Tử vi

Đoán sắc lao (*), sản ách (**), và hôn nhân

“Thiên Lộc trùng phùng Hồng Loan, sắc lao chi tật” (Thiên Lộc gặp Hồng Loan là bệnh lao)

Thiên Lộc tức là Lộc Tồn, ở Đẩu số có lúc lại rất sợ tinh diệu này, vì Lộc Tồn phùng Hồng Loan cố nhiên chủ việc phát tài, nhưng tại cung Tật ách, lại có thể biến ra bệnh thận, nói đến bệnh thận này sở chỉ chức năng sanh thực (***), mà không nói đến hệ thống bài tiết của thận.

Vương Đình Chi hoài nghi bản “Thập bát phi tinh” Phúc Kiến khắc trên gỗ, hoàn thành cuối cùng vào triều đại nhà Minh, trong lịch sử Trung Quốc, thời Minh là thời đại sắc tình, vì vậy mà người bị bệnh liên quan đến cơ năng sanh thực đặc biệt nhiều, Trong bản “mười tám phi tinh” vì lẽ đó cũng đặc biệt chú ý tới loại bệnh chứng này.

Bạn đang xem: Đoán sắc lao (*), sản ách (**), và hôn nhân

“Thiên Nhận tọa mệnh, nữ nhân chủ sản ách” (Thiên Nhận tọa mệnh ở phụ nữ, chủ về sản ách)

Hẳn là, độc giả còn nhớ Vương Đình Chi từng nói qua, Thiên Nhận ở “Thập bát phi tinh” tức là Thiên Hình ở Đẩu số. Mà nữ mệnh niên hạn phùng Thất Sát tọa cung Mệnh, gặp sát tinh, lưu diệu lại bất cát, người lục Giáp chủ bị sản ách, nhưng nếu cung Tử tức tốt con cái có thể bảo toàn, nếu không nhiều khả năng yểu chiết. Cách luận đoán trên, bản thân giới Đẩu số đã bỏ sót, hoặc không biết đến, nhưng có thể thấy được về “Thập bát phi tinh”.

“Hồng Loan hội Văn Xương chủ hôn nhân”

Bây giờ toán Đẩu số cho một người, thường cho rằng Hồng Loan Thiên Hỉ là hạn hôn nhân, khi gặp hạn liền suy đoán kết hôn năm đó, thường thường không ứng, nhưng tham khảo “mười tám phi tinh”, lấy Hồng Loan Thiên Hỉ hội Văn Xương là năm kết hôn, hơn nữa 9/10 trường hợp là năm này chánh thức cử hành hôn lễ, nhiều ứng nghiệm; bởi vì “Văn Xương vi lễ nhạc chi tinh, chủ hôn giá chi lễ” (Văn Xương là sao chủ lễ nhạc hay hôn lễ). Cách suy đoán này trước mắt cũng thấy gần với “Thập bát phi tinh”.

(*) Sắc lao, còn có tên là kết hạch: hội chứng lao, lao có nhiều loại, lao thận, lao phổi, lao da, lao xương, nổi hạch,… (“Sắc” là sắc đẹp, màu sắc, còn có nghĩa là vẻ mặt ngoài da; “Lao” là bệnh lao). Khi xét nghiệm lao thường xét nghiệm ngay trên da, sau đó mới kết hợp xét nghiệm đàm, sinh thiết, v.v… Bài viết này đề cập đến bệnh thận, suy thận, lao thận,…do “sắc tình” quá mức. Nếu các bạn thắc mắc, có thể tìm hiểu bệnh về thận trong Đông Y.

(**) Sản ách: bệnh tật và rủi ro khi mang thai và sinh nở.

(***) Sanh thực: hệ thống sinh sản ở người.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đoán sắc lao (*), sản ách (**), và hôn nhân

“Thiên Lộc trùng phùng Hồng Loan, sắc lao chi tật” (Thiên Lộc gặp Hồng Loan là bệnh lao)

Thiên Lộc tức là Lộc Tồn, ở Đẩu số có lúc lại rất sợ tinh diệu này, vì Lộc Tồn phùng Hồng Loan cố nhiên chủ việc phát tài, nhưng tại cung Tật ách, lại có thể biến ra bệnh thận, nói đến bệnh thận này sở chỉ chức năng sanh thực (***), mà không nói đến hệ thống bài tiết của thận.

Vương Đình Chi hoài nghi bản “Thập bát phi tinh” Phúc Kiến khắc trên gỗ, hoàn thành cuối cùng vào triều đại nhà Minh, trong lịch sử Trung Quốc, thời Minh là thời đại sắc tình, vì vậy mà người bị bệnh liên quan đến cơ năng sanh thực đặc biệt nhiều, Trong bản “mười tám phi tinh” vì lẽ đó cũng đặc biệt chú ý tới loại bệnh chứng này.

“Thiên Nhận tọa mệnh, nữ nhân chủ sản ách” (Thiên Nhận tọa mệnh ở phụ nữ, chủ về sản ách)

Hẳn là, độc giả còn nhớ Vương Đình Chi từng nói qua, Thiên Nhận ở “Thập bát phi tinh” tức là Thiên Hình ở Đẩu số. Mà nữ mệnh niên hạn phùng Thất Sát tọa cung Mệnh, gặp sát tinh, lưu diệu lại bất cát, người lục Giáp chủ bị sản ách, nhưng nếu cung Tử tức tốt con cái có thể bảo toàn, nếu không nhiều khả năng yểu chiết. Cách luận đoán trên, bản thân giới Đẩu số đã bỏ sót, hoặc không biết đến, nhưng có thể thấy được về “Thập bát phi tinh”.

“Hồng Loan hội Văn Xương chủ hôn nhân”

Bây giờ toán Đẩu số cho một người, thường cho rằng Hồng Loan Thiên Hỉ là hạn hôn nhân, khi gặp hạn liền suy đoán kết hôn năm đó, thường thường không ứng, nhưng tham khảo “mười tám phi tinh”, lấy Hồng Loan Thiên Hỉ hội Văn Xương là năm kết hôn, hơn nữa 9/10 trường hợp là năm này chánh thức cử hành hôn lễ, nhiều ứng nghiệm; bởi vì “Văn Xương vi lễ nhạc chi tinh, chủ hôn giá chi lễ” (Văn Xương là sao chủ lễ nhạc hay hôn lễ). Cách suy đoán này trước mắt cũng thấy gần với “Thập bát phi tinh”.

(*) Sắc lao, còn có tên là kết hạch: hội chứng lao, lao có nhiều loại, lao thận, lao phổi, lao da, lao xương, nổi hạch,… (“Sắc” là sắc đẹp, màu sắc, còn có nghĩa là vẻ mặt ngoài da; “Lao” là bệnh lao). Khi xét nghiệm lao thường xét nghiệm ngay trên da, sau đó mới kết hợp xét nghiệm đàm, sinh thiết, v.v… Bài viết này đề cập đến bệnh thận, suy thận, lao thận,…do “sắc tình” quá mức. Nếu các bạn thắc mắc, có thể tìm hiểu bệnh về thận trong Đông Y.

(**) Sản ách: bệnh tật và rủi ro khi mang thai và sinh nở.

(***) Sanh thực: hệ thống sinh sản ở người.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button