Tử vi

Định nghĩa tổng quát cung Điền Trạch, Nô Bộc và Tật Ách

Cung Điền Trạch này chỉ sản nghiệp nói chung. Tài sản này có lẽ chỉ là bất động sản chớ không phải tiền bạc.

– Bất động sản như nhà, cơ xưởng làm ăn, ruộng, vườn…

– Động sản đi liền với bất động sản như hoa màu, sản phẩm sản xuất, bàn ghế, đồ đạc trong nhà hay trong xí nghiệp. Có lẽ xe cộ cũng thuộc về điền sản. Không rõ quí kim, súc vật có thuộc về điền trạch không.

Bạn đang xem: Định nghĩa tổng quát cung Điền Trạch, Nô Bộc và Tật Ách

– Các thủ đắc điền sản (thừa hưởng, tự tạo, cướp).

– Số lượng điền sản, mức độ vô sản.

– Giai đoạn thủ đắc và phá tán điền sản.

– Khả năng bảo toàn điền sản – công khai, bí mật o

Xem điền sản tất phải xem các cung chiếu Điền và cung Tài, Phúc, Quan, Thê vì có liên hệ xa gần đến sự nghiệp của mình, của vợ, di sản tổ phụ…

Về các sao, cần lưu ý các sao chủ về điền sản như: Tử, Phủ, Vũ, Âm, Cự, Cơ, Long, Phượng, Thai, Tọa, Sinh, Vượng, Lộc, Tồn. Đồng thời, các sao hao hay sát, nhất là Tuần, Triệt cũng phải được quan tâm vì có liên hệ đến sự phá sản, tai họa về điền sản.

Các sao biểu tượng vật dụng cũng có chi phối ít nhiều về điền sản.

 8) Cung Nô bộc

Trong khoa Tử – Vi cung Nô chỉ 4 mạng người:

– Tôi tớ trong nhà.

– Người dưới quyền (thuộc viên, công nhân, học trò…)

– Bạn bè nói chung.

– Nhân tình (vợ lẽ, chồng bé, bồ bịch) hoặc đời vợ hay đời chồng thứ hai, thứ ba.

Đối với 4 hạng người này, cung Nô hàm chứa các ý nghĩa.

– Tình trạng các hạng nô (nhiều bạn, ít bạn, loại bạn).

– Ảnh hưởng của các hạng nô đối với mình (sự trung thành, sự giúp đỡ, phá hoại, tư cánh, tính tình, sự yêu thương hay đố kỵ…)

– Đời sống ngoại hôn của mình (công khai, thầm kín, sự yêu đương đối với các hình thái và đặc tính…).

Vì cung Nô chỉ đến 4 hạng người, nên rất phức tạp khi giải đoán, nhất là không có sao nào đặc biệt chỉ danh người nào cho rõ rệt.

Những cung có ảnh hưởng đến Nô, ngoài các cung xung và hợp chiếu, còn có các cung giáp Nô và Quan và Di. Hai cung này nói lên đời sống nghề nghiệp và sinh hoạt ngoài xã hội của mình, từ đó, có ảnh hưởng nhiều đến sự kết bạn hay bắt bồ qua cuộc tiếp xúc với ngoại cảnh.

Ngoài ra cung Nô cũng gián tiếp ám chỉ nghề nghiệp của mình. Người có Nô đông đúc có thể là thầy giáo, giáo sư, quân nhân cầm binh, chủ nhân xí nghiệp. Tư cách rõ rệt sẽ được xác định cùng với cung Quan, Mệnh, Thân.

Có quan điểm cho rằng các sao ở Nô mà tốt thì Mệnh của mình xấu hay ngược lại. Nhưng, thiết tưởng điều này cũng rất tương đối: người mệnh xấu mà được tốt nô thì chắc chắn được bạn bè phò trợ, giúp đỡ.

9) Cung Tật Ách:

Cung này chỉ:

– Sức khỏe nói chung của mình (tinh thần, vật chất)

– Bệnh hoạn mắc phải hay tật bị mang.

– Tai họa có thể bị vướng.

Từ đó, cung Tật có nhiều ý nghĩa cụ thể khác như:

– Tình trạng sức khỏe vật chất, tinh thần (mạnh, đau, ngắn, dài).

– Cường độ của bệnh, tật, ảnh hưởng của bệnh tật trên sinh hoạt vật chất và tinh thần của con người.

– Loại ta họa mắc phải và bộ phận cơ thể bị ảnh hưởng, do ngoại cảnh hay do chính mình gây ra.

– Hiệu lực cứu giải bệnh, tật và họa – cái chết khả hữu

Đây là 1 trong các cung quan trọng của đời người, có ảnh hưởng sâu xa đến tính tình, sinh hoạt của mình và của người xung quanh nhất là khi gặp bệnh nặng, tai họa lớn (bệnh truyền nhiễm, mắt, tay, chân, bướu…)

Không phải chỉ riêng cung Tật mới nói lên bệnh, tật, họa. Có cung xung và hợp chiếu, cũng như cung Mệnh, Thân, Phúc đều có liên hệ chung. Cung Hạn cũng dự phần trong đó.

Đối với các sao. Đặc biệt nên lưu ý các sao gây bệnh, tật, họa, cùng các ý nghĩa bệnh lý của nó, đồng thời với các sao cứu giải với hiệu lực mạnh yếu của nó. Ngoài ra cũng nên lưu ý đến các sao lưu động mỗi năm, bao giờ cũng nói lên vài tai họa đi kèm.

Ngũ hành của cung Tật và sao ở Tật cũng quan trọng trong việc ấn định mức độ nặng nhẹ của bệnh, tật, họa.

Lược trích cuốn “Tử vi Hàm số” của Nguyễn Phát Lộc

Hiện sách E-book có bán tại TuviGLOBAL.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Định nghĩa tổng quát cung Điền Trạch, Nô Bộc và Tật Ách

Cung Điền Trạch này chỉ sản nghiệp nói chung. Tài sản này có lẽ chỉ là bất động sản chớ không phải tiền bạc.

– Bất động sản như nhà, cơ xưởng làm ăn, ruộng, vườn…

– Động sản đi liền với bất động sản như hoa màu, sản phẩm sản xuất, bàn ghế, đồ đạc trong nhà hay trong xí nghiệp. Có lẽ xe cộ cũng thuộc về điền sản. Không rõ quí kim, súc vật có thuộc về điền trạch không.

– Các thủ đắc điền sản (thừa hưởng, tự tạo, cướp).

– Số lượng điền sản, mức độ vô sản.

– Giai đoạn thủ đắc và phá tán điền sản.

– Khả năng bảo toàn điền sản – công khai, bí mật o

Xem điền sản tất phải xem các cung chiếu Điền và cung Tài, Phúc, Quan, Thê vì có liên hệ xa gần đến sự nghiệp của mình, của vợ, di sản tổ phụ…

Về các sao, cần lưu ý các sao chủ về điền sản như: Tử, Phủ, Vũ, Âm, Cự, Cơ, Long, Phượng, Thai, Tọa, Sinh, Vượng, Lộc, Tồn. Đồng thời, các sao hao hay sát, nhất là Tuần, Triệt cũng phải được quan tâm vì có liên hệ đến sự phá sản, tai họa về điền sản.

Các sao biểu tượng vật dụng cũng có chi phối ít nhiều về điền sản.

 8) Cung Nô bộc

Trong khoa Tử – Vi cung Nô chỉ 4 mạng người:

– Tôi tớ trong nhà.

– Người dưới quyền (thuộc viên, công nhân, học trò…)

– Bạn bè nói chung.

– Nhân tình (vợ lẽ, chồng bé, bồ bịch) hoặc đời vợ hay đời chồng thứ hai, thứ ba.

Đối với 4 hạng người này, cung Nô hàm chứa các ý nghĩa.

– Tình trạng các hạng nô (nhiều bạn, ít bạn, loại bạn).

– Ảnh hưởng của các hạng nô đối với mình (sự trung thành, sự giúp đỡ, phá hoại, tư cánh, tính tình, sự yêu thương hay đố kỵ…)

– Đời sống ngoại hôn của mình (công khai, thầm kín, sự yêu đương đối với các hình thái và đặc tính…).

Vì cung Nô chỉ đến 4 hạng người, nên rất phức tạp khi giải đoán, nhất là không có sao nào đặc biệt chỉ danh người nào cho rõ rệt.

Những cung có ảnh hưởng đến Nô, ngoài các cung xung và hợp chiếu, còn có các cung giáp Nô và Quan và Di. Hai cung này nói lên đời sống nghề nghiệp và sinh hoạt ngoài xã hội của mình, từ đó, có ảnh hưởng nhiều đến sự kết bạn hay bắt bồ qua cuộc tiếp xúc với ngoại cảnh.

Ngoài ra cung Nô cũng gián tiếp ám chỉ nghề nghiệp của mình. Người có Nô đông đúc có thể là thầy giáo, giáo sư, quân nhân cầm binh, chủ nhân xí nghiệp. Tư cách rõ rệt sẽ được xác định cùng với cung Quan, Mệnh, Thân.

Có quan điểm cho rằng các sao ở Nô mà tốt thì Mệnh của mình xấu hay ngược lại. Nhưng, thiết tưởng điều này cũng rất tương đối: người mệnh xấu mà được tốt nô thì chắc chắn được bạn bè phò trợ, giúp đỡ.

9) Cung Tật Ách:

Cung này chỉ:

– Sức khỏe nói chung của mình (tinh thần, vật chất)

– Bệnh hoạn mắc phải hay tật bị mang.

– Tai họa có thể bị vướng.

Từ đó, cung Tật có nhiều ý nghĩa cụ thể khác như:

– Tình trạng sức khỏe vật chất, tinh thần (mạnh, đau, ngắn, dài).

– Cường độ của bệnh, tật, ảnh hưởng của bệnh tật trên sinh hoạt vật chất và tinh thần của con người.

– Loại ta họa mắc phải và bộ phận cơ thể bị ảnh hưởng, do ngoại cảnh hay do chính mình gây ra.

– Hiệu lực cứu giải bệnh, tật và họa – cái chết khả hữu

Đây là 1 trong các cung quan trọng của đời người, có ảnh hưởng sâu xa đến tính tình, sinh hoạt của mình và của người xung quanh nhất là khi gặp bệnh nặng, tai họa lớn (bệnh truyền nhiễm, mắt, tay, chân, bướu…)

Không phải chỉ riêng cung Tật mới nói lên bệnh, tật, họa. Có cung xung và hợp chiếu, cũng như cung Mệnh, Thân, Phúc đều có liên hệ chung. Cung Hạn cũng dự phần trong đó.

Đối với các sao. Đặc biệt nên lưu ý các sao gây bệnh, tật, họa, cùng các ý nghĩa bệnh lý của nó, đồng thời với các sao cứu giải với hiệu lực mạnh yếu của nó. Ngoài ra cũng nên lưu ý đến các sao lưu động mỗi năm, bao giờ cũng nói lên vài tai họa đi kèm.

Ngũ hành của cung Tật và sao ở Tật cũng quan trọng trong việc ấn định mức độ nặng nhẹ của bệnh, tật, họa.

Lược trích cuốn “Tử vi Hàm số” của Nguyễn Phát Lộc

Hiện sách E-book có bán tại TuviGLOBAL.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button