Tử vi

Đốm lửa linh tinh lời tổng luận

Hỏa linh

Đốm lửa dương hỏa, sao Nam Đẩu di động ngôi sao, đang đếm chủ hung nạn, lại gọi sát thần.

“Hỏi đốm lửa sở chủ như thế nào?

Bạn đang xem: Đốm lửa linh tinh lời tổng luận

Đáp rằng: đốm lửa nãi sao Nam Đẩu di động ngôi sao cũng.

Hi di tiên sinh ca nói

Đốm lửa đại sát tướng, sao Nam Đẩu hào sát thần, nếu chủ thân mệnh vị trí, chư cung không thể lâm, tính khí cũng

Trầm độc, kiên cường xuất chúng nhân,

Bộ lông nhiều ngoại tộc, gắn bó có thương tích ngấn, càng cùng Kình Đà sẽ, tã lót tất tai họa truân, cho làm con thừa tự ra

Ngoại nuôi, hai họ có thể kéo dài sinh,

Ngôi sao này đông nam lợi nhuận, bất lợi tây bắc sinh, nếu được tham lang sẽ, vượng địa quý vô luân, phong hầu ở

Thượng tướng, công lao và sự nghiệp vào đề đình,

Tam phương vô sát phá, trung niên về sau thủy hứng, tăng đạo nhiều phiêu đãng, không tuân thủ quy cảnh giác, nữ nhân vượng

Địa sạch, hãm địa chủ tà dâm,

Hình phu lại khắc tử, thấp hèn lao lực nhân.”

Đốm lửa danh như ý nghĩa, chủ hỏa.

Mạnh mẽ, kịch liệt, nhanh chóng. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Đốm lửa dương hỏa, được gọi là đại sát tướng, nhập mệnh mặt chủ nhân hồng vàng mầu, bầu dục mặt, lớp giữa thân

Phẩm, lược bỏ tráng, hãm địa gầy lùn, nha mặt chắc có tàn tật, bộ lông nhiều dị tượng, tính cách kiên cường mạnh trầm độc,

Sẽ Kình Đà tắc còn nhỏ nhiều tai ách, khó nuôi, nên hai họ kéo dài, hoặc phòng rơi xa quê hương.

Đốm lửa linh tinh ở cung nào, cũng tỏ vẻ cung này cho ta tới phạm vi năng lực. Nhân hỏa linh chủ tấn

Nhanh, ta nhưng nhanh chóng thành tới việc, đô chủ không khó. Nhưng hỏa linh cũng có sát tinh khí chất, nhu chú thích

Ý. Lại nhập cung lục thân chủ cảm tình bất lợi.

Ngôi sao này lợi nhuận phía nam phương đông sinh ra, tây bắc người bất lợi vậy. Nếu trong người mệnh hoặc lục thân tới

Cung, tất có hình khắc thương vong, hoan hỷ nhất sẽ tham nương với vượng cung, tắc phú quý không nhỏ, lấy dần ngọ tuất cung

Vi nhập miếu, thân tử thìn cung vi hãm địa, hợi mão chưa cung được địa chi hương, mình bình thản, dậu sửu cung vi

Yếu địa, nữ mệnh hãm mà có được tới, dâm tà không khỏi, tổn thương phu khắc tử, ngoại nhẹ bên trong ngoan, cả đời phần lớn là

Phi mà thấp hèn. Ngôi sao này hành hạn phùng tới, mặc dù vượng địa cũng có thành bại phập phồng, hãm cung tắc khắc hại sáu

Thân, còn có Quan tai họa, bị bệnh, được sẽ tham lang mới giải.

Đốm lửa với bệnh, chủ câm điếc, chứng, tổn thương thư, thấp độc cập hết thảy hỏa chứng, nha mặt các loại, với

Điền trạch, chủ rách nát, gần có miếu thờ, đỉnh núi, chùa tháp, hỏa lò các loại, chủ không lành.

Đốm lửa thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động ngôi sao, tính nóng kiên cường, xuất chúng gắn bó, tứ chi có thương tích, bộ lông sinh

Dị, hình dung đều khác biệt, chư cung không đẹp, duy tham lang miếu vượng, sắp tới lập một bên công, vi tài quan cách,

Lợi nhuận, người sống ở đông nam, bất lợi, tây bắc cập vui mừng dần mão tị ngọ sinh ra, họa nhẹ, càng cùng kình dương cùng

Tắc tã lót tai ách cô khắc, ván sau, con nên cho làm con thừa tự nhà ông bà ngoại gởi nuôi sùng bái cha mẹ mới có thể, nữ mệnh,

Tâm địa độc ác bên trong ngoan ngoại hư lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, nhiều thị phi, dâm dục thấp hèn. Dần ngọ tuất nhân

Nên, thân tử thìn nhân hãm tai họa tiếc vây, tị dậu sửu nhân được địa cát, dần mão chưa nhân ích lợi cát đa phát

Phúc.

Linh tinh âm hỏa, sao Nam Đẩu di động ngôi sao, đang đếm chủ hung nạn, lại gọi sát thần.

“Hỏi linh tinh sở chủ như thế nào?

Đáp rằng: linh tinh nãi sao Nam Đẩu trợ tinh cũng.

Hi di tiên sinh ca nói

Đại sát linh tinh tướng, sao Nam Đẩu là thuận theo thần, giá trị nhân thân mệnh người, tính cách cũng trầm ngâm, tướng mạo nhiều

Ngoại tộc, uy thế có tiếng danh,

Nếu cùng tham lang sẽ, sắp tới lập nhà chức trách nơi biên giới, miếu của chìm Quan quý, hãm địa chủ cô bần, Kình Đà nếu

Được thông qua, này hình cùng lắm thanh,

Cô đơn cũng bỏ tổ, tàn tổn thương mang tật nhân, tăng đạo nhiều phiêu đãng, hoàn tục định không thể nghi ngờ, nữ nhân vô

Cát diệu, hình khắc thiếu lục thân,

Chung thân bất trinh sạch, thọ yểu vẫn vây bần, ngôi sao này đại sát tướng, này ác không thể chịu đựng, cả đời có

Hung họa, tụ thực thành hư tình,

Thất sát chủ trận vong, phá quân tài phòng khuynh, liêm ở lại Kình Hình sẽ, kiếp không mổ chính lính, hoặc gặp tham

Sắc ở lại, Quan lộc cũng không thà rằng,

Nếu gặp ở vượng địa, phú quý không thể luận.”

Linh tinh là âm hỏa, tính cách trầm ngâm. Nhân thuần âm.

Linh tinh tới hung, so sánh với đốm lửa chỉ có hơn chớ không kém, đốm lửa tới cũng nhanh đi nhanh, linh

Ngôi sao lại có thể liên tục thời gian rất lâu.

Lại chủ âm thầm thị phi, lời ra tiếng vào. Nhiều lần trải qua gian khổ không dựa vào trời không dựa vào đất lại luôn có người

Nói xấu, là cho nên đặc biệt mệt lòng.

Linh tinh thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động ngôi sao, tính độc hình thần mặt mày hốc hác, gan lớn xuất chúng, nên dần ngọ tuất sinh

Nhân quyền quý cũng lợi nhuận, người sống ở đông nam, cập hạn đi phúc dày, người Tây Bắc hạn hình thành bại, mặc dù phú quý không

Lâu, vào miếu gặp tham lang vũ khúc trấn một bên di, càng sẽ tử phủ tả hữu không quý tức phú, như hãm, chết non

Mặt mày hốc hác, duyên thọ rơi xa quê hương sùng bái cha mẹ. Nữ mệnh, tính cách kiên cường bối lục thân, tổn thương phu tử, gặp cát phong

Chừng.

Linh tinh cùng đốm lửa đều là đại sát tướng tinh, thập nhị cung ở bên trong đều không lợi nhuận vậy. Đặc biệt tây bắc sinh ra

Nhập thân mệnh cập lục thân vị, giai chủ tổn thương khắc, đông nam người ngược lại chủ lanh lợi, có nhanh trí. Ngôi sao này

Nhập tiền tài chủ có thiên tài. Linh tinh nhập mệnh chủ mặt xanh vàng mầu, mặt hình cổ quái, bắc tây người chủ ải

Gầy, còn có tàn tật, hoặc nha mặt, gan lớn xuất chúng, gấp gáp mà quái gở, sẽ Kình Đà tắc tướng mạo không

Thanh, chắc có tàn tật mặt mày hốc hác duyên niên, gia sát nhiều, vô cát chủ điên cuồng chứng bệnh, thả phá tổ sùng bái phụ

Mẫu, ngôi sao này phùng thất sát sinh bỏ mình, chết thảm, phùng phá quân tắc tài bại phòng khuynh, cùng liêm tù Kình Hình sẽ

Hợp chủ hồi lực lính nguy nan.

Nữ mệnh hãm địa. Vô cát bối lục thân, hình thất khắc tử, lại không trinh tiết, bần hàn thấp hèn, tất

Sẽ tham lang phản cát, lấy dần ngọ tuất cung vi nhập miếu, thân tử thìn cung vi hãm địa, cung hợi bình thản, mão

Chưa cung được địa, mình cung ích lợi, dậu sửu cung bị chiếm đóng, linh tham đồng cung cũng lấy người sống ở đông nam thành phúc,

Tây bắc người phúc không bền.

Ngôi sao này với bệnh chủ đầu nhanh, hư hỏa bay lên, với điền trạch chủ rủi ro, gần có lả lướt tới

Chùa tháp, cửa sổ, kênh mắt, cập miếu thờ, chủ không lành.

Đốm lửa, linh tinh nhập mệnh

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Hỏa linh hai diệu ở miếu địa, tham lang tử phủ nên gặp gỡ, vi nhân tính cấp có uy quyền, trấn áp hương

Bang cuối cùng cũng có quý.

Hỏa linh ở mệnh rơi nhàn cung, tây bắc sinh ra làm việc dung, phá hết gia tài chung không lâu, cần giáo mang

Tật tránh tai hung.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Hỏa linh ngôi sao nhập mệnh đến, tham lang gặp gỡ đến hài hòa, tam phương vô giết các loại đẹp, cố thủ hương

Khuê được toại nghi ngờ.

Hỏa linh hai diệu khó chịu nhất, nữ mệnh đan phùng tất chủ tổn thương, nếu gặp tam phương thêm sát thấu, cần phòng mắt

Hạ nhập suối hương.

Kình Đà hỏa linh bốn sao lời tổng luận

“Ngọc thiềm tiên sinh nói

Hỏa linh đà la kim, kình dương hình kị bí quyết, một gã mã tảo ngôi sao, được gọi là chết sớm giết, quân tử thất

Này quyền, tiểu nhân phạm hình pháp,

Cô độc khắc lục thân, tai hoạ thường không ngừng, eo chừng gắn bó tổn thương, lao lực nhiều kiển bác, mặt mày hốc hác lại

Phí sức, tên khất cái viết khe rãnh,

Vũ khúc cũng tham lang, một đời tuyển hung ác, tật ách nếu gặp tới, bốn mùa không cách, con nghi sơn

Chùa tăng, kim cốc thường an vui vẻ.”

Hỏa linh Kình Đà Tứ Sát, đại biểu cho lực cản, suy sụp.

Nhập mệnh cố sức lo lắng, trả giá so được với đến ít. Nếu cung mệnh tinh khiết cát tam phương sát trọng, lại thường thường

Tỏ vẻ năng lực mạnh, năng giả đa lao, cho nên trả giá nhiều, được đến ít.

Sát tinh đại biểu cho kịch liệt tính chất, nhập cung lục thân đều không cát.

Hỏa linh vận mệnh phán đoán suy luận:

Hỏa linh giáp mệnh vi bại cục

Đây cục gần người sinh năm dần ngọ tuất mới có, nhưng cũng cần bản mạng chính tinh không tốt, hãm nhược hoặc phùng hướng

Phá phương luận, nếu miếu vượng có cát, cận chủ nhiều hồi nhân đố kỵ, cả đời có tiểu nhân, nhưng cũng không trở ngại lớn

Thể.

Đốm lửa thiên mã vi chiến mã

Nhị tinh thủ mệnh, chủ bên ngoài sợ chết, nếu có chút ngôi sao may mắn miếu vượng đồng cung đến phù, tuy có phú quý,

Cũng chủ trong cuộc đời, có bên ngoài hồi hung hiểm rách nát, chỉ vẹn vẹn có được tham lang đồng độ có thể miễn, phản cát.

Vũ khúc Kình Đà kiêm hỏa tinh, chết nhân tài.

Loại này vận mệnh, dùng võ khúc tài ngôi sao cùng đốm lửa đồng độ mệnh hoặc hành hạn, có Kình Đà cùng giáp,

Hoặc trọng chiếu, sát nhiều, hoặc hãm địa tức là tài mà chết.

Hỏa linh hướng chiếu, nữ nhân dâm dục.

Nữ mệnh nếu cung mệnh chính tinh miếu vượng có cát, mà phùng hỏa linh trọng chiếu, mặc dù phú quý là miễn dâm

Dục, nếu ở hãm địa phùng tới, nãi thị nữ kỹ nữ chi lưu, dâm tiện mệnh.

Hỏa linh vượng cung, cũng vì phúc luận.

Nhị tinh nếu với miếu vượng địa, đơn thủ cung mệnh, cũng có người phú quý, nhưng nhiều không được hoàn mỹ

Chỗ, hoặc năm mới rơi xa quê hương, hoặc cha mẹ chết sớm, hoặc đa khắc thê, hoặc con nối dòng không có, được tham lang

Đối chiếu khả giải.

Kình dương linh tinh, vi dưới cách.

Nhị tinh đồng độ nhập mệnh, mặc dù miếu địa cũng không chỉ cát luận, nếu với tí ngọ mão dậu tứ bại nơi,

Cô khắc thấp hèn, thả nhiều hồi hung cập hình trách, hoặc tàn tật mặt mày hốc hác lấy duyên bình, sẽ thất sát càng hung. Đây

Nhị tinh thủ mệnh, nam nhiều chỉ nô bộc, nữ nhân nhiều chỉ kỹ nữ, bằng không, chết non.

Hình tù linh tinh, chủ hồi việc binh đao.

Đây ba sao hội hợp với mệnh viên, hoặc hành hạn phùng tới, chủ có việc binh đao tới hung, được Lộc Mã khả

Cứu.

Thất sát linh tinh, bỏ mình chết non.

Nhị tinh nhập mệnh, nếu gặp hành hạn không xong, chủ chết thảm, bằng không tảo yêu, cũng nhu Lộc Mã khả

Cứu.

Linh tinh phá quân, bôn ba lao lực tài ngôi sao khuynh.

Nhị tinh nhập mệnh, nhiều hình khắc, bôn ba, cả đời vất vả, cô độc, có chút thành tựu, tức có phá

Bại bất lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đốm lửa linh tinh lời tổng luận

Hỏa linh

Đốm lửa dương hỏa, sao Nam Đẩu di động ngôi sao, đang đếm chủ hung nạn, lại gọi sát thần.

“Hỏi đốm lửa sở chủ như thế nào?

Đáp rằng: đốm lửa nãi sao Nam Đẩu di động ngôi sao cũng.

Hi di tiên sinh ca nói

Đốm lửa đại sát tướng, sao Nam Đẩu hào sát thần, nếu chủ thân mệnh vị trí, chư cung không thể lâm, tính khí cũng

Trầm độc, kiên cường xuất chúng nhân,

Bộ lông nhiều ngoại tộc, gắn bó có thương tích ngấn, càng cùng Kình Đà sẽ, tã lót tất tai họa truân, cho làm con thừa tự ra

Ngoại nuôi, hai họ có thể kéo dài sinh,

Ngôi sao này đông nam lợi nhuận, bất lợi tây bắc sinh, nếu được tham lang sẽ, vượng địa quý vô luân, phong hầu ở

Thượng tướng, công lao và sự nghiệp vào đề đình,

Tam phương vô sát phá, trung niên về sau thủy hứng, tăng đạo nhiều phiêu đãng, không tuân thủ quy cảnh giác, nữ nhân vượng

Địa sạch, hãm địa chủ tà dâm,

Hình phu lại khắc tử, thấp hèn lao lực nhân.”

Đốm lửa danh như ý nghĩa, chủ hỏa.

Mạnh mẽ, kịch liệt, nhanh chóng. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Đốm lửa dương hỏa, được gọi là đại sát tướng, nhập mệnh mặt chủ nhân hồng vàng mầu, bầu dục mặt, lớp giữa thân

Phẩm, lược bỏ tráng, hãm địa gầy lùn, nha mặt chắc có tàn tật, bộ lông nhiều dị tượng, tính cách kiên cường mạnh trầm độc,

Sẽ Kình Đà tắc còn nhỏ nhiều tai ách, khó nuôi, nên hai họ kéo dài, hoặc phòng rơi xa quê hương.

Đốm lửa linh tinh ở cung nào, cũng tỏ vẻ cung này cho ta tới phạm vi năng lực. Nhân hỏa linh chủ tấn

Nhanh, ta nhưng nhanh chóng thành tới việc, đô chủ không khó. Nhưng hỏa linh cũng có sát tinh khí chất, nhu chú thích

Ý. Lại nhập cung lục thân chủ cảm tình bất lợi.

Ngôi sao này lợi nhuận phía nam phương đông sinh ra, tây bắc người bất lợi vậy. Nếu trong người mệnh hoặc lục thân tới

Cung, tất có hình khắc thương vong, hoan hỷ nhất sẽ tham nương với vượng cung, tắc phú quý không nhỏ, lấy dần ngọ tuất cung

Vi nhập miếu, thân tử thìn cung vi hãm địa, hợi mão chưa cung được địa chi hương, mình bình thản, dậu sửu cung vi

Yếu địa, nữ mệnh hãm mà có được tới, dâm tà không khỏi, tổn thương phu khắc tử, ngoại nhẹ bên trong ngoan, cả đời phần lớn là

Phi mà thấp hèn. Ngôi sao này hành hạn phùng tới, mặc dù vượng địa cũng có thành bại phập phồng, hãm cung tắc khắc hại sáu

Thân, còn có Quan tai họa, bị bệnh, được sẽ tham lang mới giải.

Đốm lửa với bệnh, chủ câm điếc, chứng, tổn thương thư, thấp độc cập hết thảy hỏa chứng, nha mặt các loại, với

Điền trạch, chủ rách nát, gần có miếu thờ, đỉnh núi, chùa tháp, hỏa lò các loại, chủ không lành.

Đốm lửa thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động ngôi sao, tính nóng kiên cường, xuất chúng gắn bó, tứ chi có thương tích, bộ lông sinh

Dị, hình dung đều khác biệt, chư cung không đẹp, duy tham lang miếu vượng, sắp tới lập một bên công, vi tài quan cách,

Lợi nhuận, người sống ở đông nam, bất lợi, tây bắc cập vui mừng dần mão tị ngọ sinh ra, họa nhẹ, càng cùng kình dương cùng

Tắc tã lót tai ách cô khắc, ván sau, con nên cho làm con thừa tự nhà ông bà ngoại gởi nuôi sùng bái cha mẹ mới có thể, nữ mệnh,

Tâm địa độc ác bên trong ngoan ngoại hư lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, nhiều thị phi, dâm dục thấp hèn. Dần ngọ tuất nhân

Nên, thân tử thìn nhân hãm tai họa tiếc vây, tị dậu sửu nhân được địa cát, dần mão chưa nhân ích lợi cát đa phát

Phúc.

Linh tinh âm hỏa, sao Nam Đẩu di động ngôi sao, đang đếm chủ hung nạn, lại gọi sát thần.

“Hỏi linh tinh sở chủ như thế nào?

Đáp rằng: linh tinh nãi sao Nam Đẩu trợ tinh cũng.

Hi di tiên sinh ca nói

Đại sát linh tinh tướng, sao Nam Đẩu là thuận theo thần, giá trị nhân thân mệnh người, tính cách cũng trầm ngâm, tướng mạo nhiều

Ngoại tộc, uy thế có tiếng danh,

Nếu cùng tham lang sẽ, sắp tới lập nhà chức trách nơi biên giới, miếu của chìm Quan quý, hãm địa chủ cô bần, Kình Đà nếu

Được thông qua, này hình cùng lắm thanh,

Cô đơn cũng bỏ tổ, tàn tổn thương mang tật nhân, tăng đạo nhiều phiêu đãng, hoàn tục định không thể nghi ngờ, nữ nhân vô

Cát diệu, hình khắc thiếu lục thân,

Chung thân bất trinh sạch, thọ yểu vẫn vây bần, ngôi sao này đại sát tướng, này ác không thể chịu đựng, cả đời có

Hung họa, tụ thực thành hư tình,

Thất sát chủ trận vong, phá quân tài phòng khuynh, liêm ở lại Kình Hình sẽ, kiếp không mổ chính lính, hoặc gặp tham

Sắc ở lại, Quan lộc cũng không thà rằng,

Nếu gặp ở vượng địa, phú quý không thể luận.”

Linh tinh là âm hỏa, tính cách trầm ngâm. Nhân thuần âm.

Linh tinh tới hung, so sánh với đốm lửa chỉ có hơn chớ không kém, đốm lửa tới cũng nhanh đi nhanh, linh

Ngôi sao lại có thể liên tục thời gian rất lâu.

Lại chủ âm thầm thị phi, lời ra tiếng vào. Nhiều lần trải qua gian khổ không dựa vào trời không dựa vào đất lại luôn có người

Nói xấu, là cho nên đặc biệt mệt lòng.

Linh tinh thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động ngôi sao, tính độc hình thần mặt mày hốc hác, gan lớn xuất chúng, nên dần ngọ tuất sinh

Nhân quyền quý cũng lợi nhuận, người sống ở đông nam, cập hạn đi phúc dày, người Tây Bắc hạn hình thành bại, mặc dù phú quý không

Lâu, vào miếu gặp tham lang vũ khúc trấn một bên di, càng sẽ tử phủ tả hữu không quý tức phú, như hãm, chết non

Mặt mày hốc hác, duyên thọ rơi xa quê hương sùng bái cha mẹ. Nữ mệnh, tính cách kiên cường bối lục thân, tổn thương phu tử, gặp cát phong

Chừng.

Linh tinh cùng đốm lửa đều là đại sát tướng tinh, thập nhị cung ở bên trong đều không lợi nhuận vậy. Đặc biệt tây bắc sinh ra

Nhập thân mệnh cập lục thân vị, giai chủ tổn thương khắc, đông nam người ngược lại chủ lanh lợi, có nhanh trí. Ngôi sao này

Nhập tiền tài chủ có thiên tài. Linh tinh nhập mệnh chủ mặt xanh vàng mầu, mặt hình cổ quái, bắc tây người chủ ải

Gầy, còn có tàn tật, hoặc nha mặt, gan lớn xuất chúng, gấp gáp mà quái gở, sẽ Kình Đà tắc tướng mạo không

Thanh, chắc có tàn tật mặt mày hốc hác duyên niên, gia sát nhiều, vô cát chủ điên cuồng chứng bệnh, thả phá tổ sùng bái phụ

Mẫu, ngôi sao này phùng thất sát sinh bỏ mình, chết thảm, phùng phá quân tắc tài bại phòng khuynh, cùng liêm tù Kình Hình sẽ

Hợp chủ hồi lực lính nguy nan.

Nữ mệnh hãm địa. Vô cát bối lục thân, hình thất khắc tử, lại không trinh tiết, bần hàn thấp hèn, tất

Sẽ tham lang phản cát, lấy dần ngọ tuất cung vi nhập miếu, thân tử thìn cung vi hãm địa, cung hợi bình thản, mão

Chưa cung được địa, mình cung ích lợi, dậu sửu cung bị chiếm đóng, linh tham đồng cung cũng lấy người sống ở đông nam thành phúc,

Tây bắc người phúc không bền.

Ngôi sao này với bệnh chủ đầu nhanh, hư hỏa bay lên, với điền trạch chủ rủi ro, gần có lả lướt tới

Chùa tháp, cửa sổ, kênh mắt, cập miếu thờ, chủ không lành.

Đốm lửa, linh tinh nhập mệnh

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Hỏa linh hai diệu ở miếu địa, tham lang tử phủ nên gặp gỡ, vi nhân tính cấp có uy quyền, trấn áp hương

Bang cuối cùng cũng có quý.

Hỏa linh ở mệnh rơi nhàn cung, tây bắc sinh ra làm việc dung, phá hết gia tài chung không lâu, cần giáo mang

Tật tránh tai hung.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Hỏa linh ngôi sao nhập mệnh đến, tham lang gặp gỡ đến hài hòa, tam phương vô giết các loại đẹp, cố thủ hương

Khuê được toại nghi ngờ.

Hỏa linh hai diệu khó chịu nhất, nữ mệnh đan phùng tất chủ tổn thương, nếu gặp tam phương thêm sát thấu, cần phòng mắt

Hạ nhập suối hương.

Kình Đà hỏa linh bốn sao lời tổng luận

“Ngọc thiềm tiên sinh nói

Hỏa linh đà la kim, kình dương hình kị bí quyết, một gã mã tảo ngôi sao, được gọi là chết sớm giết, quân tử thất

Này quyền, tiểu nhân phạm hình pháp,

Cô độc khắc lục thân, tai hoạ thường không ngừng, eo chừng gắn bó tổn thương, lao lực nhiều kiển bác, mặt mày hốc hác lại

Phí sức, tên khất cái viết khe rãnh,

Vũ khúc cũng tham lang, một đời tuyển hung ác, tật ách nếu gặp tới, bốn mùa không cách, con nghi sơn

Chùa tăng, kim cốc thường an vui vẻ.”

Hỏa linh Kình Đà Tứ Sát, đại biểu cho lực cản, suy sụp.

Nhập mệnh cố sức lo lắng, trả giá so được với đến ít. Nếu cung mệnh tinh khiết cát tam phương sát trọng, lại thường thường

Tỏ vẻ năng lực mạnh, năng giả đa lao, cho nên trả giá nhiều, được đến ít.

Sát tinh đại biểu cho kịch liệt tính chất, nhập cung lục thân đều không cát.

Hỏa linh vận mệnh phán đoán suy luận:

Hỏa linh giáp mệnh vi bại cục

Đây cục gần người sinh năm dần ngọ tuất mới có, nhưng cũng cần bản mạng chính tinh không tốt, hãm nhược hoặc phùng hướng

Phá phương luận, nếu miếu vượng có cát, cận chủ nhiều hồi nhân đố kỵ, cả đời có tiểu nhân, nhưng cũng không trở ngại lớn

Thể.

Đốm lửa thiên mã vi chiến mã

Nhị tinh thủ mệnh, chủ bên ngoài sợ chết, nếu có chút ngôi sao may mắn miếu vượng đồng cung đến phù, tuy có phú quý,

Cũng chủ trong cuộc đời, có bên ngoài hồi hung hiểm rách nát, chỉ vẹn vẹn có được tham lang đồng độ có thể miễn, phản cát.

Vũ khúc Kình Đà kiêm hỏa tinh, chết nhân tài.

Loại này vận mệnh, dùng võ khúc tài ngôi sao cùng đốm lửa đồng độ mệnh hoặc hành hạn, có Kình Đà cùng giáp,

Hoặc trọng chiếu, sát nhiều, hoặc hãm địa tức là tài mà chết.

Hỏa linh hướng chiếu, nữ nhân dâm dục.

Nữ mệnh nếu cung mệnh chính tinh miếu vượng có cát, mà phùng hỏa linh trọng chiếu, mặc dù phú quý là miễn dâm

Dục, nếu ở hãm địa phùng tới, nãi thị nữ kỹ nữ chi lưu, dâm tiện mệnh.

Hỏa linh vượng cung, cũng vì phúc luận.

Nhị tinh nếu với miếu vượng địa, đơn thủ cung mệnh, cũng có người phú quý, nhưng nhiều không được hoàn mỹ

Chỗ, hoặc năm mới rơi xa quê hương, hoặc cha mẹ chết sớm, hoặc đa khắc thê, hoặc con nối dòng không có, được tham lang

Đối chiếu khả giải.

Kình dương linh tinh, vi dưới cách.

Nhị tinh đồng độ nhập mệnh, mặc dù miếu địa cũng không chỉ cát luận, nếu với tí ngọ mão dậu tứ bại nơi,

Cô khắc thấp hèn, thả nhiều hồi hung cập hình trách, hoặc tàn tật mặt mày hốc hác lấy duyên bình, sẽ thất sát càng hung. Đây

Nhị tinh thủ mệnh, nam nhiều chỉ nô bộc, nữ nhân nhiều chỉ kỹ nữ, bằng không, chết non.

Hình tù linh tinh, chủ hồi việc binh đao.

Đây ba sao hội hợp với mệnh viên, hoặc hành hạn phùng tới, chủ có việc binh đao tới hung, được Lộc Mã khả

Cứu.

Thất sát linh tinh, bỏ mình chết non.

Nhị tinh nhập mệnh, nếu gặp hành hạn không xong, chủ chết thảm, bằng không tảo yêu, cũng nhu Lộc Mã khả

Cứu.

Linh tinh phá quân, bôn ba lao lực tài ngôi sao khuynh.

Nhị tinh nhập mệnh, nhiều hình khắc, bôn ba, cả đời vất vả, cô độc, có chút thành tựu, tức có phá

Bại bất lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button