Tử vi

Định nhân lao ngục đấy chinh nghiệm tấn hàoĐịnh nhân lao ngục

Dưới thuật vi trái pháp luật phạm tội tin tức, phàm nhân mệnh phùng đây, mục vô pháp kỷ, tất có (1) táo bạo ngoan độc tới tính, (2) lao ngục tai ương, (3) huyết quang tàn tật, (4) hình tổn thương đoản mệnh, (5) luân là hắc đạo.

Bạn đang xem: Định nhân lao ngục đấy chinh nghiệm tấn hào

1, đà la ở dần thân tị hợi thủ mệnh. Trời sinh tốt đi gian khoe khoang kỹ xảo.

2, kình dương tại tí ngọ mão dậu thủ mệnh. Trời sinh đủ phạm tội ý thức.

3, hỏa linh thủ mệnh, thêm Kình Đà hoặc tam phương sẽ Kình Đà. Tính cách xúc động nổi giận, bất chấp hậu quả.

4, Kình Đà thủ mệnh, thêm hỏa linh hoặc tam phương sẽ hỏa linh. Tính cách xúc động nổi giận, bất chấp hậu quả.

5, hóa kị thủ mệnh, thêm Tứ Sát hoặc tam phương sẽ Tứ Sát. Hẹp ích kỷ, ý nghĩ đường ngắn.

6, không kiếp thủ mệnh, thêm Tứ Sát hoặc tam phương sẽ Tứ Sát. Hành vi phóng đãng, coi rẻ pháp luật.

7, kình dương cùng thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trinh, cánh cửa cực lớn thủ cung mệnh. Tâm ngoan thủ độc, to gan lớn mật.

8, dương, đà, hỏa, linh, hóa kị bên trong có hai hoặc ba viên rơi vào cung mệnh, lao ngục tránh khỏi, tạm biệt thiên hình, chủ chết thảm.

9, thiên cơ cùng ở tị hợi thủ mệnh, đà la đồng cung. Đầu cơ trục lợi, âm mưu hại nhân.

10, thiên cơ thủ mệnh tam phương tụ họp Kình Đà hỏa linh. Ăn trộm cẩu thâu hạng người.

11, thái dương, Thái Âm hãm địa thủ mệnh, gia sát hóa kị. Khuyết thiếu giáo dưỡng, nhất định ngồi tù.

12, vũ khúc ở thìn tuất thủ mệnh, đà la đồng cung. Lòng tham không đáy, lừa gạt.

13, vũ khúc ở tị hợi thủ mệnh, đà la đồng cung. Giảo quyệt di động nhẹ, đông kiếp tây lừa.

14, vũ khúc cùng đốm lửa hoặc linh tinh thủ mệnh, tam phương sẽ Kình Đà. Vàng đỏ nhọ lòng son, nhân tài cầm đao.

15, thiên đồng Thái Âm ở ngọ cung thủ mệnh, có hỏa linh đồng cung có thể chiếu. Âm tàn độc ác, giết người cướp của.

16, thiên đồng Thái Âm ở ngọ cung thủ mệnh, kình dương cùng thủ. Trời sinh bạc mệnh, tàn tật hình tổn thương.

17, liêm trinh thiên tướng thêm kình dương tại tí ngọ thủ mệnh. Xã hội rác rưởi, nhất định ngồi tù.

18, liêm trinh thiên phủ thêm đà la ở thìn tuất thủ mệnh. Tâm tính tàn nhẫn.

19, liêm trinh cùng bạch hổ cùng thủ cung mệnh. Hình trượng tránh khỏi.

20, liêm trinh hóa kị ở thìn tuất thủ mệnh. Tâm ngoan thủ độc, có ngược đãi cuồng.

21, thiên phủ cùng đà la ở tị hợi thủ mệnh.

22, Thái Âm cùng hỏa linh ở tị hợi thủ mệnh.

23, cánh cửa cực lớn ở thìn tuất xấu chưa hóa kị thủ mệnh.

24, cánh cửa cực lớn ở dần thân thủ mệnh, thêm đà la hỏa linh.

25, thiên tướng đà la ở tị hợi thủ mệnh.

26, thiên lương cùng đà la ở tị hợi thủ mệnh.

27, cánh cửa cực lớn thêm Tứ Sát thủ mệnh, không hồi quan phi cũng hình phạt chính tổn thương.

28, thất sát thêm Tứ Sát thủ mệnh, không hồi quan phi cũng nhiều tàn tật.

29, thất sát thủ mệnh, có kình dương, linh tinh, bạch hổ bang hợp. Luân là hắc đạo, vi nhóm người phạm tội đầu mục.

30, phá quân thêm Tứ Sát thủ mệnh. Cực đoan ích kỷ, đánh bạc tốt thành tánh.

31, tham lang ở cung mệnh hóa kị, sẽ Tứ Sát, thiên hình.

32, tham lang đà la dần thân thủ mệnh, hoặc tham lang ở dần tam hợp Kình Đà thiên hình. Lòng tham không đáy, nhân mầu vong thân.

33, thiên hình cùng Tứ Sát một trong thủ mệnh.

34, hóa kị cùng Tứ Sát một trong thủ mệnh.

35, hóa kị cùng thất sát, phá quân, liêm trinh, vũ khúc, cánh cửa cực lớn, thiên cơ thủ mệnh, tam phương sẽ Tứ Sát một trong.

36, cung mệnh có Tứ Sát thủ chiếu, cung mệnh hoặc cung thiên di có văn xương, văn khúc hóa kị.

37, quan phủ thêm đốm lửa hoặc linh tinh ( Kình Đà ) thủ cung mệnh hoặc cung thiên di.

38, cung mệnh có kình dương, linh tinh hợp thủ, tam hợp càng thấy liêm trinh, thất sát, phá quân các loại hình kị ác ở lại, gặp năm xưa bạch hổ.

39, mệnh thân cung tọa Quan phù, đại tiểu hạn, năm xưa thái tuế có hai người đi để cung này, có hung diệu hoặc lưu sát hướng chiếu.

40, hóa khoa thủ mệnh cùng sát diệu hội hợp, ác danh bên ngoài.

41, hóa khoa cùng giết, phá, sắc cùng thủ cung mệnh, lại có Tứ Sát một trong thủ chiếu.

42, mệnh thân có đất kiếp, không trung, hóa kị, tam phương lại phùng Tứ Sát

43, hỏa linh giáp mệnh, cung mệnh vô cát hóa giải.

44, Kình Đà giáp mệnh, mệnh hữu hóa kị hoặc hỏa linh.

45, liêm trinh hóa kị ở cung quan lộc.

46, kình dương cùng liêm trinh cùng tồn tại cung quan lộc.

47, kình dương cùng thất sát cùng tồn tại cung quan lộc.

48, vũ khúc thất sát cùng kình dương cùng thủ cung quan lộc.

49, thất sát ở cung quan lộc, Tứ Sát kiếp không hóa kị thủ chiếu.

50, cung thiên di có thất sát, kình dương ( hoặc đà la ).

51, cung thiên di có thất sát, quan phủ ( hoặc lực sĩ ).

52, cơ lương ở thìn tuất thủ di chuyển, cung mệnh tam phương sẽ Kình Đà hỏa linh.

53, cung thiên di liêm trinh thất sát thêm Tứ Sát hóa kị.

54, cung thiên di vũ khúc thất sát thêm Tứ Sát hóa kị.

55, thất sát ở cung thiên di thêm Tứ Sát, hóa kị, thiên hình, quan phủ, Quan phù.

56, thất sát ở vợ chồng thêm Tứ Sát thiên hình, phối ngẫu ngồi tù, bất ly hôn tắc khắc chết.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Định nhân lao ngục đấy chinh nghiệm tấn hàoĐịnh nhân lao ngục

Dưới thuật vi trái pháp luật phạm tội tin tức, phàm nhân mệnh phùng đây, mục vô pháp kỷ, tất có (1) táo bạo ngoan độc tới tính, (2) lao ngục tai ương, (3) huyết quang tàn tật, (4) hình tổn thương đoản mệnh, (5) luân là hắc đạo.

1, đà la ở dần thân tị hợi thủ mệnh. Trời sinh tốt đi gian khoe khoang kỹ xảo.

2, kình dương tại tí ngọ mão dậu thủ mệnh. Trời sinh đủ phạm tội ý thức.

3, hỏa linh thủ mệnh, thêm Kình Đà hoặc tam phương sẽ Kình Đà. Tính cách xúc động nổi giận, bất chấp hậu quả.

4, Kình Đà thủ mệnh, thêm hỏa linh hoặc tam phương sẽ hỏa linh. Tính cách xúc động nổi giận, bất chấp hậu quả.

5, hóa kị thủ mệnh, thêm Tứ Sát hoặc tam phương sẽ Tứ Sát. Hẹp ích kỷ, ý nghĩ đường ngắn.

6, không kiếp thủ mệnh, thêm Tứ Sát hoặc tam phương sẽ Tứ Sát. Hành vi phóng đãng, coi rẻ pháp luật.

7, kình dương cùng thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trinh, cánh cửa cực lớn thủ cung mệnh. Tâm ngoan thủ độc, to gan lớn mật.

8, dương, đà, hỏa, linh, hóa kị bên trong có hai hoặc ba viên rơi vào cung mệnh, lao ngục tránh khỏi, tạm biệt thiên hình, chủ chết thảm.

9, thiên cơ cùng ở tị hợi thủ mệnh, đà la đồng cung. Đầu cơ trục lợi, âm mưu hại nhân.

10, thiên cơ thủ mệnh tam phương tụ họp Kình Đà hỏa linh. Ăn trộm cẩu thâu hạng người.

11, thái dương, Thái Âm hãm địa thủ mệnh, gia sát hóa kị. Khuyết thiếu giáo dưỡng, nhất định ngồi tù.

12, vũ khúc ở thìn tuất thủ mệnh, đà la đồng cung. Lòng tham không đáy, lừa gạt.

13, vũ khúc ở tị hợi thủ mệnh, đà la đồng cung. Giảo quyệt di động nhẹ, đông kiếp tây lừa.

14, vũ khúc cùng đốm lửa hoặc linh tinh thủ mệnh, tam phương sẽ Kình Đà. Vàng đỏ nhọ lòng son, nhân tài cầm đao.

15, thiên đồng Thái Âm ở ngọ cung thủ mệnh, có hỏa linh đồng cung có thể chiếu. Âm tàn độc ác, giết người cướp của.

16, thiên đồng Thái Âm ở ngọ cung thủ mệnh, kình dương cùng thủ. Trời sinh bạc mệnh, tàn tật hình tổn thương.

17, liêm trinh thiên tướng thêm kình dương tại tí ngọ thủ mệnh. Xã hội rác rưởi, nhất định ngồi tù.

18, liêm trinh thiên phủ thêm đà la ở thìn tuất thủ mệnh. Tâm tính tàn nhẫn.

19, liêm trinh cùng bạch hổ cùng thủ cung mệnh. Hình trượng tránh khỏi.

20, liêm trinh hóa kị ở thìn tuất thủ mệnh. Tâm ngoan thủ độc, có ngược đãi cuồng.

21, thiên phủ cùng đà la ở tị hợi thủ mệnh.

22, Thái Âm cùng hỏa linh ở tị hợi thủ mệnh.

23, cánh cửa cực lớn ở thìn tuất xấu chưa hóa kị thủ mệnh.

24, cánh cửa cực lớn ở dần thân thủ mệnh, thêm đà la hỏa linh.

25, thiên tướng đà la ở tị hợi thủ mệnh.

26, thiên lương cùng đà la ở tị hợi thủ mệnh.

27, cánh cửa cực lớn thêm Tứ Sát thủ mệnh, không hồi quan phi cũng hình phạt chính tổn thương.

28, thất sát thêm Tứ Sát thủ mệnh, không hồi quan phi cũng nhiều tàn tật.

29, thất sát thủ mệnh, có kình dương, linh tinh, bạch hổ bang hợp. Luân là hắc đạo, vi nhóm người phạm tội đầu mục.

30, phá quân thêm Tứ Sát thủ mệnh. Cực đoan ích kỷ, đánh bạc tốt thành tánh.

31, tham lang ở cung mệnh hóa kị, sẽ Tứ Sát, thiên hình.

32, tham lang đà la dần thân thủ mệnh, hoặc tham lang ở dần tam hợp Kình Đà thiên hình. Lòng tham không đáy, nhân mầu vong thân.

33, thiên hình cùng Tứ Sát một trong thủ mệnh.

34, hóa kị cùng Tứ Sát một trong thủ mệnh.

35, hóa kị cùng thất sát, phá quân, liêm trinh, vũ khúc, cánh cửa cực lớn, thiên cơ thủ mệnh, tam phương sẽ Tứ Sát một trong.

36, cung mệnh có Tứ Sát thủ chiếu, cung mệnh hoặc cung thiên di có văn xương, văn khúc hóa kị.

37, quan phủ thêm đốm lửa hoặc linh tinh ( Kình Đà ) thủ cung mệnh hoặc cung thiên di.

38, cung mệnh có kình dương, linh tinh hợp thủ, tam hợp càng thấy liêm trinh, thất sát, phá quân các loại hình kị ác ở lại, gặp năm xưa bạch hổ.

39, mệnh thân cung tọa Quan phù, đại tiểu hạn, năm xưa thái tuế có hai người đi để cung này, có hung diệu hoặc lưu sát hướng chiếu.

40, hóa khoa thủ mệnh cùng sát diệu hội hợp, ác danh bên ngoài.

41, hóa khoa cùng giết, phá, sắc cùng thủ cung mệnh, lại có Tứ Sát một trong thủ chiếu.

42, mệnh thân có đất kiếp, không trung, hóa kị, tam phương lại phùng Tứ Sát

43, hỏa linh giáp mệnh, cung mệnh vô cát hóa giải.

44, Kình Đà giáp mệnh, mệnh hữu hóa kị hoặc hỏa linh.

45, liêm trinh hóa kị ở cung quan lộc.

46, kình dương cùng liêm trinh cùng tồn tại cung quan lộc.

47, kình dương cùng thất sát cùng tồn tại cung quan lộc.

48, vũ khúc thất sát cùng kình dương cùng thủ cung quan lộc.

49, thất sát ở cung quan lộc, Tứ Sát kiếp không hóa kị thủ chiếu.

50, cung thiên di có thất sát, kình dương ( hoặc đà la ).

51, cung thiên di có thất sát, quan phủ ( hoặc lực sĩ ).

52, cơ lương ở thìn tuất thủ di chuyển, cung mệnh tam phương sẽ Kình Đà hỏa linh.

53, cung thiên di liêm trinh thất sát thêm Tứ Sát hóa kị.

54, cung thiên di vũ khúc thất sát thêm Tứ Sát hóa kị.

55, thất sát ở cung thiên di thêm Tứ Sát, hóa kị, thiên hình, quan phủ, Quan phù.

56, thất sát ở vợ chồng thêm Tứ Sát thiên hình, phối ngẫu ngồi tù, bất ly hôn tắc khắc chết.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button