Tử vi

Đối đãi của mệnh cung và phu thê cung có 4 loại hiện tượng

1. Mệnh Kị nhập phu:

Chủ có phối ngẫu, mà mệnh tạo khiếm nợ phối ngẫu.

Lấy phu thê để luận, là một loại cùng mắc “nợ”, biểu thị mệnh tạo có phối ngẫu, nhưng tốt xấu còn chưa thể luận.

Bạn đang xem: Đối đãi của mệnh cung và phu thê cung có 4 loại hiện tượng

Tóm lại mệnh cung Hóa Kị nhập phu thê cung tức là mệnh có phối ngẫu, nhưng quan hệ chung sống có biến hóa không ổn định.

2. Mệnh Kị xung phu:

Nếu mệnh cung của mệnh tạo Hóa Kị, tiên thiên luận lục thân là duyên bạc, là vô duyên với phu thê, từ đó có phận cũng vô duyên, miễn cưỡng dùng tiền mua nhưng là có phận vô duyên, không thể bàn. Nếu như Hóa Kị xung phu thê, tức khó có duyên phu thê, dù có  cũng không hòa hiệp bền vững…

3. Phu Kị nhập mệnh:

Biểu thị có người” mắc nợ” mệnh tạo, biểu thị trong mệnh cách có phối ngẫu.

Giả sử phu thê cung tự hóa, tự hóa này là sự biến động, nói cách khác, phu thê cung có 4 loại tự hóa (Lộc, Quyền, Khoa, Kị), quan hệ giữa phu thê sẽ không bình thuận. Vì là tự hóa là biến hóa, sẽ làm cho duyên phu thê bạc nhược.

4. Phu Kị xung mệnh:

Phu thê hóa Kị xung mệnh, biểu thị phu thê vô duyên, hai người thường bất đồng, ngày ngà tranh chấp.

Vậy thì sao phải kết hôn? Đó cũng là do mệnh chủ định, trước kết hôn rất tốt,  sau kết hôn toàn bộ cuộc sống lại đảo lộn.

Thiên di cung tốt nhất không có tứ hóa tinh mới sẽ không xung mệnh. Vì là phu thê cung Hóa kị đáo thiên di cung xung mệnh, chủ định hai người là duyên oan gia.

(Giáo trình tứ hóa phi tinh sơ trung cơ bản – Huy Hà Phan)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đối đãi của mệnh cung và phu thê cung có 4 loại hiện tượng

1. Mệnh Kị nhập phu:

Chủ có phối ngẫu, mà mệnh tạo khiếm nợ phối ngẫu.

Lấy phu thê để luận, là một loại cùng mắc “nợ”, biểu thị mệnh tạo có phối ngẫu, nhưng tốt xấu còn chưa thể luận.

Tóm lại mệnh cung Hóa Kị nhập phu thê cung tức là mệnh có phối ngẫu, nhưng quan hệ chung sống có biến hóa không ổn định.

2. Mệnh Kị xung phu:

Nếu mệnh cung của mệnh tạo Hóa Kị, tiên thiên luận lục thân là duyên bạc, là vô duyên với phu thê, từ đó có phận cũng vô duyên, miễn cưỡng dùng tiền mua nhưng là có phận vô duyên, không thể bàn. Nếu như Hóa Kị xung phu thê, tức khó có duyên phu thê, dù có  cũng không hòa hiệp bền vững…

3. Phu Kị nhập mệnh:

Biểu thị có người” mắc nợ” mệnh tạo, biểu thị trong mệnh cách có phối ngẫu.

Giả sử phu thê cung tự hóa, tự hóa này là sự biến động, nói cách khác, phu thê cung có 4 loại tự hóa (Lộc, Quyền, Khoa, Kị), quan hệ giữa phu thê sẽ không bình thuận. Vì là tự hóa là biến hóa, sẽ làm cho duyên phu thê bạc nhược.

4. Phu Kị xung mệnh:

Phu thê hóa Kị xung mệnh, biểu thị phu thê vô duyên, hai người thường bất đồng, ngày ngà tranh chấp.

Vậy thì sao phải kết hôn? Đó cũng là do mệnh chủ định, trước kết hôn rất tốt,  sau kết hôn toàn bộ cuộc sống lại đảo lộn.

Thiên di cung tốt nhất không có tứ hóa tinh mới sẽ không xung mệnh. Vì là phu thê cung Hóa kị đáo thiên di cung xung mệnh, chủ định hai người là duyên oan gia.

(Giáo trình tứ hóa phi tinh sơ trung cơ bản – Huy Hà Phan)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button