Tử vi

ĐỒNG BỘ ĐOẠN QUYẾT LUẬN MỆNH PHÁP

Lấy cung Mệnh làm đầu, nghịch chiều bày bố mười hai cung, cung Mệnh là một, đếm nghịch đến Tật Ách là sáu, gọi là nhất lục cộng tông. Lại đếm nghịch đến cung Quan Lộc là chín, chính là khí số vị. Lấy can cung khí số vị tác Lộc Quyền Khoa Kị ứng bản cung cát hung hối lận. Đây là nền tảng của Hà Lạc Tử Vi Đấu Sổ.

Quỹ đạo của tứ hóa Thiên Địa Nhân tam bàn

Đồng bộ đoạn quyết của Phương Ngoại Nhân phát minh, là lấy can cung nguyên bàn hóa xuất lộc hoặc kị, theo dấu vết mà theo dõi hạn, lưu niên, nguyệt hạn, tổng hợp cân nhắc lộc hoặc kị ở vào đại hạn nào, lưu niên nào, sẽ sinh ra dấu hiệu gì.

Bạn đang xem: ĐỒNG BỘ ĐOẠN QUYẾT LUẬN MỆNH PHÁP

Nguyên bàn cho thấy chỉ là định số tiên thiên ban tặng, chỉ có tại đại hạn mới xuất hiện “tượng” ứng số, lại đến lúc hội tụ điều kiện lưu niên, mới có thể tính ra kết quả.

Hóa diệu của khí số vị ứng với cát hung hối lận bản cung, cái này là một quan niệm cực kỳ trọng yếu, không chỉ thích hợp với nguyên bàn, hoàn toàn có thể áp dụng với các cấp hoạt bàn, hơn nữa lại phải thượng hạ bàn song tuyến kết hợp dùng tìm dấu hiệu, đoạn kỳ cát hung.

Giới thuyết về hóa kị

Đồng bộ đoạn quyết của Phương Ngoại Nhân sử dụng kị của cung Mệnh nguyên bàn để đoạn tài vận, dùng kị của Quan Lộc để đoạn vận đồ, dùng kị của Tài Bạch để đoạn sự nghiệp.

Mệnh cung là Tài Bạch khí số vị, kị của mệnh cung hóa xuất dẫn đến sự nghiệp thất bại tất sẽ cùng tiền tài có quan hệ, thông thường là bản thân mình tài chính thiếu, nhập không đủ xuất.

Quan Lộc là mệnh cung khí số vị, cho nên kị từ Quan Lộc hóa xuất thông thường coi như là một loại nhân tố. Bởi vì Mệnh cung là ta, ta là nhân, Quan Lộc là khí số vị của ta, cho nên Quan Lộc hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại hẳn là do “nhân” làm nhân tố, thông thường là bởi vì mình phán đoán sai lầm hoặc do cá tính mà dẫn đến thất bại. Như Quan Lộc phi kị nhập Tử Nữ xung Điền Trạch, gặp sự tình bất lợi ắt hẳn là cùng Điền Trạch có quan hệ. Kị nhập Mệnh xung Thiên Di, gặp sự tình bất lợi ắt hẳn cùng Thiên Di có quan hệ. Kị nhập Huynh Đệ xung Nô Bộc, gặp sự tình bất lợi ắt hẳn cùng giao hữu có quan hệ.

Tài Bạch là Quan Lộc khí số vị, cho nên Tài Bạch hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại là bởi vì sự nghiệp xảy ra sai sót, như xuất hiện đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đơn đặt hàng vấn đề, người quản lý chuyển việc và mang theo đối tác….

Nơi mà kị tinh kích động, xung lực sẽ tác động đến mười hai cung, sẽ sinh ra ít nhiều cát hung hối lận, có thể từng bước một thẩm tra xuống dưới, thời điểm nào kiếm tiền, thời điểm nào bồi thường tiền, họa phúc vinh khô đều tại trên Mệnh bàn. Như phi kị nhập Quan Lộc xung Phu Thê, nhập Quan biểu thị sự nghiệp bất hảo, nhiều thị phi; Xung Phu Thê, biểu thị vợ chồng duyên mỏng. Phu Thê là Huynh Đệ của Huynh Đệ , lại biểu thị trong huynh đệ có người cùng phối ngẫu của mình tình cảm bất hòa. Phu Thê lại là Phụ Mẫu của Tử Tức, Phụ Mẫu của Tử Tức chính là huynh đệ của ta, cho nên cũng biểu thị không có được sự giúp đỡ của huynh đệ. Phu Thê lại là Phúc Đức của Tài Bạch, lại biểu thị vì ham mê tổn hại tiền tài. Phu Thê lại là Điền Trạch của Tật Ách, biểu thị không có nhà cửa cho riêng mình, hoặc Điền Trạch là kho của tiền tài, lại biểu thị ta không thể dự trữ….

Một sao hóa Kị, chí ít sẽ tác động bất lợi tới ba cung vị, một là cung kị tọa, hai là xung cung, ba là cung vị Nô Bộc của cung bị xung. Cung kị tọa không tốt, cung bị xung càng hung, cung vị Nô Bộc của cung bị xung là hung nhất. Đối với ba cung vị bất lợi này cần cân nhắc ở đại hạn ở cung vị nào? lưu niên ở cung vị nào? Sẽ sinh ra dấu hiệu gì. Đây chính là nắm rõ yếu lĩnh lớn nhất của Đồng bộ đoạn quyết. Phàm hạn năm tiến vào bản Mệnh, Tài, Quan kị xung Nô Bộc, chính là thất nghiệp, đối với cách cục buôn bán, điều này tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ có ở lúc Đại hạn Quan Lộc hóa cát diệu nhập bản mệnh tuyến Phụ Tật biểu thị có quang minh thành tựu mới có thể hóa giải.

Hóa kị của nguyên bàn và hóa kị của đại hạn Mệnh, Tài, Quan đều có thể sinh ra ba cung vị không may mắn, bất quá có một cái tiền đề lớn nhất thiết phải ghi nhớ, đó là bất luận là điềm báo gì đều cần bản mệnh trước tiên phải có định số, lại đi tìm kiếm ứng kỳ tại thời điểm nào, như bản mệnh không buôn điềm báo mà đại hạn bàn kị xung lưu niên bàn, cái này chỉ như một mảnh lá vàng bay xuống, khởi nên một cái gợn sóng nho nhỏ, cho nên không cần thiết đưa vào cân nhắc.

Cùng một cung vị hóa xuất lộc kị gặp nhau tại đối cung hoặc cùng cung, hoặc lộc kị tương phùng tại cung vị 1-9 gọi là “Lộc phùng xung phá”. Lộc phùng xung phá biểu thị chẳng những không có thu hoạch mà lại phải bồi thường thêm vốn gốc, tổn thất trùng điệp.

Tại trong sự giao thoa của tứ hóa, như lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị cùng cung, biểu thị tốt xấu đều có, cũng chính là trèo càng cao ngã càng đau. Đương nhiên cần cân nhắc bọn chúng tập trung cung vị nào, như tại Dần Mão thì hóa kị không kị, lúc này lấy cát luận.

Trong tứ hóa gặp tự hóa tức hóa thành không, nhưng cũng không phải là từ lúc bắt đầu đã hóa không, nó chính xác là đến rồi lại mất. Tự hóa lộc xuất là mất đi rất cam tâm, quyền xuất là tranh đến cùng vẫn là mất đi, khoa xuất là có thể đủ để cảm nhận, kị xất là đã mất đi còn có phiền phức.

(Chép lại từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm ĐỒNG BỘ ĐOẠN QUYẾT LUẬN MỆNH PHÁP

Lấy cung Mệnh làm đầu, nghịch chiều bày bố mười hai cung, cung Mệnh là một, đếm nghịch đến Tật Ách là sáu, gọi là nhất lục cộng tông. Lại đếm nghịch đến cung Quan Lộc là chín, chính là khí số vị. Lấy can cung khí số vị tác Lộc Quyền Khoa Kị ứng bản cung cát hung hối lận. Đây là nền tảng của Hà Lạc Tử Vi Đấu Sổ.

Quỹ đạo của tứ hóa Thiên Địa Nhân tam bàn

Đồng bộ đoạn quyết của Phương Ngoại Nhân phát minh, là lấy can cung nguyên bàn hóa xuất lộc hoặc kị, theo dấu vết mà theo dõi hạn, lưu niên, nguyệt hạn, tổng hợp cân nhắc lộc hoặc kị ở vào đại hạn nào, lưu niên nào, sẽ sinh ra dấu hiệu gì.

Nguyên bàn cho thấy chỉ là định số tiên thiên ban tặng, chỉ có tại đại hạn mới xuất hiện “tượng” ứng số, lại đến lúc hội tụ điều kiện lưu niên, mới có thể tính ra kết quả.

Hóa diệu của khí số vị ứng với cát hung hối lận bản cung, cái này là một quan niệm cực kỳ trọng yếu, không chỉ thích hợp với nguyên bàn, hoàn toàn có thể áp dụng với các cấp hoạt bàn, hơn nữa lại phải thượng hạ bàn song tuyến kết hợp dùng tìm dấu hiệu, đoạn kỳ cát hung.

Giới thuyết về hóa kị

Đồng bộ đoạn quyết của Phương Ngoại Nhân sử dụng kị của cung Mệnh nguyên bàn để đoạn tài vận, dùng kị của Quan Lộc để đoạn vận đồ, dùng kị của Tài Bạch để đoạn sự nghiệp.

Mệnh cung là Tài Bạch khí số vị, kị của mệnh cung hóa xuất dẫn đến sự nghiệp thất bại tất sẽ cùng tiền tài có quan hệ, thông thường là bản thân mình tài chính thiếu, nhập không đủ xuất.

Quan Lộc là mệnh cung khí số vị, cho nên kị từ Quan Lộc hóa xuất thông thường coi như là một loại nhân tố. Bởi vì Mệnh cung là ta, ta là nhân, Quan Lộc là khí số vị của ta, cho nên Quan Lộc hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại hẳn là do “nhân” làm nhân tố, thông thường là bởi vì mình phán đoán sai lầm hoặc do cá tính mà dẫn đến thất bại. Như Quan Lộc phi kị nhập Tử Nữ xung Điền Trạch, gặp sự tình bất lợi ắt hẳn là cùng Điền Trạch có quan hệ. Kị nhập Mệnh xung Thiên Di, gặp sự tình bất lợi ắt hẳn cùng Thiên Di có quan hệ. Kị nhập Huynh Đệ xung Nô Bộc, gặp sự tình bất lợi ắt hẳn cùng giao hữu có quan hệ.

Tài Bạch là Quan Lộc khí số vị, cho nên Tài Bạch hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại là bởi vì sự nghiệp xảy ra sai sót, như xuất hiện đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đơn đặt hàng vấn đề, người quản lý chuyển việc và mang theo đối tác….

Nơi mà kị tinh kích động, xung lực sẽ tác động đến mười hai cung, sẽ sinh ra ít nhiều cát hung hối lận, có thể từng bước một thẩm tra xuống dưới, thời điểm nào kiếm tiền, thời điểm nào bồi thường tiền, họa phúc vinh khô đều tại trên Mệnh bàn. Như phi kị nhập Quan Lộc xung Phu Thê, nhập Quan biểu thị sự nghiệp bất hảo, nhiều thị phi; Xung Phu Thê, biểu thị vợ chồng duyên mỏng. Phu Thê là Huynh Đệ của Huynh Đệ , lại biểu thị trong huynh đệ có người cùng phối ngẫu của mình tình cảm bất hòa. Phu Thê lại là Phụ Mẫu của Tử Tức, Phụ Mẫu của Tử Tức chính là huynh đệ của ta, cho nên cũng biểu thị không có được sự giúp đỡ của huynh đệ. Phu Thê lại là Phúc Đức của Tài Bạch, lại biểu thị vì ham mê tổn hại tiền tài. Phu Thê lại là Điền Trạch của Tật Ách, biểu thị không có nhà cửa cho riêng mình, hoặc Điền Trạch là kho của tiền tài, lại biểu thị ta không thể dự trữ….

Một sao hóa Kị, chí ít sẽ tác động bất lợi tới ba cung vị, một là cung kị tọa, hai là xung cung, ba là cung vị Nô Bộc của cung bị xung. Cung kị tọa không tốt, cung bị xung càng hung, cung vị Nô Bộc của cung bị xung là hung nhất. Đối với ba cung vị bất lợi này cần cân nhắc ở đại hạn ở cung vị nào? lưu niên ở cung vị nào? Sẽ sinh ra dấu hiệu gì. Đây chính là nắm rõ yếu lĩnh lớn nhất của Đồng bộ đoạn quyết. Phàm hạn năm tiến vào bản Mệnh, Tài, Quan kị xung Nô Bộc, chính là thất nghiệp, đối với cách cục buôn bán, điều này tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ có ở lúc Đại hạn Quan Lộc hóa cát diệu nhập bản mệnh tuyến Phụ Tật biểu thị có quang minh thành tựu mới có thể hóa giải.

Hóa kị của nguyên bàn và hóa kị của đại hạn Mệnh, Tài, Quan đều có thể sinh ra ba cung vị không may mắn, bất quá có một cái tiền đề lớn nhất thiết phải ghi nhớ, đó là bất luận là điềm báo gì đều cần bản mệnh trước tiên phải có định số, lại đi tìm kiếm ứng kỳ tại thời điểm nào, như bản mệnh không buôn điềm báo mà đại hạn bàn kị xung lưu niên bàn, cái này chỉ như một mảnh lá vàng bay xuống, khởi nên một cái gợn sóng nho nhỏ, cho nên không cần thiết đưa vào cân nhắc.

Cùng một cung vị hóa xuất lộc kị gặp nhau tại đối cung hoặc cùng cung, hoặc lộc kị tương phùng tại cung vị 1-9 gọi là “Lộc phùng xung phá”. Lộc phùng xung phá biểu thị chẳng những không có thu hoạch mà lại phải bồi thường thêm vốn gốc, tổn thất trùng điệp.

Tại trong sự giao thoa của tứ hóa, như lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị cùng cung, biểu thị tốt xấu đều có, cũng chính là trèo càng cao ngã càng đau. Đương nhiên cần cân nhắc bọn chúng tập trung cung vị nào, như tại Dần Mão thì hóa kị không kị, lúc này lấy cát luận.

Trong tứ hóa gặp tự hóa tức hóa thành không, nhưng cũng không phải là từ lúc bắt đầu đã hóa không, nó chính xác là đến rồi lại mất. Tự hóa lộc xuất là mất đi rất cam tâm, quyền xuất là tranh đến cùng vẫn là mất đi, khoa xuất là có thể đủ để cảm nhận, kị xất là đã mất đi còn có phiền phức.

(Chép lại từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button