhất định sẽ có mới thể ngộ, tháng nầy dễ dàng có lọt tài đấy hiện tượng.

Lưu mệnh tọa Thái Âm: nữ hài tử nhu phải chú ý mình cảm xúc, dễ nộ, phát giận xong nhất đình sẽ để cho hối hận của mình, cuộc thi vận không tệ, trên sự nghiệp dễ dàng đến cấp trên thưởng thức.

Lưu mệnh tọa tham lang: tháng nầy đào hoa sẽ tương đối tràn đầy, giao du cũng khá rộng hiện, tháng nầy người đối diện trạch dễ dàng có chỉnh đốn giả dạng chi tâm.

Lưu mệnh tọa cánh cửa cực lớn: tháng nầy phải đặc biệt chú ý võ mồm thị phi, có thể đúng một ít tôn giáo, nghiên cứu tâm linh học vấn cảm thấy hứng thú, cần chú ý là cùng phối ngẫu, nữ nhân giữa bạn bè câu thông, tháng nầy rất dễ dàng cãi nhau.

Lưu mệnh tọa thiên tướng: cảm tình dễ dàng sinh biến, cũng dễ dàng có tình yêu mới. Tháng nầy dễ dàng đến trưởng bối trợ giúp hòa thưởng thức.

Lưu mệnh tọa thiên lương: tháng nầy tài vận không tệ, trên sự nghiệp dễ dàng tranh chấp, nghiêm trọng có thể biết ảnh hưởng công tác tiền đồ. Dễ dàng chõ mõm vào, hơn nữa cũng dễ dàng hồi oán hận.

Lưu mệnh tọa thất sát: tháng nầy dễ dàng có bất ngờ tài vận kinh hỉ, nữ hài tử nhu phải thật tốt bảo dưỡng, ăn ít sống nguội, dễ dàng đau bụng kinh. Tháng nầy nghỉ ngơi có thể không tốt lắm, chung quanh dễ dàng có tranh cãi ầm ĩ. Đồng thời cũng cần thiết phải chú ý trong nhà phòng trộm.

Lưu mệnh tọa phá quân: trên sự nghiệp rất có lòng tiến thủ, tháng nầy dễ dàng có lơ đãng việc thiện, cần chú ý là tháng nầy dễ dàng không giải thích được thân thể không thoải mái. Nếu đang xem phòng, tháng nầy đúng là hạ thủ cơ hội.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button