Tử vi

Đồng âm tí ngọ

Đồng âm tí ngọ

Đồng âm tại tí: gọi là “Thủy trừng quế ngạc cách “, thiên đồng, Thái Âm giai chỗ vượng địa, cả đời an nhàn, có thể được thanh muốn chức vị, thả trung với cương vị công tác. Bính, tráng nhiên sinh ra, sinh tại ( mùa thu tới ) ban đêm, cả đời tương đương giàu có, sự nghiệp thuận lợi, không làm mà hưởng, có phúc thật lớn.

Bạn đang xem: Đồng âm tí ngọ

Đây cách có nghệ thuật thiên phú, chú trọng cuộc sống chi tiết cập hưởng thụ, bất luận nam nữ, có thể được trợ giúp rất lớn, cá tính sang sảng, hào Vô Tâm cơ. Nữ mệnh bên ngoài đẹp, cả đời cảm tình không bình ổn, tại tí người khó có thể nhận tình cảm suy sụp, yêu du lịch mê. Thêm xương khúc, làm văn giáo công tác, lộc tồn, tả hữu cùng, được cả danh và lợi, kình dương cùng, nam mệnh thân thể hồi tổn thương, nữ mệnh đẹp mà dâm. Thêm hóa quyền, hóa lộc cùng văn xương vi tới đẹp, như Kình Đà xuất hiện ở cung thiên di hoặc là cung mệnh, đa số quan võ, quang vinh hiển, nhưng thêm sát nhiều, sợ rằng sẽ đột tử.

Đồng âm ở ngọ, hơn tại tí, phiêu bạt, năm mới xa xứ, đất khách phát triển, thường xuyên ra ngoài, bằng hữu nhiều, phùng cát tài Quan song mỹ, hội ác giết, lao lực bôn ba, nữ mệnh tất nhiên sẽ gặp cảm tình đả kích, đa dâm, nhà kề mệnh, sự nghiệp lấy du lịch, giải trí, ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ vi nên. Sẽ Kình Đà, hình tổn thương, nhân ly tài tán, tai nạn đổ máu.

Đồng âm ở ngọ, bính sinh năm người làm “Mã đầu đái tiễn cách “, chủ cô độc, phiêu bạc, ra khỏi nước nhiều cơ hội. Đại nạn phùng cũng chủ xuất ngoại, niên hạn phùng, thường có gặp ở ngoài, hoặc tạm rời cương vị công tác đổi nghề hoặc đến khác tràng công việc.

Mã đầu đái tiễn cách, còn nhỏ gặp nguy hiểm sự kiện, cả đời chắc chắn bị thương; không biết kình dương, mà phùng tiệt không, hóa kị, hỏa linh, thì thôi kỹ thuật nghề nghiệp, cả đời nhiều ốm đau, có kỹ thuật, nghệ thuật thiên phú, thả có thể dốc lòng.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đồng âm tí ngọ

Đồng âm tí ngọ

Đồng âm tại tí: gọi là “Thủy trừng quế ngạc cách “, thiên đồng, Thái Âm giai chỗ vượng địa, cả đời an nhàn, có thể được thanh muốn chức vị, thả trung với cương vị công tác. Bính, tráng nhiên sinh ra, sinh tại ( mùa thu tới ) ban đêm, cả đời tương đương giàu có, sự nghiệp thuận lợi, không làm mà hưởng, có phúc thật lớn.

Đây cách có nghệ thuật thiên phú, chú trọng cuộc sống chi tiết cập hưởng thụ, bất luận nam nữ, có thể được trợ giúp rất lớn, cá tính sang sảng, hào Vô Tâm cơ. Nữ mệnh bên ngoài đẹp, cả đời cảm tình không bình ổn, tại tí người khó có thể nhận tình cảm suy sụp, yêu du lịch mê. Thêm xương khúc, làm văn giáo công tác, lộc tồn, tả hữu cùng, được cả danh và lợi, kình dương cùng, nam mệnh thân thể hồi tổn thương, nữ mệnh đẹp mà dâm. Thêm hóa quyền, hóa lộc cùng văn xương vi tới đẹp, như Kình Đà xuất hiện ở cung thiên di hoặc là cung mệnh, đa số quan võ, quang vinh hiển, nhưng thêm sát nhiều, sợ rằng sẽ đột tử.

Đồng âm ở ngọ, hơn tại tí, phiêu bạt, năm mới xa xứ, đất khách phát triển, thường xuyên ra ngoài, bằng hữu nhiều, phùng cát tài Quan song mỹ, hội ác giết, lao lực bôn ba, nữ mệnh tất nhiên sẽ gặp cảm tình đả kích, đa dâm, nhà kề mệnh, sự nghiệp lấy du lịch, giải trí, ngoại vụ, đẩy mạnh tiêu thụ vi nên. Sẽ Kình Đà, hình tổn thương, nhân ly tài tán, tai nạn đổ máu.

Đồng âm ở ngọ, bính sinh năm người làm “Mã đầu đái tiễn cách “, chủ cô độc, phiêu bạc, ra khỏi nước nhiều cơ hội. Đại nạn phùng cũng chủ xuất ngoại, niên hạn phùng, thường có gặp ở ngoài, hoặc tạm rời cương vị công tác đổi nghề hoặc đến khác tràng công việc.

Mã đầu đái tiễn cách, còn nhỏ gặp nguy hiểm sự kiện, cả đời chắc chắn bị thương; không biết kình dương, mà phùng tiệt không, hóa kị, hỏa linh, thì thôi kỹ thuật nghề nghiệp, cả đời nhiều ốm đau, có kỹ thuật, nghệ thuật thiên phú, thả có thể dốc lòng.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button