Tử vi

Đồng Cự xấu chưa

Đồng Cự xấu chưa

Cánh cửa cực lớn thông minh, kế toán hoa, thiên đồng làm thiện xã giao.

Bạn đang xem: Đồng Cự xấu chưa

Đồng Cự xấu chưa, cả đời phiền não thị phi nhiều, nói chuyện không êm tai, khuyết thiếu năng lực diễn tả, lao tâm lao lực, có tài nhưng không gặp thời, phát triển không lớn, muộn phát, cả đời sóng gió lớn, khúc chiết nhiều, tối kỵ đinh vận; năm mới vất vả, trung niên có thể an nhàn, thành công tới tuyệt không may mắn. Nữ mệnh cảm tình không như ý, tính cách cố chấp, ảo tưởng nhiều, có nghệ thuật thiên phú, thích vẽ tranh, xen các loại, mặc dù tương đương khát vọng khác phái, bề ngoài lại ra vẻ bình tĩnh, cả đời tất nhiên cảm tình khúc chiết, sẽ có một đoạn thương tâm ( không viên mãn ) tình hình, thả dễ dàng bị lừa, đặc biệt Đồng Cự chiếu mệnh người vi hung. Võ mồm thị phi nhiều, như cánh cửa cực lớn hóa kị, hỏng bét hơn, nhân không tốt ngôn ngữ biểu đạt, thường thường một câu vô tâm cũng sẽ đắc tội nhân.

Đồng Cự gặp Kình Đà, nam nữ dâm tiện, thân thể có thương tích, gặp hỏa linh, tất sinh dị nốt ruồi, hỏa linh đồng cung, lại lớn hạn không lành, chủ chết vào ngoại đạo, thêm đà la hôn nhân không như ý, cho dù cánh cửa cực lớn cô độc cố thủ một mình, không thêm đà la, cả đời cảm tình cũng rất phức tạp. Tam phương sát tinh nhiều, tất có hoả hoạn.

Nên phục vụ, khai báo, ẩm thực, đại biểu, viết thay, phi cao tinh vi tính kỹ thuật công tác.

Đồng Cự tại sửu, vợ chồng Thái Âm ở hợi, nam mệnh có diễm phúc, nữ mệnh cảm tình không như ý.

Đồng Cự ở chưa, thêm cát tài Quan song mỹ, gặp Kình Đà, phối ngẫu đi trước, cảm tình nhiều không như ý, võ mồm thị phi nhiều, lập mệnh ở chưa, cung mệnh vô chủ, đối cung Đồng Cự đến chiếu, tam hợp phương sẽ nhật nguyệt, vận mệnh vi ưu, nếu sát tinh nhập mệnh tắc phá cục, đặc biệt dương nhận vi

Quá mức, có tai họa bất ngờ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đồng Cự xấu chưa

Đồng Cự xấu chưa

Cánh cửa cực lớn thông minh, kế toán hoa, thiên đồng làm thiện xã giao.

Đồng Cự xấu chưa, cả đời phiền não thị phi nhiều, nói chuyện không êm tai, khuyết thiếu năng lực diễn tả, lao tâm lao lực, có tài nhưng không gặp thời, phát triển không lớn, muộn phát, cả đời sóng gió lớn, khúc chiết nhiều, tối kỵ đinh vận; năm mới vất vả, trung niên có thể an nhàn, thành công tới tuyệt không may mắn. Nữ mệnh cảm tình không như ý, tính cách cố chấp, ảo tưởng nhiều, có nghệ thuật thiên phú, thích vẽ tranh, xen các loại, mặc dù tương đương khát vọng khác phái, bề ngoài lại ra vẻ bình tĩnh, cả đời tất nhiên cảm tình khúc chiết, sẽ có một đoạn thương tâm ( không viên mãn ) tình hình, thả dễ dàng bị lừa, đặc biệt Đồng Cự chiếu mệnh người vi hung. Võ mồm thị phi nhiều, như cánh cửa cực lớn hóa kị, hỏng bét hơn, nhân không tốt ngôn ngữ biểu đạt, thường thường một câu vô tâm cũng sẽ đắc tội nhân.

Đồng Cự gặp Kình Đà, nam nữ dâm tiện, thân thể có thương tích, gặp hỏa linh, tất sinh dị nốt ruồi, hỏa linh đồng cung, lại lớn hạn không lành, chủ chết vào ngoại đạo, thêm đà la hôn nhân không như ý, cho dù cánh cửa cực lớn cô độc cố thủ một mình, không thêm đà la, cả đời cảm tình cũng rất phức tạp. Tam phương sát tinh nhiều, tất có hoả hoạn.

Nên phục vụ, khai báo, ẩm thực, đại biểu, viết thay, phi cao tinh vi tính kỹ thuật công tác.

Đồng Cự tại sửu, vợ chồng Thái Âm ở hợi, nam mệnh có diễm phúc, nữ mệnh cảm tình không như ý.

Đồng Cự ở chưa, thêm cát tài Quan song mỹ, gặp Kình Đà, phối ngẫu đi trước, cảm tình nhiều không như ý, võ mồm thị phi nhiều, lập mệnh ở chưa, cung mệnh vô chủ, đối cung Đồng Cự đến chiếu, tam hợp phương sẽ nhật nguyệt, vận mệnh vi ưu, nếu sát tinh nhập mệnh tắc phá cục, đặc biệt dương nhận vi

Quá mức, có tai họa bất ngờ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button